Служба за контрактом

Вимоги до кандидатів на військову службу за контрактом

Кандидати, які добираються для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі, повинні:

за фізичним розвитком і станом здоров'я - бути придатними до військової служби в Державній прикордонній службі України;

пройти професійно-психологічний  відбір;

за освітою:

мати повну загальну середню,  професійно-технічну освіту або вищу;

мати кваліфікацію, що споріднена або відповідає військово-обліковій  спеціальності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;

мати військово-облікову спеціальність, отриману під час проходження строкової військової служби, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;

мати повну загальну середню, вищу або професійно-технічну освіту – для громадян призовного віку, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом без проходження строкової військової служби.

Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом на посади інспекторів прикордонної служби:

мати відмінну зорову та слухову пам'ять;

уміти діяти нестандартно, швидко приймати рішення в обстановці, що змінюється;

бути готовими до індивідуального виконання завдань;

мати самовладання та витримку; 

уміти виділити в інформації головне;

бути витривалими при довгострокових фізичних навантаженнях;

мати високий рівень відповідальності;

мати здатність приймати відповідні до ситуації рішення;

мати здатність швидко переключатися з одного виду діяльності на інший (швидка зміна спрямованості уваги).

Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом на посади дільничних інспекторів прикордонної служби:

мати   неповну або базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст і вище;

мати права водія на право керування транспортними засобами  з категоріями «А», «В»;

як правило знати мову населення, яке проживає у прикордонні та вміти спілкуватися нею на побутовому рівні;

бути комунікабельним, мати навички вільного спілкування з людьми різного віку.

Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом для морської охорони Державної прикордонної служби України:

придатність за станом здоров'я до служби на надводних кораблях;

добрий фізичний розвиток, уміння плавати;

відповідність наявної кваліфікації  війсь­ково-обліковій спеціальності.

Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом, для проходження служби на посадах фахівців  кінологів:

володіти знаннями, вміннями і навичками з методики і техніки дресирування та тактики використання розшукового (спеціального) собаки;

володіти навичками надання першої ветеринарної допомоги хворому собаці;

мати, як правило,  кваліфікацію кінолога за певним напрямом підготовки;

уміти організовувати та правильно утримувати, годувати та зберігати службового собаку в різних умовах.

Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом для проходження служби на посадах фахівців зв'язку і автоматизації:

мати відповідну кваліфікацію або військово-облікову спеціальність;

знати призначення, тактико-технічні характеристики основних сучасних засобів зв'язку;

володіти навичками практичної підготовки станції до роботи, уміти її лагодити і забезпечити зв'язок у відповідних режимах;

уміти вимірювати електричні характеристики та основні параметри апаратури, ліній, каналів зв'язку, оцінювати їх та регулювати;

володіти навичками виявлення та усунення простих несправностей основ­ного і допоміжного обладнання станції;

знати порядок і методику проведення технічного обслуговування засобів зв'язку.

Популярні розділи та сервіси