Види інформації

НАЗАД
01 листопада 2022 07:43

Види інформації, яким володіє розпорядник

За змістом:

Інформація про фізичну особу;

Інформація довідково-енциклопедичного характеру;

Науково-технічна інформація;

Правова інформація;

Статистична інформація;

Соціологічна інформація;

Інші види інформації.

За порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї,  що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Державній прикордонній службі України:

з/п

Зміст відомостей

1.

Відомості розпорядчого, планувального та інформаційного характеру, щодо організації та перевірок бойової готовності та мобілізаційної підготовки

(Пункт 1 із змінами відповідно до  наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 431АГ від 29.09.2015)

2.

Відомості розпорядчого, планувального та інформаційного  характеру щодо організації, ходу, стану та перевірок документів оперативного планування органів, загонів морської охорони  Державної прикордонної служби України

(Пункт 2 із змінами відповідно до  наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 431АГ від 29.09.2015)

3.

Відомості розпорядчого, планувального та інформаційного  характеру щодо організації радіаційного, хімічного та біологічного захисту Державної прикордонної служби України

4.

Відомості про оперативну обстановку на державному кордоні за регіональне управління, орган охорони державного кордону, загін морської охорони та підрозділ охорони кордону, у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері державної безпеки

(Пункт 4 із змінами відповідно до  наказів Адміністрації Державної прикордонної служби № 408АГ від 15.09.2015, № 431 від 29.09.2015)

5.

Відомості розпорядчого характеру про побудову охорони державного кордону на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, загону морської охорони та підрозділів охорони кордону,  у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері державної безпеки

(Пункт 5 із змінами відповідно до  наказів Адміністрації Державної прикордонної служби № 408АГ від 15.09.2015, № 431 від 29.09.431)

6.

Відомості про події із застосуванням та експлуатацією корабельної та іншої зброї, у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері державної безпеки

 

7.

Відомості організаційного та розпорядчого характеру про допуск посадових осіб до роботи із засекречувальною апаратурою розпізнавання системи "Пароль" та організації контролю забезпечення її застосування

8.

Відомості про зміст планів оперативно-службової діяльності органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері державної безпеки

(Пункт 8 із змінами відповідно до  наказів Адміністрації Державної прикордонної служби № 408АГ від 15.09.2015, № 431 від 29.09.2015)

9.

Відомості про зміст доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України, ініціатором яких надано гриф „Для службового користування”

(Пункт 9 в редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 276АГ від 24.10.2013)

10.

Відомості, які містяться в матеріалах опитування з використанням поліграфа, у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері державної безпеки. 

(Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби № 341 АГ від 11.06.2017)

11.

Відомості, які містяться в актах придатності режимних приміщень до проведення в них конкретних видів секретних робіт

12.

Відомості розпорядчого, планувального та інформаційного  характеру щодо організації, ведення і перевірок секретного діловодства та архівної роботи, розголошення яких призведе до настання негативних наслідків у сфері охорони державної таємниці та витоку секретної інформації

13.

Відомості про допуск посадових осіб до відомостей мобілізаційного характеру, документів з питань бойової готовності та оперативного планування

14.

Відомості, які містяться в облікових картках про надання допуску та доступу до державної таємниці персоналу органів та загонів морської охорони Державної прикордонної служби України

(Пункт 14 із змінами відповідно до  наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 431АГ від 29.09.2015)

15.

Відомості, які містяться в номенклатурі посад працівників суб’єктів режимно-секретної діяльності Державної прикордонної служби України, перебування на яких потребує допуску та доступу до державної таємниці

(Пункт 15 із змінами відповідно до  наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 166 від 24.09.2015)

16.

Відомості про штат, штатну чисельність, озброєння (військової техніки) та/або відомості про штат, штатну чисельність особового складу щодо органу (установи), окремого підрозділу Державної прикордонної служби України, що розкривають їх можливості виконувати оперативні та службові завдання за призначенням, які не відносяться до державної таємниці, але розголошення яких призведе до негативних наслідків у сфері державної безпеки

(Пункт 16 в редакції наказу Адміністрації Держприкордонслужби № 189 від 05.12.2014)

17.

Відомості про створення, розвиток, функціонування телекомунікаційної мережі, інформаційно-телекомунікаційних систем, підсистем (програмно-технічних комплексів), у т.ч. їх інформаційні ресурси (бази, банки даних), відомості щодо технічного та криптографічного захисту інформації за умови обігу в них інформації з грифом обмеження доступу «Для службового користування» та зазначені відомості не підпадають під дію ЗВДТ, затвердженого наказом Служби безпеки України № 383 від 23.12.2020, РПВДТ, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 01.06.2007 № 398

(Пункт17 в редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 186АГ від 09.07.2013)

18.

Відомості про виявлення ознак та механізмів скоєння злочинів, пов’язаних з порушенням законодавства про державний кордон України, розголошення яких призведе до порушення прав і свобод людини, негативних наслідків у сфері державної безпеки, створюватиме перешкоди у роботі державних органів

19.

Відомості про планування, організацію, здійснення заходів, що проводяться не в рамках оперативно-розшукових справ,  розголошення яких призведе до порушення прав і свобод людини, негативних наслідків у сфері державної безпеки, створюватиме перешкоди у роботі державних органів

20.

Відомості про припинення факту  або спроби протиправної діяльності на державному кордоні України (крім відомостей, які містять статистичну інформацію), у ході розголошення яких можливі  негативні наслідки у сфері державної безпеки

(Пункт 20 із змінами відповідно до  наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 408АГ від 15.09.2015)

21.

Відомості, які містяться у навігаційних журналах кораблів, навігаційно-вахтових журналах кораблів і катерів, вахтових (апаратних) журналах радіостанцій кораблів, катерів та вузла зв’язку

(Пункт 21 із змінами відповідно до  наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 431АГ від 29.09.2015)

22.

Відомості про планування та здійснення спільних заходів з правоохоронними органами України, що проводяться не в рамках оперативно-розшукових справ, розголошення яких призведе до порушення прав і свобод людини, негативних наслідків у сфері державної безпеки, створюватиме перешкоди у роботі державних органів

23.

Узагальнені відомості про кадри та фахову підготовку  офіцерів оперативно-розшукових підрозділів, розвідувального органу

24.

Відомості про планування та окремі результати проведення перевірок оперативно-розшукових підрозділів, розвідувального органу та органів охорони державного кордону

25.

Відомості за окремими показниками про результати оперативно-розшукової та розвідувальної діяльності, а також окремих контррозвідувальних заходів, які не віднесені до державної таємниці, розголошення яких призведе до негативних наслідків у сфері державної безпеки

26.

Відомості про закупівлі зразків спеціальної техніки для підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову та розвідувальну діяльність, окремі контррозвідувальні заходи

27.

Відомості, що мають узагальнений характер, стосовно майна оперативного гардероба співробітників оперативно-розшукових підрозділів та розвідувального органу

28.

Відомості, отримані в процесі оперативно-розшукової та розвідувальної діяльності, окремих контррозвідувальних заходів, які не віднесені до державної таємниці, але можуть частково розкривати об’єкти оперативної заінтересованості та напрями діяльності оперативно-розшукових підрозділів, розвідувального органу

29.

Відомості з грифом  обмеження доступу, отримані з відомчих  засобів інформації, спеціалізованих видань тощо

30.

Сукупність нетаємних відомостей, що отримано з відомчих засобів інформації, спеціалізованих видань тощо, у ході розголошення яких можливі негативні наслідки у сфері державної безпеки

31.

Відомості про обстановку в прикордонних районах суміжних з Україною держав, які впливають або можуть вплинути на оперативно-службову діяльність органів охорони державного кордону та потребують вжиття відповідних заходів реагування з боку Державної прикордонної служби України або інших державних органів, розголошення яких може мати негативні наслідки у сфері державної безпеки

32.

Відомості про планування, організацію та проведення заходів організаційного характеру (конференції, збори, підсумки, звіти тощо) за напрямом діяльності оперативно-розшукових підрозділів, розвідувального органу

33.

Зведені відомості (кількісні показники) щодо професійної (спеціальної) підготовки, стану дисципліни та дисциплінарної практики персоналу оперативно-розшукових підрозділів і підрозділів розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України

34.

Відомості про результати випробувань несекретних технічних засобів, спеціального програмного забезпечення, які надходять або плануються використовуватися в оперативно-розшукових підрозділах, розвідувальному органі

35.

Відомості про несекретні технічні засоби, спеціальне програмне забезпечення, які використовуються для виконання окремих оперативно-розшукових, контррозвідувальних і розвідувальних завдань, а також про характеристики неперспективних та діючих технічних систем (засобів) розвідки і спеціального програмного забезпечення

36.

Оброблені (систематизовані, упорядковані за тематикою та переведені) матеріали (відомості), отримані в результаті застосування технічних засобів розвідки

37.

Відомості про результати проведення технічного аналізу випромінювань розвідувальним органом

38.

Відомості про формування показників державного оборонного замовлення стосовно закупівлі спеціальних програмних засобів і технічних засобів розвідки, якщо вони не розкривають суті розвідувальної діяльності

39.

Відомості про прийняття на озброєння технічних засобів розвідки, а також про умови (зобов’язання) за масштабом їх виготовлення

40.

Відомості про приміщення, які використовуються для виконання завдань підрозділами розвідувального органу із застосуванням технічних засобів розвідки, що не дають змогу їх ідентифікувати

41.

Відомості про добір кадрів для проходження служби в оперативно-розшукових підрозділах або розвідувальному органі Адміністрації Державної прикордонної служби України, які не віднесені до державної таємниці, але розголошення яких може мати негативні наслідки у сфері державної безпеки

42.

Відомості про витрати і закупівлю запасних частин для автомобілів розвідувального органу, а також про потреби та забезпеченість житлом співробітників,  розвідувального органу

43.

Відомості, які розкривають кількісні показники загального (несекретного) обладнання, техніки, що перебувають на обліку в оперативно-розшукових підрозділах, розвідувальному органі

44.

Відомості про окремі види фінансових видатків і господарських операцій, що не розкривають суті оперативно-розшукової та розвідувальної діяльності, а також  окремих контррозвідувальних заходів

45.

Зведені відомості про дебіторську та кредиторську заборгованість, що не розкривають заходів матеріально-технічного забезпечення оперативно-розшукової та розвідувальної діяльності, а також  окремих контррозвідувальних заходів

46.

Відомості про окремі види бухгалтерського обліку, які не розкривають суті фінансового та матеріально-технічного забезпечення оперативно-розшукових підрозділів,  розвідувального органу

47.

Відомості, що викладені в актах приймання-передавання посад і документальних матеріалах підрозділів, на які покладається ведення оперативно-розшукової та розвідувальної діяльності

48.

Відомості про організацію обліку, зберігання і видачу  стрілецької зброї, боєприпасів, засобів активної оборони Державної прикордонної служби України

49.

Відомості, викладені у звітах військовослужбовців Державної прикордонної служби України про підсумки службової діяльності у довготерміновому закордонному відрядженні

50.

Відомості про організацію та планування розшуку осіб, які самовільно залишили орган Державної прикордонної служби України або місце несення служби

51.

Інформація щодо Номенклатури секретних справ, облікових даних матеріальних носіїв секретної інформації органів  Державної прикордонної служби України

52.

Відомості за орган охорони державного кордону щодо його дислокації із зазначенням координат, розташування стиків і розмежувальних лінії ділянки прикордонного загону, ділянок відділів прикордонної  служби ООДК, протяжності ділянки кордону (сухопутної та водної) тощо

53.

Відомості, які містяться в актах квартальних, контрольних, комплексних перевірок стану режиму секретності та наявності секретних документів підрозділу охорони державної таємниці й оперативно-розшукового підрозділу регіонального управління, органу охорони державного кордону та органу забезпечення

54.

Відомості розпорядчого, планувального та інформаційного характеру щодо організації, забезпечення, ходу, стану і перевірок режиму секретності

55.

Відомості про маршрут пересування, сили та засоби супроводження і охорони, а також зміст заходів охорони під час виконання завдань на державному кордоні керівництвом Державної прикордонної служби України

 (Пункт 55 із змінами відповідно до  наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 166 від 24.09.2015)

56.

Відомості, обмеження доступу до яких визначено відповідними структурами НАТО та ЄС

57.

Відомості про зміст нормативних актів (директиви, накази, розпорядження тощо), які стосуються затвердження, реорганізації, оптимізації та внесення змін до штатів центрального органу виконавчої влади, територіального органу центрального органу виконавчої влади, загонів морської охорони, органів охорони державного кордону, розвідувальних органів центрального органу виконавчої влади, а також навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення та органів забезпечення, які за змістом не є відомостями, що становлять державну таємницю

(Пункт 57 в редакції наказу Адміністрації Держприкордонслужби № 189 від 05.12.2014)

58.

Відомості (дані, інформація), що містяться у автобіографіях, актах, альбомах, аналізах, аналітичних довідках, анкетах, базах даних, балансах, бібліотеках, бюлетенях, висновках, виступах, витягах, відгуках, відомостях, вказівках, графіках, деклараціях, директивах, діаграмах, довіреностях, донесеннях, доповідних записках,  доповідях, електронних документах, ескізах, журналах обліку, завданнях, записках, запитах, заявах, заявках-прогнозах, заявках, збірках, зведеннях, звітах, звітних та інформаційно-аналітичних матеріалах, звітностях, інструкціях, інформаціях, картах (психологічних, технологічних тощо), картках, каталогах, кіно-, фото-, відеодокументах, книгах, контрактах, кошторисах, кресленнях, листах, магнітних стрічках, мікрофішах, наказах, накладних, номенклатурах, номенклатурних справах, нормативах, нормах, оглядах, описах, особових справах, паспортах, письмових пропозиціях, планах, планах-графіках, планшетах обстановки, покажчиках, положеннях, порядках, посвідченнях, правилах, приписах, прогнозах, програмах, проектах, протоколах, рахунках, резолюціях, результатах психологічних обстежень, рекомендаціях, рішеннях, робочих зошитах, робочих картах, розподілах показників зведених кошторисів, розпорядженнях, свідоцтвах скаргах, списках, спостереженнях (статистичних, наукових тощо), справах, статутах, стенограмах, схемах, таблицях, телеграмах, телексах, телефонограмах, титульних списках, угодах, умовах, факсах, фондах, характеристиках, що створюються (обробляються) посадовими та службовими особами Державної прикордонної служби України, розголошення яких може мати негативні наслідки у сфері державної безпеки

59.

Відомості, що становлять службову інформацію з питань мобілізаційної підготовки держави, у тому числі про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності про:

утворення, розвиток, утримання, передачу, ліквідацію та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництво та поставку технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

виробництво, закупівлю та поставку продовольства,сільськогосподарської продукції, а також техніки та майна продовольчої служби  в особливий період;

виробництво та поставку лікарських засобів і медичного майна в особливий період;

виробництво та поставку пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційні завдання із замовлення на виробництво продукції,  виконання   робіт,   надання   послуг в особливий період;

кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, інших військових   формувань у місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

виробництво ветеринарного майна і технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

підготовку фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

створення страхового фонду документів для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період

60.

Відомості, що становлять службову інформацію з питань мобілізаційної підготовки держави, у тому числі відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки

61.

Відомості, що становлять службову інформацію з питань мобілізаційної підготовки держави, у тому числі відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з мобілізаційних питань національної економіки

62.

Відомості, що становлять службову інформацію з питань мобілізаційної підготовки держави, у тому числі відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення  кваліфікації фахівців  центральних і місцевих  органів виконавчої  влади з питань мобілізаційної підготовки

63.

Відомості, що становлять службову інформацію з питань мобілізаційної підготовки держави, у тому числі відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок,    транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період

64.

Відомості, що становлять службову інформацію з питань мобілізаційної підготовки держави, у тому числі відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо забезпечення населення в особливий період

65.

Відомості про персональні дані учасників антитерористичної операції на сході України з числа військовослужбовців та/або працівників Державної прикордонної служби України та/або відомості про персональні дані членів їхніх сімей, розголошення яких призведе до негативних наслідків та/або до їх ідентифікації, чи до встановлення їх місця перебування, реєстрації чи проживання, за винятком відомостей про персональні дані військовослужбовців та/або працівників Державної прикордонної служби України, які обіймають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

(Пунктом 65 доповнено згідно з  наказом Адміністрації Держприкордонслужби № 27 від 11.02.2015)

66.

Відомості, які містяться в послужному списку військовослужбовців Державної прикордонної служби України (по заповненню за встановленою формою), розголошення яких може завдати шкоди законним інтересам та правам таких військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

(Пунктом 66 доповнено згідно з наказом Адміністрації Держприкордонслужби № 82АГ від 22.02.2016)

67.

Відомості про дійсне найменування розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України, його територіальних підрозділів та їх поштові адреси.

(Пунктом 67 доповнено згідно з наказом Адміністрації Держприкордонслужби № 91АГ від 26.02.2016)

68.

Відомості, які містяться в аудиторських звітах за результатами внутрішніх аудитів органів (підрозділів) Державної прикордонної служби України, у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері державної безпеки (Пунктом 68 доповнено згідно з наказом Адміністрації Держприкордонслужби                 № 49АГ від 26.01.2017)

69.

Відомості, які стосуються інженерно-технічного облаштування державного кордону, щодо істотних умов договорів підряду і додаткових угод, виконання робіт (форма КБ-2в, КБ-3), про вартість робіт (загальні договірні ціни, договірні ціни з локальними кошторисами), терміни виконання та виконавців робіт у поєднанні з назвою і шифром об’єкта (без зазначення ВПС), які дають змогу його ідентифікувати та розголошення яких може мати негативні наслідки у сфері державної безпеки (Пунктом 69 доповнено згідно з наказом Адміністрації Держприкордонслужби  № 49АГ від 26.01.2017)

70.

Звітні, аналітичні, статистичні відомості, які подаються до Верховної Ради України, Апарату Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, розголошення яких може призвести до порушення прав, законних інтересів громадян, прав та інтересів юридичних осіб, негативних наслідків у сфері державної безпеки, зашкодити державі. (Пунктом 70 доповнено згідно з наказом Адміністрації Держприкордонслужби  № 192АГ від 08.04.2017)

71. Відомості розпорядчого, планувального та інформаційного характеру, щодо організації, ведення і перевірок секретного мобілізаційного діловодства та архівної роботи, розголошення яких призведе до настання негативних наслідків у сфері державної безпеки.
72. Відомості про виробництво та поставки в особливий період для установ технічних, лікарських засобів, речового, медичного майна та пально-мастильних матеріалів.
73. Відомості про виробництво, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції для органів в особливий період.
74. Відомості про надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг для забезпечення діяльності органів в особливий період.
75. Відомості про поточні та перспективні плани розвитку та вдосконалення складської бази непорушних запасів.
76.

Відомості про стан укладання договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань з підприємствами установами і організаціями для забезпечення потреб Державної прикордонної служби України в особливий період. (за окремий орган і вище)

77. Відомості про чисельність військовозобов’язаних заброньованих за органами Державної прикордонної служби України.
78.

Відомості про персональні дані: назва посади, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації та проживання співробітника оперативного підрозділу Державної прикордонної служби України  (за сукупністю усіх показників) (Пунктом 78 доповнено згідно з наказом Адміністрації Держприкордонслужби            № 4-АГ дск від 06.03.2018)

79. Відомості, які містяться в планах охорони та оборони військових містечок та розкривають систему охорони і оборони органів та окремо розташованих підрозділів (пкшр, обпк, впс, віпс, прикзас) ДПСУ, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на її ефективність. (Пунктом 79 доповнено згідно з наказом Адміністрації Держприкордонслужби №  236-АГ від 27.05.2018).
80. (Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби № 324-АГ від 22.06.2018 пункт 80 визнати таким, що втратив чинність).
81.

Відомості, які містяться в:

схемах ділянок відповідальності відділу прикордонної служби та відділення інспекторів прикордонної служби за наявності на таких схемах сукупності відомостей про: стики та розмежувальні лінії підрозділів; місця дислокації підрозділу та сусідніх підрозділів; райони патрулювання та розвідувально-пошукові дії; сектори відповідальності дільничних інспекторів прикордонної служби; рубежі облаштування інженерних споруд, загороджень, позицій технічних засобів охорони державного кордону із зазначенням секторів (зон), які перекриті цими технічними засобами; місця несення служби окремих прикордонних нарядів;

списках особового складу підрозділу охорони державного кордону (включаючи тимчасово прикомандированих), складених відповідно до граф книги прикордонної служби;

планах охорони державного кордону та/або здійснення прикордонного контролю відділу та відділення інспекторів прикордонної служби, діючих на поточну добу (зміну);

документах про результати проведення рекогносцировок,  які розкривають порядок охорони державного кордону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби та/або відділення інспекторів прикордонної служби, спільних дій підрозділу охорони державного кордону з сусідніми підрозділами, підрозділами взаємодіючих органів;

рішеннях (розпорядженнях) начальника підрозділу охорони державного кордону на здійснення оперативно-службової діяльності (на визначений період).

82.

Відомості щодо підстав для віднесення інформації до державної таємниці та обґрунтування шкоди національній безпеці України у разі її розголошення, що містяться в рішеннях та експертних висновках державного експерта з питань таємниць.

83.

Відомості за сукупністю показників про технічні характеристики лінійних об’єктів (фортифікаційних споруд), перелік та обсяги робіт, які містяться в робочих проектах щодо інженерно-технічного облаштування державного кордону, за умов відсутності в них інформації, що дає змогу ідентифікувати елементи  такого об’єкту на місцевості та розголошення яких може мати негативні наслідки у сфері державної безпеки.

84.

Відомості щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, що містять кількісні показники та/або місця, строки постачання товарів (надання послуг, виконання робіт), у разі розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері національної безпеки та оборони

 * - За умови, що вони не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383, зі змінами, затвердженими наказом Служби безпеки України від 23.07.2010 № 405, або Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 01.06.2007 № 398
.

Популярні розділи та сервіси