Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами

НАЗАД
21.08.1997

Лист

 

                             

                                                           

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 П О С Т А Н О В А від 21 серпня 1997 р. N 912 Київ

 Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами

 { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 N 396 ( 396-2010-п ) від 02.06.2010 }

 Відповідно до статті 9 Закону України "Про державний кордон України" ( 1777-12 ) і статті 5 Закону України "Про прикордонний контроль" ( 1710-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Вступна частина в редакції Постанови КМ N 396 ( 396-2010-п ) від 02.06.2010 }

 1. Затвердити Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами (додається).

 2. Покласти на Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи координацію діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з питань подання допомоги іноземним державам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф та отримання такої допомоги Україною.

 3. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби і Державною митною службою затвердити у місячний термін перелік формувань, які у разі потреби можуть направлятися до іноземних держав для подання їм допомоги у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф.

( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 )

 Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 Інд.39

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 1997 р. N 912

 

 ПОРЯДОК перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами

 1. Перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями (далі - формування) для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон. У виняткових випадках за узгодженням з компетентними органами суміжної держави перетинання державного кордону може бути здійснено поза пунктами пропуску.

 2. Після отримання повідомлення про стихійне лихо (аварію, катастрофу) МНС:

 з дозволу Кабінету Міністрів України та за погодженням з МЗС негайно приймає рішення про направлення до іноземної держави (приймання в Україні), яка звернулася за допомогою (запропонувала допомогу), необхідних формувань, визначає їх склад, термін та порядок відправлення. У разі залучення військових підрозділів збройних сил до складу цих формувань їх направлення до іноземних держав (приймання в Україні) провадиться після схвалення Верховною Радою України відповідного рішення;

 сповіщає Адміністрації Держприкордонслужби про кількість осіб, які входять до складу формувань, час, дату та місце перетинання державного кордону і завчасно надає митній установі, яка здійснюватиме митне оформлення майна формувань, перелік майна, що тимчасово вивозитиметься за межі митної території України (або тимчасово ввозитиметься на цю територію). { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 }

 3. МЗС після прийняття рішення про направлення (приймання в Україні) формувань до тієї (з тієї) чи іншої іноземної держави інформує про їх від'їзд (в'їзд) відповідні дипломатичні представництва або консульські установи України (іноземних держав в Україні), у разі потреби подає допомогу в отриманні в'їзних віз членам формувань, які прибувають до України, а також координує роботу представництв організацій України, що перебувають у цій державі, із сприяння посадовим особам МНС у діяльності, пов'язаній з локалізацією та ліквідацією наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф.

 4. Оформлення формальностей, пов'язаних з перетинанням формуваннями державного кордону здійснюється у позачерговому порядку.

 5. Адміністрація Держприкордонслужби на підставі письмового повідомлення МНС про направлення (приймання) формувань за кордон (з-за кордону) забезпечує їх пропуск через державний кордон. { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 }

 Рішення про пропуск поза пунктами пропуску через державний кордон осіб та транспортних засобів, що використовуються такими особами, приймається начальником органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого перебуває ділянка державного кордону, де буде здійснено такий пропуск, за погодженням з керівником митного органу. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 396 ( 396-2010-п ) від 02.06.2010 }

 На осіб та транспортні засоби, що використовуються такими особами, під час їх переміщення поза пунктами пропуску через державний кордон поширюється режим, який встановлюється у пункті пропуску через державний кордон для відповідного виду сполучення. Начальник органу охорони державного кордону визначає на час, необхідний для здійснення прикордонного контролю, місця або зони контролю на місцевості або у транспортному засобі, в яких діє відповідний режим, та запроваджує в разі потреби додаткові режимні правила, передбачені законодавством для пунктів пропуску через державний кордон. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 396 ( 396-2010-п ) від 02.06.2010 }

 Пропуск через державний кордон осіб, які входять до складу формувань, здійснюється за паспортними документами на підставі списків, підписаних уповноваженими МНС особами.

 Пропуск через державний кордон військовослужбовців строкової служби здійснюється з пред'явленням документів, що посвідчують їх особу, за списками, які додаються до паспортних документів керівників формувань, підписуються командирами військових частин і скріплюються гербовими печатками.

 6. Держмитслужба забезпечує митне оформлення речей осіб, що входять до складу формувань.

 Митне оформлення майна формувань здійснюється за оформленим відповідно до встановлених вимог переліком, засвідченим МНС, під гарантію відправника (одержувача) про декларування вантажу (транспортних засобів) на термін, протягом якого не стягуватимуться митні збори за перебування товарів та інших предметів під митним контролем.

 7. Відправлення (приймання) формувань з аеропортів (аеродромів), де відсутні пункти пропуску, здійснюється представниками Державної прикордонної служби та митних органів. Перевезення цих представників до зазначених аеропортів (аеродромів) і в зворотному напрямку забезпечується МНС.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003 }

Популярні розділи та сервіси