Морська охорона

Розвиток морської охорони

Розвиток Морської охорони як сучасної структури, що гарантовано забезпечуватиме захист національних інтересів України на морській та річковій ділянках кордону, у її виключній (морській) економічній зоні передбачено Стратегією інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року та іншими документами державного планування.

На сьогодні триває проведення комплексу заходів щодо розвитку рівня оперативності реагування на морі, який полягає в підвищенні спроможностей Морської охорони шляхом оновлення корабельно-катерного складу, удосконалення відомчої системи базування, системи висвітлення надводної обстановки, а також досягнення сумісності сил і засобів Морської охорони та ВМС ЗС України, а саме:

1. В рамках Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки на період до 2022 року – з будівництва нових катерів.

2. У відповідності до рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки від 19.11.2019 «Щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України», який ратифіковано Законом України № 523-ІХ від 04.03.2020 - щодо реалізації контракту з компанією OCEA на будівництво 20-ти катерів морської безпеки та охорони морських кордонів спеціального призначення.

3. За державними асигнуваннями та у відповідності до програми міжнародної технічної допомоги від Уряду США виконуються заходи зі створення об’єктів інфраструктури, капітального ремонту гідротехнічних споруд, дноочисних робіт у н.п. Одеса, Бердянськ, Маріуполь та організації тренінгів для персоналу з питань правоохоронної діяльності на морі.

4. Персонал Морської охорони проходить підготовку на базі Навчального центру у м.Ізмаїл, учбових закладах інших міністерств та відомств.

Основні завдання підготовки зосереджені на:

удосконаленні рівня практичної підготовки персоналу щодо реалізації правоохоронних та правозастосовних функцій під час охорони державного кордону України та захисту суверенних прав України у виключній (морській) економічній зоні;

опануванні сучасних зразків озброєння та техніки, готовності до їх застосування;

нарощуванні практичної складової в системі підготовки, враховуючи практичний досвід застосування корабельно-катерного складу;

удосконаленні навчально-матеріальної бази для підготовки персоналу всіх рівнів.

5. Проводиться робота щодо розширення спектру заходів міжнародного прикордонного співробітництва з державами – членами і партнерами НАТО та Європейського Союзу, у т.ч. в рамках Форуму Чорноморського прикордонного співробітництва. Взято участь у заходах спільної з підрозділами ВМС ЗС України підготовки, у т.ч. в міжнародних навчаннях «Сі Бриз», «Ріверайн» та «Чорноморський яструб», а також інших безпекових ініціативах, що відповідають інтересам України.

Фотогалерея

Популярні розділи та сервіси