телефон довiри - (044) 527 6363
Україна, м. Київ, 01601, вул. Володимирська, 26
A-
A
A+
Українська
Головний експертно-криміналістичний центр

Відповідно до Положення про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 11.08.2010  № 617, Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України є державною спеціалізованою установою, яка відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про судову експертизу» є експертною службою Державної прикордонної служби України і призначена для проведення судової експертизи та експертних досліджень паспортних документів, які згідно із законодавством використовуються під час перетинання державного кордону України, з метою запобігання, виявлення та розслідування кримінальних та інших правопорушень шляхом застосування експертно-криміналістичних засобів.

Нормативно-правова база судово-експертної діяльності

Конституція України; 

Кримінальний процесуальний кодекс України; 

Закон України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закон України «Про судову експертизу»;

Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145;

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 11.08.2010 № 617 «Про затвердження Положення про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.09.2010 за № 770/18065;

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.11.2013 № 1109 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів Головним експертно-криміналістичним центром Державної прикордонної служби України» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.12.2013 за № 2086/24618; 

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 23.11.2010 № 891 «Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію та атестацію судових експертів Державної прикордонної служби України» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.12.2010 за № 1246/18541;

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.03.2017 № 217 «Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2017 році», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21.03.2017 за № 379/30247.

Правовий статус судового експерта

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності.

Судовий експерт  на  підставах  і  в  порядку,  передбаченому законодавством,   може   бути   притягнутий   до   дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Судові експертизи та експертні дослідження проводять атестовані відповідно до чинного законодавства судові експерти, які отримали відповідні свідоцтва судових експертів та в порядку наказу Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2012 за № 484/20797 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів» включені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Вартість проведення експертизи

У випадках, передбачених законодавством України, Головним експертно-криміналістичним центром уповноваженій особі (органу) надсилається довідка-розрахунок вартості проведення експертизи, згідно з установленою нормативною вартістю однієї експертогодини.

Строк проведення експертизи

Строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців начальником Головного центру (його заступником чи керівником структурного підрозділу) у межах:

10 календарних днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і простих за характером досліджень;

30 календарних днів - щодо матеріалів із середньою кількістю об'єктів або середньої складності за характером досліджень;

60 календарних днів - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів або складних за характером досліджень;

понад 60 календарних днів - щодо матеріалів з дуже великою кількістю об’єктів або особливо складних за характером досліджень, при цьому строк виконання не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Якщо експертиза є особливо складною, потребує вирішення більше десяти питань або питань, які потребують декількох досліджень, чи налічує понад п'ятдесят об’єктів досліджень чи порівняльних матеріалів або є комплексною чи потребує залучення фахівців з інших установ, підприємств, організацій і не може бути виконана в зазначені строки, більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з особою (органом), яка (який) призначила(в) експертизу (залучила(в) експерта) (далі - уповноважена особа (орган), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

Види експертиз та результати їх проведення

Основні завдання
Керівництво
ЧЕРЕДНІЧЕНКО Дмитро Костянтинович
Начальник Головного експертно-криміналістичного центру:
полковник
щоп'ятниці з 10.00 до 12.00
Силкін Олександр Сергійович
Перший заступник начальника Головного експертно-криміналістичного центру:
полковник
Поштова адреса:
08301, м. Бориспіль, Київська обл., ОКПП
Телефон:
(044) 239-84-13 / (044) 281-78-68
{c_map}
Форми на запити з публічної інформації можна отримати за адресою:
08301, м. Бориспіль, Київська обл., ОКПП
Телефон:
(044) 239-84-13 / (044) 281-78-68
{pi_map}
+ Розгорнути меню