Стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Адміністрації Державної прикордонної служби України у 2021 році

НАЗАД
17 сiчня 2022 12:41

Стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли 

до органів управління Державної прикордонної служби України

у 2021 році

У 2021 році в органах управління Державної прикордонної служби України робота зі зверненнями громадян проводилася відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, Закону України від 02.10.1996 № 384/96 – ВР «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказів та розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби України і була спрямована на забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, задоволення їхніх прав та інтересів, оперативного розв’язання порушених у них питань.

В органи управління Державної прикордонної служби України у 2021 році надійшло 27425 звернень громадян, що на 7,0% менше порівняно з 2020 роком (у 2020 році – 29505), з них:

до Адміністрації Державної прикордонної служби України – 17181 (у 2020 році – 16643) – збільшення на 3,2%;

до регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України – 6249 (у 2020 році – 7763 ) – зменшення на 19,5%;

до підрозділів центрального підпорядкування – 3995 (у 2020 році – 5099)  – зменшення на 21,7%.

Вид звернень громадян:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Всього надійшло звернень

16643

17181

12862

10244

Заяви (клопотання)

16581

(99,6%)

17085

(99,4%)

12373 (96,2%)

9769 (95,4%)

Скарги

62

(0,4%)

96

(0,6%)

489

(3,8%)

475

(4,6%)

Характер звернень:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Усні (подані на особистому прийомі)

59

68

327

389

Надіслані поштою

16584

17113

12535

9855

Повторні звернення

174

1525

145

187

Колективні звернення

51

24

43

15

Анонімні звернення

11

13

762

188

Звернення, що не належать до повноважень суб’єктів звернень

115

119

2022

2126

Звернення громадян розглянуто:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Особисто керівником

206

(1,2%)

204

(1,9%)

8681

(67,4%)

7310

(71,4%)

Заступниками керівника

4982

(29,9%)

5111

(29,7%)

1655

(12,9%)

1845

(18,0%)

Начальниками управлінь (відділів)

11455

(68,9%)

11866

(68,4%)

2536

(19,7)

1089

(10,6)

Звернення надійшли від:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Громадяни України

14129

(84,9%)

14936

(86,9%)

12226

(95,1%)

9893

(96,6%)

Іноземні громадяни та особи без громадянства

2514

(15,1%)

2245

(13,1%)

636

(4,9%)

351

(3,4%)

Категорії заявників  (з загальної кількості звернень):

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Герої України, Радянського Союзу, Соціалістичної Праці

0

0

1

0

учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни

3

3

6

2

учасник бойових дій на території інших країн за часів СРСР

26

(0,2%)

18

(0,1%)

8

15

учасник бойових дій, який брав безпосередню участь в АТО

142

(0,9%)

250

(1,5%)

2017

(15,7%)

1418

(13,8%)

ветеран військової служби ДПСУ

79

(0,5%)

233

(1,4%)

241

(1,9%)

431

(4,2%)

пенсіонер з числа військовослужбовців ДПСУ

4659

(28,0%)

4017

(23,4%)

431

(3,4%)

550

(5,4%)

Військовослужбосвець запасу ПВ/ ДПСУ

83

(0,5%)

119

(0,7%)

2036

(15,8%)

1383

(13,5%)

ветеран праці ДПСУ

6

2

3

6

пенсіонер ДПСУ

0

0

295

(2,3%)

301

(2,9%)

державний службовець ДПСУ

2

0

8

17

(0,2%)

працівник бюджетної сфери  ДПСУ

5

12

43

(0,3%)

61

(0,6%)

член сім’ї військовослужбовця ДПСУ

25

71

(0,4%)

255

(2,0%)

232

(2,3%)

член сім’ї учасника бойових дій, який брав безпосередню участь в АТО

3

0

67

(0,5%)

75

(0,7%)

військовослужбовці  ДПСУ, з них:

36

(0,2%)

75

(0,4%)

506

(3,9%)

698

(6,8%)

Офіцерський склад ДПСУ

17

10

131

(1,0%)

188

(1,8%)

Сержантський і старшинський склад ДПСУ

17

65

330

(2,6%)

441

(4,3%)

Рядовий склад ДПСУ

2

0

45

(0,3%)

69

(0,7%)

Основні питання, які порушували громадяни у зверненнях:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Порядок перетинання державного кордону, непропуск через державний кордон тощо

1573

(9,5%)

1052

(6,1%)

3338

(26,0%)

2385

(23,3%)

Фінансове забезпечення

4639

(27,9%)

4007

(23,3%)

3501

(31,5%)

2664

(26,0%)

Порядок проходження служби, поновлення на службі, переведення по службі 

194

(1,2%)

211

(1,2%)

348

(2,7%)

263

(2,6%)

Виділення санаторно-курортних путівок на лікування

146

(0,9%)

203

(1,2%)

69

(0,5%)

81

(0,8%)

Отримання житла, поновлення в черзі на його отримання

137

(0,8%)

119

(0,7%)

407

(3,2%)

617

(6,0%)

Неправомірні дії посадових осіб

9

16

250

(1,9%)

190

(1,9%)

Неправомірні дії прикордонників

0

4

194

(1,5%)

252

(2,5%)

Надання інформації про перетинання кордону

5262

(31,6%)

5307

(30,9%)

__0___

0_

Тимчасове обмеження права виїзду за межі України

4364

(26,2%)

5932

(34,5%)

__0___

__0___

Інші питання

304

(1,8%)

294

(1,7%)

4198

(32,7%)

3792

(36,9%)

Структурними підрозділами Державної прикордонної служби України за напрямами службової діяльності розглянуто звернень:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Департамент охорони державного кордону (штаб)

1712

(10,3%)

1167

(6,8%)

2120 (16,5%)

1355 (13.2%)

Управління (відділ) кадрового менеджменту

202

(1,2%)

215

(1,3%)

973

(7,6%)

1164

(11.4%)

Управління охорони здоров’я        (мед. служба)

15

(0,1%)

222

(1,3%)

240

(1,9%)

351

(3.4%)

Управління (відділ) тилового забезпечення

136

(0,8%)

152

(0,9%)

993

(7,7%)

1266

(12.4%)

Управління (відділ) озброєння та інженерно-технічного забезпечення

1

2

8

25

(0.2%)

Фінансово-економічне  (відділ) управління

4636

(27,9%)

4002

(23,3%)

4110 (32,0%)

2387 (23.3%)

Управління (відділ) соціально-гуманітарного забезпечення

60

(0,4%)

60

(0,3%)

146

(1,1%)

142

(1,4%)

Управління юридичного забезпечення (юридична служба)

15

(0,1%)

20

(0,1%)

127

(1,0%)

174

(1,7%)

Головний центр обробки спеціальної  інформації

9575

(57,5%)

11008

(64,1%)

____

____

Інші структурні підрозділи

291

(1,7%)

333

(1,9%)

4145

(32,2%)

3380

(33.0%)

За результатами розгляду звернень громадян:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Вирішено позитивно

11200

(67,3%)

12703

(73,9%)

5193

(40,4%)

3749

(36.6%)

Надано роз’яснення

3971

(23,8%)

3626

(21,1%)

3496

(27,2%)

3463

(33.8%)

Відмовлено у задоволенні вимог

762

(4,6%)

304

(1,8%)

233

(1,8%)

209

(2.0%)

Звернення, що повернуто авторові відповідно до сттатей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»

41

(0,2%)

31

(0,2%)

923

(7,2%)

246

(2.4%)

Звернення, що не підлягає  розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»

12

(0,1%)

13

(0,1%)

782

(6,1%)

267

(2.6%)

Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі тощо

115

(0,7%)

119

(0,7%)

2022

(15,7%)

2126

(20.8%)

Перебуває у стадії розгляду

542

(3,3%)

385

(2,2%)

213

(1,1%)

184

(1,8%)

У регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України надійшло:

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України

Кількість звернень

2020 рік

2021 рік

Східне регіональне управління

2392

(18,6%)

2469

(24,1%)

Південне регіональне управління

2029

(15,8%)

1696

(16,5%)

Західне   регіональне управління

3110

(24,2%)

1850

(18,0%)

Регіональне управління морської охорони

232

(1,8%)

234

(2,3%)

Житомирський прикордонний загін

293

(2,3%)

253

(2,5%)

Чернігівський прикордонний загін

194

(1,5%)

129

(1,3%)

Мобільний прикордонний загін

14

7

ОКПП “Київ”

149

(1,1%)

165

(1,6%)

Національна академія ДПСУ

ім. Б. Хмельницького

187

(1,5%)

293

(2,9%)

Головний центр підготовки особового складу ДПСУ  ім. генерал-майора Ігоря Момота

194

(1,5%)

129

(1,3%)

Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

36

(0,3%)

53

(0,5%)

Окрема комендатура охорони і забезпечення

62

(0,3%)

67

(0,7%)

Центральна база зберігання та постачання

14

4

Головний військово-медичний клінічний центр

26

(0,2%)

68

(0,7%)

Центральна військово-лікарська комісія

63

(0,5%)

76

(0,7%)

Контактний центр ДПСУ

3867

(30,0%)

2751

(26,8%)

Найкраще робота зі зверненнями громадян протягом 2021 року проводилася в управлінні кадрового менеджменту Адміністрації Держприкордонслужби України, а також в управліннях Східного та Західного регіональних управлінь, Сумському, Луцькому, Лисичанському, Львівському, Могилів-Подільському, Харківському, Донецькому, Одеському та Херсонському прикордонних загонах, а також у Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького та у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.  

Головними завданнями у роботі зі зверненнями громадян на 2022 рік Головою Державної прикордонної служби України визначено:

вдосконалення системи контролю за додержанням вимог чинного законодавства щодо забезпечення:

конституційних прав громадян на звернення;

всебічного, кваліфікованого і оперативного вирішення порушених у зверненнях питань;

задоволення законних прав та інтересів громадян.

Популярні розділи та сервіси