Громадське об'єднання (громадський контроль)

Громадська Рада при Адміністрації Державної прикордонної служби України

ГРОМАДСЬКА РАДА

при Адміністрації Державної прикордонної служби України

Громадська рада Адміністрації Державної прикордонної служби України є постійним діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Адміністрації Державної прикордонної служби України, налагодження ефективної взаємодії Адміністрації Держприкордонслужби з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

У своїй діяльності Громадська рада при Адміністрації Державної прикордонної служби України керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положення про Громадську Раду при Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Громадська рада при Адміністрації Державної прикордонної служби України

Контакти 

Положення про Громадську раду при Адміністрації Державної прикордонної служби України

Регламент Громадської ради

Склад Громадської ради

Комісії Громадської ради за напрямками діяльності

Рішення Громадської ради

Відомості про проведення громадської експертизи

Склад ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України

Оголошення щодо проведення заходів з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України

Список делегованих представників інститутів громадянського суспільства для участі у формуванні Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби терміном дії на 2019-2021 роки

Звіт про роботу Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України за 2019 - 2021 роки

Планування

Проект Регламенту Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України

Популярні розділи та сервіси