Громадське обговорення

Звіти про проведення консультацій з громадськістю

ІНФОРМАЦІЯ

про проведені Адміністрацією Державної прикордонної служби України консультації з громадськістю та взаємодію з Громадською радою при Адміністрації Державної прикордонної служби України

у ІII кварталі 2022 року

веб-сайт Державної прикордонної служби України   www.dpsu.gov.ua

№ з/п

Питання / проєкт акта, щодо яких проведено консультації з громадськістю

Заходи, проведені у рамках консультацій з громадськістю* із зазначенням дати

Чи звертався орган до Громадської ради з пропозицією розглянути питання / проєкт акта

Чи розглядала Громадська рада питання / проєкт акта на своєму засіданні

Чи надані Громадською радою пропозиції (зауваження) щодо питання / проєкту акта

Кількість проведених засідань Громадської ради

Інші заходи Громадської ради**

1.

-

-

ні

ні

ні

-

ні

Популярні розділи та сервіси