Робота з громадськістю

Нормативно-правова база

Закони України

Конституція України

Закон України “Про об’єднання громадян”

Закон України “Про політичні партії в Україні”

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”

Закон України “Про професійних творчих працівників та творчі спілки”

Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”

Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”

Закон України “Про звернення громадян”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”

Закон України “Про телебачення та радіомовлення”

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”

Закон України "Про соціальні послуги"

Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”

Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

Закон України "Про Кабінет Міністрів України"

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Укази Президента України

Указ Президента України від 1 серпня 2002р. № 683 “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”

Указ Президента України від 31 липня 2004р. № 854 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

Указ Президента України від 9 грудня 2010р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

Указ Президента України від 5 травня 2011р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Указ Президента України від 5 травня 2011р. № 548 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України»

Указ Президента України від 24 березня 2012р. № 212 „Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993р. № 140 “Про затвердження положення про порядок легалізації об’єднань громадян”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993р. № 143 “Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993р. № 144 “Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян”

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002р. № 1302 “Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003р. № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд””

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007р. № 933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація"

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008р. № 976 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”

Постанова від 2 вересня 2010р. № 809 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012р. № 671 „Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 48-р “Про залучення представників молодіжних громадських організацій до роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р. “Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 178-р “Про схвалення Концепції реформування системи соціальних послуг”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 784-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2008 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010р.№ 85-р "Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про основні засади державної комунікативної політики”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. № 1912-р "Деякі питання удосконалення роз’яснювальної роботи органами виконавчої влади"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514 „Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи „Партнерство “Відкритий Уряд”

Міжнародні документи

Загальна декларація прав людини

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Європейська соціальна хартія

Конвенція “Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань що стосуються довкілля”

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}