Стан роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до Адміністрації Державної прикордонної служби України у 2020 році

НАЗАД
26 сiчня 2021 12:41

 

Стан роботи зі зверненнями громадян,

що надійшли  до органів управління Державної прикордонної служби України

у 2020 році

У 2020 році в органах управління Державної прикордонної служби України робота зі зверненнями громадян проводилася відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, Закону України від 02.10.1996 № 384/96 – ВР «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказів та розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби України і була спрямована на забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, задоволення їхніх прав та інтересів, оперативного розв’язання порушених у них питань.

Авторам звернень за результатами розгляду в установлені законом терміни надавалися письмові відповіді, а тим, хто був на прийомі у керівництва Державної прикордонної служби України, – усні. У деяких випадках відповіді на звернення надавалися після їх більш докладного вивчення та вирішення з подальшим доведенням результатів розгляду до відома заявників.

В органи управління Державної прикордонної служби України у 2020 році надійшло 29505 звернень громадян, що на 1,5% більше порівняно з 2019 роком (у 2019 році – 29065), з них:

до Адміністрації Державної прикордонної служби України – 16643 (у 2019 році – 19583) – зменшення на 15,0%;

до регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України – 7763 (у 2019 році – 5614  ) – збільшення на 38,3%;                    

до підрозділів центрального підпорядкування – 5099 (у 2019 році – 3868)  – збільшення на 31,8%.

Вид звернень громадян:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Всього надійшло звернень

19583

16643

9482

12862

Заяви (клопотання)

19529

(99,7%)

16581

(99,6%)

8767 (92,5%)

12373 (96,2%)

Скарги

54

(0,3%)

62

(0,4%)

715

(7,5%)

489

(3,8%)

Характер звернень:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Усні (подані на особистому прийомі)

204

59

562

327

Надіслані поштою

19379

16584

8920

12535

Повторні звернення

88

174

137

145

Колективні звернення

34

51

30

43

Анонімні звернення

23

11

352

762

Звернення, що не належать до повноважень суб’єктів звернень

160

115

1674

2022

Звернення громадян розглянуто:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Особисто керівником

633

(3,2%)

206

(1,2%)

6653

(70,2%)

8681

(67,4%)

Заступниками керівника

3891

(19,9%)

4982

(29,9%)

1187

(12,5%)

1655

(12,9%)

Начальниками управлінь (відділів)

15059

(76,9%)

11455

(68,9%)

1642

(17,3)

2536

(19,7)

Звернення надійшли від:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Громадяни України

16101

(82,2%)

14129

(84,9%)

8823

(93,0%)

12226

(95,1%)

Іноземні громадяни та особи без громадянства

3482

(17,8%)

2514

(15,1%)

659

(7,0%)

636

(4,9%)

 

 

Категорії заявників  (з загальної кількості звернень):

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Герої України, Радянського Союзу, Соціалістичної Праці

0

0

0

1

учасники та інваліди Великої Вітчизняної війни

0

3

6

6

учасник бойових дій на території інших країн за часів СРСР

50

(0,3%)

26

(0,2%)

36

(0,4%)

8

учасник бойових дій, який брав безпосередню участь в АТО

94

(0,5%)

142

(0,9%)

766

(8,1%)

2017

(15,7%)

ветеран військової служби ДПСУ

77

(0,4%)

79

(0,5%)

163

(1,7%)

241

(1,9%)

пенсіонер з числа військовослужбовців ДПСУ

809

(4,1%)

4659

(28,0%)

195

(2,1%)

431

(3,4%)

Військовослужбосвець запасу ПВ/ ДПСУ

41

83

(0,5%)

1050

(11,1%)

2036

(15,8%)

ветеран праці ДПСУ

1

6

4

3

пенсіонер ДПСУ

0

0

127

(1,3%)

295

(2,3%)

державний службовець ДПСУ

1

2

11

8

працівник бюджетної сфери  ДПСУ

2

5

62

(0,7%)

43

(0,3%)

член сім’ї військовослужбовця ДПСУ

26

25

239

(2,5%)

255

(2,0%)

член сім’ї учасника бойових дій, який брав безпосередню участь в АТО

8

3

88

(0,9%)

67

(0,5%)

військовослужбовці  ДПСУ, з них:

34

36

550

(5,7%)

506

(3,9%)

Офіцерський склад ДПСУ

13

17

153

(1,6%)

131

(1,0%)

Сержантський і старшинський склад ДПСУ

18

17

364

(3,8%)

330

(2,6%)

Рядовий склад ДПСУ

3

2

33

(0,3%)

45

(0,3%)

Основні питання, які порушували громадяни у зверненнях:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

 

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Порядок перетинання державного кордону, непропуск через державний кордон тощо

1207

(6,1%)

1573

(9,5%)

2975

(31,4%)

3338

(26,0%)

Фінансове забезпечення

 

549

(2,8%)

4639

(27,9%)

1157

(12,2%)

3501

(31,5%)

Порядок проходження служби, поновлення на службі, переведення по службі 

168

(0,9%)

194

(1,2%)

496

(5,2%)

348

(2,7%)

Виділення санаторно-курортних путівок на лікування

246

(1,2%)

146

(0,9%)

52

(0,5%)

69

(0,5%)

Отримання житла, поновлення в черзі на його отримання

148

(0,8%)

137

(0,8%)

229

(2,4%)

407

(3,2%)

Неправомірні дії посадових осіб

14

(0,1%)

9

 

298

(3,1%)

250

(1,9%)

Неправомірні дії прикордонників

2

0

265

(2,8%)

194

(1,5%)

Надання інформації про перетинання кордону

8661

(44,2%)

5262

(31,6%)

_____

_____

Тимчасове обмеження права виїзду за межі України

8282

(42,3%)

4364

(26,2%)

_____

_____

Інші питання

285

(1,5%)

304

(1,8%)

4010

(42,4%)

4198

(32,7%)

Структурними підрозділами Державної прикордонної служби України за напрямами службової діяльності розглянуто звернень:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Департамент охорони державного кордону (штаб)

1467

(7,5%)

1712

(10,3%)

2290 (24,2%)

2120 (16,5%)

Управління (відділ) кадрового менеджменту

147

(0,8%)

202

(1,2%)

897

(9,5%)

973

(7,6%)

Управління охорони здоров’я        (мед. служба)

283

(1,4%)

15

(0,1%)

267

(2,8%)

240

(1,9%)

Управління (відділ) тилового забезпечення

117

(0,6 %)

136

(0,8%)

668

(7,0%)

993

(7,7%)

Управління (відділ) озброєння та інженерно-технічного забезпечення

6

1

15

8

Фінансово-економічне  (відділ) управління

543

(2,8%)

4636

(27,9%)

1460 (15,4%)

4110 (32,0%)

Управління (відділ) соціально-гуманітарного забезпечення

49

(0,3%)

60

(0,4%)

153

(1,6%)

146

(1,1%)

Управління юридичного забезпечення (юридична служба)

33

(0,2%)

 

15

(0,1%)

 

147

(1,6%)

127

(1,0%)

Головний центр обробки спеціальної  інформації

16759

(85,6%)

9575

(57,5%)

____

____

Інші структурні підрозділи

1797

(0,9%)

291

(1,7%)

3585

(37,7%)

4145

(32,2%)

За результатами розгляду звернень громадян:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2019 рік

2020 рік

2019 рік

2020 рік

Вирішено позитивно

 

13466

(68,8%)

11200

(67,3%)

3378

(35,6%)

5193

(40,4%)

Надано роз’яснення

4456

(22,8%)

3971

(23,8%)

3173

(33,5%)

3496

(27,2%)

Відмовлено у задоволенні вимог

1013

(5,2%)

762

(4,6%)

163

(1,7%)

233

(1,8%)

Звернення, що повернуто авторові відповідно до сттатей 5 і 7 Закону України «Про звернення громадян»

123

(0,6%)

41

(0,2%)

666

(7,0%)

923

(7,2%)

Звернення, що не підлягає  розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України «Про звернення громадян»

28

(0,1%)

12

(0,1%)

325

(3,4%)

782

(6,1%)

Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі тощо

160

(0,8%)

115

(0,7%)

1674

(17,7%)

2022

(15,7%)

Перебуває у стадії розгляду

337

(1,7%)

542

(3,3%)

103

(1,1%)

213

(1,1%)

У регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України надійшло:

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України

Кількість звернень

2019 рік

2020 рік

Центральне регіональне управління

6

0

Північне регіональне управління

766

(8,1%)

0

Донецько-Луганське регіональне управління

400

(4,2%)

0

Азово-Чорноморське регіональне управління

312

(3,3%)

0

Східне регіональне управління

1524

(16,1%)

2392

(18,6%)

Південне регіональне управління

858

(9,0%)

2029

(15,8%)

Західне   регіональне управління

1754

(18,5%)

3110

(24,2%)

Регіональне управління морської охорони

0

232

(1,8%)

Житомирський прикордонний загін

0

293

(2,3%)

Чернігівський прикордонний загін

0

194

(1,5%)

Мобільний прикордонний загін

123

(1,3%)

14

ОКПП “Київ”

339

(3,6%)

149

(1,1%)

Національна академія ДПСУ

ім. Б. Хмельницького

139

(1,5%)

187

(1,5%)

Головний центр підготовки особового складу ДПСУ  ім. генерал-майора Ігоря Момота

123

(1,3%)

194

(1,5%)

Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

20

(0,3%)

36

(0,3%)

Окрема комендатура охорони і забезпечення

24

(0,3%)

62

(0,3%)

Центральна база зберігання та постачання

 

4

14

Головний військово-медичний клінічний центр

 

62

(0,6%)

26

(0,2%)

Центральна військово-лікарська комісія

82

(0,9%)

63

(0,5%)

Контактний центр ДПСУ

3053

(32,2%)

3867

(30,0%)

Найкраще робота зі зверненнями громадян протягом 2020 року проводилася в управлінні кадрового менеджменту Адміністрації Держприкордонслужби України, в управліннях  Східного та Західного  регіональних управлінь, Львівському, Сумському, Луцькому, Донецькому, Чопському, Харківському, Херсонському, Могилів-Подільському, Луганському прикордонних загонах та у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Головними завданнями у роботі зі зверненнями громадян на 2021 рік Головою Державної прикордонної служби України визначено:

вдосконалення системи контролю за додержанням вимог чинного законодавства щодо забезпечення:

конституційних прав громадян на звернення;

всебічного, кваліфікованого і оперативного вирішення порушених у зверненнях питань;

задоволення законних прав та інтересів громадян.

Популярні розділи та сервіси