Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів - Будомєж»

НАЗАД
29 серпня 2023 10:47

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом 7 прикордонного загону

«Про внесення змін до тексту

Технологічної схеми ;затвердженої

наказом 7 прикордонного загону від

11.11.2021 року №215-од»

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА

пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення

"Грушів - Будомєж"

І. Загальні положення

1.1. Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів - Будомєж" (далі – Технологічна схема) розроблена відповідно до статті 25 Закону України "Про прикордонний контроль", Митного кодексу України від 13 березня 2012 року №4495-VI, постанов Кабінету Міністрів України: від 18 серпня 2010 року №751 "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю", від 21 травня 2012 року № 451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" та інших нормативно-правових актів України і визначає порядок взаємодії підрозділу охорони державного кордону 7 прикордонного загону (далі – підрозділ охорони державного кордону), підрозділів митного оформлення митного поста "Грушів" Львівської митниці (ПМО м/п "Грушів") та підрозділів інших державних контрольних служб, які здійснюють свою діяльність у пункті пропуску "Грушів - Будомєж" (далі – пункт пропуску), загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю, особливості здійснення підрозділами державних контрольних служб окремих процедур контролю та їх складових елементів (перевірка документів, огляд транспортних засобів, тощо) у рамках реалізації визначених законодавством компетенції та повноважень. При цьому зміст процедур контролю визначається чинним законодавством України.

1.2. Організація та співробітництво при проведенні контролю в автомобільному пункті пропуску «Грушів – Будомєж» здійснюється на підставі Угоди між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають польсько-український державний кордон, підписаної в Києві 25 червня 2001 року, Угоди між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про внесення змін до Угоди між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про співробітництво під час здійснення контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які перетинають польсько-український державний кордон, підписаної у Варшаві 25 листопада 2009 року та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про відкриття на українсько - польському державному кордоні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж» від 17 грудня 2014 року.

1.3. У разі змін в законодавстві або якщо положення Технологічної схеми не відповідають визначеним законодавством України нормам чи правилам, встановленим міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, до внесення відповідних змін, Технологічна схема діє в частині, що не суперечить чинному законодавству та міжнародним договорам України.

1.4. Усі процедури контролю, що здійснюються службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб у рамках цієї Технологічної схеми, не повинні впливати на ефективність протидії протиправній діяльності у пункті пропуску.

1.5. Терміни, що вживаються у цій Технологічній схемі визначені нормативно – правовими актами з питань охорони державного кордону та митної справи.

ІІ. Місця для проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі території пункту пропуску, зони прикордонного та митного контролю, місця стоянок транспортних засобів

2.1. Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України "Про прикордонний контроль".

2.2. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється відповідно до Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року №451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

2.3. Переміщення та митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів у пункті пропуску здійснюється з використанням двоканальної системи, на смугах руху, визначених для переміщення автомобільних транспортних засобів за їх типами, з урахуванням вимог законодавства щодо декларування та оподаткування автомобільних транспортних засобів і товарів.

Для здійснення прикордонного та митного контролю транспортних засобів у пункті пропуску визначені смуги руху, які позначені відповідними розпізнавальними знаками (табличками, дорожньою розміткою).

2.3.1. Смуги руху «зелений коридор» призначені для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

2.3.2. Смуги руху "червоний коридор" призначені для переміщення всіх інших автомобільних транспортних засобів громадян.

2.3.3. «Автобусна смуга руху» - місце здійснення прикордонного контролю і митного контролю та митного оформлення автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів (у тому числі - туристичних груп), що визначається з урахуванням існуючої інфраструктури пункту пропуску.

2.4. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху ("зелений" або "червоний" коридор) для проходження прикордонного та митного контролю.

2.5. Для здійснення прикордонного та митного контролю в пункті пропуску встановлюються зони контролю, які позначені інформаційними табличками.

Зони прикордонного контролю та митного контролю є режимною зоною пункту пропуску, на якій встановлюються додаткові режимні правила.

2.5.1. Зона прикордонного контролю у пункті пропуску визначається відповідно до пункту 20 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року №751 та визначена наказом начальника 7 прикордонного загону "Про режим в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів-Будомєж" та зони прикордонного контролю".

Межі зон прикордонного контролю в пункті пропуску визначаються схемою, яка додається до наказу.

Зона прикордонного контролю встановлена і позначена інформаційними знаками та табличками:

від тилової межі пункту пропуску (місце несення служби прикордонного наряду «Вартовий шлагбауму») на відстань 30 метрів в бік Республіки Польща;

від лінії паспортного контролю до лінії митного контролю;

в місцях огляду транспортних засобів (бокси поглибленого огляду або місця стоянки, визначені прикордонними нарядами) під час проведення огляду;

в службових приміщеннях ДПСУ.

2.5.2. Зона митного контролю у пункті пропуску створюються митним постом «Грушів» Львівської митниці відповідно до Порядку створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/21191.

Рішення про створення зони митного контролю (далі - Рішення) підписується керівником митного поста або уповноваженою ним особою та погоджується з керівництвом 7 прикордонного загону. Межі зон митного контролю в пункті пропуску визначаються план-схемою, яка додається до Рішення.

Зони митного контролю встановлюється на смугах руху автотранспорту, в залах митного огляду, складах митниці, інших приміщеннях, позначена дорожньою розміткою та інформаційними табличками.

2.6. Для стоянки затриманих транспортних засобів визначений спеціальний майданчик, а поглиблений огляд транспортних засобів у пункті пропуску здійснюється в боксі для проведення поглибленого огляду, на смугах руху або на спеціальних майданчиках.

ІІІ. Порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1. У разі виникнення ситуацій природного або техногенного характеру старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) невідкладно інформує про виникнення ситуації старшого зміни Прикордонної Варти Республіки Польща (далі - ПВ РП).

Органом, що координує дію всіх служб, є Комендант Відділу ПВ в Любачові.

ІV. Загальний порядок та послідовність контрольних операцій і порядок пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів, посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам, офіційних делегацій, аварійно-рятувальних формувань, підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав, осіб взятих під варту.

4.1. Пропуск через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон, визначення послідовності здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон, здійснюється відповідно до вимог Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через державний кордон, та Типової технологічну схему здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року №451 "Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними".

4.2. Послідовність проведення видів контролю:

У разі в’їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення вантажів в Україну та виїзду (вибуття) осіб, транспортних засобів і вивезення вантажів з України здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем.

Заходи офіційного контролю здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

4.3. Пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону за дійсними паспортними документами, а у передбачених законодавством України випадках також за іншими документами.

Особи, транспортні засоби і вантажі пропускаються через державний кордон після проходження передбачених законодавством видів контролю відповідно до вимог нормативно-правових актів прикордонного та митного контролю.

4.4. Перевірка документів та митний контроль проводяться у павільйонах (модулях) паспортного та митного контролю, водій та пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи та документи на транспортний засіб для перевірки службовим особам прикордонної служби та митниці.

4.5. Початком здійснення прикордонного контролю особи, транспортного засобу, вантажу є момент подання особою паспортного, інших визначених законодавством документів для перевірки уповноваженій службовій особі підрозділу охорони державного кордону.

Прикордонний контроль вважається закінченим після надання уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону дозволу на перетинання державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем або після доведення до відома відповідної особи рішення про відмову у перетинанні державного кордону особою, транспортним засобом, вантажем.

4.6. У разі відмови особі, під час проходження прикордонного контролю, в перетинанні державного кордону на в’їзд/виїзд з України та/або затримання такої особи, старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) інформує про зазначений факт керівника ПМО м/п «Грушів» із наданням копії рішення про відмову в пропуску даній особі для скасування, у разі необхідності, відмітки про переміщення через митний кордон України цієї особи у функціональних модулях «Диспетчер ЗМК», «Журнал пункту пропуску» та/або «Пасажирський пункту пропуску» Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (далі – АСМО «Інспектор»).

4.7. Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється відповідно до Митного кодексу України.

4.8. В’їзд (прибуття) осіб та транспортних засобів у пункт пропуску здійснюється з дозволу службовців ПВ РП у взаємодії з службовими особами підрозділу охорони державного кордону.

4.9. При прибутті транспортного засобу до пункту пропуску через державний кордон службовими особами підрозділу охорони державного кордону здійснюється перевірка у водія наявності чинного страхового сертифіката або внутрішнього договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності на транспортний засіб.

4.9.1. У разі наявності у водія чинного страхового сертифіката або внутрішнього договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, транспортний засіб пропускається на територію пункту пропуску для проходження визначених законодавством контрольних процедур.

4.9.2. Якщо у водія відсутній страховий сертифікат або внутрішній договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, транспортний засіб на територію пункту пропуску не пропускається.

Подальший рух транспортного засобу дозволяється тільки після укладання відповідного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

4.10. Допуск автобусів, які здійснюють регулярні міжнародні перевезення пасажирів, на режимну територію пункту пропуску здійснюється поза чергою з додержанням порядку пропуску автотранспортних засобів через державний кордон України по окремих смугах для руху автобусів.

4.11. Здійснення контролю допустимого рівня іонізуючого випромінювання під час слідування осіб, транспортних засобів, вантажів в пункті пропуску здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону відповідно до Порядку взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №715 з використанням переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) у відповідності до вимог пункту 4.45. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.12. З метою здійснення контролю за порядком оформлення осіб та транспортних засобів, службовими особами підрозділу охорони державного кордону при в’їзді (прибутті) у пункт пропуску на кожний транспортний засіб відповідно до обраної водієм (пасажирами) смуги руху здійснюється видача контрольного талона (документу внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами та особами в пункті пропуску) та проставляється номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу, його тип (марку), кількість осіб (прописом), які прямують у транспортному засобі.

4.13. Інформація про в’їзд (прибуття) товарів та транспортних засобів у пункт пропуску надається посадовій особі ПМО м/п «Грушів» особою, що здійснює їх переміщення через митний кордон України.

4.14. За результатами митного контролю посадові особи ПМО м/п «Грушів» приймають одне з таких рішень про:

проведення митного оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів відповідно до вимог законодавства і заявленого митного режиму та надання дозволу на їх пропуск через митний кордон України;

пропуск або відмову в пропуску та митному оформленні автомобільних транспортних засобів і товарів через митний кордон України та повернення їх на територію суміжної держави;

затримання автомобільних транспортних засобів і товарів для передачі на склад митного органу для зберігання.

Рішення посадовими особи ПМО м/п «Грушів» приймається, як правило, протягом однієї доби.

Автомобільні транспортні засоби і товари, не пропущені через митний кордон України та передані для зберігання митниці, перебувають під митним контролем протягом строку, встановленого законодавством.

4.15. Виїзд транспортного засобу із зони митного контролю пункту пропуску дозволяється виключно за наявності в контрольному талоні відбитка особистої номерної печатки (далі – ОНП) посадової особи ПМО м/п «Грушів».

4.16. У разі звернення громадян про втрату контрольного талону, підрозділом охорони державного кордону та підрозділом митного оформлення вживаються спільні заходи з метою встановлення наявності або відсутності ознак порушень законодавства з питань митної справи або охорони державного кордону, зокрема: ідентифікації транспортного засобу; перевірки наявності відомостей про здійснення митного та прикордонного контролю у відомчих базах даних; перевірки наявності контрольного талону з відмітками про проходження паспортного та митного контролю у справах підрозділів, які здійснювали свої обов’язки в період від дати та часу завершення контролю згідно з відомчими базами даних до моменту звернення про втрату контрольного талону тощо.

4.17. У разі прийняття рішення про повернення товарів та/або транспортного засобу на територію суміжної держави, виїзд транспортного засобу із зони митного контролю здійснюється у супроводі посадової особи ПМО м/п «Грушів» спільно з службовою особою підрозділу охорони державного кордону та іншого державного контрольного органу – ініціатора такого повернення до виїзду з території пункту пропуску.

4.18. Товари, що відповідно до законодавства підлягають митному оформленню та транспортні засоби, що переміщуються у пункті пропуску, підлягають обліку шляхом їх реєстрації посадовою особою ПМО м/п «Грушів» у відповідних базах даних органів Державної митної служби України.

Митний контроль і митне оформлення товарів та транспортних засобів, як правило, здійснюються однією посадовою особою ПМО м/п «Грушів».

Посадові особи інших підрозділів Львівської митниці залучаються до митного оформлення у разі виникнення ускладнень при визначенні митної вартості, коду товару, країни походження тощо, що унеможливлюють проведення митного оформлення посадовою особою ПМО м/п «Грушів» одноособово.

Здійснення митного контролю та митного оформлення однією посадовою особою ПМО м/п «Грушів» не повинно впливати на ефективність та якість проведення контролю та забезпечення при цьому додержання вимог законодавства з питань державної митної справи.

4.19. Визначення обсягів та характеру процедур прикордонного, митного та інших видів контролю здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону, ПМО м/п «Грушів» та інших підрозділів державних контрольних служб, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю автомобільних транспортних засобів і товарів в межах визначеної законодавством компетенції.

4.20. Прикордонний та митний контроль осіб, транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху "зелений коридор" у пункті пропуску здійснюється у спрощеному порядку, з однією зупинкою автомобільного транспортного засобу на смузі руху та, як правило, без виходу з нього водія та пасажирів.

Службова особа підрозділу охорони державного кордону безпосередньо в процесі здійснення паспортного контролю інформує посадову особу ПМО м/п «Грушів» про громадян, які в'їжджають в Україну частіше одного разу протягом однієї доби та проставляє відповідні відмітки у контрольному талоні.

4.21. На смугах руху "зелений коридор" та "червоний коридор" посадовими особами ПМО митного поста "Грушів" митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів здійснюється відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.

4.22. Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, що засвідчується посадовою особою ПМО митного поста "Грушів" шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

4.23. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності на контрольному талоні відміток про перетинання державного кордону та ОНП посадової особи ПМО митного поста "Грушів".

4.24. Порядок здійснення контролю на в'їзд в Україну

4.24.1. На територію пункту пропуску транспортний засіб, що прямує в Україну, запускається представниками ПВ РП.

Після завершення контролю, що здійснюється польськими службами, транспортний засіб та особи скеровується на контроль, який здійснюється українськими службами.

4.24.2. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, товарів, у тому числі валютних цінностей.

В залежності від вибору особою (водієм чи пасажиром) смуги руху прикордонний наряд "Перевірка документів" (далі – "ПД") видає відповідний контрольний талон згідно пункту 6.2. цієї Технологічної схеми, у якому проставляє номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу, його тип (марку), кількість осіб (прописом), які прямують у транспортному засобі.

4.24.3. Паспортний контроль проводиться в порядку, що визначений статтями 7-10 Закону України «Про прикордонний контроль» та відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05 червня 2012 року №407 «Про затвердження Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон», зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за №1083/21395.

4.24.4. У визначених випадках прикордонний наряд "ПД" здійснює видачу іноземцю або особі без громадянства імміграційної картки та у разі потреби надає роз’яснення про порядок її заповнення згідно вимог, визначених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 серпня 2018 року №697 «Про затвердження Положення про імміграційну картку» зареєстрованого в міністерстві юстиції України 14 вересня 2019 року за №1058/32510.

4.24.5. Прикордонний наряд «ПД» здійснює перевірку у власника транспортного засобу страхового сертифікату «Зелена картка» або внутрішнього договору обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

В разі відсутності чинного страхового сертифікату або внутрішнього договору обов‘язкового страхування цивільно-правової відповідальності прикордонний наряд «ПД» з дозволу старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску) виводить такий транспортний засіб з загального потоку руху і повертає його у суміжну державу.

Перевірка чинності страхових сертифікатів із використанням єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (далі - ЦБД МТСБУ) щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється у відповідності до вимог пункту 4.44. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.24.6. Контроль осіб, відносно яких є доручення уповноважених державних органів, здійснюється у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року №280 «Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України» та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 червня 2017 року №535 «Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення» зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

4.24.7. Порядок здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 14 травня 2018 року №392 «Про затвердження Порядку проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 липня 2018 року за №869/32321.

4.24.8. Процедуру здійснення реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пункті пропуску через державний кордон визначено вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року №798 «Про затвердження Порядку реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон».

4.24.9. Механізм фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску здійснюється прикордонним нарядом "ПД" з урахуванням аналізу та оцінки ризиків, а також положень частин четвертої, п’ятої статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та у відповідності до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 24 квітня 2019 року №310 «Про затвердження Порядку фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення», зареєстрованого в міністерстві юстиції України 15 травня 2019 року за №496/33467.

4.24.10. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення бази даних ПТК АСПК «Гарт-1/П».

4.24.11. Порядок внесення інформації щодо громадян та транспортних засобів, які перетинають державний кордон, в базу даних ПТК АСПК «Гарт-1/П» здійснюється згідно з вимогами відомчих наказів та розпоряджень.

Інформація про транспортні засоби заповнюється з наданих реєстраційних документів на них.

Під час введення до баз даних ПТК АПК "Гарт-1/П" інформації про тип автотранспортного засобу, на якому громадяни перетинають державний кордон, обов'язковими для заповнення є такі реквізити:

державний номер АТЗ;

тип АТЗ;

марка АТЗ;

ідентифікаційний номер (VIN-код).

4.24.12. При отриманні повідомлення в автоматичному режимі бази даних ПТК АСПК «Гарт-1/П» про повторність перетину кордону громадянином протягом доби, службова особа підрозділу охорони державного кордону інформує про даний факт посадову особу митниці згідно встановленого порядку.

4.24.13. Прикордонний наряд «ПД» контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість осіб, яка подала на паспортний контроль документи та заявлена в пред’явленому контрольному талоні.

4.24.14. Прикордонним нарядом «Огляд транспортних засобів» (далі – «ОТЗ») з метою недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів, здійснюється огляд транспортних засобів та вантажів.

4.24.15. Огляд транспортних засобів і вантажів прикордонним нарядом «ОТЗ» здійснюється із застосуванням заходів контролю першої та другої лінії з дотриманням норм частини другої та четвертої статті 6 Закону України «Про прикордонний контроль» та у відповідності до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів».

4.24.16. Перевірка транспортних засобів з метою виявлення викрадених та ознак, що вказують на їх можливе викрадення або незаконне заволодіння ними, здійснюється у відповідності до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2017 року №725 «Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

4.24.17. Прикордонний наряд «ОТЗ» контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість осіб, яка заявлена в пред’явленому контрольному талоні.

4.24.18. Контрольний талон вилучається прикордонним нарядом «Вартовий шлагбаума» (далі – "ВШ"), при виїзді транспортного засобу з території пункту пропуску.

При цьому прикордонний наряд «ВШ» перевіряє наявність відбитків відміток у контрольному талоні про здійснення прикордонного та митного контролю, що є підставою для надання дозволу на виїзд за межі території пункту пропуску транспортному засобу, звіряє реєстраційний номер транспортного засобу та кількість осіб в транспортному засобі із вказаною в контрольному талоні.

4.24.19. Під час несення служби прикордонний наряд «ВШ» здійснює візуальний огляд транспортних засобів, які виїжджають з пункту пропуску, із застосуванням заходів контролю першої лінії, у відповідності до вимог пункту 3 та підпункту 5.1. пункту 5 наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів» та загальну ідентифікацію транспортних засобів у відповідності до вимог пункту 7 розділу ІІ Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2017 року №725.

4.25. Послідовність здійснення контролю на смугах руху "зелений коридор" при в'їзді в Україну.

4.25.1. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху "зелений коридор" для проходження прикордонного та митного контролю.

4.25.2. Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху «зелений коридор» означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій. Обрання "зеленого коридору" вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через державний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Відповідальність особи за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю настає відразу після прибуття у зону митного контролю.

Громадяни, які проїжджають через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

4.25.3. Для здійснення контрольних процедур транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю.

4.25.4. Перевірка документів та митний контроль проводяться, як правило, без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу. Водій та пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи та документи на транспортний засіб службовим особам прикордонної служби та митниці.

На вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України або ПМО митного поста «Грушів» Львівської митниці – особи зобов'язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.

4.25.5. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом «ПД» у відповідності до вимог підпунктів 4.24.3. – 4.24.13. пункту 4.24. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставленням прикордонним нарядом «ПД» відмітки про перетинання державного кордону України «В'їзд» у контрольному талоні проходження видів контролю по «зеленому коридору».

4.25.6. Огляд транспортних засобів та вантажів здійснюється прикордонним нарядом «ОТЗ» у відповідності до вимог підпунктів 4.24.14. – 4.24.17. пункту 4.24. та пункту 4.34 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.25.7. Під час здійснення митного контролю службовою особою ПМО м/п «Грушів» перевіряються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують постійне місце проживання особи (водія), а також вносяться до відповідних електронних журналів необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.25.8. Службові особи підрозділу охорони державного кордону та посадові особи ПМО м/п «Грушів» взаємодіють між собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, які ввозять в Україну транспортні засоби.

У разі отримання інформації щодо факту не вивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу, уповноважена посадова особа ПМО м/п «Грушів» вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, а також з’ясовує питання щодо можливої наявності ознак порушень митних правил.

4.25.9. Під час проведення перевірки документів з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до ввезення в Україну, прикордонним нарядом "ОТЗ" здійснюється візуальний огляд транспортного засобу.

Під час митного контролю з метою виявлення предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовими особами ПМО м/п «Грушів» може здійснюватися візуальний огляд транспортного засобу.

4.25.10. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, за ініціативою службової особи підрозділу охорони державного кордону чи посадової особи ПМО м/п «Грушів», транспортний засіб може бути виведений із загального потоку у спеціально відведене місце або направлений в бокс поглибленого огляду.

4.25.11. У разі, якщо під час митного контролю виявлено товари або предмети, що підлягають іншим видам контролю (крім митного), службова особа ПМО м/п «Грушів» залучає службову особу підрозділу державної контрольної служби для здійснення в установленому законодавством порядку відповідного контролю.

4.25.12. Після здійснення необхідних процедур посадова особа ПМО м/п "Грушів" проставляє відбиток особистої номерної печатки та скеровує транспортний засіб на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску.

4.25.13. Перенаправлення транспортного засобу зі смуги руху «зелений коридор» на смугу руху «червоний коридор» здійснюється виключно після пересвідчення у відсутності ознак порушень митних правил лише у разі якщо таке перенаправлення обумовлене необхідністю дотримання порядку переміщення транспортних засобів за їх типами. Таке перенаправлення, як правило, здійснюється без фізичного виведення транспортних засобів на інші смуги руху.

При цьому, на такий транспортний засіб посадовою особою митниці видається контрольний талон для проходження видів контролю по «червоному коридору», а контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» долучається до нього, як невід’ємна частина.

4.25.14. У випадку виявлення, під час здійснення митного контролю транспортного засобу та багажу громадян, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою митниці, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.25.15. Дозвіл на виїзд транспортного засобу з території пункту пропуску надає прикордонний наряд "ВШ" у відповідності до вимог підпунктів 4.24.18. – 4.24.19. пункту 4.24. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.26. Послідовність здійснення контролю на "червоному коридорі" при в'їзді в Україну

4.26.1. Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху "червоний коридор" означає вибір форми декларування товарів, транспортного засобу, особистих речей та вантажу шляхом декларування (письмового або усного).

4.26.2. Після в'їзду у пункт пропуску та проведення контролю польськими контрольними службами транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються прикордонний наряд "ПД", який видає на транспортний засіб контрольний талон «червоного коридору».

4.26.3. Особи, які перетинають державний кордон у транспортних засобах, під час здійснення прикордонного контролю залишаються всередині цих засобів. На вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України, митних органів або інших контрольних служб зазначені особи зобов'язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.

4.26.4. Прикордонний наряд "ПД" здійснює перевірку паспортних документів у порядку, визначеному в підпунктах 4.24.3.-4.24.13. пункту 4.24 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.26.5. Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставленням відмітки про перетинання державного кордону України «В'їзд» прикордонним нарядом «ПД» у контрольному талоні проходження видів контролю по «червоному коридору».

4.26.6. Огляд транспортних засобів та вантажів здійснюється прикордонним нарядом «ОТЗ» у відповідності до вимог підпунктів 4.24.14. – 4.24.17. пункту 4.24. та пункту 4.34 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.26.7. Запуск транспортного засобу у зону митного контролю здійснюється посадовою особою ПМО митного поста "Грушів", яка аналізує товаросупровідні документи, проставляє на них штамп "Під митним контролем" та вносить необхідні відомості до відповідних баз даних органів Держмитслужби.

Після цього в контрольному талоні робить запис про найменування товару (якщо такий є, а якщо відсутній, то робить запис «Без вантажу») та напрямок переміщення.

Після занесення інформації посадовою особою ПМО м/п «Грушів», транспортний засіб направляється на майданчик (зону митного контролю), після чого перевізник, декларант або уповноважена особа із товаросупровідними документами направляється для подальшого митного оформлення та здійснення митних формальностей у відповідності до вимог чинного митного законодавства.

4.26.8. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху "червоний коридор" у пункті пропуску здійснюється посадовою особою ПМО м/п «Грушів» у відповідності до розподілу обов’язків.

4.26.9. Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу може здійснюватись посадовими особами митного органу разом з органом охорони державного кордону із залученням посадових осіб інших контролюючих органів, які здійснюють визначені законодавством види державного контролю у пунктах пропуску, за ініціативою посадових осіб митного органу або зазначених державних контролюючих органів відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів України.

4.26.10. Огляд та переогляд транспортних засобів, товарів, ручної поклажі та багажу здійснюється посадовими особами ПМО м/п «Грушів» з урахуванням положень статей 338, 339 Митного кодексу України, у випадках за наявності підстав, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України» та у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року №1316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за №318/22850.

4.26.11. Про результати огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт (далі – Акт огляду) за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року №636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року №1004/21316).

4.26.12. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через державний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа м/п визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою ПМО м/п «Грушів» або залучення посадових осіб відповідних контролюючих органів).

Контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами здійснюється посадовою особою ПМО м/п «Грушів» в частині та у порядку, визначеному законодавством.

Митний контроль та митне оформлення автомобільних транспортних засобів і товарів закінчується після здійснення всіх передбачених законодавством видів контролю щодо цих автомобільних транспортних засобів і товарів.

4.26.13. Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, що засвідчується посадовою особою ПМО митного поста "Грушів" шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

Після закінчення митного оформлення транспортного засобу та товару у контрольному талоні проходження по "червоному коридору" проставляється відмітка особистої номерної печатки посадової особи ПМО митного поста "Грушів", якою завершено таке митне оформлення, після чого транспортний засіб цією посадовою особою направляється на виїзд з пункту пропуску.

4.26.14. Під час виїзду транспортних засобів із зони митного контролю, посадова особа ПМО м/п «Грушів», на яку покладено обов’язки щодо випуску транспортних засобів із зони митного контролю, перевіряє інформацію, що міститься у контрольному талоні та вносить інформацію про виїзд транспортного засобу із зони митного контролю до відповідних електронних журналів.

У випадку відсутності на контрольному талоні вищевказаних відміток (чи однієї з них), забезпечує повернення транспортного засобу в зону митного контролю та одночасно інформує про даний факт безпосереднього керівника.

4.26.15. Дозвіл на виїзд транспортного засобу з території пункту пропуску надає прикордонний наряд "ВШ" у відповідності до вимог підпунктів 4.24.18. – 4.24.19. пункту 4.24. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.27. Послідовність здійснення контролю на смугах руху для автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів при в'їзді в Україну.

4.27.1. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусів, автобусів з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями здійснюється на автобусній смузі руху, як правило, без виходу пасажирів із салону або в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

4.27.2. Під час здійснення прикордонного контролю без виходу пасажирів з автобусу прикордонним нарядом «ПД» проводиться відбір документів особисто у кожного пасажира та після проведення перевірки повертаються кожному громадянину особисто.

4.27.3. Прикордонний та митний контроль в спеціальному залі для оформлення пасажирів здійснюється за наступною послідовністю:

автобус зупиняється в спеціальному місці на відповідній смузі руху, біля входу в зал оформлення пасажирів;

пасажири виходять з автобусу, забирають свої особисті речі, багаж з багажних відсіків автобусу та направляються в спеціальний зал для оформлення пасажирів, де службовими особами підрозділу охорони державного кордону та ПМО м/п «Грушів» здійснюється прикордонний та митний контроль. Рух пасажирів в залі оформлення здійснюється за схемою, яка виключає уникнення будь-якої особи від проходження прикордонного та митного контролю;

після прикордонного та митного контролю пасажири виходять по ходу руху в інші двері залу оформлення, ставлять багаж в багажні відсіки автобусу та займають свої місця.

Під час проходження пасажирами прикордонного та митного контролю в залі оформлення пасажирів, посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та ПМО м/п «Грушів», на смузі руху або на спеціальному майданчику здійснюється спільний огляд транспортного засобу. Під час огляду обов'язкова присутність водія транспортного засобу.

4.27.4. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом «ПД» у відповідності до вимог підпунктів 4.24.3. – 4.24.13. пункту 4.24. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

Повернення документів здійснює прикордонний наряд «ПД» кожному громадянину особисто. Після чого прикордонний наряд «ПД» проставляє відмітку «В'їзд» на контрольному талоні, що свідчить про завершення паспортного контролю.

4.27.5. Огляд транспортних засобів та вантажів здійснюється прикордонним нарядом «ОТЗ» у відповідності до вимог підпунктів 4.24.14. – 4.24.17. пункту 4.24. та пункту 4.34 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.27.6. Для здійснення митного контролю водій транспортного засобу пред’являє посадовій особі ПМО м/п «Грушів» документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують характер перевезень (регулярні або нерегулярні), дозвільні та інші документи.

Посадова особа ПМО м/п «Грушів» проводить ідентифікацію транспортного засобу пред’явленим документам та вносить до відповідних електронних журналів АСМО «Інспектор» необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.27.7. У разі наявності інформації щодо причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди може здійснюватися спільний огляд транспортного засобу та переміщуваного громадянами багажу.

4.27.8. У разі ввезення товарів, предметів, що підлягають оподаткуванню, посадова особа ПМО м/п «Грушів» здійснює контроль за ваговими параметрами та вартістю товарів, відповідно до поданих громадянином митної декларації, товарних чеків, рахунків-фактур, договорів купівлі-продажу тощо. У випадках, передбачених чинним законодавством, вживає заходів щодо контролю за сплатою митних платежів громадянами.

4.27.9. Після закінчення митних процедур, пов’язаних з візуальним оглядом транспортного засобу, митним оглядом особистих речей та супроводжуваного багажу пасажирів, оглядом транспортного засобу, посадова особа ПМО м/п «Грушів» здійснює документальний контроль за міжнародними автомобільними перевезеннями, а також здійснює розрахунок єдиного збору.

4.27.10. Після здійснення необхідних процедур та митного оформлення посадова особа ПМО м/п «Грушів» проставляє відбиток особистої номерної печатки на контрольному талоні та скеровує автобус на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску.

4.27.12. Дозвіл на виїзд транспортного засобу з території пункту пропуску надає прикордонний наряд "ВШ" у відповідності до вимог підпунктів 4.24.18. – 4.24.19. пункту 4.24. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.28. Порядок здійснення контролю на виїзд з України.

4.28.1. Порядок здійснення контролю осіб, товарів та транспортних засобів на виїзд з України здійснюється в послідовності, визначеній пунктом 4.2 з врахуванням наступних положень та особливостей.

4.28.2. Вибір смуги руху здійснюється особою (водієм чи пасажиром), виходячи з вимог законодавства щодо декларування та оподаткування транспортних засобів, вантажів, у тому числі і валютних цінностей.

Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху «зелений коридор» або «червоний коридор» означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій та декларування.

4.28.3. В’їзд (прибуття) осіб та транспортних засобів у пункт пропуску здійснюється з дозволу службовців ПВ РП у взаємодії з службовими особами підрозділу охорони державного кордону.

4.28.4. При в'їзді у пункт пропуску транспортний засіб, що прямує на виїзд України, зустрічає прикордонний наряд «ВШ», який перевіряє у осіб наявність паспортних документів на право перетинання державного кордону та страхового сертифікату на транспортний засіб.

Запуск на територію пункту пропуску прикордонний наряд «ВШ» здійснює у відповідності до вимог підпунктів 4.9. – 4.9.2. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.28.5. Прикордонний наряд "ВШ" видає водію транспортного засобу контрольний талон відповідно до обраної ним смуги руху згідно пункту 6.2. розділу V цієї Технологічної схеми, у якому проставляє номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу, його тип (марку), кількість осіб (прописом), які прямують у транспортному засобі.

4.28.6. Під час несення служби прикордонний наряд «ВШ» здійснює візуальний огляд транспортних засобів, які в'їжджають у пункт пропуску, із застосуванням заходів контролю першої лінії, у відповідності до вимог пункту 3 та підпункту 5.1. пункту 5 наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів» та загальну ідентифікацію транспортних засобів у відповідності до вимог пункту 7 розділу ІІ Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 серпня 2017 року №725.

4.28.7. Здійснення контролю допустимого рівня іонізуючого випромінювання під час слідування осіб, транспортних засобів, вантажів в пункті пропуску здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону відповідно до Порядку взаємодії Державної прикордонної служби та Державної екологічної інспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року №715 з використанням стаціонарних комплексів автоматизованого контролю за переміщенням ядерних матеріалів та радіоактивних речовин та/або переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) у відповідності до вимог пункту 4.45. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.28.8. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом «ПД».

4.28.9. Перевірка паспортних документів проводиться в порядку, що визначений статтями 7-10 Закону України «Про прикордонний контроль» та відповідно до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05 червня 2012 року №407 «Про затвердження Інструкція з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон» зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за №1083/21395.

4.28.10. Прикордонний наряд «ПД» здійснює перевірку у власника транспортного засобу, страхового сертифікату або внутрішнього договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

В разі відсутності чинного страхового сертифікату у відомчій базі даних прикордонний наряд «ПД», з дозволу старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску) виводить такий транспортний засіб з загального потоку руху і повертає його назад в Україну.

Порядок перевірки чинності страхових сертифікатів із використанням єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (ЦБД МТСБУ) договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів здійснюється у відповідності пункту 4.44. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.28.11. Контроль осіб, відносно яких є доручення уповноважених державних органів, здійснюється у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року №280 «Про затвердження Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон України» та наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 червня 2017 року №535 «Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

4.28.12. Процедуру здійснення реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пункті пропуску через державний кордон визначено вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 року №798 «Про затвердження Порядку реєстрації паспортних документів іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон».

4.28.13. Механізм фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску, здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону, які виконують обов’язки в прикордонному наряді «ПД» з урахуванням аналізу та оцінки ризиків, а також положень частин четвертої, п’ятої статті 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та у відповідності до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 24 квітня 2019 року №310 «Про затвердження Порядку фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час прикордонного контролю в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, а також здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2019 року за №496/33467.

4.28.14. Перевірка дотримання правил і строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України здійснюється автоматично за допомогою програмного забезпечення бази даних ПТК АСПК «Гарт-1/П».

4.28.15. Порядок внесення інформації щодо громадян та транспортних засобів, які перетинають державний кордон, в базу даних ПТК АСПК «Гарт-1/П» здійснюється згідно з вимогами відомчих наказів та розпоряджень.

Інформація про транспортні засоби заповнюється з наданих реєстраційних документів на них.

4.28.16. Прикордонний наряд «ПД» контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість осіб, яка подала на паспортний контроль документи та заявлена в пред’явленому контрольному талоні.

4.28.17. Прикордонним нарядом «ОТЗ» з метою недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів, здійснюється огляд транспортних засобів та вантажів.

4.28.18. Огляд транспортних засобів і вантажів прикордонним нарядом «ОТЗ» здійснюється із застосуванням заходів контролю першої та другої лінії прикордонного контролю з дотриманням норм частини другої та четвертої статті 6 Закону України «Про прикордонний контроль» та у відповідності до вимог наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів та вантажів».

4.28.19. Перевірка транспортних засобів з метою виявлення викрадених та ознак, що вказують на їх можливе викрадення або незаконне заволодіння ними, здійснюється шляхом проведення загальної або повної ідентифікації відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2017 року №725 «Про затвердження Порядку перевірки автомобільних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України або адміністративний кордон між Херсонською областю і тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, з метою виявлення викрадених», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2017 року за №1091/30959.

4.28.20. Прикордонний наряд «ОТЗ» контролює, щоб у транспортному засобі знаходилась така кількість осіб, яка заявлена в пред’явленому контрольному талоні.

4.28.21. Після закінчення контролю, що здійснюються українськими службами, контрольний талон вилучається посадовою особою ПМО м/п «Грушів».

При цьому посадова особою ПМО м/п «Грушів» перевіряє наявність відбитків спеціальних штампів у контрольному талоні про здійснення прикордонного та митного контролю, що є підставою для надання дозволу на виїзд до місця проведення контролю ПВ РП.

4.29. Послідовність здійснення контролю на "зеленому коридорі" при виїзді з України.

4.29.1. Запуск на територію пункту пропуску транспортних засобів та осіб, що в них слідують, здійснюється у відповідності до вимог підпунктів 4.9. – 4.9.2, 4.28.4 – 4.28.6. пункту 4.28. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.29.2. Особа, яка здійснює переміщення автомобільних транспортних засобів і товарів через державний кордон України, самостійно обирає смугу руху («зелений коридор») для проходження прикордонно-митного контролю.

Вибір особою (водієм чи пасажиром) смуги руху «зелений коридор» означає вибір форми декларування товарів, транспортних засобів та особистих речей шляхом учинення відповідних дій. Обрання смуги руху «зелений коридор» вважається заявою громадянина про те, що переміщувані ним через державний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території та свідчить про факти, що мають юридичне значення.

Відповідальність особи за порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю настає відразу після прибуття в зону митного контролю.

Громадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються від подання письмової митної декларації. Звільнення від подання письмової митної декларації не означає звільнення від обов'язкового дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України.

4.29.3. Для здійснення контрольних процедур транспортний засіб здійснює зупинку один раз на лінії паспортного контролю.

4.29.4. Перевірка документів та митний контроль проводяться у спрощеному порядку, як правило, без виходу пасажирів та водія з транспортного засобу. Водій та пасажири, які прямують на транспортному засобі, особисто подають паспортні документи та документи на транспортний засіб службовим особам прикордонної служби та митниці.

На вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України та Держмитслужби України – особи зобов'язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.

4.29.5. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "ПД" в порядку, який визначений в підпунктах 4.28.8.- 4.28.16. пункту 4.28. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

Закінчення перевірки паспортних документів засвідчується проставленням прикордонним нарядом «ПД» відмітки про перетинання державного кордону України «В'їзд» у контрольному талоні проходження видів контролю по «зеленому коридору».

4.29.6. Огляд транспортних засобів та вантажів прикордонним нарядом «ОТЗ» здійснюється у відповідності до вимог підпунктів 4.28.17. – 4.28.20. пункту 4.28. та пункту 4.34 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.29.7. Службові особи підрозділу охорони державного кордону та посадові особи ПМО м/п «Грушів» взаємодіють між собою з метою забезпечення виконання законодавства України особами, які ввозять в Україну транспортні засоби.

У разі отримання інформації щодо факту не вивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу, уповноважена посадова особа ПМО м/п «Грушів» вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, а також вивчає питання щодо можливої наявності ознак порушень митних правил.

4.29.8. Під час здійснення митного контролю службовою особою ПМО м/п «Грушів» перевіряються документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують постійне місце проживання особи, а також вносяться до відповідних електронних журналів необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.29.9. Під час проведення перевірки документів з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до вивезення з України, прикордонним нарядом "ОТЗ" здійснюється візуальний огляд транспортного засобу.

Під час митного контролю з метою виявлення предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовою особою ПМО митного поста "Грушів" може здійснюватися візуальний огляд транспортного засобу.

4.29.10. На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, за ініціативою службової особи підрозділу охорони державного кордону чи посадової особи ПМО м/п «Грушів», транспортний засіб може бути виведений із загального потоку у спеціально відведене місце або направлений в бокс поглибленого огляду.

4.29.11. Перенаправлення транспортного засобу зі смуги руху «зелений коридор» на смугу руху «червоний коридор» здійснюється виключно після пересвідчення у відсутності ознак порушень митних правил лише у разі, якщо таке перенаправлення обумовлене необхідністю дотримання порядку переміщення транспортних засобів за їх типами. Таке перенаправлення, як правило, здійснюється без фізичного виведення транспортних засобів на інші смуги руху.

При цьому, на такий транспортний засіб посадовою особою митниці видається контрольний талон для проходження видів контролю по «червоному коридору», а контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» долучається до нього, як невід’ємна частина.

4.29.12. У випадку виявлення, під час здійснення митного контролю транспортного засобу та багажу громадян, порушення митних правил, уповноваженою посадовою особою митниці, яка виявила таке порушення, невідкладно складається протокол про порушення митних правил.

4.29.13. Після здійснення необхідних процедур з перевірки документів та митного оформлення посадова особа ПМО м/п «Грушів» проставляє на контрольному талоні відбиток особистої номерної печатки.

4.29.14. Після закінчення контролю, що здійснюються українськими службами контрольний талон вилучається посадовою особою ПМО м/п «Грушів» у відповідності до вимог підпункту 4.28.21. пункту 4.28. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.30. Послідовність здійснення контролю на "червоному коридорі" при виїзді з України

4.30.1.Запуск на територію пункту пропуску транспортних засобів та осіб, що в них слідують, здійснюється у відповідності до вимог підпунктів 4.9. – 4.9.2, 4.28.4. – 4.28.6. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.30.2. Після в'їзду у пункт пропуску транспортний засіб зупиняється поблизу кабіни (павільйону), у якій розміщуються службова особа підрозділу охорони державного кордону.

4.30.3. Особи, які перетинають державний кордон у транспортних засобах, під час здійснення прикордонного контролю залишаються всередині цих засобів. На вимогу уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України, митних органів або інших контрольних служб зазначені особи зобов'язані вийти із своїх транспортних засобів для проходження відповідного виду контролю.

4.30.4. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "ПД" в порядку, який визначений в підпунктах 4.28.8.-4.28.16. пункту 4.28. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.30.5. Огляд транспортних засобів та вантажів прикордонним нарядом «ОТЗ» здійснюється у відповідності до вимог підпунктів 4.28.17. – 4.28.20. пункту 4.28. та пункту 4.34 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.30.6. Митний контроль автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються смугами руху "червоний коридор" у пункті пропуску здійснюється посадовою особою ПМО м/п «Грушів» у відповідності до розподілу обов’язків.

4.30.7. Посадові особи ПМО м/п «Грушів» визначають на підставі поданих документів та переліку товарів, які підлягають необхідним видам контролю транспортного засобу і товарів.

4.30.8. Під час проведення перевірки документів з метою виявлення можливих місць укриття порушників кордону, контрабанди зброї, вибухових речовин, наркотиків, матеріалів і предметів, заборонених до ввезення в Україну, прикордонним нарядом "ОТЗ" здійснюється візуальний огляд транспортного засобу.

Під час митного контролю з метою виявлення предметів, що підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню або переміщуються з порушенням чинного митного законодавства, посадовою особою ПМО м/п «Грушів» здійснюється загальний огляд автомобільних транспортних засобів і товарів.

4.30.9. Огляд автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу може здійснюватись посадовими особами митного органу разом з органом охорони державного кордону із залученням посадових осіб інших контролюючих органів, які здійснюють визначені законодавством види державного контролю у пунктах пропуску, за ініціативою посадових осіб митного органу або зазначених державних контролюючих органів відповідно до вимог законодавства та міжнародних договорів України.

4.30.10. Після закінчення митного оформлення транспортного засобу та товару у контрольному талоні проходження по "червоному коридору" проставляється відмітка особистої номерної печатки посадової особи ПМО митного поста "Грушів", якою завершено таке митне оформлення, після чого транспортний засіб цією посадовою особою направляється на виїзд з пункту пропуску.

4.30.11. Після закінчення контролю, що здійснюються українськими службами контрольний талон вилучається посадовою особою ПМО м/п «Грушів» у відповідності до вимог підпункту 4.28.21. пункту 4.28. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.31. Послідовність здійснення контролю на смугах руху для автобусів, що здійснюють регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів при виїзді з України

4.31.1. Запуск на територію пункту пропуску транспортних засобів та осіб, що в них слідують, здійснюється у відповідності до вимог підпунктів 4.9. – 4.9.2, 4.28.4 – 4.28.6 пункту 4.28. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.31.2. Прикордонний та митний контроль рейсових автобусів, автобусів з організованими туристичними групами та офіційними делегаціями здійснюється на відповідній смузі руху, як правило, без виходу пасажирів із салону або в спеціальному залі для оформлення пасажирів.

4.31.3. Під час здійснення прикордонного контролю без виходу пасажирів з автобусу прикордонним нарядом «ПД» проводиться відбір документів особисто у кожного пасажира та після проведення перевірки повертаються кожному громадянину особисто.

4.31.4. Прикордонний та митний контроль в спеціальному залі для оформлення пасажирів здійснюється за наступною послідовністю:

автобус зупиняється в спеціальному місці на окремій смузі руху, біля входу в зал оформлення пасажирів;

пасажири виходять з автобусу, забирають свої особисті речі, багаж з багажних відсіків автобусу та направляються в спеціальний зал для оформлення пасажирів, де службовими особами підрозділу охорони державного кордону та ПМО здійснюється прикордонний та митний контроль. Рух пасажирів в залі оформлення здійснюється за схемою, яка виключає уникнення будь-якої особи від проходження прикордонного та митного контролю;

4.31.5. Перевірка паспортних документів здійснюється прикордонним нарядом "ПД" в порядку, який визначений в підпунктах 4.28.8-4.28.16 пункту 4.28. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.31.6. Під час проходження пасажирами прикордонного та митного контролю в залі оформлення пасажирів, посадовими особами підрозділу охорони державного кордону та ПМО м/п «Грушів», на смузі руху або на спеціальній площадці здійснюється візуальний огляд транспортного засобу. Під час огляду обов'язкова присутність водія транспортного засобу.

4.31.7. Огляд транспортних засобів та вантажів здійснюється прикордонним нарядом «ОТЗ» у відповідності до вимог підпунктів 4.28.17. – 4.28.20. пункту 4.28. та пункту 4.34 розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.31.7. Для здійснення митного контролю водій транспортного засобу пред’являє посадовій особі ПМО м/п «Грушів» документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційні (технічні) документи, документи, що підтверджують характер перевезень (регулярні або нерегулярні), дозвільні та інші документи.

Посадова особа ПМО м/п «Грушів» проводить ідентифікацію транспортного засобу пред’явленим документам та вносить до відповідних електронних журналів АСМО «Інспектор» необхідні відомості щодо транспортного засобу та осіб, які прямують у ньому.

4.31.8. З метою забезпечення здійснення громадянами декларування переміщуваних ними товарів та інших предметів, уповноваженою посадовою особою ПМО митного поста «Грушів» здійснюється попереднє усне опитування громадян, та при необхідності, громадянам видаються митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності, форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 №431.

4.31.9. У разі причетності осіб (пасажирів чи водія) до незаконного перевезення в автобусі осіб, предметів з ознаками контрабанди огляд транспортного засобу проводиться спільно службовими особами підрозділу охорони державного кордону та посадовими особами ПМО митного поста "Грушів".

4.31.10. Після закінчення контролю, що здійснюються українськими службами контрольний талон вилучається посадовою особою ПМО м/п «Грушів» у відповідності до вимог підпункту 4.28.21. пункту 4.28. розділу ІV цієї Технологічної схеми.

4.32. Послідовність здійснення повернення осіб, транспортних засобів та вантажів контрольними службами.

4.32.1. За наявності обґрунтованих підстав посадовою особою ПМО митного поста "Грушів" може бути відмовлено перевізнику, декларанту або уповноваженій особі, у пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. У разі відмови в пропуску посадовою особою ПМО м/п «Грушів» виписується Картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України (далі – Картка відмови) за встановленою формою.

Товари та транспортні засоби, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податків і зборів (обов'язкових платежів), підлягають вивезенню з пункту пропуску у максимально короткий термін або передачі на склад митниці для зберігання.

Обов'язковій передачі на склад митного органу для зберігання підлягають товари та транспортні засоби, визначені статтею 238 Митного кодексу України.

Виїзд транспортних засобів із не пропущеними або затриманими товарами на склад митниці здійснюється у супроводі посадової особи ПМО митного поста "Грушів", яка здійснювала їх митний контроль або посадової особи підрозділу протидії митним правопорушенням митниці.

4.32.2. Копія Картки відмови долучається до контрольного талону та є підставою для повернення транспортного засобу. Порядок подальших дій у разі повернення здійснюється у відповідності до вимог цієї Технологічної схеми.

4.32.3. У разі відмови митного органу в пропуску через митний кордон, прийнятті митної декларації чи митному оформленні товарів, транспортних засобів комерційного призначення по причині неподання відомостей та документа (ів), необхідного (их) для здійснення митного контролю та митного оформлення, що переміщуються через митний кордон України, у рішенні про відмову у митному оформленні зазначаються причини відмови та наводяться вичерпні роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Зазначене рішення повинно також містити інформацію про порядок його оскарження.

Рішення про відмову у митному оформленні приймається в межах строку, відведеного статтею 255 МКУ для завершення митного оформлення.

4.32.4. Повернення товарів, які не можуть бути пропущені через митний кордон України згідно чинного законодавства, може здійснюватись на підставі рішення, викладеного в резолюції начальника митного поста "Грушів" або уповноваженої особи, начальника ПМО митного поста "Грушів" на заяві громадянина.

4.32.5. У разі повернення в Україну або за її межі транспортного засобу відповідними службовими або посадовими особами підрозділів державних контрольних служб, які здійснюють інші види контролю у пункті пропуску, на такий транспортний засіб ініціатором повернення видається письмове повідомлення про повернення транспортного засобу з визначенням причини повернення транспортного засобу. Зазначений документ прикріплюється до контрольного талона на транспортний засіб і є підставою для погашення такого талона.

Виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадових осіб ПМО м/п «Грушів», підрозділу охорони державного кордону та ініціатора повернення.

4.32.6. У разі виявлення негативного результату контролю представник відповідного контролюючого органу протягом години подає у письмовому вигляді підрозділу охорони державного кордону і митному органу інформацію, в якій містяться назва та вага (нетто) товару, код товару згідно з УКТЗЕД, відомості про відправника та одержувача (за наявності), причину негативного результату контролю.

4.32.7. У разі прийняття рішення про повернення транспортного засобу за межі території України, посадовою особою митниці, яка прийняла рішення про таке повернення, на звороті контрольного талону вчиняється запис «повернення в РП», який засвідчується штампом ПМК та особистим підписом, прізвищем та ініціалами. При цьому, відтиск ОНП на контрольному талоні не проставляється.

4.32.8. Виїзд транспортного засобу за межі пункту пропуску здійснюється в супроводі посадової особи митниці, яка прийняла рішення про повернення та службової особи підрозділу охорони державного кордону.

4.33. Спрощений пропуск.

4.33.1. Службові особи Державної прикордонної служби України можуть запроваджувати спрощення прикордонного контролю у зв’язку з непередбачуваним посиленням інтенсивності руху, коли час очікування в пункті пропуску стає надмірним, а всі кадрові, матеріально-технічні та організаційні можливості до його скорочення вичерпані.

4.33.2. Спрощення прикордонного контролю полягає у тимчасовій відмові від виконання окремих дій і заходів прикордонного контролю, передбачених частиною четвертою статті 2 Закону України «Про прикордонний контроль». При цьому у паспортних та в інших документах, передбачених законодавством чи в імміграційних картках іноземців або осіб без громадянства обов’язково проставляється відмітка про перетинання державного кордону.

У разі спрощення прикордонного контролю пріоритет надається перевіркам осіб, транспортних засобів та вантажів, які в’їжджають в Україну, перед здійсненням прикордонного контролю тих, які виїжджають з України.

4.33.3. Рішення про спрощення прикордонного контролю приймається начальником підрозділу охорони державного кордону.

Спрощення прикордонного контролю є тимчасовим, запроваджується поступово, з урахуванням обставин, які його спричинили.

4.34. Здійснення огляду транспортних засобів із застосуванням заходів контролю другої лінії та спільного проведення огляду транспортних засобів та вантажів.

4.34.1. Рішення про застосування процедури контролю другої лінії стосовно транспортних засобів та вантажів приймає старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску).

4.34.2. Контроль другої лінії здійснюється прикордонним нарядом "ОТЗ" в зоні прикордонного контролю (на оглядових майданчиках, у службових приміщеннях підрозділу охорони державного кордону, розташованих у пункті пропуску).

4.34.3. Під час контролю другої лінії, огляд транспортних засобів та товарів здійснюється прикордонним нарядом «ОТЗ» з метою недопущення випадків незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок та їх виявлення, а також незаконного переміщення, у тому числі з використанням схованок, через державний кордон зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, виявлення викрадених транспортних засобів.

За результатами оцінки та аналізу службові особи Державної прикордонної служби України можуть зобов'язати перевізника або його представника чи водія транспортного засобу забезпечити для проведення огляду доступ до вантажних відсіків та інших порожнин, передбачених конструкцією транспортного засобу, а також товарів, які переміщуються через державний кордон. У разі якщо транспортний засіб переміщується під митним забезпеченням, такий огляд здійснюється у визначеному законодавством порядку.

4.34.4. Огляд транспортних засобів і вантажів службовою особою підрозділу охорони державного кордону здійснюється у відповідності до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 квітня 2011 року №260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів і вантажів».

Результати проведеного огляду транспортних засобів та вантажів, старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) або прикордонний наряд «Огляд транспортних засобів» обліковує в Журналі обліку транспортних засобів, які були піддані поглибленому огляду (повній ідентифікації).

4.34.5. Якщо уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону ініціювала проведення митного огляду транспортного засобу, товарів та вантажів, старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) на ім'я керівника ПМО м/п «Грушів» подає заяву про необхідність спільного проведення огляду транспортного засобу та товарів з викладенням підстав для здійснення такого огляду, достатніх вважати, що переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

4.34.6. Керівник ПМО м/п «Грушів» приймає рішення щодо проведення митного огляду та визначає посадову особу ПМО м/п «Грушів» для його проведення, про що інформує старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску).

Митний огляд проводиться у відповідності до Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженому наказ Міністерства фінансів України від 12 грудня 2012 року №1316, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2013 року за №318/22850.

4.34.7 За результатами огляду автомобільних транспортних засобів і товарів, ручної поклажі та багажу складається акт (далі – Акт огляду) за формою, визначеною наказом Міністерства фінансів від 30 травня 2012 року №636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року №1004/21316).

Акт огляду складається у двох примірниках та підписується посадовими особами митного органу, які здійснювали огляд, та особами, які були присутні під час його проведення.

4.35. Пропуск посадових осіб дипломатичних або консульських установ, автомобільних транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам.

4.35.1. Глави держав і члени делегацій, які прибувають разом з ними та про прибуття яких офіційно повідомлено дипломатичними каналами, не підлягають прикордонному контролю.

4.35.2. Про виявлення, під час перевірки у осіб наявності паспортних документів на право перетинання державного кордону, посадових осіб дипломатичних або консульських установ прикордонний наряд «ВШ» (тил) негайно доповідає старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску), який, в свою чергу, інформує про це старшого зміни ПМО м/п «Грушів».

4.35.3. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) разом із начальником ПМО м/п «Грушів» визначають смугу руху, місце або спеціальне приміщення для оформлення транспортного засобу, посадових осіб дипломатичних або консульських установ.

Вони мають забезпечувати швидкий проїзд транспортного засобу і проведення усіх необхідних видів контролю. В разі необхідності таку смугу під час в’їзду в пункт пропуску осіб, що мають привілеї та імунітети, звільняють (в випадку необхідності) від інших транспортних засобів.

4.35.4. За командою старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску) прикордонний наряд «ВШ» (тил) пропускає транспортний засіб з посадовими особами дипломатичних або консульських установ у пункт пропуску та вказує водію смугу руху (напрямок руху) та місце, де буде здійснене оформлення зазначених осіб.

4.35.5. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) створює умови для позачергового оформлення вказаних посадових осіб та ставить завдання прикордонному наряду "ПД" на проведення прикордонного контролю і доповідає по команді.

4.35.6. Пропуск через державний кордон посадових осіб дипломатичних або консульських установ здійснюється за дипломатичними, офіційними або службовими паспортами, виданими іноземними державами, визнаними Україною, а також осіб, які виконують свої обов’язки згідно з повноваженнями, наданими міжнародними міжурядовими організаціями, що підтверджується відповідними документами, здійснюється шляхом перевірки документів на право перетинання державного кордону України безпосередньо в транспортному засобі або в спеціальному приміщенні (місці).

Зазначені особи не зобов’язані підтверджувати наявність у них фінансового забезпечення для перебування в Україні.

У разі якщо особа заявляє про наявність у неї привілеїв, імунітету або пільг, службова особа підрозділу охорони державного кордону може вимагати від неї пред’явлення документів, що підтверджують відповідний статус.

Акредитовані в Міністерстві закордонних справ України працівники дипломатичних представництв та консульських установ і члени їх сімей можуть в’їжджати на територію України за паспортними документами та акредитаційними картками.

4.35.7. Огляд транспортних засобів з дипломатичними номерами, які перевозять, особисте майно, речі та багаж посадових осіб дипломатичних або консульських установ, як правило не здійснюється. Огляд може бути проведено за рішенням Голови Державної прикордонної служби України. Такий огляд здійснюється тільки в присутності посадових осіб дипломатичних та консульських установ або уповноважених ними осіб.

Дипломатична пошта не підлягає ні розкриттю, ні затриманню.

4.35.8. Митні пільги, порядок митного контролю та оформлення посадових осіб дипломатичних або консульських установ і членів їх сімей, транспортних засобів з дипломатичними номерами, дипломатичної пошти, а також особистого майна, речей та багажу дипломатичних агентів і консульських посадових осіб регулюються законодавством України.

4.36. Пропуск офіційних делегацій.

4.36.1. Про слідування офіційної делегації через державний кордон прикордонний наряд «ВШ» негайно доповідає старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску) пропуску, який, в свою чергу, інформує про це начальника ПМО м/п «Грушів».

4.36.2. Пропуск через державний кордон офіційної делегації організовується та здійснюється посадовими особами підрозділів державних контрольних служб (якщо інше не передбачене розпорядчими документами).

Оформлення членів офіційної делегації, може здійснюватися у транспортному засобі на смузі руху, в спеціально визначеному місці або приміщенні, яке буде визначене старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску) та начальником ПМО м/п «Грушів».

4.36.3. У разі виявлення під час паспортного контролю в паспортних документах несправності або невідповідності паспортних документів списку офіційної делегації службова особа підрозділу охорони державного кордону негайно доповідає вищому керівництву для прийняття рішення.

Рішення про пропуск осіб із складу делегації, у паспортних документах яких виявлено несправність, приймається у найбільш стислі терміни.

4.36.4. У разі заздалегідь отриманої інформації про слідування офіційної делегації, з метою недопущення можливих протиправних дій щодо членів офіційної делегації, як правило, за дві години до перетинання державного кордону в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

Особи, які зустрічають або забезпечують зустріч офіційної делегації, допускаються у пункт пропуску з дозволу начальника прикордонного загону, та погодженням із начальником м/п.

4.36.5. Огляд транспортного засобу, на якому слідує офіційна делегація, як правило, не здійснюється.

4.37 Пропуск аварійно-рятувальних формувань.

4.37.1. Перетинання державного кордону аварійно-рятувальними та аварійно-відновлювальними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій зумовлених стихійним лихом, аваріями та катастрофами здійснюється після отримання відповідного розпорядження прикордонного загону та митниці.

4.37.2. Пропуск через державний кордон осіб, які входять до складу формування, здійснюється за паспортними документами на підставі списків підписаних уповноваженими міністерствами.

Пропуск через державний кордон військовослужбовців строкової служби здійснюється з пред’явленням документів, що засвідчують їх особу, за списками, які додаються до паспортних документів керівниками формувань, підписується командирами військових частин і скріплюються гербовою печаткою.

4.37.3. Митне оформлення транспортних засобів та вантажів аварійно-рятувальних і аварійно-відновлювальних формувань здійснюється згідно Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

4.38. Пропуск підрозділів Збройних Сил України, підрозділів збройних сил інших держав.

4.38.1. Пропуск через державний кордон осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України через державний кордон здійснюється відповідно до законів України та міжнародних договорів України з додержанням встановленого порядку прикордонного та митного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна, необхідного для виконання покладених на них завдань.

Пропуск та митний контроль військової техніки здійснюється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України".

4.38.2. Пропуск через державний кордон підрозділів збройних сил інших держав здійснюється за національними паспортами або документами, що їх замінюють, за офіційними посвідченнями особи з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

Військовослужбовці при перетинанні державного кордону повинні бути одягнені у військову форму і мати встановлені розпізнавальні знаки.

Особи військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, їх особисті речі та зброя підрозділів під час перетинання державного кордону України підлягають прикордонному та митному контролю. У разі перетинання зазначеними підрозділами державного кордону України для надання Україні, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій вони підлягають прикордонному та митному контролю за спрощеним порядком, який визначається Кабінетом Міністрів України. Військова техніка, що прибуває до України чи вибуває за її межі митному огляду не підлягає.

Члени сімей осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав здійснюють в’їзд в Україну та виїзд з України з дотриманням вимог Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Виїзд з України підрозділів збройних сил інших держав та вивезення військового майна і техніки здійснюються в такому ж порядку, який встановлено для їх в’їзду в Україну.

4.38.3. В разі необхідності старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску), разом зі начальником ПМО м/п «Грушів» визначають смугу руху, місце або спеціальне приміщення для оформлення транспортних засобів, осіб підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав.

4.38.4. З метою недопущення можливого несанкціонованого доступу сторонніх осіб до транспортних засобів та майна підрозділів Збройних Сил України або підрозділів збройних сил інших держав, в місцях здійснення прикордонного та інших видів контролю службові особи підрозділу охорони державного кордону вживають додаткових режимних заходів.

4.38.5. Прикордонним нарядом "ПД" здійснюється перевірка:

дійсності національних паспортів або документів, що їх замінюють;

наявності офіційних посвідчень осіб з фотокарткою, якщо в’їзд проводиться за загальним списком, а командир підрозділу може підтвердити свою особу дійсним національним паспортом або документом, що його замінює.

4.39. Пропуск осіб, взятих під варту.

4.39.1. Пропуск через державний кордон осіб, взятих під варту, здійснюється після приймання та передачі осіб підрозділом МВС України здійснюється у відповідності до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02 липня 2015 року №794 "Про затвердження Інструкції про порядок приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, на кордоні України та поза її межами" зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 липня 2015 року за №873/27318.

4.39.2. Приймання-передача осіб здійснюється у пункті пропуску у спеціально визначеному місці, яке забезпечує під'їзд автомобілів МВС України та відповідних органів Республіки Польща для передачі осіб з автомобіля в автомобіль.

Визначене місце повинно забезпечувати надійну охорону під час проведення приймання-передавання, а також обмежувати доступ сторонніх осіб.

4.39.3. Приймання-передача осіб, які взяті під варту, здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону розпорядження прикордонного загону про конкретну дату, час, кількість осіб, які підлягають прийманню-передаванню.

4.39.4. Про приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою, складається акт українською мовою установленої форми у чотирьох примірниках, який завіряється гербовою печаткою військової частини (територіального органу Національної поліції України). Перший примірник акта залишається у відправника (одержувача), другий видається представнику підрозділу органу охорони державного кордону в пункті пропуску, третій зберігається у військовій частині (територіальному органі Національної поліції України), четвертий передається варті (наряду) іноземної держави.

Разом з особою, що перебуває під вартою, передається документ, що посвідчує особу та дає право для перетину державного кордону України, особова справа з фотокарткою, а також інші документи та особисті речі.

4.40. Пропуск варт, що відряджаються від військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів.

4.40.1. Пропуск через державний кордон України варт, що відряджаються від військових частин (підрозділів) Збройних Сил України та інших військових формувань для охорони військових вантажів здійснюється після отримання підрозділом охорони державного кордону письмового розпорядження прикордонного загону.

4.40.2. Перевірка документів та пропуск через державний кордон особового складу варти здійснюється прикордонним нарядом "ПД" за паспортними та іншими документами, дійсними для перетинання державного кордону та іменними списками на особовий склад варти, які подаються у трьох примірниках начальником варти.

4.40.3. Перевірка зброї особового складу варти здійснюється особисто старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску) у присутності начальника варти.

У разі виявлення невідповідностей, неточностей в найменуванні, нумерації або кількості зброї зазначеної у документах варти рішення про пропуск приймається начальником прикордонного загону за погодженням з начальником Львівської митниці.

4.40.4. Після перевірки документів та зброї в особового складу варти прикордонний наряд "ПД" проставляє на іменних списках варти відмітку про перетинання державного кордону України "Державний кордон України перетнули".

Один примірник іменного списку прикордонний наряд старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) залишає в себе і потім додає його до рапорту про результати несення служби. Два інших повертає начальнику варти.

4.40.5. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) про результати оформлення варти доповідає по команді та надає інформацію про маршрут руху варти та результати її оформлення.

4.41. Пропуск спеціальних вантажів і (або) товарів військового призначення та подвійного використання.

Пункт пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж» не включено до Переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1057.

4.42. Пропуск спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості)

4.42.1. В разі прибуття до пункту пропуску спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) прикордонний наряд «ВШ» («ПД») негайно викликає старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску).

Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) прибуває до транспортного засобу, перевіряє наявність документів на право перетинання державного кордону, документів про стан здоров’я та характер хвороби (отриманої травми, поранення), уточнює у супроводжуючої особи де і за яких обставин отримано травму (поранення). Після проведення перевірки, здійснюється запуск транспортного засобу в пункт пропуску.

4.42.2. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) інформує посадових осіб митниці про прибуття до пункту пропуску спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) через державний кордон.

4.42.3. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) спільно з старшим зміни митниці визначають смугу руху на якій буде здійснюватись оформлення спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості).

4.42.4. Прикордонний контроль спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) здійснюється в пріоритетному порядку за процедурою контролю першої лінії.

4.42.5. Перевірка документів у тяжкохворих (поранених, осіб без свідомості) та супроводжуючих осіб здійснюється в салонах транспортних засобів, які здійснюють транспортування цих осіб.

4.42.6. Митний контроль спеціальних транспортних засобів, які здійснюють транспортування тяжкохворих (поранених та осіб без свідомості) здійснюється в пріоритетному порядку у відповідності до митного законодавства.

4.42.7. В разі виявлення ознак, які вказують на кримінальний характер отриманих ушкоджень, старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) в найстисліші терміни повідомляє про це співробітників Національної поліції та інформує представників оперативно-розшукового підрозділу.

4.43. Використання кінологічних команд митниці під час здійснення митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через державний кордон.

Використання кінологічних команд митниці під час здійснення митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів, які переміщуються через державний кордон, здійснюється:

на підставі плану-завдання на проведення службових заходів кінологічними командами;

за необхідності спільного використання кінологічних команд Державної митної служби України ДПС України при погодженні зі старшим прикордонних нарядів в пункті пропуску та старшим зміни митниці;

за наявності орієнтування стосовно осіб та/або транспортних засобів, за допомогою яких можуть бути вчинені правопорушення законодавства України з питань митної справи, а також стосовно товарів, що можуть бути об’єктом правопорушення;

у разі визначення за результатами застосування системи управління ризиками відповідної митної формальності;

при виявленні аномалій за результатами сканування скануючої системою товару або транспортного засобу.

4.44. Порядок перевірки чинності страхових сертифікатів із використанням єдиної централізованої бази даних Моторного (транспортного) бюро України (ЦБД МТСБУ) договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

4.44.1. Під час здійснення прикордонного контролю прикордонний наряд «ПД» перевіряє на першій лінії контролю інформацію про наявність чинного страхового сертифіката шляхом внесення інформації про транспортний засіб (державний номер АТЗ та державна належність АТЗ) до інформаційного поля СПЗ додатку «е-Інспектор» та автоматичного направлення запиту до ЦБД МТСБУ, яка підключена до інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1»:

на напрямку «Виїзд» – за ЦБД МТСБУ перевіряються страхові сертифікати «Зелена картка» транспортних засобів тільки української реєстрації. (Сертифікати «Зелена картка» транспортних засобів іноземної реєстрації на виїзд контролю не підлягають).

на напрямку «В’їзд» – за ЦБД МТСБУ перевіряються внутрішні договори обов’язкового страхування транспортних засобів української реєстрації.

На першій лінії контролю:

В разі відсутності в ЦБД МТСБУ інформації про наявний чинний страховий сертифікат на АТЗ в додатку програмного забезпечення відображається повідомлення – «Не знайдено жодного активного страхового полісу для АТЗ № ….».

В разі наявності в ЦБД МТСБУ інформації про чинний страховий сертифікат в додатку програмного забезпечення не відображається додаткових повідомлень.

Страхові сертифікати на транспортні засоби іноземної реєстрації на в’їзд в Україну перевіряються візуально.

Страхові сертифікати на причепи перевіряти з використанням додатку СПЗ «е-Інспектор» для розширеного пошуку інформації.

4.44.2. У разі наявності чинного і дійсного страхового сертифіката, транспортний засіб після проходження усіх видів державного контролю пропускається через державний кордон.

4.44.3. Якщо у ЦБД МТСБУ відсутня інформація про наявність чинного страхового сертифіката або у прикордонного наряду «Перевірка документів» виникли сумніви щодо його дійсності й чинності транспортний засіб виводиться із загального потоку для проведення заходів контролю другої лінії.

4.44.4. У разі підтвердження інформації під час проведення заходів контролю другої лінії про відсутність або недійсність страхового сертифіката, водію транспортного засобу доводиться інформація про найближчі місця розташування страхових компаній. Після укладання відповідного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності та проходження усіх передбачених законодавством видів державного контролю транспортний засіб пропускається через державний кордон.

4.44.5. Якщо водій відмовляється від укладання нового (дійсного, чинного) договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, транспортний засіб через державний кордон не пропускається.

4.44.6. У разі повернення транспортного засобу через відсутність страхового сертифіката, на зворотній стороні контрольного талону прикордонному наряду «Перевірка документів» здійснювати запис: «Відсутній страховий сертифікат», який завіряти відтиском відмітки про перетинання державного кордону України.

4.45. Здійснення контролю у разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання в пункті пропуску.

4.45.1. Перевірка у пункті пропуску транспортних засобів, вантажів з метою виявлення випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу Державної прикордонної служби України з використанням стаціонарних комплексів автоматизованого контролю за переміщенням ядерних матеріалів та радіоактивних речовин («TSA» та «Янтарь») та/або переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) (РМ1703 MA, РМ1703 (GNA), МКС-05 ТЕРРА, ДКС -02 PN «Кадмій», МКС-У, МКС-07 «Пошук», МКС-11 «Спектра», МКС-А-03 або їх аналогів).

4.45.2. Службова особа підрозділу охорони кордону, що входить до складу зміни прикордонних нарядів, яка зафіксувала спрацювання стаціонарного та/або переносного приладу радіаційної розвідки (контролю), по даному факту доповідає старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску).

4.45.3. Старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) організовує переміщення транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна на спеціально визначене місце (майданчик);

організовує повторну перевірку транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна з використанням переносного приладу (приладів) радіаційної розвідки (контролю) з метою підтвердження або спростування виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, та законність його переміщення.

4.45.4. У разі не підтвердження в ході повторної перевірки перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання, надає дозвіл на перетинання державного кордону транспортним засобам та (або) вантажам, та (або) іншому майну.

4.45.5. У разі підтвердження перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску):

доповідає про виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання начальнику підрозділу охорони державного кордону інформує старшого зміни ПМО;

інформує Старшого зміни ПВ РП, який здійснює подальшу кординацію дій;

з метою інформування підрозділу Держекоінспекції надає начальнику зміни відділу управління службою органу охорони державного кордону інформацію про місце та час виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання;

встановлює межі контрольованої зони на місці спрацювання стаціонарних чи переносних приладів радіаційної розвідки (контролю) або у місці знаходження транспортного засобу та (або) вантажу та організовує охорону контрольованої зони (та затриманих) з метою виключення доступу сторонніх осіб до транспортного засобу та (або) вантажу, або їх несанкціонованого переміщення.

У разі виявлення випадків перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання пасажирського транспорту, пасажири виводяться з транспортного засобу і пропускаються через зону дії одного із датчиків стаціонарного радіаційного приладу або проводиться ретельний їх обмір переносними приладами з метою визначення місцезнаходження джерела випромінювання (транспортний засіб, вантаж або особи);

при виявленні конкретної особи з радіацією, що перевищує природний фон за гамма каналом більш ніж на 10% або будь-якої інформації,що радіація перевищує нульовий рівень за нейтронним каналом, її відводять в окреме приміщення, де проводять опитування, а за необхідності-огляд її особистих речей та інші заходи з метою визначення джерела випромінювання.

При проведенні заходів по виявленню, ідентифікації джерел іонізуючого випромінювання забезпечує максимальну безпеку особового складу зміни.

4.45.6. Відповідний територіальний орган Держекоінспекції після отримання повідомлення від начальника зміни відділу управління службою про виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання забезпечує прибуття державного інспектора у визначений пункт пропуску не пізніше ніж через 4 години з моменту отримання такого повідомлення з метою здійснення перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку.

За результатами перевірки державний інспектор надає дозвіл або забороняє пропуск через державний кордон України транспортного засобу та (або) вантажу та (або) іншого майна.

4.45.7. Всі випадки спрацювання комплексів та (або) переносних приладів радіаційної розвідки (контролю), час здійснення доповідей керівництву підрозділу охорони державного кордону та інформування старшого зміни ВУС, проведені повторні перевірки та прийнятті рішення відносно транспортних засобів та (або) вантажу черговий підрозділу фіксує у робочому зошиті чергового.

4.46. Залишення території пункту пропуску особами, що перетинають кордон в разі затримання їх транспортних засобів представниками контрольних служб.

4.46.1. У разі затримання представниками контрольних служб транспортних засобів за наявності підстав передбачених законодавством на тривалий період (одна доба та більше), водії таких транспортних засобів, а також особи, які на них прямують (є власниками таких транспортних засобів, вантажів, що ними переміщуються) мають право звернутися до ініціатора затримання щодо залишення території пункту пропуску на певний період з подальшим поверненням для проведення (завершення) контрольних процедур. В такому випадку особа повинна оформити заяву, яку надати ініціатору затримання. Після позитивної резолюції ініціатора заява погоджується з начальником ПМО та старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску).

4.46.2. Особа, яка оформила заяву з позитивними резолюціями представників контрольних служб залишає територію пункту пропуску в супроводі ініціатора затримання, посадової особи підрозділу митного оформлення та підрозділу охорони кордону. Копію заяви з резолюціями особа залишає прикордонному наряду "ВШ".

4.46.3. В разі прибуття особи, якій було надано дозвіл на залишення території пункту пропуску прикордонний наряд "ВШ" перевіряє в неї наявність заяви з резолюціями посадових осіб контрольних служб, наявність документу дійсного для перетину кордону та пропускає таку особу в пункт пропуску до місця знаходження транспортного засобу та здійснює фіксацію часу та дати прибуття/вибуття таких осіб. Про факт пропуску особи доповідає старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску) та інформує начальника ПМО та ініціатора затримання.

4.47. Залишення території пункту пропуску особами до проходження прикордонного та митного контролю, чи після проходження вказаних видів контролю.

4.47.1. У разі звернення особи, яка перетинає державний кордон в пункті пропуску з проханням залишити територію пункту пропуску до проходження прикордонного та митного контролю (лише прикордонного, або лише митного контролю) чи після проходження вказаних видів контролю така особа надає письмову заяву з обґрунтуванням причин залишення пункту пропуску (виїзду за межі території пункту пропуску) старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску).

4.47.2. Після резолюції старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску), заява погоджується з керівником ПМО.

4.47.3. За наявності резолюцій щодо надання дозволу на залишення території пункту пропуску особа та транспортний засіб, на якому вона слідує в супроводі посадових осіб підрозділу охорони кордону та ПМО залишає межі території пункту пропуску.

V. Час, що відводиться для виконання контрольних операцій.

5.1. Тривалість виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску встановлюється у відповідності до вимог спільного наказу від 28 листопада 2005 року №1167/886/824/643/655/424/858/900, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за N 1557/11837 Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України (без виведення особи або транспортного засобу із загального потоку руху).

5.2. Початком контролю вважається подання документів особою (водієм, пасажиром, перевізником) на право перетинання державного кордону та на право переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, майна (тощо) уповноваженій особі органу охорони державного кордону або митниці.

Завершенням контролю вважається оголошення особі (водію, пасажирам, перевізнику) про позитивні висновки відповідних видів контролю та проставлення посадовими особами контрольних служб всіх необхідних відміток у контрольному талоні автотранспорту.

5.3. Граничний строк перебування товарів та транспортних засобів у пункті пропуску для автомобільного транспорту не може перевищувати 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.

5.4. Посадові особи, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України дотримуються Часових нормативів виконання контрольних операцій, затверджених спільним наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28 листопада 2005 року №1167/886/824/643/655/424/858/900.

5.5. Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав вважати, що особи, транспортний засіб та вантажі переміщуються через державний кордон України з порушенням норм законодавства України про державний кордон України, митних правил, інших норм законодавства, а також у разі затримання цих осіб, транспортних засобів та вантажів у наслідок виявлених порушень.

5.6. Службові та посадові особи підрозділів державних контрольних служб вживають заходів до вдосконалення механізму відповідного контролю та скорочення тривалості його здійснення у пункті пропуску.

VІ. Порядок допуску в пункт пропуску та в його режимну зону осіб, транспортних засобів та вантажів, порядок їх пересування

6.1. Установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон регламентується наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року №627 «Про затвердження Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон» зареєстрованого в міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 року за №1117/19855 та наказом начальника 7 прикордонного загону за погодженням з начальником Львівської митниці.

За рішенням начальника прикордонного загону можуть встановлюватися додаткові режимні правила і тимчасові обмеження в межах території пункту пропуску. Рішення начальника прикордонного загону оформлюється у вигляді розпорядження (наказу), яке доводиться до відома органів місцевого самоврядування, усіх взаємодіючих органів і служб, до керівників зацікавлених підприємств, організацій, установ у частині, що їх стосується.

Прикордонні наряди, які несуть службу у пункті пропуску, відповідають за дотриманням режиму у в межах діяльності українських служб.

Контроль за додержанням режиму в зоні митного контролю покладається на посадових осіб митного поста «Грушів».

6.2. Для внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю (в разі необхідності інших видів контролю) транспортного засобу у пункті пропуску використовуються контрольні талони:

контрольний талон для проходження по "зеленому коридору";

контрольний талон проходження по "червоному коридору".

Контрольний талон проходження по "червоному коридору" також може видаватися на:

– транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та переміщуються по «автобусній смузі руху»;

– кожний транспортний засіб, який зареєстрований у відповідних реєстраційних органах, який переміщується через державний кордон України не своїм ходом (на лафетах, у вантажних відсіках транспортних засобів тощо).

Такі випадки переміщення транспортних засобів старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів в пункті пропуску), встановленим порядком обліковуються в службовій документації.

6.3. Начальник ПМО м/п " Грушів " перед початком зміни забезпечує передачу старшому зміни прикордонних нарядів (старшому прикордонних нарядів в пункті пропуску) необхідної кількості контрольних талонів обох типів.

Облік контрольних талонів, виданих прикордонним нарядам, здійснює начальник ПМО м/п " Грушів " в журналі обліку контрольних талонів, виданих старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску.

6.4. По закінченні зміни контрольні талони, оформлені за зміну, старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів в пункті пропуску) та керівником ПМО м/п "Грушів" перераховуються та архівуються шляхом поміщення в окремий конверт із зазначенням на ньому кількості талонів, періоду зміни, дати архівування, П.І.Б службової особи, яка здійснила перерахування та архівування.

6.4.1. Після завершення зміни під час проведення звірки з представниками митних органів по транспортним засобам, уточняти інформацію по кількості транспортних засобів, які були не пропущені через державний кордон через відсутність страхового сертифіката, результати звірки відображати у відповідних актах та скріплювати підписами старших змін.

6.5. Після проведення архівування контрольних талонів старшим зміни прикордонних нарядів (старшим прикордонних нарядів в пункті пропуску) та керівником ПМО м/п "Грушів" складається та підписується у двох примірниках Звіт за результатами звірки про пропущені транспортні засоби.

У разі виявлення факту розбіжності даних щодо оформлених транспортних засобів, їх перелік зазначається у звіті із вказанням причин таких розбіжностей.

Один примірник звіту надходить до справи підрозділу охорони державного кордону, другий – до митниці.

6.6. За дотримання безпеки і громадського порядку в межах території пункту пропуску, охорону осіб і транспортних засобів, які проходять контроль або очікують на контроль а також забезпечення дороги проїзду між державним кордоном і місцем проведення контролю, відповідальним є Комендант Відділу Прикордонної Варти в Любачові.

VІІ. Прикінцеві положення.

7.1. З метою координації діяльності службових та посадових осіб підрозділів державних контрольних служб перед початком служби кожної зміни у пункті пропуску проводиться нарада під керівництвом старшого зміни прикордонних нарядів (старшого прикордонних нарядів у пункті пропуску) за участю керівника ПМО м/п «Грушів» й представників інших підрозділів державних контрольних служб, на якій обговорюються питання:

підбиваються підсумки роботи попередньої зміни та розв’язуються проблемні питання, що виникли в попередній зміні при здійсненні контрольних операцій підрозділами, які здійснюють відповідні види державного контролю в пункті пропуску;

здійснюється обмін інформацією щодо змін у правилах перетинання державного кордону особами, транспортними засобами та вантажами, які надійшли від відповідних контрольних служб;

визначаються можливі об'єкти контролю, що будуть піддані посиленому контролю під час служби змін;

уточнюється механізм взаємодії між службовими та посадовими особами підрозділів державних контрольних служб під час служби;

доводяться вимоги щодо особливостей режимних заходів та додаткових режимних правил у пункті пропуску;

визначається склад спільних груп і режим їх служби.

Після наради старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів у пункті пропуску) і керівник ПМО м/п «Грушів» обмінюються інформацією щодо транспортних засобів, вантажів і фізичних осіб, які перебувають на контролі перетинання державного кордону (за винятком інформації з обмеженим доступом).

7.2. Посадові особи підрозділів державних контрольних служб, при наявності відповідної інформації, забезпечують своєчасне інформування підрозділу охорони державного кордону та м/п про прибуття у пункт пропуску офіційних осіб і делегацій, організованих груп туристів, транспортних засобів зі спеціальним, небезпечним вантажем, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності та інші нестандартні ситуації.

7.3. У пункті пропуску відповідно до міжнародних договорів старший зміни прикордонних нарядів (старший прикордонних нарядів в пункті пропуску) організовує взаємодію з представником прикордонного підрозділу Республіки Польща і уточнює питання щодо пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску через державний кордон.

7.4. У разі виникнення у пункті пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пункту пропуску, підрозділи державних контрольних служб в межах своєї компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.

7.5. Інформаційні матеріали, що розміщуються у пункті пропуску, в обов'язковому порядку повинні містити інформацію, потрібну для перетинання державного кордону України громадянами та особами без громадянства, зокрема щодо їх прав та обов’язків під час перебування у пункті пропуску та проходження того чи іншого виду контролю. Інформаційні стенди щодо порядку перетинання державного кордону України мають бути викладені державною мовою, мовою суміжної держави та англійською мовою.

Не допускається розміщення у пункті пропуску гербів, прапорів, інших символів організацій, підприємств та установ, що не належать до державної символіки України.

7.6. Контроль за виконанням положень Технологічної схеми покладається на начальника відділу прикордонної служби « Краківець» 7 прикордонного загону та начальника митного поста «Грушів» Львівської митниці.

За невиконання вимог цієї Технологічної схеми та недотримання при цьому положень чинного законодавства України, винні особи притягуються до відповідальності у встановленому порядку.

 

Начальник 7 прикордонного загону

полковник                                                                                    Анатолій ФЕДОРЧУК

Додаток 1

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів - Будомєж"

(пункт 6.5. розділ VІ)

 

 

_____________________________________________________________

(митниця та пункт пропуску)

 

Контрольний талон

для проходження по „зеленому коридору” транспортного засобу без причепа та без товарів, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та (або) оподаткуванню

______________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу

 

Відмітка ОНП Відмітка про проходження паспортного контролю

 

Додаток 2

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів - Будомєж"

(пункт 6.5. розділ VІ)

 

______________________________________________________________

(митниця та пункт пропуску)

Контрольний талон

Серія ХХХ номер ХХХХХХ

для проходження по „червоному коридору”

______________________________________________________________

кількість осіб у транспортному засобі, вид (тип) транспортного засобу

______________________________________________________________

номерний державний реєстраційний знак транспортного засобу

_____________________________________________________________

найменування товару, напрямок переміщення

Відмітка ОНП Відмітка про проходження паспортного контролю

 

Додаток 3

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів - Будомєж"

(пункт 4.11 розділу ІV)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

 

Старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску

_________________________________________________________

(військове звання, прізвище, ініціали старшого пникордонних нарядів)

 

Дата: «____» _________ 20 ___ р. Час: «____» год. «____» хв.

 

Інформую Вас про прийняте рішення щодо повернення _____________

(вид)

транспортного засобу марки ________________, р/н ________________,

причеп марки ___________________, р/н _________________________

під керуванням громадянина ____________________________________

(громадянство, прізвище, ініціали, паспортний документ)

_________________________________________________________

 

Причина повернення:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Ініціатор повернення __________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище печатка)

 

Додаток 4

до Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів-Будомєж"

(пункт 6.13. розділу VІ)

 

ЗВІТ

за результатами звірки про пропущені транспортні засоби, що прослідували на в’їзд в Україну (виїзд з України) у пункті пропуску для автомобільного сполучення "Грушів-Будомєж"

в період з ___год. чч.мм.рр по ____год. чч.мм.рр.

І. Інформація щодо кількості пропущених транспортних засобів згідно з ПТК АПК «ГАРТ-1/П» та АСМО «Інспектор»

База даних

В’їзд в Україну

Виїзд з України

Червоний коридор

Зелений коридор

Автобусна смуга

Червоний коридор

Зелений коридор

Автобусна смуга

ПТК АПК «ГАРТ-1/П»

 

 

 

 

 

 

АСМО «Інспектор»*

 

 

 

 

 

 

РІЗНИЦЯ

 

 

 

 

 

 

* – інформація на в’їзд в Україну зазначається про транспортні засоби, які в’їхали в зону митного контролю, на виїзд з України - про транспортні засоби, які виїхали із зони митного контролю

ІІ. Перелік транспортних засобів, по яких виявлено розбіжності у базах даних

№ з/п

Номер ТЗ

Смуга руху

Напрямок

Наявність/відсутність у базі даних (+/-):

Причини розбіжностей

Місце перебування ТЗ у пункті пропуску

ПТК АПК «ГАРТ-1/П»

АСМО «Інспектор»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник митного поста «___________»_________________ (______________)

 

Начальник ВПС «___________» _________________ (______________)

Популярні розділи та сервіси