Умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу організації міжнародних заходів та протоколу управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служб

НАЗАД
24 липня 2018 08:30

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України 20.07.2018 № 672 ОС

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної  служби  України 
20.07.2018 № 672 ОС

 

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади

головного спеціаліста відділу організації міжнародних заходів та

протоколу управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції

Міжнародно-правового департаменту Адміністрації

Державної прикордонної служби України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу організації міжнародних заходів та протоколу управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України: 

здійснює підготовку, усебічне протокольне забезпечення та бере участь у заходах міжнародного співробітництва Адміністрації Держприкордонслужби, зустрічах керівництва Держприкордонслужби з представниками іноземних держав, а також делегацій Держприкордонслужби, що вибувають за кордон;

здійснює взаємодію з державними органами України, а також іноземними дипломатичними та консульськими установами у сфері міжнародного співробітництва та європейської інтеграції;

здійснює своєчасне подання документів в МЗС України для оформлення дипломатичних і службових паспортів персоналу Держприкордонслужби, які відряджаються за кордон, забезпечує їх зберігання та своєчасне повернення до МЗС України;

оформлює документи для відкриття віз в іноземних консульських установах та проїзні документи для особового складу Держприкордонслужби, який відряджається за кордон;

бере участь у підготовці позиційних та інформаційно-довідкових матеріалів керівництву Держприкордонслужби для участі у зустрічах з представниками прикордонних відомств суміжних країн; 

веде облік та своєчасне списання сувенірної продукції;

веде  документацію про підготовку та проведення міжнародних зустрічей;

своєчасно готує привітання Голови Держприкордонслужби України керівникам прикордонних, імміграційних відомств, дипломатичних та консульських установ та міжнародних організацій відповідно до плану заходів;

здійснює заходи щодо дотримання вимог дипломатичного протоколу та етикету, а також встановленого порядку охорони державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців і проведення роботи з ними.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад 7500 грн відповідно до 7 групи оплати праці, визначений Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2018 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24).

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за встановленою формою про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються до 17.30 07 серпня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Володимирська, буд. 26,

тестування в Адміністрації Державної прикордонної служби України, орієнтовно з 10.00 09 серпня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович,

(044) 527-64-24, (044) 527-64-81

OGumenyk@dpsu.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) здатність працювати в декількох проектах одночасно;

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

4) вміння вирішувати комплексні завдання;

5) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3) вміння надавати зворотний зв'язок.

3.

Сприйняття змін

1) здатність приймати зміни та змінюватись.

4.

Технічні вміння

1) вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

5.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність і самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація на саморозвиток;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закону України «Про державний кордон України»;

Віденської Конвенції про дипломатичні зносини від 18.04.1961

Указу Президента України від 12.05.2015 № 264/2015 «Про дипломатичний та службовий паспорти України»;

Указу Президента України від 22.08.2002 №746/2002 «Про Державний Протокол та Церемоніал України»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»;

Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}