Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Адміністрацією Державної прикордонної служби України у 2020 році

НАЗАД
12 лютого 2021 09:43

1. Вступна частина

 

Основними завданнями Адміністрації Державної прикордонної служби України, на виконанні яких концентрувалась робота у сфері державної регуляторної політики у 2020 році, були:

забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) при плануванні, здійсненні регуляторної діяльності, відстеженні результативності регуляторних актів;

перегляд регуляторних актів на предмет їх відповідності законодавству та принципам державної регуляторної політики;

удосконалення законодавства з питань діяльності Державної прикордонної служби України шляхом розроблення і супроводження прийняття нових регуляторних актів.

З метою виконання зазначених завдань Адміністрація Державної прикордонної служби України забезпечила:

планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів;

проведення моніторингу законодавства, перегляд та розроблення нових регуляторних актів;

функціонування на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України (www.dpsu.gov.ua) розділу «Регуляторні акти», що складається з таких рубрик:

«Регуляторні акти», де наведено перелік діючих регуляторних актів;

«Інформаційне забезпечення», де окремо наведені повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України на відповідний рік, звіти щодо здійснення державної регуляторної політики;

«Проєкти регуляторних актів»;

«Аналізи регуляторного впливу»;

«Звіти про відстеження результативності».

З метою забезпечення відкритості процесу регуляторної діяльності у встановленому Законом порядку було оприлюднено План діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затверджений наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 грудня 2020 р. № 129 (далі – План), звіт про відстеження результативності регуляторного акта.

Оскільки розроблення нових проєктів регуляторних актів у 2020 році не планувалось, відповідний план на звітний рік не затверджувався.

 

2. Загальна частина

 

Здійснюючи регуляторну діяльність у 2020 році, Адміністрація Державної прикордонної служби України забезпечила:

планування регуляторної діяльності та оприлюднення Плану;

оприлюднення проєкту регуляторного акта разом із аналізом регуляторного впливу на офіційному вебсайті з метою одержання зауважень і пропозицій;

узгодження проєкта регуляторного акта із заінтересованими органами і Державною регуляторною службою України;

відстеження результативності регуляторних актів;

перегляд регуляторних актів;

оприлюднення інформації про здійснення державної регуляторної політики.

Протягом звітного періоду Адміністрація Державної прикордонної служби України здійснювала заходи з погодження із заінтересованими органами                  1 проєкту регуляторного акта, розробленого в грудні 2019 року – проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму».

Супроводжуваний проєкт регуляторного акта спрямований на встановлення єдиного порядку та правил прикордонного режиму в частині визначення механізму інформування органів (підрозділів) охорони державного кордону Державної прикордонної служби України про провадження тих чи інших робіт у прикордонній смузі (контрольованому прикордонному районі) з метою упередження порушення режимних правил, встановлених законодавством.

Загалом Адміністрацією Державної прикордонної служби України проведено роботу щодо погодження зазначеного проєкту регуляторного акта із 36 заінтересованими органами, в тому числі – Державною регуляторною службою України. Наразі зазначений проєкт за результатами розгляду на засіданні Урядового комітету доопрацьовується з урахуванням зауважень Секретаріату Кабінету Міністрів України і буде повторно внесений на розгляд Кабінету Міністрів України.

Крім того, зазначений проєкт регуляторного акта відповідно до вимог статей 9, 13 Закону разом з аналізом регуляторного впливу до нього 24 грудня 2019 р. було розміщено на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України для ознайомлення з ним громадськості та отримання зауважень і пропозицій. Строк обговорення зазначеного проєкту відповідно до вимог       статті 9 Закону становив не менше одного місяця (до 5 березня 2020 р.).

Перегляд регуляторних актів протягом року здійснювався з власної ініціативи Адміністрації Державної прикордонної служби України, зокрема на підставі аналізу звітів про відстеження їх результативності. З цією метою  проводились засідання постійно діючої Комісії Адміністрації Державної прикордонної служби України з перегляду нормативно-правових актів (останнє засідання відбулося 30 грудня 2020 р.).

Протягом звітного періоду здійснювалися заходи з періодичного відстеження результативності 2 регуляторних актів:

постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 р. № 463 «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим»;

наказу Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства інфраструктури України від 10 жовтня 2013 р. № 969/787 «Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2013 р. за № 1833/24365.

Відповідно до вимог Закону звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 р.       № 463 «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим» направлено до Державної регуляторної служби України і розміщено на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України.

Щодо наказу Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства інфраструктури України від 10 жовтня 2013 р. № 969/787 у грудні 2020 року проводився збір статистичних показників, необхідних для оцінки результатів реалізації регуляторного акта, які будуть узагальнені у відповідному звіті.

Інформацію про здійснення Адміністрацією Державної прикордонної служби України державної регуляторної політики у 2019 році відповідно до вимог статті 14 Закону було направлено Державній регуляторній службі України і  розміщено на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України.

 

3. Висновок

 

Протягом 2020 року Адміністрація Державної прикордонної служби України досягла поставлених завдань і забезпечила дотримання правових та організаційних засад державної регуляторної політики.

Основним завданням забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у сфері охорони державного кордону під час розроблення їх проєктів, проведення аналізу регуляторного впливу відповідно до принципів державної регуляторної політики залишається встановлення єдиного підходу до розроблення, відстеження, планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

Упродовж 2020 року було забезпечено плідну співпрацю із суб’єктами господарювання шляхом проведення громадського обговорення проєкту регуляторного акта, а також надання інформації на запити і на звернення громадян, що дало змогу визначити вплив регуляторних актів на господарську діяльність.

У 2021 році Адміністрація Державної прикордонної служби України продовжить роботу щодо проведення відстеження результативності регуляторних актів. Крім того, будуть здійснені заплановані заходи із розроблення проєкту регуляторного акта, спрямованого на посилення відповідальності міжнародних перевізників та врегулювання порядку розгляду й оскарження справ за невиконання ними обов’язку перевірити перед початком міжнародного пасажирського перевезення наявність в особи документів, необхідних для в’їзду до держави прямування або транзиту.

Популярні розділи та сервіси