Вимоги до звернень та зразки заяв

НАЗАД
28 сiчня 2022 11:40

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОДАННЯ ЗВЕРНЕНЬ:

Шановні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, звертаємо Вашу увагу, що інформація про:

перетинання державного кордону України громадянами;

можливе існування стосовно громадянина тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон;

можливе існування стосовно іноземця та особи без громадянства рішення про заборону в’їзду;

регулюється Законом України “Про захист персональних даних”.

На виконання вимог вищезазначеного Закону, звернення повинно подаватися у письмовій формі із зазначенням таких реквізитів: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування), реквізити документа, що посвідчує особу (у зв'язку з різними правилами транслітерації прізвище та ім'я пропонується додавати ксерокопію паспортного документа), яка подає звернення (для фізичної особи-заявника), а у разі звернення представника фізичної особи – за наявності письмової згоди від особи стосовно якої запитується інформація.

Звернення з вищевказаних питань необхідно подавати особисто та/або направляти письмово (запечатане у конверт) на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (поштова адреса: вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601).

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про звернення громадян

від 2 жовтня 1996 року

(Витяг)

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

Звернення про надання безоплатної правової допомоги розглядаються в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги.

ФОРМИ ЗВЕРНЕНЬ (ЗАЯВ):

Заява стосовно перетинання особою державного кордону України із зазначенням періоду;

Заява стосовно можливого існування відносно особи тимчасового обмеження на право виїзду за межі України;

Заява стосовно реєстрації в Україні транспортного засобу;

Заява стосовно надання особі путівки до санаторію;

Заява стосовно не використання безоплатного санаторно–курортного лікування та грошової компенсації щодо невикористання безоплатної путівки;

Заява стосовно розгляду питання щодо надання статусу вдови (вдівця) ветерана військової служби та довідки користування пільгами;

Заява стосовно надання статусу ветерана військової служби та видачі відповідного посвідчення;

Заява стосовно компенсації ветеранам військової служби вартості проїзду до місця санаторного лікування;

Заява стосовно вилучення з відповідної бази даних Державної прикордонної служби України інформації щодо тимчасвого обмеження у праві виїзду з України

Популярні розділи та сервіси