Військова служба в розвідувальному органі

Прийом на військову службу

З урахуванням специфіки діяльності розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України (розвідувального органу) питанням добору кадрів для військової служби в розвідці надається надзвичайно важливого значення. Комплектування розвідувального органу новими кадрами пов’язане із системою пошуку, аналізу та практичного відбору кандидатів, які могли б успішно виконувати поставлені завдання. Цією роботою безпосередньо займаються співробітники кадрового підрозділу розвідувального органу.

Перед кандидатами на військову службу ставляться вимоги залежно від конкретної посади, на заміщення якої вони плануються.

У загальному вигляді кандидатом на військову службу в розвідувальний орган може бути громадянин України, як правило, у віці від 22 до 40 років, який має відповідну освіту, високі особисті, ділові та моральні якості. При підборі кандидатів особлива увага звертається на ступінь володіння ними іноземними мовами, наявність досвіду роботи з людьми, готовність до самовдосконалення, до напруженої праці тощо.

З урахуванням поставлених перед розвідувальним органом завдань відбір кандидатів на військову службу здійснюється за широким спектром критеріїв.

На сьогоднішній день найбільш бажаними претендентами є фахівці, що мають освіту за спеціальностями: національна безпека, філологія (іноземні мови), переклад, державне управління, управління інформаційною безпекою; фінанси і кредит, економіка підприємства, системний аналіз і управління, інформатика, програмне забезпечення систем, системне програмування, комп’ютерні системи та мережі, спеціалізовані комп’ютерні системи, телекомунікаційні системи та мережі, технології та засоби телекомунікації; радіоелектронні пристрої, системи та комплекси, радіотехніка, кібербезпека, безпека інформаційних комп’ютерних систем, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології тощо, та які, крім того, мають відповідний практичний досвід.

З метою визначення придатності до роботи за станом здоров’я кандидат направляється на медичне обстеження, яке проводиться спеціальною військово-лікарською комісією.

У ході професійного психологічного відбору оцінюється рівень інтелектуального розвитку кандидата, його психологічна готовність до проходження служби в розвідувальному органі, швидкість мислення, комунікабельність та інші професійно важливі якості. Для ознайомлення надаються варіанти тестів для визначення загальної ерудиції, рівня розвитку оперативних та аналітичних здібностей та базових знань з іноземної (англійської) мови кандидата, результати яких покажуть орієнтовний рівень розвитку відповідних здібностей та не впливатимуть на можливий відбір на службу.

Крім того, перед кандидатами ставляться вимоги, які обумовлені наявністю під час майбутньої роботи доступу до відомостей, що становлять державну і службову таємницю. Кожний прийнятий на службу до розвідувального органу бере на себе зобов’язання та дає підписку про нерозголошення відомостей, що охороняються законом і стали відомими йому в період роботи (служби) в розвідці. Вивчення та перевірка кандидатів на службу до розвідувального органу триває, як правило, до одного року. Про прийняте рішення кандидата інформує співробітник кадрового підрозділу розвідувального органу.

Процес вивчення та перевірки кандидатів здійснюється з дотриманням усіх правових норм та інтересів особистості. Матеріали вивчення мають конфіденційний характер і не можуть розголошуватися чи передаватися іншим організаціям і особам.

Якщо особа вважає, що відповідає поставленим перед кандидатами загальним вимогам, вона може звернутися в Окремий регіональний центр комплектування за адресою, зазначеною на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.

Окремий регіональний центр комплектування повідомить кандидата, якщо його кваліфікація відповідає потребам розвідувального органу в даний момент.

Популярні розділи та сервіси