Багатостороннє співробітництво

Співробітництво Державної прикордонної служби України з НАТО

Стратегічний курс України на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закріплений у Конституції України. У Стратегії національної безпеки України євроатлантична інтеграція визначена одним з пріоритетів національних інтересів та національної безпеки.

Метою членства України в Організації Північноатлантичного договору є збереження національної свободи та безпеки шляхом використання політичних та військових засобів і як результат – отримання гарантій безпеки, територіальної цілісності, недоторканості кордонів та державного суверенітету, забезпечення умов для утвердження демократичних цінностей та принципу верховенства права, гарантування безпеки, прав і свобод громадян, економічного розвитку країни та зростання добробуту її жителів.

Реалізація стратегічного курсу євроатлантичної інтеграції передбачає здійснення комплексних глибинних перетворень, спрямованих на зміцнення добробуту та безпеки громадян України, а також – досягнення критеріїв членства в Організації Північноатлантичного договору та підвищення ефективності державної системи загалом, що матиме наслідком всебічний розвиток країни, відчутний для всіх груп українського суспільства. Відповідні реформи за найкращими зразками держав-членів НАТО здійснюються в рамках Річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО (далі – РНП).

Державна прикордонна служба України щорічно є виконавцем заходів РІЧНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІД ЕГІДОЮ КОМІСІЇ УКРАЇНА – НАТО (РНП).

Стратегічний документ окреслює основні напрями внутрішніх реформ для наближення до стандартів НАТО.

Він включає 5 основних розділів:

Політичні та економічні питання;

Оборонні та військові питання (включає напрямок ДПСУ);

Ресурсні питання;

Питання безпеки;

Правові питання.

РНП затверджується Указом Президента України. Пропозиції та звітування по виконанню узагальнює МЗС України.  До виконання річної національної програми залучається більшість ЦОВВ України, зокрема сектору безпеки і оборони.  Для кожного напряму співпраці в РНП визначаються:

середньострокові цілі;

пріоритетні завдання на поточний рік;

основні заходи.

ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ ТА ОЦІНКИ СИЛ (ППОС)

ППОС є механізмом адаптації національної системи оборонного планування до системи оборонного планування НАТО.

Практична реалізація ППОС відбувається у форматі Цілей партнерства – програм-планів співпраці в окремих сферах.

Для ДПСУ на 2021-2022 рр. включено 2 цілі партнерства:

«Розбудова доброчесності в ДПСУ»;

«Підрозділи швидкого реагування для захисту кордону».

Ще у 11 Цілях партнерства ДПСУ є співвиконавцем (основний виконавець – МОУ та МВС).

«Оборонне планування та формування бюджету»;

«Підтримка приймаючої країни»;

«Інтегрована система логістики»;

«Національна система управління стандартизацією»;

«Реформа військової медичної служби»;

«Організація спільних штабів»;

«Висвітлення надводної обстановки»;

«Організація спільних штабів – реформа системи військово-морського управління»;

«Гендерна рівність – МВС»;

«Планування та формування бюджету – МВС»;

«Захист від кібератак – МВС».

РЕАЛІЗАЦІЯ ТРАСТОВИХ ФОНДІВ НАТО, – співпраця з радниками

Дежприкордонслужба залучена до реалізації 6 трастових фондів НАТО з питань:

логістики та стандартизації;

переходу з військової кар’єри на цивільну;

управління, контролю, зв’язку та комп’ютерів;

медичної реабілітації;

кібербезпеки;

протидії саморобним вибуховим пристроям.

Основні напрями роботи фондів – експертна підтримка, підготовка персоналу.

РЕЗУЛЬТАТИ СПІВРОБІТНИЦТВА ЗА 2020 РІК:

12 червня 2020 року Північноатлантична рада НАТО схвалила рішення щодо надання Україні статусу країни-партнера НАТО з розширеними можливостями*.

*Партнерство з розширеними можливостями (англ. Enhanced Opportunity Partnership, EOP) — програма НАТО для посилення сумісності з зацікавленими країнами, що не входять до Альянсу. Вона має на меті підтримувати та поглиблювати співпрацю між союзниками та партнерами, які зробили значний внесок в операції та місії під керівництвом НАТО.

Процес євроатлантичної інтеграції України отримав новий потужний імпульс, безпосереднім учасником якого є Державна прикордонна служба України, як невід'ємна частина сектору безпеки і оборони України.

У 2020 році Державна прикордонна служба України активно брала участь у заходах  співробітництва зі Стороною НАТО в рамках загальнодержавного курсу на набуття членства в цій організації.

Зокрема, забезпечено виконання заходів Річної Національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік.

Представниками Держприкордонслужби взято участь у понад 20 заходах співробітництва (робочі зустрічі, тренінги, семінари, конференції) у рамках реалізації трастових фондів і програм НАТО.

Проведено функціональне обстеження структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, які залучені до співробітництва з НАТО.

У рамках Програми професійної підготовки цивільного персоналу сектору безпеки і оборони забезпечено участь персоналу відомства в заходах окремого модуля Ініціативи «100 чемпіонів».

За компетенцією Держприкордонслужби опрацьовано пропозиції з оновлення Цілей партнерства на 2021 – 2022 роки в рамках Процесу планування та оцінки сил.

Популярні розділи та сервіси