Умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу організації базової підготовки та підвищення кваліфікації управління професійної підготовки Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України

НАЗАД
22 сiчня 2020 10:56

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної прикордонної  служби  України

20 січня 2020 р. № 35 - АГ

 

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу організації базової підготовки та підвищення кваліфікації управління професійної підготовки Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу організації базової підготовки та підвищення кваліфікації управління професійної підготовки Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України зобов’язаний:

Проводити:

розробку розпорядчих актів з питань підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання;

розробку комплексних заходів щодо досягнення встановлених підвищення існуючого рівня підготовки особового складу;

підготовку проєктів наказів та розпоряджень з питань підготовки персоналу;

оперативно-методичне керівництво з підготовки особового складу;

перевірку дотримання вимог керівних документів, нормативно-правових актів з організації освітнього процесу Адміністрації Держприкордонслужби;

відпрацювання звітності з підготовки особового складу за встановленими формами;

аналіз програм курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання, готує відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;

належне оформлення і зберігання документації з питань підготовки особового складу, а також своєчасну передачу їх до архіву для тривалого зберігання згідно за установленим порядком;

розгляд листів, заяв, скарг від військовослужбовців органів Держприкордонслужби, що стосуються питань додержання законодавства з підготовки персоналу.

Організовувати:

підвищення кваліфікації військовослужбовців Держприкордонслужби за дистанційною формою навчання

підготовку вузькопрофільних фахівців бойової спрямованості та їх облік.

Брати участь у:

розробці програм курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання;

перевірці організації навчального процесу в навчальних центрах ДПСУ.

Вести контроль за:

підготовкою персоналу ДПСУ на курсах підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання;

укомплектованістю навчальних центрів Держприкордонслужби постійним складом та готувати пропозиції щодо їх доукомплектування;

реалізацією вимог керівництва Адміністрації Держприкордонслужби з питань підготовки військовослужбовців;

відпрацюванням навчальних програм, виконанням наказів, директив та вказівок керівництва Адміністрації Держприкордонслужби з питань підготовки військовослужбовців.

Умови оплати праці

 

1. Посадовий оклад 8000 грн відповідно до                        7 групи оплати праці, визначений Схемою посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2019 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 102).

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає  конкурсній комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;

2) резюме, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 16.30 14 лютого              2020 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, м. Київ, вул. Прорізна, 15;

18 лютого 2020 року (тестування) початок                           о 10 год

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович,

(044) 527-64-24, (044) 527-64-81

[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, галузь знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», спеціальність «Безпека державного кордону», «Військове управління (за видами збройних сил)», «Бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з’єднань)»

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребується

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Уміння працювати з офісним пакетом Miсrosoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з Інтернетом (Internet Explorer, Chrome) і електронною поштою (Outlook Express)

2.

Необхідні ділові якості

Організаторські та аналітичні здібності, вміння розподіляти роботу, виваженість, здатність концентруватися на деталях, адаптивність, стресостійкість, вимогливість, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді, достатній рівень знань з питань організації правової роботи, вміння працювати з великими масивами інформації

3.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, дисциплінованість, порядність, ініціативність, готовність до рішучих дій, емоційна стабільність, комунікабельність, повага до інших, неупередженість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Закону України «Про Державну прикордонну службу України»,

Закону України «Про освіту»,

Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,

Закону України  «Про військовий обов'язок і військову службу»,

Закону України «Про звернення громадян»

3.

Інші знання, необхідні для виконання поставлених завдань

Знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування;

знання у сфері діловодства, ділового листування, підготовки документів розпорядчого, ділового характеру, аналітичних довідок

 

Популярні розділи та сервіси