Перелік питань для проведення тестування для призначення на посаду начальника Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України

НАЗАД
23 вересня 2022 15:31

Перелік питань для проведення тестування

з метою визначення рівня знань законодавства України кандидатами для призначення на посаду начальника Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України

1. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти?

2. Яку автономію держава гарантує закладу освіти?

3. Які рівні повної загальної освіти існують в Україні?

4. Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

5. Хто може бути засновником закладу освіти?

6. Хто здійснює управління закладом освіти?

7. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

8. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіту?

9. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

10. Що визначає стандарт освіти?

11. Яка освіта називається спеціалізованою?

12. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

13. Що передбачає професійний розвиток педагогічного працівника?

14. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

15. За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?

16. Що визначає «якість освіти»?

17. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладах освіти?

18. Хто є учасником освітнього процесу?

19. Що належить до обов’язків засновника закладу освіти?

20. Ким затверджуються схеми посадових окладів(ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?

21. Якої є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

22. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?

23. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

24. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

25. Які внутрішні структурні підрозділи  можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

26. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

27. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

28. Хто схвалює стратегію розвитку закладу середньої освіти і річний план роботи?

29. На який строк укладається трудовий договір  з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

30. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

31. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?

32. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?

33. З якою періодичністю скликаються загальні збори збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?

34. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

35. Якою є норма педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

36. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?

37. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?

38. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?

39. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

40. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?

41. З яких предметів обов’язково складається державна підсумкова атестація?

42. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які не є педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?

43. Якої є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

44. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на заняттях своїх дітей?

45. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?

46. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?

47.Що належить до невід’ємних складників системи освіти?

48. Хто затверджує статут закладу освіти?

49. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

50. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

Популярні розділи та сервіси