Інформаційне забезпечення

План-графік проведення заходів з відстеження

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України

___.12.2021  № _____

План-графік

здійснення Адміністрацією Державної прикордонної служби України заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2022 році

з/п

Вид, дата та номер регуляторного акта

Назва

регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення заходів з  відстеження результативності

Строк

виконання заходів з відстеження результатив-ності

Вид даних

1.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 890

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму

Повторне

Управління організації прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону

Вересень

2022 року

Кількісні значення показників

2.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.09.2021 № 727, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.12.2021 за № 1560/37182

Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291

Повторне

Управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону

Грудень

2022 року

Кількісні значення показників

3.

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012     

№ 291/506/228, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 740/21053

Про затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам

Періодичне

Управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону

Грудень

2022 року

Кількісні значення показників

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}