Інформаційне забезпечення

План-графік проведення заходів з відстеження

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

 

 

21 вересня 2018 року                                                                                                                                  м. Київ                                                                                            № 82

 

 

Про затвердження Плану-графіка здійснення Адміністрацією Державної прикордонної служби України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік

 

         Відповідно до вимог статті 10 і частини першої статті 18 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою здійснення Адміністрацією Державної прикордонної служби України заходів з відстеження результативності регуляторних актів

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План-графік здійснення Адміністрацією Державної прикордонної служби України заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік (далі – План-графік), що додається.

2. Повноваження з організації в Адміністрації Державної прикордонної служби України діяльності з питань реалізації державної регуляторної політики покласти на заступника начальника управління – начальника відділу правового забезпечення оперативно-службової діяльності та представництва інтересів в судових органах управління юридичного забезпечення підполковника юстиції Манюгіна С.О.

3. Управлінню прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону забезпечити:

здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів у встановлений Планом-графіком строк;

подання Державній регуляторній службі України звіту про відстеження результативності за результатами проведених заходів;

оприлюднення у встановленому порядку звіту про відстеження результативності не пізніше 10 днів після його підписання на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.

4. Головному центру стратегічних комунікацій Державної прикордонної служби України спільно з управлінням юридичного забезпечення забезпечити у встановленому порядку розміщення Плану-графіка на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.08.2011 № 608 «Про заходи з виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.07.2011 № 35234/1/1-11» (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Серватюка В.М.

        

Голова Державної прикордонної

служби України

генерал-полковник                                                                          П. Цигикал

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Наказ Адміністрації Державної прикордонної

                                                                                служби України 21.09.2018  № 82

 

План-графік

здійснення Адміністрацією Державної прикордонної служби України

заходів з відстеження результативності регуляторних актів у 2019 році

з/п

Вид, дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення заходів з  відстеження результативності

Строк виконання заходів з відстеження результативності

Вид даних

1.

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27.04.2012     

№ 291/506/228, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 740/21053

Про затвердження Порядку подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам

періодичне

Управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону

грудень

2019 року

кількісні значення показників

В. о. начальника управління юридичного забезпечення

полковник юстиції                                                                                                                       С. Лопатюк

Популярні розділи та сервіси