Умови проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу нормативного забезпечення прикордонного контролю управління організації прикордонного контролю

НАЗАД
08 липня 2021 08:36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації Державної прикордонної  служби  України

___ липня 2021 р. № _______ - АГ

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади головного спеціаліста відділу нормативного забезпечення прикордонного контролю управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу нормативного забезпечення прикордонного контролю управління організації прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України зобов’язаний:

розробляти проєкти міждержавних та міжурядових угод України із суміжними державами, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові документи у частині, що стосується організації прикордонного контролю, функціонування пунктів пропуску через державний кордон, контрольних пунктів в’їзду-виїзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію АРК і м. Севастополь, організації спільного контролю на кордоні з державами-членами ЄС та Республікою Молдова;

брати участь розробленні окремих положень комплексних, державних, цільових та відомчих програм з питань, що належать до компетенції відділу;

брати участь у засіданнях урядових делегацій, міжурядових комісій, міжнародних місій з питань прикордонного співробітництва, організації спільного контролю, функціонування пунктів пропуску та розвитку прикордонної інфраструктури;

готувати пропозиції щодо пріоритетних напрямків організації спільного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та його практичного запровадження;

брати участь у засіданнях робочої групи з розгляду заяв і звернень від підприємств, установ, організацій, громадян щодо надання дозволів на відкриття та експлуатацію магазинів безмитної торгівлі або надання дозволів на здійснення митно-брокерської діяльності

Умови оплати праці

 

1. Посадовий оклад становить 8500 грн відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 р. № 15).

2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до Розмірів надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

3. Надбавки, доплати, виплати і премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає  конкурсній комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;

2) резюме, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Документи приймаються до 17.00 15 липня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

Місце або спосіб проведення тестування

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

21 липня 2021 року (тестування) початок о 09.30

Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби, м. Київ, вул. Прорізна, 15;

м. Київ, вул. Володимирська , 26  (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів), про дату і час проведення співбесіди учасники конкурсу будуть повідомлені додатково

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Володимирська , 26  (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів), про дату і час проведення співбесіди учасники конкурсу будуть повідомлені додатково

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гуменюк Олександр Леонідович

(044) 527-64-24,

[email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, галузь знань – «Право», спеціальність – «Право»

2.

Досвід роботи

Не потребується

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребується

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

Здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.

Досягнення результатів

Здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3.

Комунікація та взаємодія

Вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

4.

Уміння працювати з комп’ютером

Уміння працювати з офісним пакетом Miсrosoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з Інтернетом (Internet Explorer, Chrome тощо) і електронною поштою (Outlook Express)

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про державний кордон України», «Про міжнародні договори України»;

постанов Кабінету Міністрів України:

від 17.08.2002 № 1142 «Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон»,

від 28.12.2020 № 1368 «Про затвердження Положення про облаштування контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і                             м. Севастополя та виїзду з них»

Популярні розділи та сервіси