Оголошення

Оголошення № 1 про проведення конкурсу на придбання квартир на вторинному ринку для забезпечення житлом у місті Львові

Оголошення № 1

про проведення конкурсу на придбання квартир на вторинному ринку для забезпечення житлом військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у місті Львові

1. Замовник:

1.1. Найменування: Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14321647

1.3. Місцезнаходження: Україна, 79017, м. Львів, вул. Мечникова І., 16А.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Секретар комісії – Білик Інна Миколаївна тел. (032) 276-78-36, ел. адреса: [email protected].

1.5. Головний розпорядник коштів: Міністерство внутрішніх справ України.

2. Джерело фінансування конкурсу: кошти державного бюджету України.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником розміщується інформація про закупівлю: www.mvs.gov.ua, www.dpsu.gov.ua.

4. Інформація про предмет конкурсу:

4.1. Найменування предмета закупівлі:

1 (одна) чотирьохкімнатна квартира у м. Львові.

4.2. Термін передачі квартири: до 20 жовтня 2020 року.

5. Строк дії конкурсних пропозицій: 30 календарних днів.

6. Подання конкурсних пропозицій:

6.1. Місце:

поштою: Україна, 79017, м. Львів, вул. Мечникова І., 16А.

нарочним: Україна, 79017, м. Львів, вул. Мечникова І., 16А (сектор контролю та документального забезпечення).

6.2. Строк: 07 вересня 2020 року.

6.3. Час: до 10:00 год.

7. Розкриття конкурсних пропозицій:

7.1. Місце: 79017, м. Львів, вул. Мечникова І., 16А, зала для проведення службових нарад (каб. №304) Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 1468).

7.2. Дата: 07 вересня 2020 року.

7.3. Час: об 10:30 год.

8. Додаткова інформація:  інформації  про  проведення  конкурсу  та його
результати опубліковується на веб-сайті www.mvs.gov.ua, www.dpsu.gov.ua та газеті «Урядовий кур’єр».

 

ЗАХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1468)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

                                      

Протоколом засідання конкурсної комісії Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України

від «03» серпня 2020 року № __1__

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю квартири на вторинному ринку для військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України

Львів – 2020

Зміст конкурсної документації

№ з/п

Найменування

Сторінка

1.

Інформація про Замовника конкурсу.

3

2.

Інформація про предмет конкурсу.

3

3.

Порядок проведення конкурсу.

3

4.

Недискримінація учасників конкурсу.

3

5.

Інформація про валюту в який повинна бути розрахована і зазначена ціна конкурсної пропозиції.

3

6.

Інформація про мову, якою повинна бути складена конкурсна пропозиція.

3

7.

Процедура надання роз’яснень стосовно конкурсної документації.

3

8.

Процедура проведення зборів з питань надання роз’яснень стосовно конкурсної документації.

4

9.

Оформлення конкурсної пропозиції.

4

10.

Зміст конкурсної пропозиції.

4

11.

Термін протягом якого конкурсні пропозиції є дійсними.

9

12.

Відмова учаснику від участі в конкурсі, відхилення конкурсних пропозицій та відміна замовником конкурсу або визнання його таким, що не відбувся.

9

13.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета конкурсу

10

14.

Опис предмета конкурсу та його окремої частини (частин) предмета конкурсу, щодо яких можуть бути подані конкурсні пропозиції.

12

15.

Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником.

12

16.

Спосіб, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

12

17.

Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій

13

18.

Перелік критеріїв та методика оцінки конкурсної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

13

19.

Виправлення арифметичних помилок

14

20.

Інша інформація

14

21.

Терміни укладання договору

14

22.

Основні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

14

23.

Дії замовника при відмові переможця конкурсу підписати договір про закупівлю

15

24.

Додаток № 1 Форма “Цінова конкурсна пропозиція”

16

25.

Додаток № 2Форма “Відомості про учасника конкурсу”

17

26.

Додаток № 3 Проект договору купівлі-продажу нерухомого майна в регіонах України

18

 

 

1. Інформація про Замовника конкурсу:

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби

України (військова частина 1468), що є територіальним органом

Адміністрації Державної прикордонної служби України

- назва юридичної особи

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби

України (військова частина 1468)

місцезнаходження

Україна, 79017, м. Львів, вул. Мечникова І., 16А

- посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками

Голова конкурсної комісії – Михайлівський Олександр Петрович

т. (032) 239-00-80;

Заступник Голови конкурсної комісії – Байталюк Ростислав Леонідович

т. (032) 239-00-40;

Секретар конкурсної комісії – Білик Інна Миколаївна

т. (032) 276-78-36,

ел. адреса: [email protected]

- режим роботи конкурсної комісії

Понеділок – четвер 8.00-16.00

П’ятниця – 08.00-15.00

Субота, неділя - вихідні

2. Інформація про предмет конкурсу:

 

найменування предмета конкурсу

Придбання чотирьохкімнатної квартири на вторинному ринку для забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України у м. Львові.

кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

 

1 (одна) чотирьохкімнатна квартира

термін передачі квартир:

до 20 жовтня 2020 року.

3. Порядок проведення конкурсу

Згідно умов конкурсної документації

4.Недискримінація учасників конкурсу

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсі на рівних умовах.

5. Інформація про валюту в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна конкурсної пропозиції.

Валютою конкурсної пропозиції є національна валюта - гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті.

6. Інформація про мову, якою повинна бути складена конкурсна пропозиція.

Усі документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, повинні бути складені українською мовою.

Документи або копії документів, що надаються Учасниками у складі їх конкурсної пропозицій, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову.

Переклад цих документів обов’язково має бути завірений учасником. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

7. Процедура надання роз’яснень стосовно конкурсної документації.

Учасник, який отримав конкурсну документацію, має право не пізніше ніж за 3 дні до закінчення терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до Замовника за роз’ясненнями щодо конкурсної документації. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом одного дня з дня його отримання всім особам, яким було надано конкурсну документацію.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до конкурсної документації, та повідомити письмово протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано конкурсну документацію та тих учасників, які подали свої конкурсні пропозиції станом на дату внесення змін та оприлюднити їх на веб-сайті Головного розпорядника бюджетних коштів (МВС України (www.mvs.gov.ua). В разі внесення змін Замовник має право подовжити строк подання конкурсних пропозицій.

8. Процедура проведення зборів з питань надання роз’яснень стосовно конкурсної документації.

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо конкурсної документації Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів та опублікувати його на веб-сайті Головного розпорядника бюджетних коштів (МВС України (www.mvs.gov.ua).

9. Оформлення конкурсної пропозиції.

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним

законодавством), за

винятком оригіналів

чи нотаріально

завірених

документів,

виданих учаснику

іншими

організаціями,

підприємствами,

установами.

Учасниками конкурсу можуть бути лише власники нерухомого майна.  Кожен Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

Конкурсні пропозиції готуються Учасниками у одному примірнику і подаються у письмовій формі за підписом Учасника (уповноваженої особи Учасника), та повинні бути прошиті, пронумеровані, в запечатаному конверті з позначкою «Конкурсна пропозиція».

На конверті, крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:

повне найменування і адреса замовника - 79017, м. Львів, вул. Мечникова І., 16А, Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України (військова частина 1468), назва предмета конкурсу «Придбання чотирьохкімнатної квартири на вторинному ринку для забезпечення житлом військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у місті Львові (Львівська обл.);

 повне найменування учасника конкурсу, його адреса (поштова та юридична з поштовим індексом), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсу, е-mail (за наявності);

маркування: «Не відкривати до (зазначається дата та час розкриття конкурсних пропозицій»).

Кожна одержана конкурсна пропозиція Учасника вноситься Замовником до Реєстру отриманих конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів.

Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника конкурсу повинні бути пронумеровані та містити підпис Учасника (уповноваженої особи Учасника).

У разі, якщо Учасником у своїй пропозиції зроблено будь-які окремі записи або правки, вони засвідчуються підписом Учасника (уповноваженої особи Учасника).

Відповідальність за помилки друку у документах, наданих на розгляд до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом Учасника.

У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, яку уповноважено під час проведення конкурсу представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається оригінал довіреності (доручення) на уповноважену ним особу.

10. Зміст конкурсної пропозиції.

Ціна конкурсної пропозиції

1. Ціна конкурсної пропозиції Учасника (сума, за яку Учасник передбачає передати у власність Замовнику запропоновану квартиру) вказується в гривнях з двома десятковими знаками після коми.

Ціна конкурсної пропозиції складається із розрахунку кількості квадратних метрів загальної площі квартири, що пропонуються, помноженої на вартість за 1 кв. метр загальної площі квартири.

Крім того, вказується вартість за 1 кв. метр загальної площі квартир без ПДВ.

Вартість одного квадратного метра загальної площі житла є твердою (незмінною).

2. Учасник надає у конкурсній пропозиції заповнену форму «ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ» (Додаток № 1).

3. До ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору про закупівлю.

4. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

5. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмета конкурсу відповідно до вимог цієї конкурсної документації.

Крім цього, у складі конкурсної пропозиції, Учасник повинен надати інформацію про себе, а саме: заповнену форму «ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСУ» (Додаток № 2).

 

Також, у складі конкурсної пропозиції Учасника в обов’язковому порядку повинні бути надані наступні документи:

для юридичних осіб:

1. Копія «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» та копія «Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)» (для юридичних осіб) за 6 місяців 2020 року або копія «Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва» (для юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва) за 6 місяців 2020 року з відміткою органу статистики або з підтверджуючими документами про прийняття електронної звітності засобами зв’язку.

2. Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків та відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій).

3. Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) дійсного на дату розкриття конкурсної пропозиції.

4. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб).

5. Виписка Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

8. Витяг з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, дійсний на дату розкриття конкурсної пропозиції.

9. Витяг або Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про керівника підприємства.

10. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом керівнику підприємства, для підтвердження інформації, що його не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого знято або погашено в установленому законом порядку (органи МВС).

11. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна.

12. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень.

13. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

14. Витяг з Державного реєстру Іпотеки.

15. Документи, що підтверджують повноваження керівника: протокол установчих (загальних) зборів та наказ (розпорядження) про призначення (для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за наявності). Якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов’язковий), учасник повинен надати довідку у довільній формі з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документу та надати інший документ, що підтверджує повноваження керівника.

16. Протокол зборів учасників, щодо надання згоди для участі у конкурсі з подальшим підписанням договору про відчуження квартир та надання доручення (довіреності) відповідній посадовій особі.

У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (засвідчує) не керівник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.

17. Нотаріально засвідчені копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно (за наявності) або інші правовстановлюючі документи передбачені законодавством, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

18. Нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно.

19. Засвідчену у встановленому порядку копію технічного паспорту на квартиру (завірену установою, яка його видала).

20. Довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги та зареєстрованих осіб в квартирі або з інших компетентних органів.

 

- для фізичних осіб-підприємців:

1. Копія податкової декларації платника єдиного податку за останній звітній період з відміткою про її одержання.

2. Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків та відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами (дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій).

3. Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) дійсного на дату розкриття конкурсної пропозиції.

4. Відомості про відкриті (наявні) рахунки та касу станом на дату подачі конкурсних пропозицій (подаються тільки фізичними особами-підприємницями, які згідно із законодавством можуть не складати фінансовий звіт (баланс) та звіт про фінансові результати).

5. Витяг або Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про фізичну особу.

6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку (органи МВС).

7. Оригінал (або нотаріально завірена копія) документу (довідки, витягу, тощо), виданого уповноваженим органом про відсутність рішення щодо визнання Учасника в установленому законом порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури дійсного на дату розкриття конкурсної пропозиції.

8. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта.

9. Витяг з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень.

10. Завірена особистим підписом копія паспорта, фізичної особи-підприємця та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

11. У разі якщо на час продажу в квартирі є зареєстровані малолітні діти, надається копія рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині.

12. У разі, якщо інтереси Учасника представляє інша особа, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (засвідчує) не керівник, а особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається нотаріально посвідчена довіреність на особу (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі, підписувати (засвідчувати) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї особи.

13. Засвідчену копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно (за наявності) або інші правовстановлюючі документи передбачені законодавством, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

14. Витяги про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або діючих витягів (інформацію) з реєстру прав власності на нерухоме майно;

15. Засвідчену у встановленому порядку копію технічного паспорту на квартиру (завірену установою, яка його видала);

16. Довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги та зареєстрованих осіб в квартирі або з інших компетентних органів.

 

- для фізичних осіб:

1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків та відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами (датою не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу або більш пізню дату).

Довідково. Розрахунки за майно, незалежно від кількості його співвласників, будуть здійснюватися виключно з однією нотаріально уповноваженою особою.

2. Оригінал або нотаріально завірена копія Витягу або Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним підрозділом Міністерства юстиції України про відсутність (наявність) у зазначеному реєстрі відомостей про фізичну особу.

3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих уповноваженим органом фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку (органи МВС).

4. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотеки, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта (критерій запиту: для фізичних осіб – за ІПН).

5. Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень щодо суб’єкта (критерій запиту: для фізичних осіб – за ІПН).

6. Копія паспорту.

7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

8. Засвідчену у встановленому порядку копію технічного паспорту на квартиру (завірену установою, яка його видала).

9. Засвідчену копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно (за наявності) або інші правовстановлюючі документи передбачені законодавством, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

10. Витяг про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або діючий витяг (інформацію) з реєстру прав власності на нерухоме майно;

11. Довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги та зареєстрованих осіб в квартирі або з інших компетентних органів.

 

Оформлення документів.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не вимагаються та не подаються ними у складі конкурсної пропозиції.

У разі наявності обмежень щодо укладання керівником (іншою уповноваженою особою) підприємства договору, наявність вимоги щодо затвердження договору, коли сума договору перевищує суму визначену статутом, необхідно надати дозвіл (або інший документ) засновників (або інших осіб), відповідно до положень статуту підприємства та/або іншого законодавчого документу.

Усі документи, передбачені конкурсною документацією, у яких установлено термін (строк) дії, подаються дійсними на дату розкриття, зазначену в оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ. Довідки у довільній формі повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою Учасника та надані на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності).

Усі довідки (крім: довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців повинні бути видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу або більш пізню дату.

При перенесенні строку розкриття конкурсних пропозицій, довідки (крім довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, платежів) залишаються дійсними.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Учасник несе відповідальність за недостовірність інформації в поданих документах згідно із Законами України.

У разі надання Учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

За підроблення документів конкурсної пропозиції згідно з статтею 358 Кримінального кодексу України Учасник конкурсу несе кримінальну відповідальність.

У разі наявності простроченої заборгованості по сплаті за кредитами перед банківськими установами та по сплаті податків (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), конкурсна пропозиція Учасника може бути відхилена, як така, що не відповідає вимогам конкурсної документації.

11. Термін протягом якого конкурсні пропозиції є дійсними.

Учасник, який подав конкурсну пропозицію, зобов’язується дотримуватись її умов протягом 30 календарних днів з дати розкриття конкурсних пропозицій.

12. Відмова Учаснику від участі в конкурсі, відхилення конкурсних пропозицій та відміна замовником конкурсу або визнання його таким, що не відбувся.

Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у закупівлі та відхиляє конкурсну пропозицію учасника в разі, якщо:

1) він має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу;

2) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

3) службова (посадова) особа Учасника, яка підписала конкурсну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

4) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;

5) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

6) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

7) на об’єкт нерухомого майна, який пропонуються Учасником на конкурс, встановлені обтяження;

8) Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок;

9) Конкурсна пропозиція учасника не відповідає вимогам замовника, зазначеним у конкурсній документації.

Замовник відміняє конкурс в разі:

відсутності подальшої потреби в закупівлі;

подання для участі в них менше двох конкурсних пропозицій;

допущення до оцінки менше двох конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій згідно з конкурсною документацією.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:

якщо ціна найбільш економічно вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;

скорочення видатків на здійснення закупівлі.

13. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета конкурсу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до квартири, яка передається у власність

Державної прикордонної служби України.

Розмір загальної площі квартир:

Виходячи з норм забезпечення житлом, та відповідно до статті 47 Житлового кодексу України, вимог ДБН В.2.2-15-2005 загальна площа запропонованих квартир (без урахування літніх приміщень) повинна бути для:

чотирьохкімнатної квартири – в межах від 70 м2 до 81,9 м2 житлової площі.

Учасниками конкурсу може бути запропоновано квартиру, загальна площа якої перевищує рекомендовану площу.

З метою документального підтвердження інформації, вимоги щодо якої встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу” (із змінами)

Учасник у складі конкурсної пропозиції щодо закупівлі квартири на вторинному ринку подає наступні документи:

- засвідчену копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно (за наявності) або інші правовстановлюючі документи передбачені законодавством, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно;

- витяг про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або діючий витяг (інформацію) з реєстру прав власності на нерухоме майно;

- засвідчену у встановленому порядку копію технічного паспорту на квартиру (завірену установою, яка його видала);

- довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги та зареєстрованих осіб в квартирі або з інших компетентних органів.

Для учасників фізичних осіб додатково:

- копія свідоцтва про укладення шлюбу, якщо учасник перебуває в шлюбі;

- нотаріально завірена копія згоди чоловіка (дружини) на продаж об’єкта закупівлі;

Довідково. Цей документ потрібен, коли учасник на момент покупки запропонованої до продажу квартири перебував у шлюбі. Такий об’єкт є спільно нажитим майном і не може бути проданий без згоди чоловіка, навіть, якщо учасник є одноосібним власником. Спільно нажитим майном не є об’єкти нерухомості, які в період укладення шлюбу були одним з подружжя приватизовані, отримані в дарунок або в спадщину. У цьому випадку згода чоловіка (дружини) не потрібна. У разі, якщо фізична особа одружена не була, подається про це довідка у довільній формі;

- копія свідоцтва про розірвання шлюбу, якщо шлюб розірвано;

- копія свідоцтва про смерть чоловіка (дружини), якщо чоловік (дружина) помер (ла);

- копія рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині, у разі якщо на час продажу в квартирі є зареєстровані малолітні діти.

 

Форма інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Загальні відомості:

І. Місто, вулиця, номер будинку, характеристика будівлі (цегляна і т.д.), рік введення в експлуатацію.

 

ІІ. Відомості щодо фізичного стану та розмірів квартири:

№ з/п

Адреса

Поверх та номер квартири

Кількість кімнат, одиниць

Загальна площа, м2

Житлова площа, м2

Загальна ціна, грн.

з ПДВ (без ПДВ)

Вартість 1 м2

загальної площі житла

Фізичний стан квартири (нова, поточний ремонт)

Власник

Термін постачання
квартир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Квартира на момент передачі за актом прийому-передачі квартири повинна відповідати державним санітарним нормам (підключення всіх мереж постачання енергоносіїв по постійній схемі) та технічним нормам (виконані всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване та випробуване обладнання), мати 100% готовність на момент передачі їх Замовнику відповідно до договірних зобов’язань.

Житловий будинок, у якому пропонується закупівля квартири повинен бути збудований, як об’єкт нового будівництва (відповідно до визначень ДБН А.2.2.-3-2014, п. 3.11) має бути введено в експлуатацію по місту Львову після 01.01.2000 року, що підтверджується відповідним документом, та здано в експлуатацію до експлуатуючої установи, під’єднано до інженерних мереж по постійній схемі.

Пропозиції учасників щодо закупівлі квартири, отриманих внаслідок реконструкції об’єкту будівництва конкурсною комісією не розглядатимуться та будуть відхилені.

Згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005 Квартира - це комплекс взаємопов’язаних приміщень, в використанні для проживання однієї сім’ї  різного кількісного складу або одного чоловіка, до складу якого входять (як мінімум): житлові кімнати, кухня, ванна кімната (душова), санвузол (або суміщений санвузол), прихожа, комора або вбудована шафа.

Квартира на момент передачі повинна мати такий ступінь будівельної готовності згідно п.9 ПКМ України №461 від 13.04.2011 «Питання прийняття в експлуатацію будівництвом об’єктів», а саме:

- вхідні металеві двері квартири обладнані замком;

- в кухні - мийка, газова або електрична плита;

- у ванній кімнаті – умивальник, ванна сталева або акрилова або душова кабіна;

- у суміщених санвузлах – умивальник, ванна сталева або акрилова або душова кабіна, унітаз;

- у санвузлах – унітаз;

- сантехнічне обладнання з водорозбірними кранами - змішувачами;

- квартира обладнана приладами обліку газу, водо та електро споживання згідно з проектом;

- всі опалювані приміщення обладнуються приладами опалення;

- двері внутрішні (можливо не встановлені у дверні отвори);

- в приміщеннях наявне необхідне для експлуатації електрообладнання, зокрема вимикачі, штепсельні розетки тощо.

- приміщення квартири розділені міжкімнатними перегородками.

- склопакети вікон повинні відповідати діючим нормам енергозбереження відповідно до ДБН.

 

У разі експлуатації (проживання осіб) квартири власник (учасник), на момент передачі їх Замовнику, згідно договірних зобов’язань, повинен (у разі наявності зауважень комісії під час огляду квартири) провести косметичний ремонт квартири: пофарбувати (переклеїти шпалери) стіни та стелі приміщень, улаштувати нове покриття підлог, замінити на нові всі сантехнічні прилади (унітаз, ванна, умивальник, бойлер), змішувачі та водорозбірні крани, провести ремонт міжкімнатних дверей (за необхідності).

Після розкриття конкурсної пропозиції Замовник перевіряє наявність (відсутність) дебіторської заборгованості або не виконаних зобов’язань перед Замовником та проводить інспектування житла з метою оцінки споживчої привабливості житла.

14. Опис предмета конкурсу та його окремої частини (частин) предмета конкурсу, щодо яких можуть бути подані конкурсні пропозиції.

Предмет конкурсу:

1 (одна) чотирьохкімнатна квартира у м. Львові.

 

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому по предмету закупівлі.

Учасник подає заповнену форму “Цінова конкурсна пропозиція”.

Замовник має право обрати серед поданих у складі пропозицій квартир найкращу за економічними та технічними показниками в межах предмету конкурсу.

15. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

16. Спосіб, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

     Конкурсні пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і не повертаються учасникам, що їх подали.

    До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.

     Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

Якщо Учасником конкурсу є фізична особа, то вона для участі у розкритті конкурсних пропозицій повинна мати при собі оригінал та копію документа, що засвідчує її особу (паспорт).

Якщо Учасником конкурсу є юридична особа, яку представляє керівник, він повинен мати при собі засвідчену встановленим порядком копію документу, що підтверджує його повноваження та документ, що засвідчує його особу (паспорт).

Якщо Учасника представляє уповноважена особа, необхідно мати при собі та надати довіреність на представництво інтересів Учасника, а також мати при собі документ, що засвідчує її особу (паспорт).

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій складається у день розкриття конкурсних пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії та за бажанням учасниками, які присутні на процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

     Завірена підписом голови конкурсної комісії печаткою копія протоколу розкриття конкурсних пропозицій надається будь-якому з учасників на його письмовий запит протягом трьох робочих днів з дня надходження такого запиту.

- спосіб подання конкурсних пропозицій;

Особисто або поштою.

- місце подання конкурсних пропозицій;

Поштова адреса: 79017, м. Львів, вул. Мечникова І., 16А,

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби

України (військова частина 1468)

- кінцевий термін подання конкурсних пропозицій (дата, час).

Термін: «07» вересня 2020 р.

Час: 10.00

17. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій.

 

- місце розкриття конкурсних пропозицій;

79017, м. Львів, вул. Мечникова І., 16А

Зала для проведення службових нарад (каб. №304)

Західного регіонального управління

Державної прикордонної служби України (військова частина 1468)

- дата та час розкриття конкурсних пропозицій.

Термін: «07» вересня 2020 р.

Час: 10:30.

18. Перелік критеріїв та методика оцінки конкурсної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію.

Критерієм оцінки є ціна за 1 м2 загальної площі житла.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої конкурсної пропозиції.

Замовник визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень.

У випадку однакового значення переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

За результатами оцінки Замовник визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію, з числа тих, які не було відхилено.

   Замовник зобов’язаний оприлюднити на офіційному веб-сайті Головного розпорядника бюджетних коштів (Міністерство внутрішніх справ України) інформацію про результати проведення конкурсу із зазначенням найменування Учасника – переможця конкурсу.

19. Виправлення арифметичних помилок.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій конкурсній пропозиції під час проведення її розкриття, у порядку, визначеному цією конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав конкурсну пропозицію.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а)  при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

    б)     при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

20. Інша інформація.

З умовами конкурсної документації усі зацікавлені особи можуть ознайомитись на офіційному веб-сайті Головного розпорядника бюджетних коштів (Міністерство внутрішніх справ України).

В разі необхідності, за письмовим зверненням Учасника, Замовник безоплатно надає копію друкованого варіанту конкурсної документації протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього запиту.

Днем подання запиту на отримання конкурсної документації вважається день його реєстрації конкурсною комісією з придбання житла для військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Особа, яка зробила письмовий запит, отримує конкурсну документацію особисто або засобами електронного зв’язку.

До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань.

Всі бажаючі прийняти участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій повинні зареєструватись за адресою: 79017, вул. Мечникова І., 16А, м. Львів до 10 год. 00 хв. «07» вересня 2020 р. Для реєстрації при собі мати паспорт. Телефон для довідок: (032) 276-78-36. Перепустка надається за наявності паспорта.

21. Терміни укладання договору.

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю житла відповідно до умов зазначених у конкурсній документації, у термін не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня визначення переможця.

22. Основні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю житла:

При закупівлі квартири на вторинному ринку укладається нотаріально засвідчений договір купівлі — продажу нерухомого майна (квартира для військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України на вторинному ринку). Договір укладається в письмовій формі відповідно до проекту (додаток № 3) положень нормативно-правових актів. Послуги нотаріуса оплачуються Учасником конкурсу (власником квартири) та включаються у вартість квартири, яка визначається ціновою конкурсною пропозицією Учасника конкурсу.

 

23. Дії замовника при відмові переможця конкурсу підписати договір про закупівлю.

     У разі письмової відмови Переможця конкурсу підписати договір про закупівлю відповідно до вимог конкурсної документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у термін, визначений цією документацією, Замовник може відмінити конкурс, або повторно визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію з тих, термін дії яких ще не минув.

     

 

 

ДОДАТОК № 1

ФОРМА “ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ”

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

окремо по кожному лоту

 

Уважно вивчивши комплект конкурсної документації, цим подаємо на участь у конкурсі щодо закупівлі квартири на вторинному ринку в місті Львові, адреса запропонованої квартири, Західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України (військова частина 1468), згідно з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими вимогами конкурсної документації Замовника свою конкурсну пропозицію.

1. Повне найменування Учасника:

2. Адреса Учасника (юридична та фактична):

3. Телефон Учасника (факс)/ Е-mail:

4. Цінова пропозиція Учасника:

вартість 1 м2 загальної площі квартири ________________ грн. (без ПДВ);

(цифрами)

загальна площа квартири _______________________________ м2;

(цифрами)

загальна ціна _________________грн. (без ПДВ);

(цифрами)

 

5. Місцезнаходження квартир _________________________________________________

(адреса)

6. Термін передачі квартири Замовнику __________________________________________________________________________

(число, місяць, рік)

 

7. Вивчивши конкурсну документацію, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій конкурсної пропозиції, за вартістю 1 м2 ____________________________________________________ грн. (без ПДВ) на загальну суму

                                  (цифрами та прописом)

__________________________________________________________________ грн. (без ПДВ).

(цифрами та прописом)

 

Якщо нашу конкурсну пропозицію буде визнано найвигіднішою, ми візьмемо на себе зобов’язання передати квартиру та виконати всі умови, передбачені у Розділі “Укладання договору про закупівлю”.

Ми згодні дотримуватися умов цієї конкурсної пропозиції протягом 30 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша конкурсна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути визнана Вами найвигіднішою у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з тим, що Ви можете відхилити нашу або всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої конкурсної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша конкурсна пропозиція буде визнана Вами найвигіднішою, ми зобов’язуємося підписати Договір із Вами не раніше ніж через п’ять робочих днів з дня реєстрації повідомлення учаснику-переможцю конкурсу, але не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня визначення переможця.

(посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства, організації, установи Учасника).

 

М.П.

“___”__________________2020 року.

 

ДОДАТОК № 2

 

ФОРМА “ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСУ”

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

1. Повне та скорочене найменування Учасника.

2. Назва документа, яким затверджено Статут Учасника, його номер та дата.

3. Місце та дата проведення державної реєстрації Учасника – для юридичних осіб;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4. Посада, прізвище та ініціали керівника (для юридичної особи) та прізвище ініціали – для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

5. Форма власності та юридичний статус Учасника.

6. Юридична адреса Учасника.

7. Поштова адреса, телефон, тел/факс Учасника.

8. Розрахунковий рахунок Учасника та банківські реквізити обслуговуючого банку (банків ) (найменування, поштова адреса, телефон, тел/факс, тощо).

9. Особа учасника, яка уповноважена підписувати конкурсні пропозиції (посада, прізвище та ініціали – для юридичної особи та прізвище ініціали – для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

10.  Особа Учасника, яка уповноважена укладати договір.

 

Повна назва посади (для юридичних осіб)

Прізвище, ім’я та по батькові

Контактний номер

телефону (телефаксу)

Е-mail

1. Посадова особа, яка має право на укладення договору:

 

 

 

…………………..

 

 

 

2. Інші уповноважені особи:

 

 

 

………………………..

 

 

 

 

Учасник конкурсу гарантує, що на момент розкриття конкурсних пропозицій він не є банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство і не перебуває в стадії ліквідації, не узгоджує з цього приводу свої відносини з кредиторами, не призупинив виробничу діяльність та не перебуває у будь-якій подібній ситуації, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

 

(посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства, організації, установи, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців – ініціали, прізвище та підпис).

 

 М.П.

“___”__________________2020 року.

 

ДОДАТОК № 3

 

Проект

ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

(квартира для військовослужбовців Державної прикордонної служби України на вторинному ринку, юридичні особи, фізичні особи-підприємці, фізичні особи)

 

м. Львів                                                                                                         дві тисячі двадцятого року

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України уповноважує Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України (військова частина 1468), ідентифікаційний номер ЄДРПОУ/податковий номер - 14321647, місцезнаходження: м. Львів, вулиця Мечникова І., 16А, що є територіальним органом Адміністрації Державної прикордонної служби України, в особі Бабюка Віктора Борисовича який діє на підставі доручення Адміністрації Державної прикордонної служби №______від_____________ далі іменовано Покупець з однієї сторони та _________________________________________________________, (паспорт серії _____ номер ______________, виданий ____________________________________________________________________, який зареєстрований у місті ________________, ____________________________ області, вулиця _____________________ будинок ______, квартира ___, податковий номер _____________

Фізична особа або юридична особа або  фізична особа-підприємець, громадянин України ______________ РНОКПП - __________________, паспорт серії_______ номер __________, виданий _________________________________, який зареєстрований у місті ________, __________ області, вулиця______________ будинок ______, що діє на підставі___, далі іменований Продавець, з другої сторони, а при спільному найменуванні Сторони, уклали цей Договір (далі Договір) про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є закупівля в 2020 році квартири в місті Львові для військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України на вторинному ринку, яка здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

1.2. За цим Договором Продавець зобов'язується продати та передати квартиру у власність Покупцю з обов'язковим оформленням права власності на неї за власний рахунок за Державою Україна, в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України, квартира під номером ______, яка розташована в будинку за номером___ по вулиці___________ в місті Львові, що складається з ____ кімнат, житловою площею ______ кв.м., загальною площею_________ кв.м. та належить Продавцю на праві власності на підставі _________, що підтверджується _____________________, згідно адресного переліку квартири ( додаток 2 до Договору).

Одночасно надається Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, технічний паспорт та ключі від квартири.

Покупець зобов'язується прийняти цю квартиру та сплатити за неї грошову суму, визначену в п. 3.1 Договору.

1.3. Продавець стверджує (визнає), що зазначена квартира на момент укладання цього Договору нікому не продана, не подарована, іншим особам не відчужена, не заставлена, під забороною відчуження (арештом), в податковій заставі не перебуває, прав щодо неї у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає. Підписанням цього договору Продавець підтверджує, що він має всі права на укладення цього договору.

1.4. Відчужувана квартира Покупцем оглянута, недоліків, які перешкоджають її використанню за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено.

1.5 Цей договір укладено за згодою________ (наприклад дружини Продавця або інших осіб), викладеної у вигляді заяви, справжність підпису на якій засвідчено _____, ___________ нотаріусом      _____ міського нотаріального округу «___» _____________2020 року за реєстровим №_____, яка залишається у справі приватного нотаріуса, який посвідчує договір. Покупець з цим фактом ознайомлений.

 

2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

2.1. Продавець зобов'язується передати квартиру Покупцю у стані, що відповідає вимогам конкурсної документації, в будинку який здано в експлуатацію до експлуатуючої установи, а також нотаріально завірені відомості про право власності на квартиру, правовстановлюючі документи на неї та технічний паспорт.

2.2. Продавець зобов'язується попередити Покупця про всі відомі йому недоліки майна.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить (_____) грн. (без ПДВ), із розрахунку ______ (_______) грн. (без ПДВ) - (підпункт 197.1.14. статті 197 Податкового кодексу України) за 1 кв.м. загальної площі квартири.

Вартість 1 кв.м. загальної площі квартири є фіксованою. Фіксована вартість 1 кв. м загальної площі квартири є твердою (незмінною).

. Загальна площа квартири складає       кв. метрів.

Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

 

У разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на відповідний рік, здійснюється коригування визначеної в договорі суми фінансових зобов'язань.

Продавець і Покупець своїми підписами під цим договором підтверджують, що вони не допустили помилки при укладенні цього договору, в тому числі при визначенні суми, за яку здійснюється купівля-продаж квартири за цим договором, що цей договір не є фіктивним і укладається з наміром створити правові наслідки, що умови цього договору зрозумілі і відповідають реальним домовленостям Сторін, кожна із Сторін однаково розуміють зазначені умови цього договору та його правові наслідки.

 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1 Фінансування придбання житла здійснюється за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України на 2020 рік, за програмою КПК 1002070, КЕКВ 3121, що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень, та за наявності на казначейському рахунку Покупця відповідних коштів згідно з Графіком фінансування (Додаток 3 до Договору).

Покупець перераховує кошти на рахунок Продавця після оформлення права Державної власності на Покупця та підписання акту приймання-передачі квартири та надання Продавцем ключів від квартири, технічного паспорту, нотаріально завіреного Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, або за взаємною згодою сторін Покупець перераховує кошти на рахунок Продавця в два етапи:

- перерахування Авансу у розмірі до 95 відсотків, що дорівнює сумі _________ грн. _____ коп. (без ПДВ),

- перерахування остаточної суми Договору що складає __________ грн. ___ коп. (без ПДВ)

після оформлення права Державної власності на Покупця та підписання акту приймання-передачі квартири та надання Продавцем ключів від квартири, технічного паспорту, нотаріально завіреного Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

4.1.1. Виникнення у Покупця зобов'язань наступає в разі наявності відповідних бюджетних призначень (асигнувань) на 2020 рік.

4.1.2. Після сплати всіх коштів за Договором Покупець та Продавець складають двосторонній акт взаєморозрахунків, у якому вказується сума перерахованих коштів, площа переданої квартири.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ

(передача квартири)

5.1. Передача Продавцем вказаної у цьому Договорі квартири Покупцю здійснюється з оформленням акту приймання-передачі квартири, державної реєстрації права власності на неї за Державою Україна, в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України, відповідно до вимог чинного законодавства.

5.2. Право власності на квартиру, що визначена в Розділі 1 цього Договору, переходить від Продавця до Покупця з моменту його державної реєстрації квартири за Державою Україна, в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Вказану квартиру Продавець передає Покупцю у стані, який повинен відповідати пункту 2.1. цього Договору, у строк – не пізніше      20 жовтня 2020 р.

5.3          Оформлення права власності на квартиру за Державою Україна, в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України, надання відповідних документів із оплатою послуг здійснюється Продавцем за власний рахунок.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов'язки Продавця:

Оформити за погодженням з Покупцем за власний рахунок придбану відповідно до умов цього Договору квартиру у власність Держави Україна, в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України, в строк до 20.10.2020 року та передати квартиру Покупцю. Також передаються ключі від квартири, нотаріально завірені відомості про право власності на квартиру, правовстановлюючі документи на неї та технічний паспорт.

Попередити Покупця про всі відомі йому недоліки майна.

За власні кошти усунути приховані недоліки, виявлені Покупцем протягом трьох років.

6.2.         Права Продавця:

Вимагати сплати встановленої ціни Договору.

6.3.         Обов'язки Покупця:

6.3.1.     Сплатити за квартиру ціну, встановлену Договором.

6.3.2. Прийняти квартиру у стані, що відповідає вимогам державних будівельних норм України, умовам цього Договору і санітарним нормам відповідним санітарним нормам із повною готовністю під заселення та виконаними в повному обсязі опоряджувальними роботами, а також ключі від квартири та правовстановлюючі документи на неї та технічний паспорт.

6.4. Права Покупця:

6.4.1. Вимагати від Продавця усунення прихованих недоліків, виявлених Покупцем протягом трьох років.

6.4.2. Вимагати від Продавця оформлення за власний рахунок права власності за Державою Україна, в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України, придбаної Покупцем квартири, відповідно до умов цього Договору.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.         За невиконання визначених Договором зобов'язань і умов та за зміну або розірвання його в односторонньому порядку Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України і Договором.

7.2.         Продавець несе відповідальність за збереження квартири до моменту передачі квартири Покупцю. У разі знищення об'єкта нерухомості до його передання Покупцю, але після укладення цього договору та здійснення Покупцем оплати (повної або часткової), Продавець зобов'язаний повернути отримані кошти на рахунок Покупця.

7.3.         Продавець за несвоєчасне виконання взятих на себе зобов'язань за Договором, а саме: порушення строків передачі квартири Покупцю з оформленням права власності за Державою Україна, в особі  Адміністрації Державної прикордонної служби України, сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості квартири за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України в розмірі 7 (семи) відсотків від суми невиконаних зобов'язань.

Продавець відшкодовує понесені Покупцем збитки понад сплату пені в повному обсязі.

7.4.         За односторонню відмову від виконання зобов'язань за цим Договором Продавець сплачує штраф у розмірі 20 відсотків від суми невиконаного зобов'язання.

7.5.         У разі позбавлення Покупця права власності на придбану квартиру через рішення судів чи з інших підстав, яку Продавець за Договором зобов'язаний передати, передає або вже передав Покупцю в державну власність, підлягає вилученню у Покупця, Продавець зобов'язаний повернути Покупцю суму перерахованих Покупцем Продавцю за Договором грошових коштів повністю з урахуванням рівня інфляції за період від дня перерахування цих коштів Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця до дня повернення цих коштів Покупцю в термін до 5 робочих днів.

Сплата неустойки (штрафу) та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що на них покладені Договором, або усунення його порушень.

Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Покупцем за несвоєчасність розрахунків, не може бути більшим за суму заборгованості.

Відповідно до ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України Сторони встановили для Покупця інший розмір процентів: 0 (нуль) процентів річних.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором Продавцем Покупець має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Продавцем.

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). На час дії таких обставин жодна зі Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання взятих на себе за Договором обов'язків, якщо невиконання їх стало наслідком дії обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили визначаються техногенні аварії, стихійні лиха і природні явища, загальні страйки, війни і військові дії, повінь, терористичні акти тощо, які визнані компетентними органами офіційно; а також - обмеженість та неналежне бюджетне фінансування, рішення Уряду, введення законодавчих обмежень або прийняття законодавчих актів, що безпосередньо вплинули на належне виконання цього Договору, якщо їх неможливо було усунути діями Сторін.

Факт виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) засвідчується відповідним документом Торгово-промислової палати України, який згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно письмово повідомити про це іншу Сторону, але не пізніше 10 (десяти) днів з моменту їх настання. Повідомлення має містити дані про настання і характер обставин, про можливі їх наслідки.

Сторона, яка посилається на обставини  непереборної сили (форс-мажорні обставини), як на причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором, звільняється від відповідальності за таке невиконання або неналежне виконання зобов'язань тільки у разі, якщо ті обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього договору. Їх виникнення викликано подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин.

При виникненні обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов'язань за Договором переноситься відповідно часу, упродовж якого діяли ці обставини або їх наслідки.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення другої Сторони Стороною, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за Договором через настання обставин непереборної сили (форс-мажорних) обставин, які звільняють її від відповідальності, позбавляє її права посилатися на ці обставини.

У разі внесення змін до законодавства України або прийняття центральними органами державної влади відповідних рішень, які унеможливлюють фінансування цього Договору, Сторони домовляються за взаємною згодою внести зміни або розірвати Договір.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту нотаріального посвідчення та діє до 20.12.2020 року, а в частині виконання зобов'язань та здійснення розрахунків - до повного виконання.

10.2. Цей Договір складено в__ примірниках, один з яких зберігається у справах приватного нотаріуса ________________________________ міського нотаріального округу, а інші, викладені на бланках нотаріальних документів - для Покупця і Продавця.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1.            Договір укладено на підставі рішення конкурсної комісії Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 1468) з придбання житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України (копія витягу з протоколу засідання конкурсної комісії від ___.___. 2020 року №_____). (Додаток 1 до Договору)

11.2.  Договір укладено згідно з Цивільним кодексом України та іншими чинними нормативно-правовими актами України.

11.3.        Покупець звільняється від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування від нерухомості на підставі п. 9 ст. 9 ст. 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР, як державна установа, що придбає нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів.

Відповідно до вимог статті 162 розділу IV, пункту 16-1 Підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України Продавець є платником податку на доходи фізичних осіб та платником військового збору.

Відповідно до пункту 168.2. ст. 168, пункту 16-1 Підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України Продавець зобов'язаний включити суму отриманих за цим Договором доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також самостійно сплатити податок з таких доходів за ставкою 5 відсотків від суми Договору та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка від суми Договору.

Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду і жодна із Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди за істотними умовами цього договору як на підставу, вважати його неукладеним або недійсним.

Усі правовідносини, що виникають у зв'язку із виконанням цього договору і не врегульовані ним, регламентуються чинним законодавством України.

11.8.   При посвідченні цього договору нотаріусом встановлено особи Сторін та перевірено повноваження їх представників, їх дієздатність, відповідність волі волевиявленню Сторін, встановлено їх дійсні наміри,відсутність у Сторін заперечень щодо кожної із умов правочину, перевірено відповідність правочину вимогам закону і дійсним намірам Сторін, роз'яснені Сторонам наслідки укладання та нотаріального посвідчення договору.

Кожна із сторін однаково розуміє значення, умови правочину, його правові наслідки та є ознайомленою з його змістом, про що свідчать підписи, здійснені ними у присутності нотаріуса.

Сторони за цим Договором свідчать, що вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається, а саме зміст ст.ст. 182, 203, 210, 229, 235, 329, 334, 640, 655, 668, 673-678, 682, 691, 692, 694 Цивільного кодексу України щодо державної реєстрації прав на нерухомість, загальних вимог, додержання яких є необхідним для чинності правочину, правових наслідків недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону, моменту набуття права власності за договором, моменту укладення договору, поняття і форми договору купівлі-продажу, прав та обов'язків сторін за таким договором тощо, ст.ст. 190, 212 Кримінального кодексу України ст.ст. 57-74, 97 Сімейного Кодексу України, ст. 1 Закону України «Про заставу», ст. 172 Податкового кодексу України, вимоги п.7 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 24 січня 2006 року за № 45, ст. 152 Житлового кодексу Української РСР щодо порядку проведення переобладнання і перепланування житлового будинку (квартири), що належить громадянинові, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» щодо захисту прав та інтересів дітей під час вчинення правочинів щодо житлових приміщень, ст.ст. 2, 4, 9, 15 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також правові наслідки укриття розміру дійсної покупної ціни відчужуваного майна, ст. 1087 Цивільного кодексу України, Положення Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ № 210 від 06.06.2013 року «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» та вимоги п.161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України про порядок сплати військового збору відповідно до чинного законодавства України, ст. 162, 163, 168, 172, 176, 179 Податкового кодексу України, в тому числі щодо подачі декларації та оподаткування доходу отриманого платником податків, їм нотаріусом роз'яснено, і питань, які залишилися б нез'ясованими і незрозумілими для них, немає.

11.11. Покупцю нотаріусом роз'яснено, що відповідно до ст. 4.2 ст. 322 ЦК України - на власника майна покладено тягар його утримування, тобто в цій статті Цивільного кодексу України передбачений обов'язок Покупця по сплаті послуг з утримання будинку і прибудинкової території, експлуатаційних витрат та комунальних послуг. Покупцю також роз'яснено нотаріусом, що згідно ч. 2 ст. 509, ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином.

11.12. Покупцю також роз'яснено нотаріусом, що статтями 67, 68, 151, 179 ЖК України та п. 7 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 із змінами, Затвердженими Постановою КМ України № 5 від 14.01.09.передбачено, що Покупець зобов'язаний забезпечувати схоронність будинку, провадити за свій рахунок поточний ремонт та капітальний ремонт, утримувати в порядку прибудинкову територію та оплачувати послуги на утримання будинку та прибудинкової території (експлуатаційні витрати) та отримані послуги на підставі укладеного договору.

11.13. Своїм підписом під цим договором Покупець підтверджує свою обізнаність щодо своїх прав та обов'язків по сплаті послуг з утримання будинку і прибудинкової території (експлуатаційних витрат) та комунальних послуг згідно чинного законодавства.

11.14. Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за взаємною згодою Сторін, повинні бути нотаріально посвідчені і зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства.

11.15. Сторони підтверджують, що текст цього документу ними уважно прочитаний, жодних технічних помилок не виявлено. В разі виявлення технічних помилок після оформлення цього документу, сторони зобов'язуються з'явитися до приватного нотаріуса _______ міського нотаріального округу ________, маючи при собі виданий примірник цього Договору, з метою оформлення договору про внесення змін тощо. Сторони розуміють, що вразі неможливості з'явлення до нотаріальної контори, всіх учасників правочину, питання щодо виправлення помилки, буде вирішуватись в судовому порядку.

11.16. Сторони за цим договором своїми підписами на цьому Договорі підтверджують, що нотаріусом роз'яснено їм про відповідальність кожної із сторін за подані нотаріусу документи та  необхідну інформацію для укладення цього Договору, про правові наслідки у випадку подання недійсних та/або підроблених документів та недостовірної інформації, а також, про те, що згідно ст. 27 Закону України «Про нотаріат» нотаріус не несе відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов'язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріально дія, за вчиненням якої звернулася особа.

11.17. Право власності на придбане нерухоме майно (квартиру) виникає у Покупця з моменту державної реєстрації права власності.

11.18. Всі витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням цього Договору та реєстрацією права власності за Державою Україна, в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України, несе Продавець.

 

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1.      Копія витягу з протоколу засідання конкурсної комісії від ___.___.2020 року № ____ - Додаток 1.

12.2.      Адресний перелік квартири  - Додаток  2.

12.3. Графік фінансування - Додаток 3.

Всі додатки до Договору є його невід'ємною частиною.

 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Покупець:                                                                    Продавець:                  

 

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України

(військова частина 1468)

79017, м. Львів, вул. Мечникова І., 16А,

р/р _____________________ ДКСУ м. Київ

МФО 820172,

Код ЄДРПОУ 14321647,

Тел.(032)239-00-51

 

 

________________________

М.П.

____________________  _______________

М.П.

 

 

Додаток № 2

до Договору №______________

від «___» __________ 2020 р.

 

Адресний перелік квартири

за адресою: ____ обл., м. ____, вул.____, номер будинку

(закупівля квартири для військовослужбовців

Державної прикордонної служби України

на вторинному ринку)

№ з/п

Поштова адреса квартири

Поверх

Номер квартири

Кількість кімнат

Загальна площа квартири         (кв. м.)

Житлова площа квартири

(кв. м.)

Вартість за 1 кв.м. (грн.)  (без ПДВ)

Вартість квартири

(грн.)

(без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

Підписи Сторін:

 

Додаток № 3

до Договору №______________

від «___» __________ 2020 р

 

ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ у 2020 році

за адресою: ____ обл., м. ____, вул. .____, номер будинку, кв. __

(закупівля квартири для військовослужбовців

Державної прикордонної служби України

на вторинному ринку)

№ з/п

Період

Сума, грн.

Примітки умови фінансування

Всього:

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1.

вересень-жовтень 2020 року

 

 

 

Фінансування придбання житла здійснюється за рахунок коштів   загального та/або спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік, за програмою КПК 1002070, КЕКВ 3121, що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень, та за наявності на казначейському рахунку Покупця відповідних коштів згідно з Графіком фінансування (Додаток 3 до Договору).

Покупець перераховує кошти на рахунок Продавця після оформлення права Державної власності на Покупця та підписання акту приймання-передачі квартири та надання Продавцем ключів від квартири, технічного паспорту, нотаріально завіреного Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, або за взаємною згодою сторін Покупець перераховує кошти на рахунок Продавця в два етапи:

- перерахування Авансу у розмірі до 95 відсотків, що дорівнює сумі _________ грн. _____ коп. (без ПДВ),

- перерахування остаточної суми Договору що складає __________ грн. ___ коп. (без ПДВ)

після оформлення права Державної власності на Покупця та підписання акту приймання-передачі квартири та надання Продавцем ключів від квартири, технічного паспорту, нотаріально завіреного Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Всього:

 

 

 

 

Підписи Сторін:

Популярні розділи та сервіси