Київський санітарно-епідеміологічний загін (м.Київ)

НАЗАД

Згідно з Положенням про державну санітарно-епідеміологічну службу Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 17.04.2012 №255, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 741/21054, Санітарно-епідеміологічний загін з місцем дислокації в м. Київ (далі – СЕЗ м. Київ), входить до системи державної санітарно-епідеміологічної служби Держприкордонслужби України, діяльність якої спрямована на профілактику інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби.

СЕЗ м. Київ призначений для здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, а також в охороні здоров’я особового складу від шкідливого впливу на нього факторів навколишнього середовища на об’єктах органів і підрозділів Держприкордонслужби зони відповідальності.

Історія

ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ:

1. Епідеміологічна група призначена для:

організації та проведення епідеміологічного нагляду за інфекційною захворюваністю, виявлення факторів та умов, що впливають на виникнення і поширення інфекційних хвороб, розроблення санітарних та протиепідемічних заходів;

проведення епідеміологічного розслідування причин виникнення спалахів інфекційних і паразитарних захворювань та гострих професійних отруєнь;

проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, у тому числі контролю за організацією санітарних та протиепідемічних заходів у лікувально-профілактичних закладах і медичних пунктах внутрішньолікарняної інфекції, організацією та проведенням диспансеризації, якості проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів особового складу;

здійснення контролю за організацією та проведенням дезінфекційних заходів, у тому числі в осередках інфекційних хвороб та ін.

2. Санітарно-гігієнічна лабораторія призначена для: 

проведення лабораторних досліджень та інструментальних вимірів стану факторів навколишнього (у тому числі виробничого) середовища в порядку державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

здійснення поточного санітарного нагляду за умовами життєдіяльності та побуту особового складу;

проведення оцінки та аналізу санітарно-гігієнічного стану;

проведення вибіркового контролю за якістю води, продовольчої сировини, харчових продуктів під час їх приготування, транспортування та зберігання відповідно до санітарних норм і правил.

3. Бактеріологічна лабораторія призначена для:

проведення бактеріологічних, діагностичних мікробіологічних та санітарно-бактеріологічних досліджень в обсязі та за номенклатурою, встановленими нормативно-правовими актами МОЗ;

проведення дослідження біологічного матеріалу від пацієнтів із застосуванням бактеріоскопічних та бактеріологічних методів;

проведення відбору проб та санітарно-бактеріологічних досліджень з метою поточного контролю протиепідемічного режиму;

проведення мікробіологічного моніторингу забруднення середовища в оточенні хворого і здійснення контролю за стерильністю лікарських засобів та виробів медичного призначення тощо;

організації та проведення бактеріологічного контролю за дотриманням правил протиепідемічного режиму і профілактикою внутрішньогоспітальної інфекції тощо.

4. Лабораторія полімеразної ланцюгової реакції призначена для:

проведення діагностичних досліджень в обсязі та за номенклатурою, встановленими нормативно-правовими актами МОЗ;

надання консультативної допомоги спеціалістами лікувально-профілактичних закладів у виборі найбільш інформативних лабораторних тестів і трактування даних лабораторних досліджень;

розроблення та забезпечення персоналу лікувально-профілактичних закладів детальними інструкціями щодо правил забору, проведення первинного посіву, зберігання і транспортування проб матеріалу, що забезпечують їх стабільність і надійність результатів досліджень;

проведення статистичної обробки результатів аналізів, зберігання облікової та звітної документації.

5. Лабораторія імунодіагностики інфекційних та паразитарних хвороб призначена для:

проведення досліджень біологічного матеріалу (сироватки крові та інших біологічних рідин організму людини) від пацієнтів із застосуванням імунологічних методів;

проведення серологічних досліджень сироваток крові осіб, які можуть належати до груп ризику, осіб за клінічними показаннями, а також інших категорій, які можуть бути обстежені за епідеміологічними показаннями;

здійснення обліку ВІЛ-інфікованого особового складу та хворих на інфекції, що передаються статевим шляхом, з дотриманням принципів конфіденційності;

визначення впливу несприятливих екологічних факторів на імунну систему людини.

здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства у т.ч. за застосуванням дезінфекційних засобів і проведенням дезінфекційних заходів на об’єктах санітарного нагляду та в осередках інфекційних хвороб;

реалізація першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, запобігання шкідливому впливу на стан здоров'я і життя людини факторів середовища життєдіяльності;

аналіз санітарної та епідемічної ситуації, здійснення контролю за усуненням причин і умов її погіршення;

відпрацювання та внесення в установленому порядку пропозицій щодо проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;

застосування передбачених законодавством заходів для припинення порушень санітарного законодавства шляхом видання обов’язкових для виконання постанов, подань, висновків, приписів з питань усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров’я і життя особового складу факторів середовища життєдіяльності та здійснення контролю за їх виконанням;

проведення обстежень, епідеміологічних розслідувань, а також лабораторних та інструментальних досліджень;

організація обліку інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень особового складу та подання зазначеної інформації за підпорядкуванням;

надання методичної та практичної допомоги з питань проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів посадовим особам органів Держприкордонслужби;

здійснення інших повноважень, покладених на держсанепідслужбу Держприкордонслужби.

Поштова адреса

03089, м. Київ, вул. Ягідна, 58
-

Форми на запити з публічної інформації можна отримати за адресою

-
-

Популярні розділи та сервіси