Ви можете підписатись на поштову розсилку новин або іншої цікавої та корисної інформації
Захисний код*:
відписатись
22.05.2017
a
a
a
Вимоги до звернень та зразки заяв

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про звернення громадян

від 2 жовтня 1996 року

(Витяг)

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

ФОРМИ ЗВЕРНЕНЬ (ЗАЯВ):

  1. Заява стосовно перетинання особою державного кордону України із зазначенням періоду;
  2. Заява стосовно наявності чи відсутності у особи судових рішень, доручень правоохоронних та розвідувальних органів про тимчасове обмеження у праві в'їзду в Україну або виїзду з України;
  3. Заява стосовно реєстрації в Україні транспортного засобу;
  4. Заява стосовно надання особі путівки до санаторію;
  5. Заява стосовно не використання безоплатного санаторно–курортного лікування та грошової компенсації щодо невикористання безоплатної путівки;
  6. Заява стосовно розгляду питання щодо надання статусу вдови (вдівця) ветерана військової служби та довідки користування пільгами;
  7. Заява стосовно надання статусу ветерана військової служби та видачі відповідного посвідчення;
  8. Заява стосовно компенсації ветеранам військової служби вартості проїзду до місця санаторного лікування.
  9. Перелік необхідних матеріалів для отримання (погодження) дозволів на виконання польотів в межах зони з особливим режимом використання повітряного простору.