Законодавство ЄС та найкращі європейські практики щодо поліцейської та митної співпраці

НАЗАД
18 лютого 2021 15:27

Європейські найкращі практики Настанови для Центрів поліцейської і митної співпраці включно з новими додатками 4 і 5

Настанови ЄС для створення Центрів поліцейської і митної співпраці. Такі центри — цінний місцевий інструмент у процесі прямої транскордонної співпраці, беручи до уваги нещодавні й майбутні події, особливо з огляду на обмін даними. Вони об’єднують в одному місці всі органи безпеки усіх держав-учасниць. Розташовані вони у стратегічно важливих місцях для спостереження за транскордонною злочинністю. Ці Центри відіграють основну роль розвідки для оперативних послуг. За допомогою простої процедури вони можуть отримати швидкі відповіді у всіх сферах діяльності прикордонних служб.

Рішення Ради 2008/615/ЮВС від 23 червня 2008 р. про посилення транскордонного співробітництва, особливо в боротьбі з тероризмом і міжнародною злочинністю (Прюмське Рішення) (ОВ L 210, 6.8.2008, с. 1–11)

Це Рішення має на меті покращити транскордонне співробітництво між поліцейськими і судовими органами країн ЄС задля ефективнішої боротьби з тероризмом і міжнародною злочинністю. Воно, зокрема, зачіпає автоматизований обмін даними. Крім того, зачіпає основні заходи і боротьбу з тероризмом.

Рішення встановлює правила щодо:

автоматизованого доступу до профілів-ДНК, дактилоскопічних даних та деяких даних національної реєстрації транспортних засобів;

подання даних стосовно основних подій;

надання інформації з метою запобігання злочинній терористичній діяльності;

інших заходів для активізації транскордонного поліцейського співробітництва

Рішення Ради 2008/616/ЮВС від 23 червня 2008 р. про імплементацію Рішення 2008/615/ЮВС  про посилення транскордонного співробітництва, особливо в боротьбі з тероризмом і міжнародною злочинністю. (ОВ L 210, 6.8.2008, с. 12–72)

Мета цього Рішення — визначити необхідні адміністративні й технічні положення для імплементації Рішення 2008/615/ЮВС, зокрема щодо автоматизованого обміну даними ДНК, дактилоскопічними даними й реєстраційними даними транспортних засобів, згідно з Главою 2 Рішення, та інші форми співробітництва, як зазначено у Главі 5 Рішення.

Рішення Ради 2008/617/ЮВС від 23 червня 2008 р. про підвищення якості співробітництва між Особливими групами впливу держав-членів ЄС у кризових ситуаціях. (ОВ L 210, 6.8.2008, с. 73–75)

Це Рішення визначає загальний порядок і умови для співробітництва Особливих груп впливу країн-членів у кризових ситуаціях. Співробітництво базується на наданні допомоги та / або проведенні операцій на території  країни-члена, що подає запит.

Рамкове Рішення Ради 2006/960/ЮВС від 18 грудня 2006 р. про спрощення обміну інформацією та оперативно-пошуковими даними розвідки між правоохоронними органами держав-членів ЄС. – Зведений текст

Це Рішення дозволяє правоохоронним органам країн ЄС ефективно обмінюватися інформацією та оперативно-пошуковими даними під час проведення кримінальних розслідувань чи оперативно-розшукової діяльності.

Правила ІНТЕРПОЛУ щодо обробки даних.

Ці правила встановлюють загальні принципи, відповідальність та порядок функціонування інформаційної системи ІНТЕРПОЛУ.

Метою цих правил є забезпечення ефективності та якості міжнародної співпраці між органами кримінальної поліції за каналами ІНТЕРПОЛУ з належним дотриманням основних прав осіб, які є суб’єктами цієї співпраці.

Рамкове Рішення Ради 2002/465/ЮВС від 13 червня 2002 р. про спільні слідчих групи (ОВ L 162, 20.6.2002, с. 1-3)

Воно визначає порядок для створення і діяльності спільних слідчих груп (ССГ). Логіка в тому, що певні види злочинів у Європейському Союзі (ЄС) можна ефективніше розслідувати у форматі ССГ, створених на певний період, згідно із домовленістю між країнами ЄС.

Директива (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту й Ради від 20 травня 2015 р. про запобігання використання фінансової системи у цілях відмивання грошей або фінанасування тероризму, яка вносить зімни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту і Ради, і скасовує Директиву 2005/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради і Директиву Комісії 2006/70/ЄС (ОВ L 141 5.6.2015, с. 73) – Зведений текст.

Ця Директива має на меті боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, шляхом запобігання використання фінансового ринку для цих цілей.

Міжнародна конвенція ВМО про спрощення і гармонізацію митних процедур (Переглянута Кіотська конвенція). (ОВ L 100, 21.4.1975, с. 2–17)

Оригінальна Конвенція 1973 р. мала на меті створити міжнародний інструмент для спрощення і гармонізації митних процедур своїх підписантів, таким чином сприяючи міжнародній торгівлі.

Переглянута Кіотська Конвенція вносить зміни до цієї конвенції та стала базою для ефективних, прогнозованих і результативних митних процедур.

Рішення Ради від 17 березня 2003 р. про приєднання Європейського співтовариства до Протоколу змін до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) (2003/231/ЄС). (ОВ L 086, 3.4.2003, с.21)  Зведений текст.

Конвенція, складена на основі Статті K.3 Договору про Європейський Союз, про спільну допомогу і співробітництво між митними органами (Неапольська Конвенція II) – Зведений текст.

Ця Конвенція Зміняє і підсилює вихідну Неапольську конвенцію 1967 р/

Вона охоплює спільну допомогу і співробітництво між національними органами у запобіганні, розслідуванні й провадженні певних порушень Європейського Союзу (ЄС) і національні митні правила.

 

Популярні розділи та сервіси