ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду

НАЗАД
26 серпня 2022 17:14

 

1. Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський

корпус»  імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України

(найменування навчального закладу)

Адміністрація Державної прикордонної служби України оголошує конкурс на посаду: начальника Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою

«Кадетський корпус»  імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України

(найменування посади)

штатно-посадова категорія: полковник, тарифний розряд 41

2. Умови конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь особи офіцерського складу Державної прикордонної служби

України, які мають:

- рівень освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти

(указується рівень освіти)

- стаж роботи: стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше

трьох років.

(указується посада та стаж роботи)

3.Дата проведення конкурсу: 05 жовтня 2022 року 

(указується дата)

4. Термін подання документів:  з 27 серпня 2022 року по 16 вересня 2022 року

(указується термін подання документів)

5. Для участі у конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):

Заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу).

Копія паспорта громадянина України.

Копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста).

Документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою.

Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання.

Довідку про відсутність судимості.

Довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.

Мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Інші документи, що підтверджують професійні та/або моральні якості (за бажанням).

(указується перелік документів, які повинні бути надіслані)

6. Спосіб надання документів, адреса: документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії, 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26

(указується поштова адреса)

7. Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: МИТЬКО Віталій, (044) 527-63-53, [email protected]

(указується прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи)

 

Популярні розділи та сервіси