Порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації в Державній прикордонній службі України

НАЗАД
05 травня 2021 10:07

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.03.2021 № 176

                                                                                                                                                                                       Зареєстровано в Міністерстві

                                                                                                                                                                                       юстиції України

                                                                                                                                                                                       24 березня 2021 р.

                                                                                                                                                                                       за № 387/36009

Про затвердження Інструкції про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації в Державній прикордонній службі України

Відповідно до статей 626 Закону України «Про інформацію» та з метою визначення порядку акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації в Державній прикордонній службі України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації в Державній прикордонній службі України, що додається.

2. Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів Міністерства внутрішніх справ України (Зеленчук М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації в Державній прикордонній службі України

1. Ця Інструкція визначає порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації (далі - представники ЗМІ) для допуску до Адміністрації Державної прикордонної служби України, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, закладів освіти, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення та органів забезпечення Державної прикордонної служби України (далі - органи Державної прикордонної служби України).

2. До органів Державної прикордонної служби України допускаються акредитовані в установленому цією Інструкцією порядку представники ЗМІ з метою всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності Державної прикордонної служби України, а також сприяння здійсненню демократичного цивільного контролю.

У разі проведення в органах Державної прикордонної служби України відкритого заходу допуск представників ЗМІ здійснюється за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність. Інформація про час, місце та інші обставини проведення такого заходу розміщується на офіційному вебсайті органу Державної прикордонної служби України.

3. Представники ЗМІ допускаються до органів Державної прикордонної служби України з дотриманням установленого законодавством України режиму доступу до інформації з обмеженим доступом.

4. Організацію акредитації представників ЗМІ та взаємодію з ними здійснюють відповідальні особи Державної прикордонної служби України, які забезпечують взаємодію із засобами масової інформації (далі - ЗМІ).

5. Допуск представникам ЗМІ для відвідування органів Державної прикордонної служби України надають:

Голова Державної прикордонної служби України - на відвідування всіх органів Державної прикордонної служби України;

перший заступник та заступники Голови Державної прикордонної служби України - на відвідування органів Державної прикордонної служби України, діяльність яких вони спрямовують та контролюють;

начальники регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення та органів забезпечення Державної прикордонної служби України - на відвідування підпорядкованих органів Державної прикордонної служби України.

6. Акредитація представників ЗМІ в Державній прикордонній службі України здійснюється на кожний захід окремо та за наявності подання ЗМІ (далі - подання) або заяви представника ЗМІ (далі - заява).

7. У поданні ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

повне найменування ЗМІ;

дата і номер державної реєстрації ЗМІ;

адреса редакції ЗМІ;

адреса електронної пошти (за наявності) ЗМІ;

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника ЗМІ, щодо якого вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу і засвідчують її професійну належність до відповідного ЗМІ (паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, редакційне посвідчення або прескарта), та зазначається мета, дата і строки відвідування органів Державної прикордонної служби України.

8. У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника ЗМІ;

адреса представника ЗМІ;

номер засобу зв’язку представника ЗМІ;

адреса електронної пошти (за наявності) представника ЗМІ.

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу і засвідчують її професійну належність (паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, редакційне посвідчення або документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прескарта), та зазначається мета, дата і строки відвідування органів Державної прикордонної служби України.

9. Подання або заява надсилаються на поштову адресу органу Державної прикордонної служби України або на адресу його електронної пошти не пізніше ніж за три робочих дні до запланованого відвідування та розглядається у дводенний строк з дати реєстрації подання або заяви.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, розгляд подань та заяв здійснюється у день їх реєстрації.

10. Подання або заява, що не містить інформації, зазначеної в пунктах 7, 8 цієї Інструкції, не розглядається, про що у дводенний строк з дати реєстрації подання або заяви в письмовій або електронній формі відповідальні особи Державної прикордонної служби України, які забезпечують взаємодію з представниками ЗМІ, повідомляють ЗМІ або представників ЗМІ.

Розгляд подання або заяви для акредитації та отримання допуску до органів Державної прикордонної служби України поновлюється після надання інформації, визначеної в пунктах 7, 8 цієї Інструкції.

11. Відмова представникам ЗМІ в акредитації та доступі до органів Державної прикордонної служби України надається в разі проведення потенційно небезпечних заходів бойової підготовки із залученням особового складу та військової техніки, проведення режиму обсервації або карантину, наявності інших обмежень, установлених законодавством.

Наказ від 09.03.2021 № 176 «Про затвердження Інструкції про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації в Державній прикордонній службі України»

Популярні розділи та сервіси