Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м.Хмельницький)

НАЗАД

Вебсторінка Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Структура

Ректорат​

Управління​:

Відділи –

 • навчальний;
 • науково-організаційний;
 • науково-дослідний;
 • кадрів;
 • фінансово-економічний;
 • морально-психологічного забезпечення;
 • професійної підготовки;
 • організаційно-мобілізаційної роботи;
 • аналітичного забезпечення, поточного планування та контролю;
 • організації повсякденної діяльності;
 • моніторингу освітньої діяльності та забезпечення якості вищої освіти;
 • комплектування;
 • режимно-секретний;
 • публічних закупівель;
 • професійно-орієнтаційної роботи та забезпечення прийому вступників.

Інші підрозділи​ управління–

 • прес-центр;
 • група юридичного забезпечення;
 • група з міжнародного та міжвузівського співробітництва;
 • група з питань запобігання та виявлення корупції;
 • служба охорони праці;
 • служба пожежної безпеки;
 • служба безпеки дорожнього руху.

Основні підрозділи​:

Факультет підготовки керівних кадрів​ –

Кафедри:

 • прикордонної безпеки;
 • національної безпеки та управління;
 • воєнного мистецтва.

Курси очного, заочного навчання.

Факультет безпеки державного кордону​ –

Кафедри:

 • прикордонної служби;
 • прикордонного контролю;
 • кінології;
 • загальновійськових дисциплін;
 • фізичної підготовки та особистої безпеки;

Факультет правоохоронної діяльності ​–

Кафедри:

 • теорії права та кримінально-процесуальної діяльності;
 • адміністративної діяльності;
 • спеціальних дисциплін.

Курси очного навчання.

Факультет забезпечення оперативно-службової діяльності​ –

Кафедри:

 • іноземних мов;
 • психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін;
 • транспортних засобів та інженерного забезпечення ОДК;
 • телекомунікаційних та інформаційних систем;
 • загально-наукових та інженерних дисциплін.

Курси очного навчання.

Відділ дистанційних технологій підвищення кваліфікації​.

Відділ підвищення кваліфікації та допідготовки​.

Підрозділи забезпечення​:

Відділи​ –

 • зв`язку та інформаційних систем;
 • забезпечення навчального процесу;
 • охорони здоров`я;
 • озброєння та інженерно-технічного забезпечення;
 • тилового забезпечення.

Інші підрозділи​ –

 • бібліотека навчальної та наукової літератури;
 • видавництво;
 • центр культури та дозвілля;
 • комендантське відділення.

зміцнення позиції та утвердження статусу Академії у сфері освітньої діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях;

забезпечення високого рівня професійної освіти випускників, їх конкурентоспроможності серед випускників інших навчальних закладів;

побудова освітнього процесу на принципах гнучкості, адаптивності, економічної ефективності та інноваційності;

створення системи безперервної професійної освіти фахівців упродовж їх служби;

формування в Академії єдиного інформаційно-освітнього середовища та інтегрування його у вітчизняний та світовий інформаційний простір;

упровадження в усі сфери діяльності Академії новітніх інформаційних технологій та спеціального програмного забезпечення;

адаптація освітніх програм до сучасних вимог зовнішнього середовища на основі накопиченого досвіду й участі в новітніх теоретичних і практичних розробках;

підготовка випускників Академії до професійної діяльності в умовах інформаційного суспільства;

удосконалення інфраструктури навчально-матеріальної бази.

Керівництво

ЛУЦЬКИЙ Олександр Леонтійович

РЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

МЕЙКО Олександр Васильович

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК РЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ (ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР)

ПОЛКОВНИК

Поштова адреса

29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46
-

Форми на запити з публічної інформації можна отримати за адресою

29000, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46
-

Популярні розділи та сервіси