Порядок організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок

НАЗАД
13 червня 2022 15:41

ПОРЯДОК
організації виїзду дітей за кордон
на оздоровлення та відпочинок затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року № 1167 зі змінами від 10 червня 2022 року № 661

1. Цей Порядок регламентує виїзд організованої групи дітей (двох і більше) віком від 7 до 18 років (далі ― група дітей) за кордон на оздоровлення та відпочинок за попередньо визначеними та затвердженими маршрутом і програмою перебування.

Дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон
на оздоровлення та відпочинок разом із батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями),
 у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах).

2. Діяльність, пов’язану з організацією виїзду групи дітей, можуть провадити структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, підприємства, установи, організації, зокрема благодійні та громадські, за умови, що їх установчими документами передбачається провадження або сприяння діяльності з організації оздоровлення та відпочинку групи дітей за кордоном (далі ― організатор).

3. Забезпечення організації оздоровлення та відпочинку дітей в сім’ї,
що приймає дітей, або закладі (літній табір, санаторій, пансіонат тощо)
(далі ― заклад оздоровлення та відпочинку) здійснює сторона, що приймає дітей на оздоровлення та відпочинок (далі ― сторона, що приймає дітей), відповідно до договору про надання послуг з оздоровлення та відпочинку групи дітей (далі ― договір), укладеного з організатором.

4. Координацію діяльності, пов’язаної з організацією виїзду групи дітей, і контроль за її провадженням здійснюють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних і Київської міської держадміністрацій (далі ― структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) та Нацсоцслужба.

5. Оформлення виїзду групи дітей проводиться за наявності у кожної дитини паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

6. Згода на виїзд групи дітей надається структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за місцем проживання дітей
(крім зон безпеки, прилеглих до району бойових дій, районів проведення антитерористичної операції, районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя) та тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях).

Нацсоцслужба надає згоду на виїзд груп дітей, до складу яких входять діти з різних регіонів України та діти із зон безпеки, прилеглих до району бойових дій, районів проведення антитерористичної операції, районів здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованої території України (Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) та тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях.

61. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок здійснюється за наявності згоди Нацсоцслужби.

Органи, установи та організації незалежно від типу та форми власності, уповноважені здійснювати заходи з оздоровлення та відпочинку дітей у сім’ях та закладах держави, до якої такі діти запрошені (далі — сторона, що приймає дітей), подають до Нацсоцслужби:

запрошення на оздоровлення та відпочинок дітей, складене мовою держави, до якої виїжджає група дітей, та його переклад українською мовою, засвідчений підписом перекладача. У запрошенні зазначається: держава, до якої діти запрошуються на оздоровлення та відпочинок; строк, на який виїжджає група дітей, із зазначенням дати їх повернення; кількість запрошених дітей; вік дітей; можливість прийняття дітей, які потребують допоміжних засобів реабілітації; умови фінансового забезпечення організації оздоровлення та відпочинку; умови проживання, харчування дітей та осіб, які супроводжують групу дітей; зобов’язання щодо страхування дітей та осіб, які супроводжують групу дітей; інформація про заклади, в яких планується розміщення дітей (адреса закладу), або список осіб або членів сімей, які прийматимуть дітей на оздоровлення та відпочинок з України, за формою згідно з додатком 8; гарантії забезпечення та захисту прав дитини під час перебування на оздоровленні та відпочинку за кордоном, а також повернення таких дітей та осіб, які їх супроводжують, до України;

лист від центрального/місцевого органу виконавчої влади держави, до якої запрошуються діти на оздоровлення та відпочинок, в якому зазначається те, що сторона, що приймає дітей, уповноважена здійснювати організацію оздоровлення та відпочинку дітей з України в сім’ях та закладах за кордоном, надаються гарантії повернення дітей до України, та його переклад українською мовою, засвідчений підписом перекладача.

Нацсоцслужба, отримавши запрошення, визначає регіони, в яких діти найбільше потребують оздоровлення та відпочинку в період надзвичайного або воєнного стану в Україні (із урахуванням потреб регіонів, у тому числі, в яких ведуться активні бойові дії; які зазнали руйнувань внаслідок проведення бойових дій; деокуповані території; регіони, до яких евакуйовано дітей) та звертається з листом до обласних, Київської міської військових адміністрацій щодо формування групи дітей та підготовки пакета документів для їх виїзду за кордон на оздоровлення та відпочинок.

Обласні, Київська міська військові адміністрації формують групу дітей, призначають осіб, які супроводжують групу дітей, та подають до Нацсоцслужби для отримання згоди на виїзд дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок пакет таких документів:

1) заяву батьків, завірену службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини);

2) погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених у підпунктах 2—5 пункту 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239);

3) копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

4) копію медичної довідки про стан здоров’я кожної дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення, за формою, затвердженою МОЗ (у разі відсутності можливості її
оформлення — письмова заява законного представника дитини, що підтверджує відсутність або наявність у дитини хвороб);

5) копію наказу структурного підрозділу обласної, Київської міської військової адміністрації, завданням якого є формування групи дітей та підготовка пакета документів для виїзду дітей за кордон, яким призначено керівника групи дітей/організатора та осіб, які супроводжують групу дітей, що є відповідальними за життя та здоров’я дітей під час перевезення та перебування дітей за кордоном. Кількість осіб, які супроводжують групу дітей, визначається з розрахунку одна особа на 15 дітей;

6) списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, за формою згідно з додатком 7.

Нацсоцслужба з моменту отримання пакета документів від обласних, Київської міської військових адміністрацій протягом 10 робочих днів здійснює розгляд поданих документів та надає згоду на виїзд організованої групи дітей за кордон.

У разі невідповідності документів, поданих обласною, Київською міською військовою адміністрацією або стороною, що приймає дітей, визначеним вимогам Нацсоцслужба має право повернути пакет документів на доопрацювання.

62. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду з України групи дітей здійснюється прикордонний контроль із пред’явленням таких документів:

згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;

списків групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, за формою згідно з додатком 7;

паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених у підпунктах 2—5 пункту 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239);

заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини).

Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в’їзду в Україну або виїзду з України проставляє на списку штампи з відмітками “Виїзд” або “В’їзд”, а також “Державний кордон перетнули” та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися, зокрема осіб, які супроводжують групу дітей.

63. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану оздоровлення та відпочинок дітей забезпечується відповідно до пунктів 1, 4, 13—15, 17, 18 (крім абзаців четвертого і п’ятого), 19, 22, 23 цього Порядку.

Оздоровлення та відпочинок за кордоном дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, у сім’ях забороняється (допускається оздоровлення та відпочинок таких дітей виключно у складі організованих груп у закладах).

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які були евакуйовані з України, можуть забезпечуватися послугами з оздоровлення та відпочинку у складі організованих груп виключно на території держави, в якій вони перебувають.

7. У разі надходження від іншої держави офіційного запрошення на оздоровлення та відпочинок групи дітей Нацсоцслужба доручає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення підбір дітей та підготовку документів, визначених пунктами 8 і 9 цього Порядку.

8. Організатором для отримання згоди на виїзд групи дітей не менше ніж за 15 робочих днів до виїзду подаються або надсилаються поштою до відповідного органу, зазначеного в пункті 6 цього Порядку, заява та
такі документи:

1) оригінал договору або його нотаріально засвідчена копія.

Договір складається з таких розділів: сторони договору, предмет договору, мета договору, права і обов’язки сторін, відповідальність сторін і додаткові умови.

У розділі договору “Відповідальність сторін” організатором та стороною, що приймає групу дітей, обов’язково визначаються:

умови безпечного перебування дітей і гарантії повернення їх в Україну у визначені строки;

сторона, яка є відповідальною за життя та здоров’я дітей під час їх перебування на оздоровленні та відпочинку;

сторона договору, яка здійснює фінансове забезпечення оздоровлення та відпочинку групи дітей за кордоном, зокрема, відшкодовує витрати на страховий поліс, проїзд, проживання, харчування дітей у період оздоровлення та відпочинку групи дітей за кордоном;

зобов’язання організатора та сторони, що приймає групу дітей, забезпечити їх повернення в Україну у визначений договором строк;

сторона договору, яка здійснює відшкодування всіх супутніх фінансових витрат, включаючи надання юридичного супроводу, в разі виникнення обставин, що порушують права дитини, загрожують її життю та здоров’ю, унеможливлюють її повернення в Україну у визначений договором строк;

2) оригінал запрошення, складений мовою держави, до якої виїжджає група дітей, та його переклад українською мовою, засвідчений підписом перекладача. Копія диплома перекладача додається.

У запрошенні зазначаються:

держава, до якої діти запрошуються на оздоровлення та відпочинок;

кількість запрошених дітей;

строк, на який виїжджає група дітей, із зазначенням дати їх повернення;

умови фінансового забезпечення організації оздоровлення та відпочинку;

умови проживання, харчування;

гарантії забезпечення та захисту прав дитини під час перебування на оздоровленні та відпочинку за кордоном;

контактні дані особи на випадок непередбачуваних обставин (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), найменування посади, номер телефону, адреса електронної пошти).

У разі запрошення групи дітей на оздоровлення та відпочинок до закладу оздоровлення та відпочинку організатором надаються реквізити такого закладу і контактні дані відповідальної особи;

3) копії установчих документів організатора, завірені організатором, та копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань щодо їх реєстрації;

4) нотаріально засвідчена копія згоди батьків дитини на її виїзд за кордон або нотаріально засвідчена копія згоди одного з батьків у
випадках та за умови наявності документів, передбачених
підпунктами 2―4 пункту 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (ЗП України, 1995 р., № 4, ст. 92; Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2239);

5) копія медичної довідки про стан здоров’я кожної дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення, за формою, затвердженою наказом МОЗ.

Під час виїзду групи дітей до держави з ендемічними територіями дітям і особам, які супроводжують групу дітей, мають здійснюватися щеплення, які необхідно проводити для в’їзду в такі держави;   

6) копія міжнародного страхового поліса медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей та осіб, які згідно з наказом організатора уповноважені супроводжувати дітей і на яких покладається відповідальність за життя і здоров’я дітей та їх повернення в Україну
(далі ― особи, які супроводжують групу дітей), та переклад його істотних умов українською мовою, засвідчений підписом перекладача. Копія диплома перекладача додається.

У разі перевищення суми витрат, передбаченої страховими полісами медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, витрати на надання необхідної медичної допомоги в державі перебування забезпечує сторона, що приймає дітей;

7) оригінал наказу про призначення керівника групи та осіб, які супроводжують групу дітей, в якому зазначається інформація про наявність досвіду супроводження груп дітей та  до якого додаються:

копія паспорта громадянина України;

диплом або сертифікат, що підтверджує знання іноземної мови;

оригінал довідки про непритягнення особи до кримінальної відповідальності, відсутність судимості або обмежень, передбачених законодавством;

консультаційний висновок спеціаліста щодо стану здоров’я згідно з формою первинної облікової документації, затвердженою МОЗ, до якого додаються сертифікати від нарколога та психіатра, що підтверджують відсутність алко- та наркозалежності, психічних захворювань, медична довідка про відсутність інфекційних захворювань;

8) списки групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують дітей на оздоровлення та відпочинок, за формою згідно з додатком 1.

Список складається у трьох примірниках, один з яких залишається в організатора, другий ― в органі, що надав згоду на виїзд групи дітей, третій примірник передається до МЗС органом, що надав згоду на виїзд групи дітей, не пізніше ніж за три календарних дні до виїзду групи дітей.

У разі коли група дітей виїжджає або вилітає за кордон декількома рейсами, організатор подає МЗС примірники списків відповідно до кількості рейсів;

9) список осіб або членів сім’ї, які прийматимуть дітей на оздоровлення та відпочинок з України, за формою згідно з додатком 2;

10) гарантійний лист, що підтверджує відповідність оригіналам копій документів, передбачених абзацами третім і четвертим цього підпункту, підписаний стороною, що приймає групу дітей.

До гарантійного листа додаються:

копії документів, які засвідчують особу або членів сім’ї, які прийматимуть дітей з України на оздоровлення та відпочинок;

копії документів про відсутність в особи або членів сім’ї, які прийматимуть дітей з України на оздоровлення та відпочинок, судимості, алко- і наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань. Строк дії зазначених документів становить один рік з дати їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством держави, в якій вони видані, про що зазначається в таких документах.

Документи щодо відсутності в осіб або членів сім’ї, які приймають  дітей з України на оздоровлення та відпочинок, судимості, алко- і наркозалежності, психічних та інфекційних захворювань, не подаються в разі наявності листа від уповноваженого органу держави, яка приймає дітей, щодо підтвердження зазначених відомостей;

11) копії документів, що визначають умови перевезення групи дітей:

документів, що підтверджують бронювання квитків, ― у разі використання міжнародного автомобільного, повітряного або залізничного транспорту;

договору з транспортним підприємством, що містить інформацію про ліцензію на здійснення міжнародних перевезень пасажирів, про технічний стан транспортного засобу, яким здійснюється перевезення дітей; посвідчення водія, гарантійний лист іноземного перевізника ― у разі використання послуг нерегулярного пасажирського перевезення.

Перевезення групи дітей по території України здійснюється відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8,
с. 142; 2007 р., № 75, ст. 2791);

12) опис маршруту від місця проживання або перебування дитини до місця оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку, який складається організатором.

В описі маршруту зазначаються ім’я, прізвище та по батькові
(за наявності) дітей та місце їх виїзду, види транспорту, які використовують під час перевезення дітей, час перебування в дорозі, місця і тривалість транзитних зупинок (для нерегулярних перевезень), умови харчування під час прямування, місце передання дітей від батьків або законних представників (їх контактні дані) до керівника групи дітей або особи, яка супроводжує групу дітей, ― по території України, місце передання дітей від керівника групи дітей або особи, яка супроводжує групу дітей, до закладу оздоровлення та відпочинку або сім’ї, що приймає дітей.

9. Для отримання згоди на виїзд групи дітей, до складу якої входять
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, організатор не менше ніж за 15 робочих днів подає або надсилає поштою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужби заяву і документи, передбачені пунктом 8 цього Порядку, а також:

1) оригінал акта про ознайомлення особи або члена сім’ї, що приймає дітей на оздоровлення та відпочинок дітей з України, з умовами організації виїзду дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон на оздоровлення та відпочинок за формою згідно з додатком 3, справжність підпису якої/якого засвідчується нотаріально, відповідно до права держави, до якої група дітей виїжджає на оздоровлення та відпочинок. Організатор та сторона, що приймає дітей, зобов’язані забезпечити особу або члена сім’ї, яка приймає дітей на оздоровлення та відпочинок з України, перекладом зазначеного акта мовою держави, в якій перебуватимуть діти на оздоровленні та відпочинку;

2) нотаріально засвідчені копії згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на відпочинок та оздоровлення, передбачені пунктом 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.

У згоді зазначається інформація про форму влаштування дитини (заклад інституційного догляду та виховання дітей, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім’я, опіка, піклування), найменування документа та органу, що прийняв рішення про влаштування дитини.

10. Пакет документів для отримання згоди структурних підрозділів з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужби на виїзд групи дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок подається в паперовому вигляді. Документи розглядаються протягом десяти робочих днів із дати надходження документів до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужби.

У разі електронної інформаційної взаємодії структурних підрозділів з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужби з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, що володіють інформацією, необхідною для отримання згоди, така інформація заявником не подається.

За результатами розгляду поданих документів організатору надається згода на виїзд групи дітей або вмотивована відмова.

Організатор надає інформацію батькам (опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям) про особу або сім’ю (кількість власних дітей, побутові умови, традиції та захоплення сім’ї), яка приймає дітей з України на оздоровлення та відпочинок, або про  заклади оздоровлення та відпочинку, до яких діти виїжджають на оздоровлення та відпочинок.

Батьки (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі) надають організатору інформацію про дитину, яка виїжджає за кордон на оздоровлення та відпочинок, за формою згідно з додатком 4.

Якщо сторона, що приймає дітей, запрошує декілька груп дітей у різні строки перебування дітей за кордоном, організатор може подавати органу, що надає згоду на виїзд групи дітей (структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужбі), загальний пакет документів із зазначенням кількості груп дітей (включаючи кількість дітей та осіб, які їх супроводжують) та строків їх перебування на оздоровленні та відпочинку за кордоном.

11. У разі тимчасового виїзду дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, за межі України на оздоровлення та відпочинок, зокрема у складі організованої групи дітей, та перебування її за межами України строком до 90 днів законні представники дитини зобов’язані повідомити про це службі у справах дітей за місцем первинного обліку.

Інформація про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виїхали на оздоровлення та відпочинок за кордон, вноситься до банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

12. Для супроводження групи дітей призначається керівник групи дітей.

Керівником групи дітей може бути призначено особу, якій виповнилося 25 років, яка має професійно-кваліфікаційну підготовку за спеціальністю “педагог” або за спеціальністю, що передбачає роботу з дітьми, та не менше ніж три роки досвіду роботи з дітьми або досвід супроводження груп дітей.

Кількість осіб, які супроводжують групу дітей, визначається з розрахунку одна супроводжуюча особа на 15 дітей.

Якщо перевезення відбувається повітряним шляхом, кількість осіб, які супроводжують групу дітей, визначається з розрахунку одна така особа на 25 дітей. Сторона, що приймає дітей, забезпечує їх супроводження з аеропорту до місця перебування відповідно до правил перевезення дітей в держави перебування.

Організатор або сторона, що приймає дітей, зобов’язані на весь період оздоровлення та відпочинку групи дітей забезпечити їх супроводом перекладача із знанням мови держави перебування.

13. Під час передачі дитини керівником групи дітей або особою, яка супроводжує дітей, особі або члену сім’ї, яка приймає дітей на оздоровлення та відпочинок, уповноваженій особі закладу оздоровлення та відпочинку, де дитина перебуватиме на оздоровленні та відпочинку, складається акт про передачу дитини за формою згідно з додатком 5.

Після закінчення строку оздоровлення та відпочинку дитини складається акт про передачу дитини особою або членом сім’ї, яка приймала дітей на оздоровлення та відпочинок, уповноваженою особою закладу оздоровлення та відпочинку керівнику групи дітей або особі, яка супроводжує групу дітей, за формою згідно з додатком 6.

Копії актів про передачу дитини надсилається організатором за допомогою засобів електронного зв’язку до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужби не пізніше ніж за два календарних дні після передачі дитини.

14. У разі направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до сім’ї керівник групи дітей або особа, яка супроводжує групу дітей, зобов’язані проводити періодичний моніторинг умов перебування дітей у кожній сім’ї, про що складається звіт, який подається органу, що надав згоду на виїзд групи дітей, не пізніше ніж через п’ять календарних днів після їх повернення в Україну.

Зазначений моніторинг проводиться керівником групи дітей або особою, яка супроводжує групу дітей, з використанням засобів електронної комунікації один раз на три календарних дні та шляхом відвідування сім’ї, в якій дитина перебуває, не менше одного разу протягом строку оздоровлення та відпочинку.

15. Сім’я або заклад оздоровлення та відпочинку у разі виникнення ситуації, яка унеможливлює подальше перебування дитини в сім’ї, до якої вона прибула на оздоровлення та відпочинок, або закладі оздоровлення та відпочинку, невідкладно інформує про це керівника групи дітей або особу, яка супроводжує групу дітей, для вирішення питання щодо подальшого влаштування дитини до сім’ї, яка буде готова прийняти дітей на оздоровлення та відпочинок (далі ― резервна сім’я), або закладу оздоровлення та відпочинку.

Керівник групи дітей або особа, яка супроводжує групу дітей на оздоровлення та відпочинок, протягом трьох календарних днів подає інформацію (за допомогою засобів електронного зв’язку) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужбі про причини, які зумовили необхідність влаштування дитини до резервної сім’ї або закладу оздоровлення та відпочинку, до якої додається акт про передачу дитини.

16. Під час виїзду з України групи дітей здійснюється прикордонний контроль з пред’явленням таких документів:

згоди структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;

списку групи дітей та осіб, які їх супроводжують;

паспортів громадянина України для виїзду за кордон;

згоди обох батьків дитини (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) на її виїзд за кордон або згоди одного з батьків, справжність підписів на яких засвідчено нотаріально, у випадках та за умови наявності документів, передбачених підпунктами 2―4 пункту 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, а також копії зазначених документів, що завіряються організатором;

згоди на виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок, наданої керівником закладу охорони здоров’я, освіти або іншого закладу, в якому проживають (перебувають) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, справжність підписів на якій засвідчено нотаріально.

Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які їх супроводжують, документів на право в’їзду в Україну або виїзду з України проставляє на списку штампи з відмітками “Виїзд” або “В’їзд”, а також “Державний кордон перетнули” та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися, зокрема осіб, що супроводжують групу дітей.

17. Після прибуття групи дітей до держави, в якій вони оздоровлюватимуться та відпочиватимуть, організатор протягом двох робочих днів повідомляє закордонній дипломатичній установі України про місце і строк перебування групи дітей, кількість дітей, номера контактних телефонів дітей і надає копії паспортів громадян України для виїзду за кордон осіб, які їх супроводжують.

Під час перебування дітей за кордоном паспорти та авіаквитки дітей зберігаються у керівника групи дітей або особи, яка супроводжує групу дітей.

У разі виникнення ситуації, яка унеможливлює продовження оздоровлення та відпочинку дитини, організатор протягом однієї доби інформує закордонну дипломатичну установу України про причини дострокового повернення дитини в Україну та є відповідальним за забезпечення та організацію її дострокового повернення в Україну.

Кожній дитині, яка вирушає за кордон на оздоровлення та відпочинок, організатор надає пам’ятку на випадок екстрених ситуацій, що потребують невідкладного втручання, яка включає контактні дані (імʼя, по батькові, прізвище, номер телефону, Skype) керівника групи дітей або особи, яка супроводжує групу дітей, закордонної дипломатичної установи України в державі, в якій дитина перебуватиме на оздоровленні та відпочинку, номери телефонів екстрених сервісів допомоги в державі перебування; контактні номери телефонів служби у справах дітей за місцем проживання та Нацсоцслужби.

18. У разі отримання інформації про можливе неповернення дитини в Україну на території держави, в якій перебували діти, організатор протягом однієї доби повідомляє органу, який надав згоду на виїзд групи дітей, та закордонній дипломатичній установі України в державі, в якій перебуває група дітей, про місце її перебування, про причини неповернення чи зміну строку повернення дитини з узгодженням дати та умов її повернення в Україну.

У разі порушення прав дитини під час її перебування за кордоном або за наявності достатніх підстав для можливого її неповернення в Україну (хвороба дитини, наявність відповідної інформації від дитини або інших осіб) керівник групи дітей зобов’язаний невідкладно повідомити організатору та закордонній дипломатичній установі України для відповідного реагування.

Закордонна дипломатична установа України після отримання такого повідомлення встановлює причини неповернення дитини та протягом однієї доби інформує про це МЗС.

У разі виникнення обставин, що порушують права дитини, загрожують її життю та здоров’ю, унеможливлюють її повернення в Україну, організатор та сторона, що приймає дітей, відповідно до умов договору забезпечують її повернення в Україну з відшкодуванням усіх фінансових витрат, включаючи витрати на юридичний супровід.

У разі виникнення ситуації, що перешкоджає поверненню дитини в Україну та потребує присутності законного представника дитини, організатор та сторона, що приймає дітей, забезпечують фінансовий та юридичний супровід перебування законного представника дитини в державі, в якій перебуває дитина, до її повернення в Україну. Особа, яка супроводжує групу дітей, зобов’язана надати на вимогу законного представника дитини повну інформацію про місцезнаходження такої дитини.

У разі виникнення обставин, що унеможливлюють повернення дитини в Україну, законний представник дитини має право звернутися до Мін’юсту або центрального органу іншої держави, що є стороною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, щодо повернення дитини в Україну.

З метою забезпечення найкращих інтересів дитини під час оздоровлення та відпочинку та гарантій повернення дітей в Україну Нацсоцслужба здійснює постійний моніторинг випадків порушення прав дітей під час оздоровлення та відпочинку за кордоном.

19. Після повернення дітей в Україну організатор не пізніше ніж через п’ять календарних днів подає оригінал згоди на виїзд групи дітей і список з відмітками про перетинання державного кордону відповідному органу, що видав згоду на виїзд групи дітей, а також повідомляє закордонній дипломатичній установі України держави, в якій перебувала група дітей, про повернення дітей.

Орган, що видав згоду на виїзд групи дітей, після перевірки такої згоди та списку з відмітками про перетинання державного кордону зберігає протягом трьох років оригінали та копії документів, що підтверджують гарантії безпечного перевезення та перебування групи дітей за кордоном, на підставі яких видано таку згоду.

20. Нацсоцслужба або структурні підрозділи з питань соціального захисту населення відмовляють організатору про надання згоди на організацію оздоровлення та відпочинку групи дітей за кордоном у разі:

подання документів для отримання згоди на організацію оздоровлення та відпочинку групи дітей за кордоном із порушенням строків, установлених пунктами 8 і 9 цього Порядку;

подання неповного комплекта документів та/або документів, що містять недостовірні відомості, зокрема недостовірний переклад українською мовою;

порушення вимог щодо оформлення договору, визначених
підпунктом 1 пункту 8 цього Порядку;

виїзду групи дітей на запрошення сторони, що приймає дітей, або за направленням організатора, що не забезпечили повернення дитини в Україну, яка входила до складу попередньої групи дітей, порушили строки повернення дитини, яка залишилася за кордоном без поважних причин;

порушення стороною, що приймає дітей, або організатором вимог цього Порядку під час виїзду та перебування групи дітей за кордоном у попередні роки;

надходження скарг і повідомлень про неналежне виконання умов договорів;

наявності письмово підтверджених повідомлень та скарг дітей щодо порушення їх прав та законних інтересів під час попереднього перебування на оздоровленні та відпочинку;

подання недостовірної інформації про стан здоров’я осіб, які супроводжують групу дітей;

порушення вимог цього Порядку.

21. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом трьох робочих днів після надання згоди на виїзд групи дітей подають Нацсоцслужбі інформацію про дату виїзду та строк перебування групи дітей за кордоном.

22. Опублікування статистичних даних про перебування груп дітей за кордоном забезпечує Держстат.

23. Умови цього Порядку або окремі його пункти можуть не поширюватися на держави, з якими Україною підписано міжнародні договори про організацію оздоровлення та відпочинку дітей за кордоном.

Популярні розділи та сервіси