Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м.Хмельницький)

НАЗАД

Вебсторінка Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Структура

Ректорат

Відділ кадрів

Фінансово-економічний відділ (бухгалтерська служба)

Група правового забезпечення

Група з міжнародного та міжвузівського співробітництва

Прес-служба

Організаційно-плановий відділ

Учений секретар

Ад’ютант ректора академії

Відділ охорони здоров’я

Група забезпечення прийому та функціонування електронних систем вступу

Відділ організації повсякденної діяльності

Відділ по роботі з персоналом

Група технічного нагляду та охорони праці

Служба пожежної безпеки

Науково-дослідний відділ

Навчальний відділ

Група підготовки персоналу

Факультет підготовки керівних кадрів

Факультет охорони та захисту державного кордону

Факультет правоохоронної діяльності та правознавства

Факультет іноземних мов та гуманітарних дисциплін

Інженерно-технічний факультет

Докторантура

Ад’юнктура

Центр підвищення кваліфікації персоналу

Відділ зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Польовий центр забезпечення навчального процесу

Бібліотека навчальної та наукової літератури

Видавництво

Центр культури та дозвілля

Відділ технічного забезпечення

Відділ тилового забезпечення

Національна академія Державної прикордонної служби України - багатопрофільний навчальний заклад, що здійснює підготовку бакалаврів і магістрів для Держприкордонслужби. Відповідно до отриманих ліцензій академія проводить підготовку офіцерських кадрів для органів охорони державного кордону і цивільних фахівців з вищою освітою за спеціальностями:

«Безпека державного кордону»;

«Військове управління (за видами збройних сил)»;

«Право»;

«Правоохоронна діяльність»;

«Філологія» (англійська, німецька мова);

«Автомобільний транспорт»;

«Психологія»;

«Телекомунікації та радіотехніка».

В ад’юнктурі та докторантурі академії здійснюється підготовка фахівців на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти.

Академія здійснює підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.

зміцнення позиції та утвердження статусу Академії у сфері освітньої діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях;

забезпечення високого рівня професійної освіти випускників, їх конкурентоспроможності серед випускників інших навчальних закладів;

побудова освітнього процесу на принципах гнучкості, адаптивності, економічної ефективності та інноваційності;

створення системи безперервної професійної освіти фахівців упродовж їх служби;

формування в Академії єдиного інформаційно-освітнього середовища та інтегрування його у вітчизняний та світовий інформаційний простір;

упровадження в усі сфери діяльності Академії новітніх інформаційних технологій та спеціального програмного забезпечення;

адаптація освітніх програм до сучасних вимог зовнішнього середовища на основі накопиченого досвіду й участі в новітніх теоретичних і практичних розробках;

підготовка випускників Академії до професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства;

удосконалення інфраструктури навчально-матеріальної бази.

Керівництво

ЛУЦЬКИЙ Олександр Леонтійович

РЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

МЕЙКО Олександр Васильович

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ (ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР)

ПОЛКОВНИК

Поштова адреса

29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46
-

Форми на запити з публічної інформації можна отримати за адресою

29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46
-

Популярні розділи та сервіси