Телефон довiри - 1598
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська
Умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу організації юридичного забезпечення адміністративно-господарської діяльності Департаменту юридичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України
10/06/19 - 08:33

ЗАТВЕРДЖЕНО          

Наказ Адміністрації Державної          

   прикордонної  служби  України          

07.06.2019 № 588 ОС                            

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу організації юридичного забезпечення адміністративно-господарської діяльності

Департаменту юридичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу організації юридичного забезпечення адміністративно-господарської діяльності Департаменту юридичного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України зобов’язаний:

брати участь у забезпеченні реалізації правової політики в Держприкордонслужбі та підготовці пропозицій стосовно формування державної політики у сфері охорони державного кордону;

розробляти та брати участь у розробленні проектів законів, інших нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з питань, що регламентують адміністративно-господарську діяльність органів Держприкордонслужби, у тому числі щодо соціального захисту, податкової системи, господарської діяльності тощо;

проводити юридичну та антидискримінаційну експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби, з питань, що належать до компетенції відділу, готувати письмові висновки чи зауваження до них;

розглядати проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Адміністрації Держприкордонслужби, готувати пропозиції до них;

здійснювати аналіз та проводити експертизу документів про зміст матеріалів судочинства, судових справ;

узагальнювати практику застосування законодавства про соціальний захист, пенсійне забезпечення, державну службу, а також з питань цивільного, трудового, фінансового і житлового законодавства;

здійснювати правове забезпечення діяльності структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби щодо господарського, цивільного, трудового, фінансового, податкового і житлового права;

здійснювати юридичну експертизу проектів господарських договорів (контрактів), що укладаються в Адміністрації Держприкордонслужби;

проводити інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводити органам Держприкордонслужби інформацію про зміни в             нормативно-правових актах і нові акти, рекомендації Міністерства юстиції, готувати Голові Державної прикордонної служби України довідкові матеріали із законодавства;

готувати проекти відповідей на кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, запити центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів прокуратури, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

брати участь у роботі з розгляду звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України, запитів на публічну інформацію з питань, що належать до компетенції відділу, готувати та подавати пропозиції щодо вирішення порушених питань;

надавати допомогу особовому складу Адміністрації Держприкордонслужби в підготовці документів з юридичних питань, що належать до компетенції відділу;

готувати звітні документи до Кабінету Міністрів України про законопроекти, внесені до Верховної Ради України народними депутатами України, а також включених до проекту розкладу засідань Верховної Ради України;

готувати звітні документи до Міністерства юстиції України про перелік актів, прийнятих Адміністрацією Держприкордонслужби, перелік законопроектів, розроблення яких передбачено новими завданнями, про розгляд судами України справ щодо визнання недійсними в цілому або в частині відомчих нормативно-правових актів;

здійснювати моніторинг проектів законів України, внесених різними суб’єктами законодавчої ініціативи до Верховної Ради України з питань, що належать до компетенції відділу, готувати письмові висновки чи зауваження до них;

узагальнювати практику договірно-претензійної роботи, спільно із зацікавленими структурними підрозділами Адміністрації Держприкордонслужби готувати пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

вести реєстри адміністративних, цивільних та господарських справ, стороною в яких є Голова Державної прикордонної служби України та Адміністрація Держприкордонслужби і які перебувають у провадженні відділу;

брати участь в організації і проведенні занять щодо професійної підготовки з особовим складом Адміністрації Держприкордонслужби, здійснювати інші заходи, спрямовані на підвищення рівня юридичних знань особового складу органів Держприкордонслужби

Умови оплати праці

 

1. Посадовий оклад 8000 грн відповідно до                        7 групи оплати праці, визначений Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове (до виходу основного працівника з відпустки для догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки»)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за встановленою формою про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.30 26 червня 2019 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26,

тестування в Адміністрації Державної прикордонної служби України, орієнтовно з 10.00                 2 липня 2019 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович,

(044) 527-64-24, (044) 527-64-81

OGumenyk@dpsu.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра, галузь знань –  «Право»,  спеціальність – «Право», «Правознавство»

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Уміння працювати з офісним пакетом Miсrosoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

Організаторські та аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватися на деталях, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, достатній рівень знань з питань організації правової роботи, вміння працювати з великими масивами інформації

3.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, дисциплінованість, порядність, ініціативність, готовність до рішучих дій, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Господарського кодексу України;

Господарського процесуального кодексу України;

Цивільного кодексу України

Цивільного процесуального кодексу України;

Кодексу адміністративного судочинства України;

Кодексу України про адміністративні правопорушення України;

Закону України  «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закону України  «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про Державний кордон України»;

Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закону України «Про державну таємницю»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про господарську діяльність в Збройних Силах України»;

Закону України «Про правовий режим майна в Збройних Силах України»;

Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»;

Закону України «Про використання земель оборони»;

Закону України «Про публічні закупівлі»

3.

Інші знання, необхідні для виконання поставлених завдань

Знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;

знання у сфері діловодства, ділового листування, підготовки документів розпорядчого, ділового характеру, аналітичних довідок

* При використанні матеріалу гіперпосилання на цю сторінку обов'язкове

+ Розгорнути меню