Умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу організаційно-апаратної роботи управління організаційно-апаратної роботи та комунікацій Департаменту організаційно-адміністративної роботи та аналітичного забезпечення Адміністраці

НАЗАД
24 липня 2018 08:13

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України 20.07.2018 № 672 ОС

                                                                                                                                                                                               

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби  України
20.07.2018 № 672 ОС

 

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

головного спеціаліста відділу організаційно-апаратної роботи управління організаційно-апаратної роботи та комунікацій Департаменту організаційно-адміністративної роботи та аналітичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу організаційно-апаратної роботи управління організаційно-апаратної роботи та комунікацій Департаменту організаційно-адміністративної роботи та аналітичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України: 

узагальнює пропозиції й оформлює проекти планів діяльності Голови Державної прикордонної служби України та управління;

у межах наданих повноважень здійснює контроль за виконанням наказів і розпоряджень Голови Державної прикордонної служби України та своєчасно інформує начальника управління про стан їх реалізації;

за дорученням начальника управління отримує від структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби інформаційно-аналітичні матеріали для Голови Державної  прикордонної служби України;

бере участь:

у підготовці проектів наказів та інших розпорядчих документів Адміністрації Держприкордонслужби з питань забезпечення діяльності Голови Державної прикордонної служби України,

в організації проведення засідань колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України та підготовці відповідних матеріалів до них;

здійснює облік вхідних і вихідних документів управління, документально забезпечує листування з питань компетенції управління, ведення відповідних номенклатурних справ;

забезпечує дотримання заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт пов’язаних з державною таємницею;

виконує інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності Голови Державної прикордонної служби України, колегії та управління.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад 7500 грн відповідно до 7 групи оплати праці, визначений Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24).

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за встановленою формою про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.30  07 серпня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26,

тестування в Адміністрації Державної прикордонної служби України, орієнтовно з 10.00 09 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович,

(044) 527-64-24, (044) 527-64-81

OGumenyk@dpsu.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією;

здатність працювати в декількох проектах одночасно;

орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

вміння вирішувати комплексні завдання;

вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді;

вміння ефективної координації з іншими;

вміння надавати зворотний зв'язок

3.

Сприйняття змін

здатність приймати зміни та змінюватись;

здатність приймати зміни та змінюватися

4.

Технічні вміння

1)    вміти використовувати офісну техніку;

2)  мати високі навички роботи на комп’ютерному обладнанні та з програмним забезпеченням Word, Excel, PowerPoint, Outlook

5.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 533;

Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 року № 55

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}