Звітна інформація про виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2020 - 2022 роки упродовж 2022 року та реалізації визначених у ній заходів

НАЗАД
11 сiчня 2024 09:33

Звітна інформація

про виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2020 – 2022 роки

упродовж 2022 року та реалізації визначених у ній заходів*

з/п

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Стан виконання

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин

1.

Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції

Засідання комісії з оцінювання корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ з метою щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДПСУ на 2020-2022 роки

Протягом звітного періоду щокварталу

Комісія з оцінювання корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДПСУ;

УЗВК

О. Хлівнюк

Проведено засідання комісії з оцінювання корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ДПСУ. За результатами підписано протокол (протокол № 18/1 від 28.01.2022). З 24.02.2022 у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України № 64/2022 керуючись роз’ясненнями НАЗК, наданими листом від 21.03.2022 №20-13/10165-22 «Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану», на час дії правового режиму воєнного стану в Україні, тимчасово призупинено організацію роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності організацій та підготовки заходів щодо їх усунення

2.

Нормативно-правове регулювання відносин

Визначення порядку взаємодії УЗВК АДПСУ з іншими структурними підрозділами АДПСУ з метою обліку суб’єктів декларування у яких виник обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави

Протягом звітного періоду до 31.03

УЗВК

О. Хлівнюк

У звітному періоді порядок взаємодії УЗВК з іншими структурними підрозділами АДПСУ визначений та організований відповідно до вимог розпорядження АДПСУ від 18.11.2021 № Р-551/0/10-21 «Про організацію заходів із забезпечення проведення декларування у 2022 році». З метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави у першому півріччі 2022 року проведено такі заходи: 1) узагальнено списки декларантів АДПСУ та органів (підрозділів) забезпечення ДПСУ; 2) в органи ДПСУ направлено наказ НАЗК «Про внесення змін до Порядку здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб в Державній прикордонній службі України» (лист від 17.01.2022 № 1-50/0/7-22-ДСК); 3) видано розпорядження АДПСУ від 29.04.2022 № 18-10583/0/6-22-Вих «Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану», яким визначено органам ДПСУ на час дії правового режиму воєнного стану в Україні, тимчасово призупинити проведення перевірок фактів подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законом порядку

Візування проєктів організаційно-розпорядчих актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань, які готуються ДПСУ, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та надання рекомендацій щодо їх усунення

Протягом 10 днів з часу надходження проекту на опрацювання до уповноваженого підрозділу (особи)

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Відповідно до п.п.71 п. 2 Розділу 2 Інструкції з діловодства в Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 31.12.2020 № 144, посадовими особами уповноважених підрозділів забезпечено візування проєктів розпорядчих документів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу).

Станом на 31.12.2022 завізовано 69 057 документів: по АДПСУ: 3 004 документів;

по ЧЦП: 19 293 документів;

по ЗхРУ: 21 221 документів;

по СхРУ: 7 693 документів;

по ПдРУ: 13 747 документів;

по РУМО: 4 099 документів.

Норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, не виявлено

3.

Забезпечення ефективного функціонування регіональних уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в ДПСУ

Актуалізація інформації про персонал регіональних уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

Щомісяця, не пізніше 05 числа місяця

УЗВК

О. Хлівнюк;

регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Забезпечено щомісячне уточнення та оновлення інформації про посадових осіб уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у 49 органах ДПСУ, що складає 100% від загальної їх кількості. За результатами проведених заходів, відповідна інформація своєчасно оновлена та актуалізована

4.

Проведення навчальних заходів та заходів з поширення інформації щодо Антикорупційної програми ДПСУ

Доведення до персоналу ДПСУ змісту Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2020-2022 роки

до 15.02.2020

УЗВК

О. Хлівнюк;

Доведення Антикорупційної програми ДПСУ на 2020-2022 роки забезпечено шляхом її розміщення на офіційному вебсайті ДПСУ (перебуває у вільному доступі за посиланням: https://dpsu.gov.ua/ua/antikorupciyna-programa-/).

Проведення навчально-методичних зборів з персоналом регіональних уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції ДПСУ на базі відомчих навчальних закладів ДПСУ

Щороку, протягом І півріччя

УЗВК

О. Хлівнюк;

ГЦ ПОС

Д. Коцеруба; НАДПСУ

О. Луцький;

ФЕУ

О. Дахно

У зв’язку з введенням в Україні правового режиму воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, навчально-методичні збори проведено дистанційно в режимі відеоконференції з використанням програмного продукту «Skype for business», а також сформовано бібліотеку відеолекцій, яку направлено до органів ДПСУ

Підвищення кваліфікації персоналу уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції

Під час проведення навчально-методичних зборів.

Позапланово (за потреби)

УЗВК

Загоровський О.

Олексієнко С.

ГЦ ПОС

Коцеруба Д.

НАДПСУ

Луцький О.

ФЕУ

Дахно О.

Протягом звітного періоду в рамках підвищення кваліфікації персоналу уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції пройшло відповідне навчання 66 осіб таких підрозділів.

Проведення тестування персоналу підрозділів запобігання та виявлення корупції органів Держприкордонслужби щодо визначення їх рівня знань та вірного розуміння вимог антикорупційного законодавства

Відповідно до термінів, зазначених у річному Плані цільових заходів щодо запобігання та виявлення корупції в ДПСУ. Позапланово (за потреби)

УЗВК

О. Хлівнюк

16.02.2022, згідно розпорядження АДПСУ від 08.02.2022 № 18-3983/0/6-22-Вих «Про участь персоналу у навчально-методичних заняттях з антикорупційних питань», з використанням платформи «Google forms» проведено тестування посадових осіб підрозділів запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ з метою визначення їх рівня знань антикорупційного законодавства

Забезпечення доведення до керівного складу органів ДПСУ актуальної інформації щодо діяльності Держприкордонслужби з протидії та запобігання корупції у режимі відео-селекторної наради, отримання від зазначеної категорії осіб зворотного зв’язку щодо стану організації роботи із протидії корупції в регіонах

Постійно

УЗВК

О. Хлівнюк; керівний склад органів ДПСУ

Актуальна інформація щодо діяльності Держприкордонслужби з протидії та запобігання корупції доводилась під час засідань колегії Держприкордонслужби та відеоселекторних нарадах керівного складу органів Держприкордонслужби, а також листами в органи ДПСУ

Організація та проведення науково-практичної конференції «Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції в Державній прикордонній службі України»

Щороку протягом звітного періоду

НАДПСУ

Луцький О.;

УЗВК

Хлівнюк О.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції в Державній прикордонній службі України» не проводилась, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України № 64/2022.

Проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначеного особового складу – суб’єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»

Протягом двох робочих днів з моменту вступу в посаду

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

З усім персоналом ДПСУ проводиться інструктаж щодо основних положень антикорупційного законодавства. Військовослужбовці, державні службовці та працівники ознайомлюються із зазначеними положеннями під особистий підпис. Також, з метою забезпечення дотримання особовим складом ДПСУ вимог антикорупційного законодавства, належної організації роботи з цих питань та встановлення єдиного порядку документування такої діяльності видано наказ АДПСУ від 16.06.2022 №300-АГ, яким затверджено «Алгоритм проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства в Державній прикордонній службі України»

   

Проведення уповноваженим підрозділом моніторингу відповідності змісту робочих навчальних програм, навчально-тематичних планів потоків підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу ДПСУ у НАДПСУ на предмет актуальності із урахуванням змін у антикорупційному законодавству, достатності виділених навчальних годин на вивчення антикорупційного законодавства тощо. Внесення відповідних змін. Оновлення навчально-методичних матеріалів.

За окремим планом до 10.12 щорічно

УЗВК

О. Хлівнюк;

НАДПСУ

О. Луцький

Проведено моніторинг навчальних програм. За результатами, освітньо-професійна програма НАДПСУ за напрямом «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти отримала схвальну рецензію від зовнішніх стейкхолдерів, зокрема від члена Ради адвокатів України Хмельницької області, члена Наглядової ради Координаційного центру з питань правової допомоги, заступник голови комітету з антикорупційної політики та комплаенсу Національної асоціації адвокатів України Оксани КАДЕНКО

   

Забезпечення доведення до керівного складу органів ДПСУ актуальної інформації щодо діяльності Держприкордонслужби з протидії та запобігання корупції у режимі відео-селекторної наради, отримання від зазначеної категорії осіб зворотного зв’язку щодо стану організації роботи із протидії корупції в регіонах

На постійній основі

Контроль протягом звітного періоду щокварталу

УЗВК

О. Хлівнюк;

керівний склад органів ДПСУ

Актуальна інформація щодо діяльності Держприкордонслужби з протидії та запобігання корупції доводилась під час засідань колегії Держприкордонслужби та відеоселекторних нарадах керівного складу органів Держприкордонслужби, а також листами в органи ДПСУ

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції

1.

Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», в АДПСУ, РУ, органах ДПСУ

У встановлені законодавством строки

УКМ

О. Харченко; начальники РУ; органи ДПСУ;

УЗВК

О. Хлівнюк

Станом на 29 грудня 2022 року перевірка здійснюється стосовно 42,194 тис. осіб, завершено перевірку щодо 40,551 тис. осіб

Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в АДПСУ, РУ, органів ДПСУ

У встановлені законодавством строки

УКМ

О. Харченко; начальники РУ; органи ДПСУ; УЗВК

О. Хлівнюк

За звітний період претендентів на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком не було.

Продовжити запроваджену в попередні роки практику існування системи заохочень особового складу ДПСУ, який відмовився від отримання неправомірної вигоди або вчинення іншого корупційного правопорушення (задокументованого встановленим чином), грошовими преміями в межах наявного фонду економії коштів

Постійно

ДП

І. Левадний; ДОДК

Л. Баран;

ФЕУ

О. Дахно;

УЗВК

О. Хлівнюк

Протягом звітного періоду припинено 533 спроби надання персоналу ДПСУ неправомірної вигоди на загальну суму 5 298 838 грн. 215 військовослужбовців заохочено грошовою премією на загальну суму 612 520 грн правами керівників органів охорони державного кордону України.

2.

Забезпечення доброчесності особового складу ДПСУ, формування в особового складу нетерпимості до проявів корупції, підвищення рівня правової свідомості

У рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення забезпечити проведення антикорупційних акцій з курсантами відомчих навчальних закладів, особовим складом ДПСУ

Протягом звітного періоду за окремим планом

регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції;

УЗВК

Хлівнюк О.

Протягом звітного періоду, з урахуванням обмежень встановлених правовим режимом воєнного стану введених в Україні, згідно з Указом Президента України № 64/2022 та відповідно до отриманих роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції, забезпечено проведення антикорупційних акцій з курсантами відомчих навчальних закладів, особовим складом ДПСУ. Участь у антикорупційних акціях взяло 287 курсантів відомчих навчальних закладів.

Організація та проведення анонімного опитування з метою вивчення сприйняття персоналом ДПСУ корупційних проявів у повсякденної діяльності

Відповідно до термінів, зазначених у річному Плані цільових заходів щодо запобігання та виявлення корупції в ДПСУ

УЗВК

О. Хлівнюк

З метою встановлення можливих причин та умов, що можуть сприяти втягненню прикордонників у протиправну діяльність в умовах правового режиму воєнного стану та на виконання вказівки керівництва Служби у період з 30 по 31 березня 2022 року проведено анонімне анкетування персоналу відділів прикордонної служби «Вилок», «Лужанка», «Косино» Мукачівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) з використанням платформи «Google Форми». Всього у анкетуванні взяло участь 325 респондентів. За результатами проведеного опитування відпрацьовано звіт.

Протягом жовтня–листопада 2022 в рамках виконання заходів з оцінювання корупційних ризиків, організовано та проведено анонімне опитування з метою вивчення сприйняття персоналом Держприкордонслужби та зовнішніми заінтересованими сторонами корупційних проявів у діяльності відомства. Опитування проводилося у формі анкетування з використанням «Google Forms». Всього в опитувані взяло участь 12 055 респондентів. За результатами проведеного анкетування відпрацьовано довідку.

ІІІ. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1.

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

Забезпечення супроводу та контролю за своєчасністю оприлюднення особовим складом ДПСУ декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за 2019-2021 роки у строки, встановлені законом

Постійно

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції РУ, ООДК

У відповідності до ЗУ «Про запобігання корупції», нормативно-правових документів НАЗК, Наказу АДПСУ від 03.12.2021 № АГ-633/0/81-21 «Про організацію заходів із запобігання та виявлення корупції в органах Державної прикордонної служби України у 2022 році» та Розпорядження АДПСУ від 18.11.2021 № Р-551/0/10-21 «Про організацію заходів із забезпечення проведення декларування у 2022 році» у період з 01.01 по 23.02.2022 забезпечено супровід та контроль за своєчасністю оприлюднення особовим складом ДПСУ електронних декларацій, зокрема:

1) у січні п.р. підготовлено та надіслано на електроні адреси особового складу АДПСУ та органів ДПСУ, що знаходяться на її кадровому забезпеченні, листи щодо основних змін до форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2022 році;

2) узагальнено списки декларантів АДПСУ та органів (підрозділів) забезпечення ДПСУ;

3) 24-27.01.2022 з суб’єктами декларування АДПСУ та посадовими особами підрозділів забезпечення п-ком Загоровським О. проведено консультації щодо порядку заповнення декларацій (розпорядження АДПСУ від 21.01.2022 № 45/0/10-22-Р);

4) в органи ДПСУ направлено наказ НАЗК «Про внесення змін до Порядку здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб в Державній прикордонній службі України» (лист від 17.01.2022 № 1-50/0/7-22-ДСК);

5) 02 та 07.02.2022 взято участь у загальній короткостроковій програмі під назвою «Організація роботи з декларування в державному органі» організованій НАЗК;

24.02.2022 у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України № 64/2022 та згідно роз’яснень НАЗК від 28.02.2022 № 2 «Щодо застосування окремих положень ЗУ «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану», роз’яснень НАЗК № 4 від 07.03.2022 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок)», розпорядження АДПСУ від 29.04.2022 № 18-10583/0/6-22-Вих «Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану» направленого до органів ДПСУ, на час дії правового режиму воєнного стану в Україні, тимчасово призупинено проведення перевірок фактів подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законом порядку

Повідомлення НАЗК про неподання чи несвоєчасне подання
(у разі виявлення такого факту) декларацій суб’єктами декларування

Упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

УЗВК

О. Хлівнюк;

регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

РУ; ООДК

В період з 01.01 по 23.02.2022 здійснено моніторинг оприлюднення декларацій суб’єктами декларування ДПСУ, надано консультації щодо порядку їх заповнення. Забезпечено контроль за ходом оприлюднення декларацій особовим складом ДПСУ за формою, визначеною в додатку 4 до Наказу АДПСУ від 03.12.2021 № АГ-633/0/81-21 «Про організацію заходів із запобігання та виявлення корупції в органах Державної прикордонної служби України у 2022 році». З 24.02.2022 у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України № 64/2022 та згідно роз’яснень НАЗК від 28.02.2022 № 2 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану», роз’яснень НАЗК № 4 від 07.03.2022 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок)», розпорядження АДПСУ від 29.04.2022 № 18-10583/0/6-22-Вих «Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану» направленого до органів ДПСУ, на час дії правового режиму воєнного стану в Україні, тимчасово призупинено проведення перевірок фактів подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законом порядку. У зв'язку з вищевикладеним строк виконання заходу відтерміновано до закінчення (скасування) правового режиму воєнного стану.

Проведення інформаційної кампанії для особового складу ДПСУ щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів

Щорічно, протягом І кварталу

УЗВК

Хлівнюк О.

регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду проведено відомчі антикорупційні кампанії, у рамках яких:

- презентовано 2 відеоролика: «Лицар чи Лицемір – час визначитись, ким бути!», «Україніці – нація героїв!»;

-забезпечено системне розміщення на офіційній сторінці УЗВК у соцмережі Facebook та поширення серії інформаційних матеріалів щодо проведення Держприкордонслужбою заходів антикорупційного спрямування, зокрема, у частині виконання вимог фінансового контролю, проведення деклараційної кампанії у 2022 році, ефективного впровадження механізмів попередження та виявлення можливих фактів колабораційної діяльності в умовах конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів, роботи з викривачами тощо.

2.

Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Проведення заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів, здійснення контролю за дотриманням вимог Закону щодо врегулювання конфлікту інтересів

Постійно

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Забезпечено проведення щомісячного моніторингу дотримання в органах ДПСУ законодавства з питань виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Упродовж звітного періоду:

1) впроваджено зовнішній контроль у 9 випадках;

2) припинено зовнішній контроль у 9 випадках. Станом на 30 грудня 2022 року продовжується здійснення зовнішнього контролю у 23 випадках.

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

1.

Моніторинг публічних

закупівель в органах ДПСУ

Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, у тому числі принципів максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель

Протягом звітного періоду до 10.12

Органи ДПСУ УЗВК

О. Хлівнюк

Забезпечено проведення моніторингу цін у період з 01.01.22 до 23.02.22 та з 14.04.22 до 28.06.22; з 29.06.22 відповідно до Наказу від 28.06.22 № 315/0/81-22-АГ «Про організацію моніторингу цін під час здійснення закупівель та внесення змін до наказів АДПСУ» функція перекладена на робочу групу АДПСУ

Перевірка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку

Протягом звітного періоду до 10.12

УВА

Ю. Горобець; УЗВК

О. Хлівнюк

Здійснено перевірку достовірності фінансової та бюджетної звітності. За результатами проведених заходів відхилень не виявлено

2.

Удосконалення системи внутрішнього контролю в органах ДПСУ

Оцінка стану організації внутрішнього контролю

Протягом звітного періоду до 10.12

УВА

Ю. Горобець; УЗВК

О. Хлівнюк

Оцінку стану організації внутрішнього контролю проведено. За результатами оцінки встановлено, що внутрішній контроль в Адміністрації Держприкордонслужби організований та здійснюється відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 11.08.2021 №ОД-54/0/8-21. Поряд з цим, з метою покращення його стану, Директорам департаментів, керівникам самостійних підрозділів рекомендовано: - налагодити ефективну систему внутрішнього контролю у сфері закупівель, організувати відновлення та застосування документів внутрішнього контролю з урахуванням режиму воєнного стану; - розробити типові документи внутрішнього контролю за напрямами діяльності; - актуалізувати форми Описів внутрішнього середовища в АДПСУ та органах ДПСУ відповідно до відомчих наказів. Також, протягом звітного періоду проведено аналіз стану виконання вимог Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 в органах Держприкордонслужби, які не брали безпосередньої участі у веденні бойових дій з відсічі збройної агресії російської федерації проти України. За результатами проведених заходів встановлено, що внутрішній контроль в органах Держприкордонслужби в цілому організований та здійснюється відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 08.10.2021 № ОД-65/0/8-21, але потребує покращення за окремими питаннями його здійснення. З метою покращення його стану та усунення виявлених недоліків під час його здійснення в органах Держприкордонслужби на керівників таких органів підготовлено та направлено відповідне розпорядження (№48-13873/0/6-22-вих від 25.05.2022). 09.12.2022 управлінням запобігання та виявлення корупції проведено оцінку стану виконання заходів внутрішнього контролю в розрізі елементів за напрямом діяльності, за результатами відпрацьовано звіт, що додається.

3.

Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами

Організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням КМУ від 20.06.2018 № 437

Протягом звітного періоду до 10.12

ФЕУ

О. Дахно;

УЗВК

О. Хлівнюк

Протягом звітного періоду АДПСУ:

- військовою частиною 2428 укладений договір № 22-0111/49-22 від 21.04.2022 з ДП «ІНФОТЕХ» щодо доступу до сервісів єдиної технічної підтримки програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності «Розширена підтримка сервісних компонентів в консолідованій базі даних» та блоку «Зобов’язання» комп’ютерної програми «Інформаційно-аналітична система МІА. Показники виконання державного бюджету» в складі автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та звітності Державної прикордонної служби України;

- оплачено відповідно специфікації додатку 1 до договору від 21.04.2022 № 22-0111/49-22 (Технічна підтримка, що включає права на отримання змін (оновлень) серверних компонентів програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності) за березень 2022 року 1 336 916,66 грн. без ПДВ;

- оплачено відповідно специфікації додатку 1 до договору від 21.04.2022 № 22-0111/49-22 (Технічна підтримка, що включає права на отримання змін (оновлень) серверних компонентів програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності) за квітень 2022 року 1 336 916,66 грн. без ПДВ;

- оплачено відповідно специфікації додатку 1 до договору від 21.04.2022 № 22-0111/49-22 (Технічна підтримка, що включає права на отримання змін (оновлень) серверних компонентів програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності) за травень 2022 року 1 336 916,66 грн. без ПДВ

V. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДПСУ, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів,
участь у реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, міжнародна діяльність

1.

Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації ДПСУ антикорупційної політики

Проведення медіа-брифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації

Щороку протягом звітного періоду

органи ДПСУ;

УЗВК

О. Хлівнюк;

УАР

В. Шеремет

Медіа-брифінги не проводилися у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України № 64/2022

Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДПСУ заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному вебсайті

Згідно з планами

МВС

органи ДПСУ; УЗВК

О. Хлівнюк;

УАР

В. Шеремет

Протягом звітного періоду забезпечено розміщення 70 інформаційних матеріалів щодо здійснення Державною прикордонною службою України заходів із запобігання та виявлення корупції відділом комунікацій із засобами масової інформації оприлюднено на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України у розділі «НОВИНИ» (https://dpsu.gov.ua/ua/news). Крім того, відділом моніторингу та інформаційного наповнення вебсайту оновлена (за поданням УЗВК) актуальна інформація на відомчому вебсайті у відповідних розділах, категоріях, рубриках та/або підрубриках щодо запобігання та виявлення корупції. З метою поширення інформації антикорупційного спрямування на офіційному вебсайті Держприкордонслужби постійно оновлюється інформаційний та методичний матеріал у вкладці «Запобігання корупції». Зокрема співробітниками управління запобігання та виявлення корупції розроблено 8 освітньо-інформаційних матеріалів антикорупційного спрямування:

1). Антикорупційний бюлетень 2022 (https://dpsu.gov.ua/upload/file/antikorupc_yniy_byuleten_za_2022_r_k.pdf); 2). 2 відеоролики:

- Лицар чи Лицемір – час визначитись, ким бути! (https://www.youtube.com/watch?v=RkWVk-SDrNY); - Українці – нація героїв! (https://www.youtube.com/watch?v=XIeT5GDm_tw);

2). 4 слайдових супроводи до навчально-методичних занять:

- Повідомлення про корупцію. Робота з викривачами

(https://dpsu.gov.ua/upload/file/pov_domlennya_pro_korupc_yu.%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf);

- Порядок візування документів уповноваженою посадовою особою (https://dpsu.gov.ua/upload/file/poryadok_v_zuvannya_dokument_v_upovnovazhenoyu_osoboyu.pdf); - Порядок участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в процесі публічних закупівель та перевірці контрагентів

(https://dpsu.gov.ua/upload/file/poryadok_uchast_upovnovazheno_osobi_z_pitan_zapob_gannya_ta_viyavlennya_korupc_v_proces_publ_chnih_zakup_vel_ta_perev_rc_kontragent_v.pdf);

- Типові помилки та актуальні питання, які виникають під час оприлюднення декларацій. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю

(https://dpsu.gov.ua/upload/file/tipov_pomilki_p_d_chas_oprilyudnennya_deklarac_y.%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E.%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf);

3). 2 пам’ятки:

- Пам’ятка для керівників органів щодо організації функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупції (https://dpsu.gov.ua/upload/file/pam_yatka_dlya_ker_vnik_v_organ_v_schodo_organ_zac_funkc_vnutr_kanal_v_pov....pdf);

- Пам’ятка щодо особливостей проведення антикорупційних інструктажів

(https://dpsu.gov.ua/upload/file/pam_yatka_schodo_osoblivostey_provedennya_antikorupc_ynih_nstruktazh_v.pdf);

5). 7 навчальних відео лекцій («Бібліотека знань» з питань запобігання та виявлення корупції), які розміщені на внутрішньому ресурсі курсів дистанційного навчання Держприкордонслужби. Оновлено та актуалізовано нормативно-правову інформацію та контакти керівників підрозділів запобігання та виявлення корупції ДПСУ. Також протягом поточного року проведено адміністрування сторінки УЗВК в соцмережі Facebook,

висвітлено 176 інформаційних матеріалів антикорупційного спрямування (https://www.facebook.com/UZVK.ADPS).

2.

Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

Участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з антикорупційної тематики

Згідно з планами

МВС

органи ДПСУ; УЗВК

О. Хлівнюк;

УАР

В. Шеремет

06.05.2022 у режимі відеоконференції на базі Дніпропетровського державного університету Внутрішніх справ взято участь у регіональному круглому столі на тему: «Виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України».

27.05.2022 проведено круглий стіл у режимі відеоконференції на базі Львівського державного університету Внутрішніх справ взято участь у регіональному круглому столі на тему: «Виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України».

На виконання доручення керівництва МВС від 05.09.2022 № 25678/09-2022 «Про проведення антикорупційного навчання», забезпечено участь у навчанні (у режимі відео конференції на платформі Zoom) 16 представників Департаментів та самостійних структурних підрозділів АДПСУ (службова записка УЗВК від 13.09.2022 № 18/9622-22-ВН).

18.11.2022 взято участь у круглому столі на тему: «Розвиток антикорупційної освіти в Україні: перспективи та виклики» (у режимі відео конференції) (лист АДПСУ від 04.11.2022 № 18-35383/0/6-22-Вих. «Про участь у круглому столі з антикорупційних питань») організованому Управлінням запобігання корупції МВС у співпраці з НАЗК (доручення МВС від 03.11.2022 № 33304/09-2022 «Про направлення матеріалів»)

25.11.2022 на базі Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка взято участь (у режимі відео конференції) у круглому столі щодо визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС (доручення МВС від 16.11.2022 № 35124/09-2022 «Про надсилання матеріалів»)

08-09.12.2022 на базі Національної академії внутрішніх справ в онлайн режимі, на платформі Zoom, взято участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі». Мета конференції - обговорення засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2021–2025 роки, проєктів змін і доповнень до законодавства, рекомендацій з практичного здійснення превентивних антикорупційних заходів в умовах воєнного стану, шляхів активізації протидії корупційній злочинності та питань підготовки кадрів відповідної спеціалізації з урахуванням положень міжнародно-правових документів і зарубіжного досвіду.

13.12.2022 взято участь у Міжнародному науково-практичному форумі «Ефективне врядування та виховання доброчесності в секторі безпеки та оборони» (в режимі відеоконференції) проведеному Національним університетом оборони України ім. І. Черняховського (Науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони). Здійснено доповідь та обговорення питань за темою: «Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки: корупційні ризики при формуванні і реалізації кадрової політики у секторі безпеки і оборони»

3.

Взаємодія з міжнародними організаціями в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції

Участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики для посадовців сектору безпеки і оборони України, що організовуються в рамках реалізації Програми ВІ

У разі надходження до АДПСУ відповідного запрошення

органи ДПСУ; УЗВК

О. Хлівнюк;

УВВБ

Д. Цяцкун; УМСтаЄІ

І. Мельникова

Відповідно до резолюції МВС від 28.09.2022 до листа Представництва НАТО в Україні від 28.09.2022 № 53344 03.11.2022 проведено онлайн зустріч представників Європейського союзу та компанії Particip з представниками МВС та органів сфери управління МВС щодо співпраці з Програмою НАТО з виховання доброчесності.

Участь 07-11.11.2022 у сертифікованому курсі «Виховання доброчесності в оборонному лідерстві» для підвищення професійного рівня у сфері запобігання корупційним ризикам в управлінській діяльності на базі школи НАТО у м. Обераммергау (Федеративна Республіка Німеччина).

У період з 07-09.12.2022 відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби (від 16 листопада 2022 року № 650-ВВ «Про службове відрядження за кордон» начальником управління запобігання та виявлення корупції взято участь у Конференції НАТО з розбудови доброчесності, організованій Місією України при НАТО та присвяченій 15-й річниці програми НАТО. Основною метою конференції було обговорення питань удосконалення механізмів запобігання корупційним ризикам в управлінській діяльності. За результатами участі у вказаному заході було організовано переклад та вивчення отриманих презентаційних матеріалів з подальшим їх використанням під час організації і проведення навчальних заходів, розробленні практичних посібників та методичних рекомендацій.

Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться Консультаційною місією ЄС, представництвом Ради Європи, НАТО, ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями

У разі надходження до АДПСУ відповідного запрошення

. органи ДПСУ; УЗВК

О. Хлівнюк;

УВВБ

Д. Цяцкун; УМСтаЄІ

І. Мельникова

05-09.09.2022 взято участь в «Регіональній антикорупційній платформі відділів внутрішнього контролю прикордонних та правоохоронних органів Західних Балкан, України та Молдови» (м. Тбілісі, Грузія). 10.11.2022 в офісі Консультативної Місії Європейського Союзу відбулась робоча зустріч з представниками КМЄС з метою обговорення питань співпраці у сфері боротьби з корупцією

Проведення зустрічей з експертами підрозділів прикордонних відомств суміжних з Україною держав (Республік Польща, Білорусь, Молдова та інших), на яких організувати взаємодію, обмін інформацією та досвідом з питань протидії корупційним проявам.

Постійно

органи ДПСУ; УЗВК

О. Хлівнюк; УВВБ

Д. Цяцкун; УМСтаЄІ

І. Мельникова

Поновлені переговори щодо підписання протоколу між АДПСУ та прикордонними відомством Угорщини про співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції (узгоджений між сторонами). На даний час перебуває на внутрішньо державному погодженні (МВС, Мінюст, Мінфін). Також, у період 23-24.11.2022 представниками Адміністрації Держприкордонслужби прийнято участь у П’ятій міжнародній конференції з питань управління кордонами Міжнародного центру розвитку міграційної політики – ICMPD, на якій додатково обговорено питання проведення заходів щодо надання експертної допомоги у сфері боротьби з корупцією (звіт додається).

Забезпечення виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, передбачених додатком 2 до Звіту з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держприкордонслужби

1.

Можливе недотримання відповідності напрямів використання державних коштів розпорядниками бюджетних коштів

Проведення контрольних заходів щодо дотримання розпорядниками бюджетних коштів напрямів використання адресно виділених державних коштів, відповідно до встановлених термінів, для конкретних цілей ресурсного оснащення шляхом постійного моніторингу автоматизованої системи бухгалтерського обліку

Один раз на півроку протягом звітного періоду

ФЕУ

О. Дахно;

УЗВК

О. Хлівнюк

Проведено звірки даних на підставі бухгалтерських звітів органів, отриманих у паперовому вигляді, та співставлення даних, отриманих із автоматизованої системи бухгалтерського обліку.

За підсумками звітування відхилень не виявлено.

2.

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ, що пов’язана з можливим незаконним та/або неефективним витрачанням бюджетних коштів на об’єктах капітального будівництва

Врегулювання керівними документами АДПСУ діяльність представників технічного нагляду за будівництвом, а саме відповідальність, терміни перевірки об’єктів і т. ін.

до 31.10.2022

УБ

Ю. Волошин; УЗВК

О. Хлівнюк

Відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкту архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2003 № 903 технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об'єкта. Відповідно до підпункту 9 пункту 3 наказу АДПСУ від 15.06.2022 292-АГ «Про організацію виконання завдань з капітального будівництва у 2022 році» замовникам будівництво визначено завдання щодо забезпечення здійснення контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів (технічний нагляд).

Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 04.08.2022 № 397-АГ «Про організацію технічного нагляду під час будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд» врегульовано питання організації технічного нагляду в Держприкордонслужбі.

Наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 31.10.2022 № 554-АГ «Про здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів» (із змінами) призначено інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів

Проведення раптових, планових та позапланових перевірок на об’єктах капітального будівництва

Щокварталу протягом звітного періоду

УБ

Ю. Волошин; УЗВК

О. Хлівнюк

У серпні 2022 року здійснено планову перевірку виконання будівельних робіт по об’єктам Головного військово-медичного клінічного центру м. Київ (п-к Зелюкін Р.М.). У грудні 2022 року здійснено перевірку виконання робіт по об’єкту капітального ремонту у Головному військово-медичному клінічному центру м. Київ.

Передбачення в наказі АДПСУ, що буде розроблений наступної позиції: приймати до оплати акти виконаних робіт (форма №КБ-2в) лише після візування їх представником технічного нагляду та перевірки цін на матеріали, розцінок на роботи, підтвердження витрат про загальновиробничі витрати підрядників та про відрядження працівників та об’ємів реально виконаних робіт

Постійно, контроль до 10.12 щорічно

УБ

Ю. Волошин УЗВК

О. Хлівнюк

Завдання для осіб які здійснюють технічний нагляд визначено пунктом 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкту архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2003 № 903: Особи, що здійснюють технічний нагляд:

1) проводять перевірку: - наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; - відповідності виконаних будівельно[1]монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; - відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; - виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

2) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

4) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;

6) беруть участь у проведенні перевірки: - робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; - органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

7) виконують інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті».

Розроблено наказ Адміністрації від 04.08.2022 № 397-АГ "Про організацію технічного нагляду під час будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель і споруд"

3.

Можливі зловживання при розподілі службового житла серед військовослужбов-ців ДПСУ

Внесення змін до наказу АДПСУ щодо забезпечення прозорості механізму надання службового житла військовослужбовцям та членам їх сімей, відомості про кількість житлових приміщень, що підлягає розподілу і що розподілено

до 30.12.2022

Житлові комісії;

УТЗ

А. Кочеулов

УАР

В. Шеремет

Питання забезпечення прозорості механізму надання службового житла військовослужбовцям та членам їх сімей врегульовані "Інструкцією з організації забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їх сімей жилими приміщеннями" затвердженою наказом МВС від 18.01.2021 № 26, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № 344/35966 від 17.03.2021 (п.10 Розділу ІІІ інструкції)

Розміщення зазначеної інформації на відомчому веб-сайті або забезпечення військовослужбовцям вільного доступу до вказаної інформації у друкованому вигляді

Постійно відповідно до графіку проведення засідань

Звіт до до 10.12.2022

УАР

В. Шеремет;

РУ,

органи ДПСУ; УЗВК

О. Хлівнюк

На виконання п.10 Розділу ІІІ Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом МВС від 18.01.2021 № 26, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України за № 344/35966 від 17.03.2021, секретарями житлових комісій на підставі рішень житлових комісій, затверджених керівниками органів Держприкордонслужби, складено список військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов шляхом забезпечення службовими жилими приміщеннями (службовою жилою площею) та здійснено його розміщення у друкованому вигляді в загальнодоступних місцях 100% органів Держприкордонслужби. Поряд з цим, у звітному періоді зазначена інформація, була видалена з офіційного вебсайту Держприкордонслужби, як така що зможе призвести до обізнаності противника та негативно вплинути на виконання завдань Держприкордонслужбою. Після скасування (припинення) воєнного стану та за умови припинення дій зазначених обставин, розміщення таких відомостей буде відновлено.

4.

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо проведення безпідставного списання матеріальних ресурсів

Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню. Складання звіту за результатами моніторингу

Протягом звітного періоду до 10.12.2022

УЗВК

О. Хлівнюк;

ФЕУ

О. Дахно;

УОтаІТЗ

С. Букоємський УТЗ

А. Кочеулов;

УБ

Ю. Волошин УОМО

В. Смірнов; УЗтаІС

М. Лущик;

АУ

О. Шокодько

Інвентаризацію проведено. За результатами проведених заходів встановлено таке:

1. Списанню підлягали матеріальні ресурси, непридатні для подальшого використання;

2. Безпідставного списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використанні, відновленні, передані іншим користувачам з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях , не виявлено;

3. Потенційного або реального конфлікту інтересів між членами комісій списання матеріальних цінностей та особами, які підлягали перевірці, не встановлено;

4. Інших порушень антикорупційного законодавства не виявлено.

5.

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо надання переваги при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель

Персональне попередження кожної особи, яка здійснює підготовку документації з метою визначення постачальника товарів, робіт та послуг для потреб ДПСУ при здійсненні закупівель про відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та передбачених санкцій за їх порушення

Протягом звітного періоду. Звіт до 10.12.2022

Тендерні комітети;

органи ДПСУ; УЗВК

О. Хлівнюк

Попередження кожного уповноваженого на проведення закупівель за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та санкції, які вони передбачають здійснюється на постійній основі відповідно до вимог наказу АДПСУ від 16.06.2022 №300-АГ. За результатами контролю, у звітному періоді дане попередження проводилось зі 100% даної категорії осіб

Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства

Протягом звітного періоду за окремим графіком

УЗВК

О. Хлівнюк;

Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Типові ситуації порушення антикорупційного законодавства доведено від час проведення інструктажу відповідно до вимог наказу АДПСУ від 16.06.2022 №300-АГ.

6.

Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, а також її модернізації з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Протягом звітного періоду.

Звіт

до 10.12.2022

ФЕУ

О. Дахно;

УЗВК

О. Хлівнюк

В/ч 2428 заключений договір № 22-0111/49-22 від 21.04.2022 з ДП «ІНФОТЕХ» щодо надання послуг із супроводження програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності, в тому числі постійного оновлення бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку, з урахуванням змін до вимог нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової, бюджетної та іншої звітності, а також рекомендацій Методологічної ради МВС з бухгалтерського обліку та звітності, що в свою чергу дозволяє формувати звітність на підставі даних бухгалтерського облік

7.

Наявність у військової посадової особи можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків під час планування і фактичного використання бюджетних коштів.

Здійснення перевірки запланованих видатків на відповідність кошторисним призначенням, а також перевірки документів, підготовлених для здійснення оплати за укладеними договорами

Протягом звітного періоду.

Звіт

до 10.12.2022

ФЕУ

О. Дахно;

УВА

Ю. Горобець; керівники органів ДПСУ;

керівники департаментів та окремих управлінь АДПСУ;

УЗВК

О. Хлівнюк

Під час опрацювання кошторисів органів Держприкордонслужби, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», проводився аналіз розрахунків до кошторисів щодо відповідності видатків напрямам діяльності, наявної потреби, установленим лімітам, нормам ,обсягам кредиторської заборгованості, обсягів фактичних надходжень, дотримання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року № 332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету» та від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», тощо. Заходи проводились відповідно до Наказу від 20.04.21 № АГ-159/0/81-21 «Про оцінку ризиків і фінансового контролю в сфері закупівель» з 01.01.22. по 23.02.22 відновлення заходів відповідно до Наказу від 20.04.21№ АГ-159/0/81-21 «Про оцінку ризиків і фінансового контролю в сфері закупівель» з 14.04.22 до 28.06.22 з 29.06.22 Наказ від 20.04.21 № АГ-159/0/81-21 «Про оцінку ризиків і фінансового контролю в сфері закупівель» скасовано Наказом від 28.06.22 № 315/0/81-22-АГ «Про організацію моніторингу цін під час здійснення закупівель та внесення змін до наказів АДПСУ».

8.

Недоброчесна поведінка військовослужбовців та працівників ДПСУ, які входять до складу тендерного комітету

Використання примірної документації, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Постійно протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно

Тендерні комітети;

керівники органів ДПСУ

На офіційному сайті Держприкордонслужби за посиланням:

https://dpsu.gov.ua/upload/zvit/%D0%9Frimirna_tenderna_dokymentacija.docx, оприлюднено Примірну тендерну документацію для забезпечення можливості обговорення із зацікавленими особами

Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації

Постійно протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно

Тендерні комітети;

керівники органів ДПСУ

Застосовується замовниками за необхідності у тому числі під час проведення маркетингових досліджень ринку та моніторингу цін (наказ АДПСУ від 09.06.2022 № 33-ОД).

Попередження кожного члену тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та санкції, які вони передбачають

Постійно протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно

Тендерні комітети;

керівники органів ДПСУ

Попередження кожного уповноваженого на проведення закупівель за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та санкції, які вони передбачають здійснюється на постійній основі відповідно до вимог наказу наказу АДПСУ від 16.06.2022 №300-АГ. За результатами контролю, у звітному періоді дане попередження проводилось зі 100% даної категорії осіб

Оприлюднення проектів відповідної документації, у тому числі на офіційному веб-сайті для обговорення

Постійно у разі надходження відповідної документації

Секретар тендерного комітету;

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Упродовж звітного періоду у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України №64/2022 інформація для розміщення на офіційному вебсайті не оприлюднювалася.

Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом звітного періоду за окремим графіком

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Забезпечено доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства до 100% визначеної категорії осіб. Доведення типових ситуацій документально оформлено у відповідних журналах, що зберігаються в уповноважених підрозділах запобігання та виявлення корупції органів Держприкордонслужби

9.

Підміна предмету договору під час проведення закупівлі товарів/робіт/послуг для протидії пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)

Здійснення посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з вимог розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про публічні закупівлі» і постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 №1012, а саме: Включення до складу створених в органах ДПСУ комісій, відповідальних за визначення найбільш економічно вигідних пропозицій та вибору постачальників лікарських засобів, вакцин, інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 представника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

До 15.04.2022

Керівники органів ДПСУ; регіональні уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції;

УЗВК

Забезпечено послинений внутрішній контроль, за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS[1]CoV-2. За результатами проведених заходів встановлено, що потреби доцільності, кількості товарів, а також щодо ціни за одиницю товару та очікуваної вартості предмету закупівлі у 100% випадків погоджено з уповноваженими посадовими особами АДПСУ.

Здійснення посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з вимог розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про публічні закупівлі» і постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 №1012, а саме:Розроблення типової форми антикорупційного застереження та її впровадження у проєкти господарських договорів та угод на закупівлю за процедурою COVID-19

До 15.06.202

УЗВК;

Органи ДПСУ

Протягом звітного періоду забезпечено здійснення посиленого внутрішнього контролю за придбанням замовником товарів, робіт або послуг, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2У, зокрема розроблено та впроваджено у 100% проєктів господарських договорів та угод на закупівлю за процедурою COVID-19 типову форму антикорупційного застереження.

10.

Завищення очікуваної вартості під час проведення закупівлі товарів/робіт/послуг для протидії пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19)

Проведення посадовою особою структурних підрозділів, за номенклатурою яких здійснюється закупівля або на які покладено обов’язок щодо забезпечення відповідними товарами, роботами чи послугами: маркетингових досліджень ринку при визначенні очікуваної вартості закупівлі; попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання з метою формування вимог до предмета закупівлі (за потреби)

Постійно Контроль до 10.12.2022

Органи ДПСУ; регіональні уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції;

УЗВК

Протягом звітного періоду, з метою додаткового врегулювання порядку забезпечення проведення уповноваженими посадовими особами структурних підрозділів маркетингових досліджень ринку при визначенні очікуваної вартості закупівлі, наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 09.06.2022 №33 внесено зміни до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 09.09.2019 №480-АГ, у частині визначення оптимальних вимог до предмета закупівлі з урахуванням актуальних пропозицій ринку та визначення обґрунтованої очікуваної вартості шляхом проведення (за потреби) попередніх ринкових консультацій, у тому числі запитів та отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання (п.п 1.9. п. 1 Порядку проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель за бюджетні кошти, затверджених наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 09.06.2022 №33). Також, наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 29.06.2022 №320-АГ, було додатково визначено обов’язок відповідальної за закупівлю особи перед початком процедури закупівлі, очікувана вартість якої дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надавати до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції органу Держприкордонслужби деталізовану інформацію про проведений моніторинг цін, проєкт договору про закупівлю, технічну документацію (специфікацію, вимоги тощо) до предмету закупівлі тощо для проведення аналізу.

Застосування зовнішнього контролю з боку посадових осіб УВА АДПСУ щодо ефективного використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель товарів органами Держприкордонслужби за процедурою COVID-19 шляхом погодження з АДПСУ потреби доцільності, кількості товарів, а також щодо ціни за одиницю товару та очікуваної вартості предмету закупівлі

Постійно Контроль до 10.12.2022

УВА;

органи ДПСУ

Відповідно до п.4 наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 07.11.2022 № 570-АГ "Про організацію моніторингу цін під час здійснення закупівель товарів на період дії правового режиму воєнного стану та внесення змін до наказів Адміністрації Держприкордонслужби" закупівля товарів, очікувана вартість предмету закупівлі яких складає 50 тис гривень і більше, розпочинається після погодження з Адміністрацією Держприкордонслужби щодо потреби, доцільності, кількості товарів, а також щодо ціни за одиницю товару та очікуваної вартості предмету закупівлі. У звітному періоді забезпечено вибіркову перевірку виконання вимог даного наказу в частині, що стосується застосування зовнішнього контролю з боку посадових Адміністрації Держприкордонслужби. За результатами проведених заходів встановлено, що потреби доцільності, кількості товарів, а також щодо ціни за одиницю товару та очікуваної вартості предмету закупівлі у 100% випадків погоджено з уповноваженими посадовими особами АДПСУ.

11.

Завищення очікуваної вартості будівельних матеріалів, товарів і послуг, що використовуються при спорудженні об’єктів будівництва за рахунок застосування найдорожчих матеріалів (виробів) при опрацюванні проектів та надалі застосування більш дешевших матеріалів (виробів) під час фактичного виконання будівельних робіт

Проведення моніторингу за результатами проведених планових та позапланових аудиторських перевірок з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12

УЗВК

О. Хлівнюк;

УВА

Ю. Горобець

Проведено моніторинг за результатами проведених планових та позапланових аудиторських перевірок з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. За результатами проведених заходів порушення антикорупційного законодавства не виявлено

Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Щорічно протягом звітного періоду за окремим графіком

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Типові ситуації порушення антикорупційного законодавства доведено до 100% відповідної категорії осіб

12.

Можливий вплив зацікавлених осіб/кандидатів на зайняття посад на формування довідки про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним в ДПСУ з порушенням встановлених критеріїв та вимог

Погодження довідки про результати проведення спеціальної перевірки уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції АДПСУ

У разі надходження матеріалів на перевірку

УЗВК

О. Хлівнюк УКМ

О. Харченко

Відповідно до частини восьмої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII (зі змінами від ) перевірка, спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, під час дії воєнного стану не проводяться.

Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом звітного періоду за окремим графіком

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Типові ситуації порушення антикорупційного законодавства доведено під час проведення антикорупційних інструктажів, відповідно до вимог наказу АДПСУ від 16.06.2022 №300-АГ

13.

Недоброчесна поведінка особового складу кадрових підрозділів, що проявляється в уразливості до впливу сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення (підбір та призначення на посади, просування по службі осіб, які не відповідають встановленим вимогам або проводиться з порушенням діючих нормативно-правових актів) ДПСУ

Проведення перевірки (тестування) рівня знань співробітників підрозділів кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень

Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно

УКМ

О. Харченко;

УЗВК

О. Хлівнюк

Проведено перевірку (тестування) рівня знань співробітників підрозділів кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень

Додаткове попередження особового складу, залученого до здійснення заходів з питань кадрового забезпечення, про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням конкретних норм, якими встановлена така відповідальність, та передбачених санкцій

Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно

УКМ

О. Харченко;

УЗВК

О. Хлівнюк

.

Персонал кадрових підрозділів було додатково попереджено про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

Проведення інструктажу співробітників ДПСУ, які займаються підбором кандидатів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання виникненню реального та потенційного конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації

Протягом звітного періоду. Контроль – до 10.12 щорічно

УКМ

О. Харченко;

УЗВК

О. Хлівнюк

.

Проведено інструктаж зі 100% співробітників ДПСУ, які займаються підбором кандидатів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання виникненню реального та потенційного конфлікту інтересів, фіксування їх у відповідній документації

Доведення типових ситуацій виконання обов’язків при наявності конфлікту інтересів, порушення антикорупційного законодавства під час здійснення заходів з питань кадрового забезпечення, а також інших ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень

Протягом звітного періоду за окремим графіком

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Типові ситуації порушення антикорупційного законодавства доведено до 46 уповноважених осіб кадрових підрозділів.

14.

Недоброчесна поведінка членів приймальної комісії НА ДПСУ щодо надання переваг кандидатам на навчання

Внесення змін до правил прийому до НА ДПСУ, у яких передбачити: - Відповідальність членів приймальної комісії, посадових осіб НАДПСУ за порушення вимог антикорупційного законодавства в частині недопущення виникнення конфлікту інтересів при розгляді матеріалів та прийняття рішення про зарахування кандидатів на навчання; - відповідальність членів приймальної комісії, посадових осіб НАДПСУ за порушення вимог антикорупційного законодавства в частині щодо обмежень стосовно навчання в Академії близьких осіб, які можуть перебувати у прямому підпорядкуванні до військових посадових осіб Академії; - зміни щодо спрощення доступу представників громадськості до засідань приймальної комісії; - зміни щодо збільшення термінів про проведення засідання приймальної комісії та висвітлення цього рішення на офіційному веб[1]сайті (проведення засідання не раніше ніж за 3-5 днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті)

До початку проведення вступної кампанії, щорічно протягом звітного періоду

Вчена Рада НАДПСУ

О. Луцький; УЗВК

О. Хлівнюк

Наказом ректора НА ДПСУ від 20.05.2022 № № 137-ОД затверджено Правила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького у 2022 році. З метою запобігання можливій недоброчесній поведінці щодо надання переваг кандидатам на навчання даним наказом врегульовано питання спрощення доступу представників громадськості до засідань приймальної комісії, збільшення термінів проведення засідань приймальної комісії та висвітлення цього рішення на офіційному веб-сайті, а також інші питання спрямовані на усунення джерел корупційного ризику (п.1,2 Розділу ХІІІ Правил прийому).

   

Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом звітного періоду за окремим графіком

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Забезпечено доведення типових корупційних ризиків вступної кампанії до 100% посадових осіб відомчих навчальних закладів, згідно матеріалів стратегічного аналізу корупційних ризиків проведених НАЗК.

15.

Потенційна недоброчесність членів комісій під час проведення службових розслідувань

Внесення змін до наказу АДПСУ, що регламентує організацію та проведення службових розслідувань у якому передбачити, що при призначенні до складу комісії осіб, які будуть проводити службове розслідування слід враховувати характер стосунків з особами стосовно яких проводиться службове розслідування, що може призвести до виникнення конфлікту інтересів. Особи, кандидатури яких запропоновані для включення до складу комісії з проведення службового розслідування не повинні мати реального або потенційного конфлікту інтересів з посадовими особами органу (підрозділу) АДПСУ, РУ, ООДК в якому проводиться службове розслідування або з особою стосовно якої проводиться службове розслідування

до 28.01.2022

УЮЗ

С. Ляшук;

ДОДК

Л. Баран;

ДМТЗ

І. Набок;

ДП

І. Левадний;

ДОРД

Ю. Зюзько; ДОРПтаК

А. Віхтюк;

РСУ

Ю. Шестопал;

УАР

В. Шеремет;

УВА

Ю. Горобець; УВВБ

Д. Цяцкун;

УІ

В. Демченко;

УКМ

О. Харченко;

УЮЗ

С. Ляшук;

ФЕУ

О. Дахно;

РУ; ООДК;

УЗВК

О. Хлівнюк

Розроблено та забезпечено виконання наказу МВС від 08.11.2021 № 815 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування в Державній прикордонній службі України" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 14.01.2022 за № 39/37375), яким визначено обов'язок осіб які проводять службові розслідування письмово повідомити начальника (командира) органу Держприкордонслужби, який призначив службове розслідування, про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, який може вплинути на повноту, всебічність та об’єктивність проведення службового розслідування (п.п.2 п.2 Розділу V).

Попередження членів комісії про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства

Постійно протягом звітного періоду

УЮЗ

С. Ляшук;

ДОДК

Л. Баран;

ДМТЗ

І. Набок;

ДП

І. Левадний;

ДОРД

Ю. Зюзько; ДОРПтаК

А. Віхтюк;

РСУ

Ю. Шестопал;

УАР

В. Шеремет;

УВА

Ю. Горобець; УВВБ

Д. Цяцкун;

УІ

В. Демченко;

УКМ

О. Харченко;

УЮЗ

С. Ляшук;

ФЕУ

О. Дахно;

РУ; ООДК;

УЗВК

О. Хлівнюк

З метою забезпечення дотримання членами комісії з проведення службового розслідування вимог антикорупційного законодавства, з ними відповідно до вимог наказу АДПСУ від 16.06.2022 №300-АГ, на постійні основі проводиться цільовий антикорупційного інструктажу.

16.

Недоброчесна поведінка військовослужбовців ДПСУ щодо здійснення легалізації іноземних громадян в Україні шляхом незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК; УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет; УЗВК

О. Хлівнюк

Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, білбордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ.

Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК; УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет; УЗВК

О. Хлівнюк

Забезпечено постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону щодо можливого здійснення легалізації іноземних громадян в Україні шляхом незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних, зокрема: - у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо недопущення незаконних дій на державному кордоні, а саме опитування персоналу підрозділів здійснення прикордонного контролю щодо знання та виконання основних положень антикорупційного законодавства, а також перевірка дотримання вимог наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 09.07.2010 «Про затвердження відомчих стандартів культури прикордонного контролю» та законодавчої бази; - відповідно до розпоряджень Голови ДПСУ від 03.03.2022 №87, 06.04.2022 №143 та 02.06.2022 №211 офіцери УОПК були відряджені в пункти пропуску ЗхРУ з метою організації пропуску осіб і гуманітарних вантажів, здійснення контролю та надання практичної допомоги органам та підрозділам охорони державного кордону, посилення роботи за напрямами залучення міжнародної технічної допомоги; - у ході роботи в підрозділах охорони державного кордону офіцерами здійснювалися перевірки п/н «Перевірка документів» щодо недопущення незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних. Офіцерами підрозділів ВВБ, за результатами раптових перевірок щодо здійснення легалізації іноземних громадян в Україні шляхом незаконного проставлення відміток ДПСУ в паспортних документах та фіктивного внесення інформації щодо осіб у відомчі бази даних, виявлено 2 випадки недоброчесної поведінки військовослужбовців ДПСУ. Інформовано начальника ООДК.

17.

Недоброчесна поведінка військовослужбовців ДПСУ щодо здійснення пропуску через державний кордон громадян, стосовно яких є доручення уповноважених державних органів, яким заборонений в’їзд чи виїзд з території України

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, білбордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ.

Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Забезпечено постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону щодо здійснення пропуску через державний кордон громадян, стосовно яких є доручення уповноважених державних органів, яким заборонений в’їзд (виїзд) в Україну. За результатами проведених заходів офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 15 випадків пропуску через державний кордон громадян, стосовно яких є доручення уповноважених державних органів, яким заборонений в’їзд чи виїзд з території України. Інформовано начальника ООДК

18.

Недоброчесна поведінка військовослужбовців ДПСУ щодо пропуску громадян через державний кордон за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, білбордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ.

Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Щоденно у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, недопущення незаконних дій на державному кордоні тощо. В ході роботи в підрозділах охорони державного кордону офіцерами здійснювалися перевірки п/н «Перевірка документів» щодо недопущення пропуску громадян через державний кордон за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 103 випадки недоброчесної поведінки військовослужбовців ДПСУ щодо пропуску громадян через державний кордон за підробленими, недійсними документами або документами, що не дають право на перетинання державного кордону. Проінформовано начальників ООДК.

19.

Недоброчесна поведінка військовослужбовців ДПСУ щодо невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Інформація антикорупційного спрямування висвітлювалась на інформаційних стендах, білбордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ.

Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Офіцерами органів та підрозділів, використовуючи відомчі бази даних, здійснюється перевірка достовірності внесення відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон. Відповідно до розпоряджень Голови ДПСУ від 03.03.2022 №87, 06.04.2022 №143 та 02.06.2022 №211 офіцери УОПК були відряджені в пункти пропуску ЗхРУ з метою організації пропуску осіб і гуманітарних вантажів, здійснення контролю та надання практичної допомоги органам та підрозділам охорони державного кордону, посилення роботи за напрямами залучення міжнародної технічної допомоги. В ході роботи в підрозділах охорони державного кордону офіцерами здійснювалися перевірки п/н «Перевірка документів» щодо невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 15 випадків недоброчесної поведінки військовослужбовців ДПСУ щодо невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон. Проінформовано начальників ООДК.

20.

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо припинення правопорушень на кордоні, в пунктах пропуску що призводить до переміщення контрабандних товарів та нелегальних мігрантів до країн ЄС

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах в органах (підрозділах) охорони державного кордону, пунктах пропуску та офіційному веб-сайті ДПСУ

Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів на державному кордоні України

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Інформація антикорупційного спрямування висвітлена на інформаційних стендах, білбордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ. Відділом комунікацій із засобами масової інформації управління апаратної роботи підготовлено 1 прес-реліз.

Щоденно у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, недопущення незаконних дій на державному кордоні тощо. Відповідно до розпоряджень Голови ДПСУ від 03.03.2022 №87, 06.04.2022 №143 та 02.06.2022 №211 офіцери УОПК були відряджені в пункти пропуску ЗхРУ з метою організації пропуску осіб і гуманітарних вантажів, здійснення контролю та надання практичної допомоги органам та підрозділам охорони державного кордону, посилення роботи за напрямами залучення міжнародної технічної допомоги. В ході роботи в підрозділах охорони державного кордону офіцерами здійснювалися перевірки ЗПН в пунктах пропуску щодо припинення правопорушень на кордоні, в пунктах пропуску, що призводить до переміщення контрабандних товарів та нелегальних мігрантів до країн ЄС. За звітний період офіцерами оперативно-розшукових підрозділів було здійснено 12 раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів на державному кордоні. Всі перевірки здійснювались в складі груп (загону), сформованих для даних цілей. З них: Південне РУ – 3 (2, 25 та 26 прикз), Західне РУ – 7 ( 7 прикз -2, 31 прикз – 2, 94 прикз – 2 та 6 прикз -1), Східне РУ – 2 (4 та 5 прикз). Під час перевірок випадків не доброчесної поведінки особового складу прикордонних нарядів виявлено не було. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 62 випадки недоброчесної поведінки посадових осіб ДПСУ щодо припинення правопорушень на кордоні, в пунктах пропуску що призводить до переміщення контрабандних товарів та нелегальних мігрантів до країн ЄС. Проінформовано начальників ООДК

 

21.

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо надання інформації про час і місце розміщення прикордонних нарядів, самовільна зміна маршрутів або свідоме залишення місць несення служби, що дозволяє переправляти нелегальних мігрантів і контрабандні товари

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Інформація антикорупційного спрямування висвітлювалась на інформаційних стендах, білбордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ. Відділом комунікацій із засобами масової інформації управлінням апаратної роботи підготовлено 1 прес-реліз

Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів на державному кордоні України

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Відділом комунікацій із засобами масової інформації управлінням апаратної роботи підготовлено 1 прес-релізу. Щоденно у ході підготовки зміни прикордонних нарядів до служби проводиться постійна робота щодо роз’яснення положень антикорупційного законодавства, недопущення незаконних дій на державному кордоні тощо. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 120 випадків недоброчесної поведінки посадових осіб ДПСУ щодо надання інформації про час і місце розміщення прикордонних нарядів, самовільна зміна маршрутів або свідоме залишення місць несення служби, що дозволяє переправляти нелегальних мігрантів і контрабандні товари. Проінформовано начальників ООДК.

22.

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ щодо розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами, в тому числі і особами, які ховаються від слідства

Висвітлення профілактичної інформації антикорупційної спрямованості на інформаційних стендах, біл-бордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному веб-сайті ДПСУ.

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

ДОРД

Ю. Зюзько;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Інформація антикорупційного спрямування висвітлювалась на інформаційних стендах, білбордах, моніторах тощо в пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) та офіційному вебсайті ДПСУ.

Постійний контроль офіцерами органів та підрозділів охорони державного кордону шляхом здійснення раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду)

Протягом звітного періоду.

Контроль – до 10.12 щорічно

ДОДК

Л. Баран;

ДОРД

Ю. Зюзько;

УСГЗ

О. Примаченко; РУ, ООДК;

УВВБ

Д. Цяцкун

УАР

В. Шеремет;

УЗВК

О. Хлівнюк

Відповідно до розпоряджень Голови ДПСУ від 03.03.2022 №87, 06.04.2022 №143 та 02.06.2022 №211 офіцери УОПК були відряджені в пункти пропуску ЗхРУ з метою організації пропуску осіб і гуманітарних вантажів, здійснення контролю та надання практичної допомоги органам та підрозділам охорони державного кордону, посилення роботи за напрямами залучення міжнародної технічної допомоги. В ході роботи в підрозділах охорони державного кордону офіцерами здійснювалися перевірки ЗПН в пунктах пропуску щодо недопущення розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами, в тому числі і особами, які ховаються від слідства. За звітний період офіцерами оперативно-розшукових підрозділів було здійснено 8 раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску (контрольних пунктах в’їзду-виїзду). Всі перевірки здійснювались в складі груп (загону), сформованих для даних цілей. З них: Західне РУ – 4 (7 прикз -1, 31 прикз -2, 94 прикз -1), Південне РУ – 4 (25 прикз - 3), (26 прикз – 3). Під час перевірок випадків не доброчесної поведінки особового складу прикордонних нарядів виявлено не було. За результатами проведених заходів офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 6 випадків недоброчесної поведінки посадових осіб ДПСУ щодо розголошення третім особам даних з відомчих баз даних про перетин державного кордону людьми і транспортними засобами. Проінформовано начальників ООДК.

23.

Можливість отримання неправомірної вигоди військовослужбовцями ДПСУ під час здійснення прикордонного контролю за відсутності документів, зазначених у підпунктах 4-6 пункту 2-2 Постанови КМУ від 9.12.2020 № 1236 (зі змінами) «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», які є необхідною умовою для перетину державного кордону України (лінії розмежування, адміністративної межі) іноземцями або особами без громадянства та звільненням громадян України, іноземців або осіб без громадянства від проходження самоізоляції.

1.

Постійно протягом звітного періоду, щомісяця Контроль до 15.12

Керівники ООДК ДПСУ Підрозділи ВВБ

Відповідно до розпоряджень Голови ДПСУ від 03.03.2022 №87, 06.04.2022 №143 та 02.06.2022 №211 офіцери УОПК були відряджені в пункти пропуску ЗхРУ з метою організації пропуску осіб і гуманітарних вантажів, здійснення контролю та надання практичної допомоги органам та підрозділам охорони державного кордону, посилення роботи за напрямами залучення міжнародної технічної допомоги. В ході роботи в підрозділах охорони державного кордону офіцерами здійснювалися перевірки ЗПН в пунктах пропуску щодо припинення правопорушень на кордоні, в пунктах пропуску, що призводить до переміщення контрабандних товарів та нелегальних мігрантів до країн ЄС. За звітний період офіцерами оперативно-розшукових підрозділів було здійснено 12 раптових перевірок порядку несення служби прикордонних нарядів на державному кордоні. Всі перевірки здійснювались в складі груп (загону), сформованих для даних цілей. З них: Південне РУ – 3 (2, 25 та 26 прикз), Західне РУ – 7 ( 7 прикз -2, 31 прикз – 2, 94 прикз – 2 та 6 прикз -1), Східне РУ – 2 (4 та 5 прикз). Під час перевірок випадків не доброчесної поведінки особового складу прикордонних нарядів виявлено не було. За результатами раптових перевірок офіцерами підрозділів ВВБ виявлено 15 випадків недоброчесної поведінки посадових осіб ДПСУ щодо припинення правопорушень на кордоні, в пунктах пропуску що призводить до переміщення контрабандних товарів та нелегальних мігрантів до країн ЄС. Проінформовано начальників ООДК. № Захід

2.

Постійно протягом звітного періоду, щомісяця Контроль до 15.12

Керівники ООДК ДПСУ; Підрозділи ВВБ

У пунктах пропуску через державний кордон (контрольних пунктах в’їзду-виїзду) забезпечених індивідуальними портативними відеокамерами, здійснено вибірковий перегляд відеозаписів на них. За результатами проведених заходів ознак вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також можливих передумов до їх вчинення не виявлено.

24.

Недоброчесна поведінка посадових осіб ДПСУ при проведенні аудиту

Проведення опитування, на службових нарадах з визначення складу аудиторських груп, посадових осіб задіяних до аудиту щодо наявності у них (можливої наявності) конфлікту інтересів під час проведення запланованого аудиторського дослідження.

Протягом звітного періоду.

УВА

Ю. Горобець; підрозділи ВА РУ;

УЗВК

О. Хлівнюк

Проведення опитування посадових осіб задіяних до аудиту щодо наявності у них (можливої наявності) конфлікту інтересів під час проведення запланованого аудиторського дослідження здійснюється регулярно на службових нарадах з визначення складу аудиторських груп. За результатами вибіркової перевірки персоналу складу аудиторських груп фактів наявності у них конфлікту інтересів не встановлено

Доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом звітного періоду

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Типові ситуації доведено під час проведення інструктажів відповідно до вимог наказу АДПСУ від 16.06.2022 №300-АГ

25.

Недостатня обізнаність персоналу ДПСУ, котрі є суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» щодо вимог антикорупційного законодавства, що може призвести до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією

Здійснення заходів щодо додаткового вивчення особовим складом ДПСУ вимог антикорупційного законодавства.

Відповідно до окремого плану. Звіт: щорічно до 10.12

УЗВК

О. Хлівнюк; регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду, з метою проведення додаткового вивчення особовим складом ДПСУ вимог антикорупційного законодавства встановлення єдиного порядку організації та проведення роботи з цих питань підрозділами (уповноваженими особами) запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ, УЗВК підготовлено навчально-методичні відеоматеріали, з яких сформовано Бібліотеку знань з питань запобігання та виявлення корупції, до якої увійшли 7 відеолекцій за темами: - «Планування та практичні аспекти організації діяльності підрозділу запобігання та виявлення корупції органу ДПСУ»; - «Організація виконання заходів, визначених в Антикорупційній програмі ДПСУ та оформлення звітування»; - «Організація та проведення окремих заходів фінансового контролю в органах ДПСУ»; - «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Обмеження щодо спільної роботи близьких осіб. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності»; - «Організація проведення інструктажів з особовим складом ДПСУ з питань дотримання антикорупційного законодавства»; - «Порядок візування наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань (особового складу). Аналіз потенційних та наявних контрагентів органів ДПСУ»; - «Організація роботи з викривачами. Порядок прийняття та розгляду повідомлень, про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в органах ДПСУ». 2) 28.09.2022 з метою забезпечення дотримання антикорупційного законодавства в ДПСУ, єдиного порядку організації та проведення заходів з цих питань уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ УЗВК проведено круглий стіл (в режимі відеоконференції з використанням програмного продукту «Skype for business») з уповноваженими особами щодо обговорення актуальних питань реалізації антикорупційної політики в ДПСУ під час воєнного стану. Також, упродовж звітного періоду: - розроблено 5 освітньо-інформаційних матеріалів антикорупційного спрямування. З метою проведення контрольних зрізів рівня знань антикорупційного законодавства персонал регіональних підрозділів запобігання та виявлення корупції ДПСУ 16.02.2022 пройшов тестування з використанням платформи «Gоogle forms». Крім цього створено та забезпечено адміністрування сторінки управління запобігання та виявлення корупції АДПСУ в соцмережі Facebook, розміщено 76 інформаційні дописи антикорупційного спрямування

Проведення в ДПСУ інформаційної кампанії з метою роз’яснення співробітникам вимог антикорупційного законодавства, заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів, норм етичної поведінки.

Відповідно до окремого плану. Звіт: щорічно до 10.12

УЗВК

О. Хлівнюк;

регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду проведено відомчі антикорупційні кампанії, у рамках яких: - презентовано 2 відеоролика: «Лицар чи Лицемір – час визначитись, ким бути!», «Україніці – нація героїв!»; - забезпечено системне розміщення на офіційній сторінці УЗВК у соцмережі Facebook та поширення серії інформаційних матеріалів щодо проведення Держприкордонслужбою заходів антикорупційного спрямування, зокрема, у частині виконання вимог фінансового контролю, проведення деклараційної кампанії у 2022 році, ефективного впровадження механізмів попередження та виявлення можливих фактів колабораційної діяльності в умовах конфлікту інтересів, запобігання конфлікту інтересів, роботи з викривачами тощо.

26.

Ймовірна неналежна організація роботи персоналом регіональних уповноважених підрозділів з питань виявлення та запобігання корупції в ДПСУ, що пов’язана з неналежним або формальним виконанням нормативно-розпорядчих документів, планів роботи з виявлення та запобігання корупції, заходів, передбачених Антикорупційною програмою ДПСУ на 2020-2022 роки тощо.

Погодження планів роботи регіональних уповноважених підрозділів з питань виявлення та запобігання корупції відповідним уповноваженим підрозділом АДПСУ.

Протягом звітного періоду.

Контроль до 10.12 щорічно

УЗВК

О. Хлівнюк

Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

У зв’язку із скасуванням дії Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 та уведення в дію наказів НАЗК від 17.03.2020 № 102/20 та від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції» УЗВК АДПСУ не погоджує плани роботи регіональних уповноважених підрозділів (уповноважених осіб). Зазначені плани роботи затверджуються керівниками відповідних органів. УЗВК АДПСУ здійснює контроль щодо стану організації та проведення роботи із запобігання та виявлення корупції регіональними уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами)

Аналіз стану виконання нормативно-розпорядчих документів, планів роботи регіональних уповноважених підрозділів з питань виявлення та запобігання корупції відповідним уповноваженим підрозділом АДПСУ.

Протягом звітного періоду.

Контроль до 10.12 щорічно

УЗВК

О. Хлівнюк

Регіональні підрозділи із запобігання та виявлення корупції

У період з 19 по 27 травня 2022 року групою офіцерів Адміністрації Держприкордонслужби здійснено комплексну перевірку стану виконання нормативно-розпорядчих документів, планів роботи уповноваженого підрозділу з питань виявлення та запобігання корупції 31 прикордонного загону. За результатами роботи підготовлено відповідний звіт, що додається. 2. У період 21-23.09.2022 управлінням запобігання та виявлення корупції АДПСУ проведено вибіркову перевірку стану функціонування внутрішніх каналів повідомлення про корупцію з використанням електронних поштових скриньок в органах, які за результатами минулих перевірок мали недоліки або порушення (7, 17, 25, 26, 31 прикз та ПдРУ). За результатами перевірки, відпрацьовано звіт, що додається. Отримані за результатами зазначених заходів матеріали, у частині стану виконання нормативно[1]розпорядчих документів, планів роботи регіональних уповноважених підрозділів з питань виявлення та запобігання корупції, було проаналізовано та використано під час організації та проведення антикорупційних заходів у звітному періоді

Начальник управління запобігання та виявлення корупції

Адміністрації Державної прикордонної служби України

полковник Ольга ХЛІВНЮК

*- перелік скорочень, які використовувалися в Антикорупційній програмі Державної прикордонної служби України на 2021 рік:

АДПСУ – Адміністрація Державної прикордонної служби України;

ВВБ – підрозділи внутрішньої та власної безпеки;

ГЦОСІ – Головний центр обробки спеціальної інформації;

ГЦПОС – Головний центр підготовки особового складу ДПСУ ім. генерал-майора Ігоря Момота;

ДОДК – Департамент охорони державного кордону;

ДОРД – Департамент оперативно-розшукової діяльності;

ДП – Департамент персоналу;

ДПСУ – Державна прикордонна служба України;

ДМтаТЗ – Департамент матеріального та технічного забезпечення;

МВС – Міністерство внутрішніх справ України;

УМСтаЄІ – Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції;

НА ДПСУ – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції;

ООДК – орган охорони державного кордону;

РУ – регіональне управління ДПСУ;

УВА – управління внутрішнього аудиту;

УВВБ – управління внутрішньої та власної безпеки;

УЗВК – управління запобігання та виявлення корупції;

УКМ – управління кадрового менеджменту;

УОПК – управління організації прикордонного контролю;

УОПС – управління організації прикордонної служби;

РСУ – режимно-секретне управління;

УЮЗ – управління юридичного забезпечення;

ФЕУ – фінансово-економічне управління.

Популярні розділи та сервіси