Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Адміністрацією Державної прикордонної служби України у 2017 році

НАЗАД
19 лютого 2019 16:32

Протягом 2017 року Адміністрацією Державної прикордонної служби України здійснювалась регуляторна діяльність відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» згідно з принципами державної регуляторної політики, зокрема, відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, забезпечення в регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність тощо.

У 2017 році Адміністрацією Державної прикордонної служби України не було заплановано підготовку і тому не розроблялись проекти регуляторних актів, водночас продовжувалась робота з відстеження результативності вже діючих регуляторних актів.

Зокрема у 2017 році на виконання статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.08.2011 № 608, було проведено періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 463 «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим».

Результатом реалізації регуляторного акта стало:

приведення у відповідність з вимогами Закону України «Про адміністративні послуги» Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147;

зменшення втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності у прикордонній смузі, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

На підставі результатів періодичного відстеження результативності регуляторного акта і зважаючи на те, що норми регуляторного акта на сьогодні відповідають вимогам чинного законодавства України і мають практичну реалізацію, отримано висновок, що в цілому шляхом прийняття регуляторного акта вдалося досягти визначених цілей.

За результатами проведеного відстеження було підготовлено звіт про періодичне відстеження результативності зазначеного регуляторного акта, що був розміщений на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України.

Адміністрацією Державної прикордонної служби України постійно здійснюється оновлення офіційного веб-сайта Державної прикордонної служби України (www.dpsu.gov.ua), в якому запроваджено розділ «Регуляторні акти», що складається з таких рубрик:

«Інформаційне забезпечення», де окремо наведені повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів та План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України;

«Проекти регуляторних актів»;

«Аналізи регуляторного впливу»;

«Звіти про відстеження результативності».

Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з виконанням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та урахуванням методичних рекомендацій, що надаються центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику.

Протягом 2017 року Адміністрацією Державної прикордонної служби України було забезпечено плідну співпрацю із суб’єктами господарської діяльності шляхом залучення громадськості під час надання інформації на запити або на звернення громадян, що дало змогу визначити вплив регуляторних актів на господарську діяльність.

У той же час така робота з громадськістю дасть змогу в майбутньому готувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України, а також враховувати потреби суб’єктів господарювання під час їх перегляду та внесення змін.

На сьогодні основним завданням забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у сфері охорони державного кордону під час розроблення їх проектів, проведення аналізу регуляторного впливу відповідно до принципів державної регуляторної політики є встановлення єдиного підходу до розроблення, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

В. о. Голови Державної

прикордонної служби України                                                     О. Бляшенко

Популярні розділи та сервіси