Заява стосовно можливого існування відносно особи тимчасового обмеження на право виїзду за межі України

НАЗАД
23 сiчня 2019 16:40

Шановні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, звертаємо Вашу увагу, що інформація про:

перетинання державного кордону України громадянами;

можливе існування стосовно громадянина тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон;

можливе існування стосовно іноземця та особи без громадянства рішення про заборону в’їзду;

регулюється Законом України “Про захист персональних даних”.

На виконання вимог вищезазначеного Закону, звернення (запит) повинно подаватися у письмовій формі із зазначенням таких реквізитів: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування), реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає звернення (запит) (для фізичної особи-заявника), а у разі звернення представника фізичної особи – за наявності письмової згоди від особи стосовно якої запитується інформація.

Звернення з вищевказаних питань необхідно подавати особисто та/або направляти письмово (запечатане у конверт) на адресу Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (поштова адреса: вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601).

 

Головний центр обробки спеціальної інформації

Державної прикордонної служби України

від_____________________________________ 

(П.І.Б., громадянство,  дата народження,

реквізити паспортного документу)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

                                                                         (адреса проживання)

 

 

Заява

 

Прошу Вас надати інформацію про можливе існування відносно мене тимчасового обмеження на право виїзду за межі України.

Відповідь прошу надати на поштову адресу:____________________ або електронну адресу:______________________.

 

Додаток на _____ аркушах.

1. _____________________________________

(ксерокопія документа, який посвідчує особу)

2.

 

 

 

_____________                                                                               _____________

      (дата)                                                                                       (підпис)

 

Популярні розділи та сервіси