План роботи Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної служби України на 2015 рік

НАЗАД
15 липня 2016 10:14

 

 

 

 

 

5

Проведення громадської експертизи діяльності Адміністрації

та обговорення питань пов’язаних з удосконаленням здійснення контролю щодо додержання законодавства з питань запобігання і протидії корупції серед особового складу ДПСУ України та його підрозділів із запрошення на засідання Громадської ради керівників Адміністрації Держприкордонслужби (рівень не нижче начальника управління )

 

Голова Комісії (експертна комісія),

секретар Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

протягом року

 

 

 

 

 

травень

6

Участь у реформуванні правової бази діяльності органів Державної прикордонної служби України з урахуванням Європейських та Євроатлантичних критеріїв, приведенні законодавства у відповідність із міжнародними стандартами і рекомендаціями Ради Європи.

 

Члени Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ, заінтересованих громадських організацій, наукових установ тощо(за необхідності)

Протягом року

7

Засідання за круглим столом та проведення виїзних засідань  порядком денним «Організація діяльності громадських формувань з охорони державного кордону та козацьких формувань, а також, сучасних іноземних формувань оборони краю»

Члени Громадської ради, комісія військово-патріотичного виховання

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ, заінтересованих громадських організацій, наукових установ тощо(за необхідності)

Травень-

липень

8

Проведення засідання з питань пов’язаних щодо науково обґрунтованих розробок стосовно посилення охорони кордону у зв’язку зі зміною військово-політичної ситуації та організації військової підготовки персоналу ДПСУ

Члени Громадської ради, НДІ

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ, заінтересованих громадських організацій, наукових установ тощо(за необхідності)

Червень

9

Засідання Громадської ради з питань запровадження Концепції розвитку ДПСУ на період 2015-2020 роки (з наданням пропозиції до Орієнтовного плану Адміністрації на 2015 рік).

Громадська рада

Департамент охорони державного кордону

Вересень

10

Проведення засідання за круглим столом щодо обговорення та інформування ГР «Про порядок надання дозволів на здійснення митної брокерської діяльності (з наданням пропозицій до Орієнтовного плану АДПСУ)

Член ГР

Ліннік В.П. та Управління прикордонного контролю

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ, заінтересованих представників  громадських організацій

Травень

11

Засідання громадської ради з обговорення  питань щодо Стандарту медико-тактичної підготовки і військово-тактичної підготовки та медико-тактичного забезпечення  військовослужбовців Держприкордонслужби та надання пропозицій після обговорення. 

Член ГР Рокитський Є.Л.,

Експертна комісія

 

Управління професійної підготовки, управління охорони здоров’я, начальник ЦКГ

Кінець квітня

(29.04.15)

12

Звіт головного розпорядника бюджетних коштів про їх витрачання за 2014рік. Удосконалення грошового забезпечення прикордонників у Державній прикордонній службі України.

- інфовування керівника Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби про надходження гуманітарної та благодійної допомогм та її використання.

 

голова Комісії (назва),

секретар Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Кінець квітня

(29.04.15)

13

Проведення виїзних засідань до органів охорони державного кордону:

- Старобельськ;

- Краматорськ;

- Херсон; Бердянськ (Мелітополь)

- В.Мости

- тощо

Голова Громадської ради, секретар, голови Комісій за напрямками

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ, заінтересованих громадських організацій, наукових установ тощо(за необхідності)

Протягом року

 

червень

 

 

 

травень

 

липень

14

Проведення виїзного засідання (Волинська область) з моніторингу питань облаштування приміщень утримання іноземних громадян, які затримані в адміністративному порядку та відвідування спеціальних приміщень органів Державної прикордонної служби для утримання цих осіб,

 

Члени Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ, заінтересованих громадських організацій, наукових установ тощо(за необхідності) із залучення представника міграційної служби

Протягом року

 

вересень

15

Участь у розробленні заходів щодо модернізації та розвитку системи професійного навчання особового складу ДПСУ України та його підрозділів

Голови Комісії, члени Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

16

Обговорення питань пов’язаних з організацією та порядком проведення курсів підвищення кваліфікації посадових осіб відділів прикордонної служби, органів охорони кордону та офіцерів резерву

Голова Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, Управління кадрового забезпечення, представники структурних підрозділів ДПСУ

Червень

17

Інформування Громадської ради з питань стосовно стану роботи щодо соціального та правового захисту членів сімей військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які загинули, отримали поранення, вважаються такими, що зникли безвісті або, можливо, потрапили у полон під час виконання заходів з охорони та оборони державного кордону України та реабілітаційні заходи (заступник Голови)

Члени Громадської ради, із залученням волонтерів та волонтерських організацій

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

 

18

Проведення семінару-тренінгу для військових психологів, лікарів-психологів, волонтерів, які опікуються питаннями психологічної реабілітації учасників АТО «Морально-психологічна реабілітація учасників АТО. Набутий досвід та перспективи удосконалення»

Член ГР Глуховський В.Є., «Всеукраїнське міжконфесійне релігійне християнське-військове братство»

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ, начальник ЦКГ

Вересень-жовтень на базі ЦКГ

19

Обговорення питань пов’язаних з організацією медичного постачання у Державній прикордонній службі України

Голова Комісії соціального захисту,

секретар Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Кінець квітня

(29.04.15)

20

Заслуховування питань стосовно стану справ щодо фонду заробітної плати працівників та його складові у 2015 році

Голова Комісії соціального захисту,

секретар Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Кінець квітня

(29.04.15)

21

Обговорення питань стосовно трудових відносин: правила трудового розпорядку, відпустки, проведення оргштатних змін, виконання колективних договорів та ведення соціального діалогу між керівництвом і профспілками Держприкордонслужби України

 

Голова Комісії соціального захисту,

секретар Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Вересень

 

22

Участь голови Громадської ради, його заступників та голів комісій (робочих групп) у прийомах громадян з особистих питань за планом голови Державної прикордонної служби.

 

Голова, заступник голови та секретар Громадської ради, голови Комісії за напрямками

 

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

23

Участь членів Громадської ради у здійсненні заходів  з пошуку та вшанування пам’яті загиблих під час виконання військового обов’язку

Члени Громадської ради, комісія  військово-патріотичного виховання

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ та представники зацікавлених громадських організацій

Протягом року

24

Здійснення контролю за врахуванням ДПСУ України зауважень та пропозицій Громадської ради, у тому числі висловлених у зверненнях громадян на адресу ДПСУ.

 

Члени Громадської ради. Сектор звернень, телефон «Довіра»

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

25

Інформування про діяльність Громадської ради, прийняті рішення та їх виконання шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті ДПСУ та в засобах масової інформації

 

Секретар Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

26

Участь в організації публічних заходів: семінарів, конференцій, круглих столів, громадських обговореннях, які проводить ДПСУ

Члени Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

27

Надання пропозицій з питань, що належать до компетенції органу:

-          Підготовка та надання пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю в 2015 році.

-          Підготовка та надання пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів.

-          Підготовка та подання керівництву  Держприкордонслужби пропозицій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення

-          Підготовка та надання інших пропозицій щодо удосконалення роботи органу.

-           

Члени Громадської ради

Керівництво Адміністрації Держприкордонслужби

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

28

Інформування питань про стан та перспективи забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України (прикордонників, осіб, звільнених зі служби у запас або відставку, та членів їх сімей). Виконання договірних зобов’язань перед Державною прикордонною службою щодо передачі житла забудовниками та інвесторами.

 

голова Комісії (назва),

секретар Громадської ради

Голова Держприкордонслужби, директор Департаменту ресурсного забезпечення

IV квартал

жовтень

29

Підготовка статей, виступів, інтерв’ю з актуальних питань громадсько-політичного життя Державної прикордонної служби України у відповідних засобах масової інформації, презентація комісій громадської ради та Участь членів Громадської ради у підготовці до видання, в тому числі публікації книг, телепередач, що стосуються історії Державної прикордонної служби України та видатних особистостей.

голова Комісії (назва),

секретар Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

30

Участь представників Громадської ради у заходах з відзначення державних та професійних свят, урочистих подій та пам’ятних дат та у  у благодійних заходах.

голова Комісії (назва),

секретар Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

31

Вивчення досвіду роботи органів охорони державного кордону інших країн у сфері зв’язків з громадськістю та НАТО.

голова Комісії (назва),

секретар Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

Протягом року

32

Обговорення питання щодо  військово-патріотичного виховання молоді в ДПСУ та заходи, які вживаються (конкурси, ігри тощо)

Громадської ради

Уповноважений представник ДПСУ, представники структурних підрозділів ДПСУ

жовтень

33

Сприяння  Громадської ради в організації заходів в рамках спільного проекту військово-патріотичного виховання підростаючого покоління «Країна починається з кордону», відродження руху юних друзів прикордонників, діяльності дитячих прикордонних застав» (за окремими планами)

Член громадської ради Гончарова Т.В.

Управління  роботи з персоналом,

Навчальний центр ДПСУ

Протягом року

34

Підготовка та оприлюднення річного звіту про діяльність Громадської ради у 2015 році

Голова, заступник голови та секретар Громадської ради

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю НАДС

Грудень 2015–січень 2016

35

Творчі поїздки членів Громадської ради

Члени громадської ради

Департамент персоналу, представники громадських організацій

Протягом року

 

Секретар Громадської ради при

Адміністрації Держприкордонслужби                                                                                                                                     А.М. Птиця 

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}