Законодавство ЄС щодо боротьби з тероризмом

НАЗАД
18 лютого 2021 15:35

Директива (ЄС) 2016/681 Європейського Парламенту й Ради від 27 квітня 2016 р. про використання записів реєстрації пасажира для запобігання, виявлення, розслідування і притягнення до відповідальності терористичних злочинів і важких злочинів.

Ця Директива забезпечує зберігання і обмін даними про пасажирів між країнами-членами ЄС і між країнамии-членами та третіми країнами. Реєстраційні дані пасажирів, зібрані у відповідності до цієї Директиви, можуть оброблятися лише у цілях запобігання,  виявлення, розслідування та притягнення до відповідальності терористичних злочинів і важких злочинів.

Виконавче рішення Комісії (ЄС) 2017/759 від 28 квітня 2017 року про загальні протоколи та формати даних, які використовуються авіаперевізниками при передаванні даних записів реєстрації пасажирів до блоків інформації про пасажирів C/2017/2743 (ОВ L 113, 29.04.2017, с. 48–51)

Це рішення визначає формати даних та протоколи передачі, які авіаперевізники повинні використовувати при передаванні даних записів реєстрації пасажирів до блоків інформації про пасажирів держав-членів відповідно до Директиви (ЄС) 2016/681.

Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму 
ST/14445/2017/INIT (ОВ L 159, 22.6.2018, с. 3–14)

Конвенція має на меті підтримати й посилити боротьбу з тероризмом, як через заходи на національному рівні, так і в межах міжнародного співробітництва, разом із тим забезпечуючи, щоб усі заходи проводилися з належною повагою до верховенства права й демократичних цінностей, прав людини, основоположних свобод.

Додатковий Протокол до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму ST/14447/2017/INIT (ОВ L 159, 22.6.2018, с. 17–20)

Протокол доповнює конвенцію низкою статей, які зокрема мають на меті вирішувати проблеми з іноземцями-терористами.

Рішення Ради (ЄС) 2018/889 від 4 червня 2018 р. про укладення, від імені Європейського Союзу, Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. ST/14494/2017/REV/1 (ОВ L 159, 22.6.2018, с. 1–2)

Рішення укладають конвенцію і протокол від імені ЄС.

Рішення Ради (ЄС) 2018/890 від 4 червня 2018 р. про укладення, від імені Європейського Союзу, Додаткового Протоколу до Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму.
ST/14498/2017/REV/1 (ОВ L 159, 22.6.2018, с. 15–16)

Директива (ЄС) 2017/541 Європейського Парламенту і Ради від 15 березня 2017 р. про боротьбу з тероризмом і заміну Рамкового Рішення Ради 2002/475/ЮВС, яка вносить зміни до Рішення Ради 2005/671/ЮВС (ОВ L 88, 31.3.2017, с. 6–21)

Ця Директива має на меті адаптувати право ЄС з метою боротьби з тероризмом у світлі збільшення терористичних загроз і врахування міжнародного характеру тероризму.

Вона запроваджує мінімальні вимоги до визначення правопорушень і пов’язані санкції у цій сфері.

Вона також вводить заходи захисту, підтримки і допомоги для жертв.

Рішення Ради 2005/671/ЮВС від 20 вересня 2005 р. про обмін даними і співробітництво щодо терористичних злочинів. Зведений текст.

Це Рішення визначає порядок для обміну даними щодо кримінальних розслідувань, притягнення до відповідальності і вироків по терористичних злочинах серед країн ЄС.

Регламент (ЄС) 2016/794 Європейського Парламенту і Ради від 11 травня 2016 р. про Агенцію Європейського Союзу для співпраці у правоохоронній сфері (Європол), який заміняє і скасовує Рішення Ради 2009/371/ЮВС, 2009/934/ЮВС, 2009/935/ЮВС, 2009/936/ЮВС і 2009/968/ЮВС

(ОВ L 135, 24.5.2016, с. 53–114)

Цей Регламент запроваджує Агенцію Європейського Союзу для співпраці у правоохоронній сфері (Європол) з огляду на підтримку співпраці серед органами правопорядку ЄС.

Популярні розділи та сервіси