Головний експертно-криміналістичний центр (м.Бориспіль)

НАЗАД

Стисла характеристика підрозділу

Відповідно до Положення про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 11.08.2010  № 617, Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України є державною спеціалізованою установою, яка відповідно до частини 2 статті 7 Закону України «Про судову експертизу» є експертною службою Державної прикордонної служби України і призначена для проведення судових експертиз та експертних досліджень документів, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України, з метою запобігання, виявлення та розслідування кримінальних та інших правопорушень шляхом застосування експертно-криміналістичних засобів.

Структура

Керівництво;

Відділ науково-методичного та організаційно-управлінського забезпечення;

Відділ технічної експертизи документів;

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення;

Відділення забезпечення функціонування криміналістичних обліків;

Група документального забезпечення;

Відділ експертного забезпечення органів охорони державного кордону Західного регіонального управління (з місцем дислокації н.п. Львів)

Група експертного забезпечення «Закарпаття»;

Група експертного забезпечення «Галичина»;

Відділення експертного забезпечення органів охорони державного кордону Південного регіонального управління (з місцем дислокації н.п. Одеса)

Нормативно-правова база судово-експертної діяльності

Конституція України; 

Кримінальний процесуальний кодекс України; 

Закон України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закон України «Про судову експертизу»;

Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145;

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 11.08.2010 № 617 «Про затвердження Положення про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.09.2010 за № 770/18065;

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.11.2013 № 1109 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів Головним експертно-криміналістичним центром Державної прикордонної служби України» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.12.2013 за № 2086/24618; 

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.11.2010 № 891 «Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію та атестацію судових експертів Державної прикордонної служби України» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.12.2010 за № 1246/18541;

Правовий статус судового експерта

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Судовий експерт  на  підставах  і  в  порядку,  передбаченому законодавством,   може   бути   притягнутий   до   дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Судові експертизи та експертні дослідження проводять атестовані відповідно до чинного законодавства судові експерти, які отримали відповідні свідоцтва судових експертів та в порядку наказу Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2012 за № 484/20797 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів» включені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Вартість проведення експертизи

У випадках, передбачених законодавством України, Головним експертно-криміналістичним центром уповноваженій особі (органу) надсилається довідка-розрахунок вартості проведення експертизи, згідно з установленою нормативною вартістю однієї експертогодини.

Строк проведення експертизи

Строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців начальником Головного центру (його заступником чи керівником структурного підрозділу) у межах:

10 календарних днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і простих за характером досліджень;

30 календарних днів - щодо матеріалів із середньою кількістю об'єктів або середньої складності за характером досліджень;

60 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів або складних за характером досліджень;

понад 60 календарних днів - щодо матеріалів з дуже великою кількістю об’єктів або особливо складних за характером досліджень, при цьому строк виконання не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Якщо експертиза є особливо складною, потребує вирішення більше десяти питань або питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п'ятдесят об’єктів досліджень чи порівняльних матеріалів або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ, підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки, більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з особою (органом), яка (який) призначила(в) експертизу (залучила(в) експерта) (далі - уповноважена особа (орган), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

Види експертиз та результати їх проведення

проведення судових експертиз та експертних досліджень документів для органів Державної прикордонної служби України, інших правоохоронних органів з метою запобігання, виявлення та розслідування кримінальних та інших правопорушень у сфері охорони державного кордону, виконання інших робіт у межах своєї компетенції;

організаційно-правове та методичне керівництво діяльністю експертних підрозділів Головного центру;

організація науково-методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України у сфері охорони державного кордону;

провадження пошукових досліджень у сфері судово-експертного забезпечення;

експлуатаційно-технічне та метрологічне забезпечення техніко-криміналістичних засобів;

дослідна експлуатація технічних засобів, які використовуються під час проведення судової експертизи, і забезпечення їх використання в практичній діяльності.

Керівництво

БАЧУК Олена Сергіївна

НАЧАЛЬНИК ГОЛОВНОГО ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

ПОЛКОВНИК

ЧАЙКА Сергій Петрович

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО ЕКСПЕРНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

ПОЛКОВНИК

Поштова адреса

08301, м. Бориспіль, Київська обл., ОКПП
-

Форми на запити з публічної інформації можна отримати за адресою

08301, м. Бориспіль, Київська обл., ОКПП
-

Популярні розділи та сервіси