ХІІІ звітна конференція Громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників»

НАЗАД
03 лютого 2022 16:36

ХІІІ звітна конференція Громадської організації

«Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників»

На підставі рішення комітету громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» від 27.07.2021, враховуючи обстановку, яка склалася через пандемію коронавірусу COVID-19, з метою запобігання поширенню захворювання серед прикордонників, скликання звітно-виборчої конференції громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» перенесено на 2022 рік.

ХІІІ конференцію проведено як звітну, питання порядку денного якої розглянуто шляхом листування з використанням електронної пошти.

Розглянули

Звіт комітету Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників «Про результати діяльності за період з 09 грудня 2020 року по 28 грудня 2021 року та основні напрями роботи у наступному звітному періоді», проект якого було направлено в усі регіональні та відокремлені підрозділи.

Стислий зміст звіту

У 2021 році наша організація проводила свою діяльність в умовах карантину пов`язаного з пандемією коронавірусу COVID-19.

Ця страшна хвороба не обійшла і наших ветеранів. Ми сумуємо про втрату наших товарищів.

У 2021 році, з різних причин, більшість з яких коронавірусна інфекція, обірвалось життя понад 50 наших ветеранів. Вічна їм пам`ять!

Запроваджені різнобічні обмеження у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19 внесли відповідні корективи, як в повсякдення ветеранів, так і в діяльність ветеранської організації.

Зокрема, у звітному періоді загальні збори не проводились. Питання порядку денного засідань комітету та рад ветеранів розглядались шляхом попереднього обговорення з використанням каналів зв`язку та обміну повідомленнями в електронних мережах.

На засіданнях комітету у 2021 році були розглянуті такі питання:

про поліпшення співпраці підрозділів громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» у регіонах, в умовах пандемії COVID-19, із структурами медичного забезпечення Державної прикордонної служби України;

про підготовку заходів участі громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» до відзначення у 2021 році 30-ї річниці створення прикордонної формації України;

про стан забезпечення прав і соціальних гарантій ветеранів – членів Організації, та роботу представників ветеранських організацій у складі комісій органів Державної прикордонної служби України;

про участь громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» у заходах шодо відзначення 30-ї річниці Незалежності України;

про стан та шляхи удосконалення роботи з національного військово-патріотичного виховання військовослужбовців, шкільної та студентської молоді.

За результатами обговорення вищезазначених питань були розроблені та направлені відповідні рекомендації.

При цьому, основною метою цих рекомендацій було спрямування зусиль в діяльності усіх ветеранських підрозділів на виконання статутних завдань Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників.

Аналіз звітів рад регіональних і відокремлених підрозділів показує, що у 2021 році ми мали певні результати щодо виконання кожного статутного завдання.

Перше завдання

Представляти  і захищати свої законні інтереси в органах державної влади і громадських організаціях, всіма законними засобами домагатися виконання передбачених законодавством соціальних прав і пільг членів Організації.

Основна проблема абсолютної більшості ветеранів – незаконне обмеження розміру отримуваної пенсії залишається актуальною до цього часу.

Незважаючи на пандемічні обмеження, здійснювалися як письмові звернення до відповідних органів державної влади (Президента України, Уряду, Верховної Ради України, Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної політики України), так і персонально до народних депутатів України та окремих посадових осіб зазначених органів. У зверненнях висловлювалося наше бачення щодо шляхів вирішення згаданої основної проблеми, так і акцентувалася увага на настанні відповідних негативних наслідків у разі її не вирішення. Однак наші звернення та висловлені аргументи не були почуті представниками представницької та виконавчої влади. Наприклад, законопроект № 2141, положення якого направлені на врегулювання згаданої проблеми, продовжує покриватися пилюкою у владних кабінетах та не розглядаються в парламенті у 2-му читанні.

Поруч із зверненнями до публічної влади, наші ветерани приймали участь у мирних протестних акціях, що проводилися як ветеранськими, так і іншими громадськими організаціями біля вищих органів публічної влади, на яких висувалися і озвучувалися наші вимоги як в пенсійному забезпеченні, так і проблеми в медичному, житловому, реабілітаційному, тощо відношеннях.

Слід зазначити, наші наполегливі звернення і висунуті вимоги не пройшли безслідно. Так, 10 листопада 2021 року Урядом було прийнято Постанову № 1166 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців і деяких інших осіб» до якої увійшли представники декількох ветеранських організацій, від нашої – заступник голови комітету Ігор Корж. Міжвідомча робоча група з питань грошового та пенсійного забезпечення військовослужбовців і деяких інших осіб є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, створеним з метою вироблення узгоджених позицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із грошовим забезпеченням осіб, які проходять службу/військову службу, та пенсійним забезпеченням осіб, які отримують пенсію за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Основним її завданням є:

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, пов’язаних із грошовим забезпеченням  осіб, які проходять службу/військову службу, та пенсійним забезпеченням осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб;

підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб, які проходять службу/військову службу та пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Є певна надія, що публічна влада, за безпосередньої і наполегливої участі представників ветеранського руху, зможе вирішити болісну проблему пенсійного забезпечення ветеранів, так і питання належного грошового забезпечення захисників Вітчизни.

Одним із важливих здобутків у нашій боротьбі за свої основоположні права за 2021 рік є збереження за ветеранами військової служби пільг, передбачених пунктами 6 та 11 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (№  203/98-ВР від 24.03.1998 р.).

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» (№ 1150-IX від 28.01.2021 р.), в якому в Прикінцевих положеннях (п.15) внесла до Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (№ 203/98-ВР від 24.03.1998 р.) відповідні зміни, якими фактично позбавила ветеранів пільг щодо 50% знижки плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну і теплову енергії та інші послуги), користування квартирним телефоном, а також щодо безоплатного проїзду усіма видами міського пасажирського транспорту.

Лише завдяки своєчасній реакції на це нашої ветеранської організації, за підтримки інших ветеранських організацій, ми домоглися своєчасної відміни  зазначених позицій щодо ветеранів і повернули наші законні пільги. Ми дякуємо заступнику голови комітету Коржу Ігорю Федоровичу за своєчасне реагування на це порушення та наполегливість у його виправленні.

Рзглядаючі на засіданні комітету нашої організації питання щодо участі у всеукраїнських безстрокових, публічних, протестних, мирних акціях ветеранів, пенсіонерів, членів їх родин та інших громадян України проти незаконного зменшення розмірів пенсій постановили:

зауважити головам рад регіональних та відокремлених підрозділів на слабку інформаційну роботу серед ветеранів щодо їх мобілізації на боротьбу за свої права на отримання достойних пенсій;

радам регіональних та відокремлених підрозділів встановити більш тісну взаємодію на місцях з організаційними штабами, створеними Координаційною радою ветеранських громадських об’єднань України.

З метою покращення інформаційної роботи серед ветеранів щодо  соціального захисту, мобілізації їх на боротьбу за свої права на отримання достойних пенсій організовано оперативне доведення інформації з цих питань, а також систематичне опитування ветеранів по іншим соціальним напрямкам життя, в підрозділах Організації проведено низку заходів:

активніше запроваджується «on line» спілкування (як приклад, створено Viber Chats «Ветеран прикордонник Харківщини»), але важливо пам’ятати, що не всі ветерани мають доступ до комп’ютерних технологій або відповідні знання як ними користуватися, не у всіх є Інтернет (в т.ч. і в деяких керівників рад), особливо це стосується ветеранів більш старшого віку. Через використання режиму «on line» спілкування є ризик втратити зв`язок з найуразливішими, тому є необхідність посилювати організаційну роботу щодо збору даних про стан справ і актуальні потреби ветеранів і використовувати всі мережи спілкування;

активізувалась участь в роботі Координаційних рад ветеранів силових структур на місцях завдяки таким ветеранам як: Петюшенко Анатолій, Валько Микола, Іванов Віктор, Крилевець Микола, Куценко Петро, Корж Ігор, Волькович Олександр, Лозинський Юрій, Ліньов Андрій та багатьом іншим;

надано допомогу ветеранам, пенсіонерам в усіх регіонах, шляхом підготовки позивних заяв на дії Пенсійного Фонду з оформленням відповідних документів (адвокатського супроводу) проти незаконного зменшення розмірів пенсій;

організовані та проведені зустрічі ветеранів-прикордонників зі спеціалістами департаментів соціального захисту обласних державних адміністрацій та пенсійного забезпечення Головних управлінь ПФУ в областях з питань соціального та пенсійного забезпечення ветеранів.

Друге завдання

Забезпечувати тісну співпрацю з Державною прикордонною службою України з метою сприяння у справі зміцнення охорони та захисту державного кордону.

Протягом 2021 року керівництву Державної прикордонної служби України направлено звернення з пропозиціями щодо:

залучення на добровільних засадах представників Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників до посилення охорони державного кордону на ділянках кордону за рахунок яких відбулося посилення східного кордону;

надання допомоги в роботі з національно-патріотичного виховання молодих прикордонників, збереження, розвитку і примноження прикордонних традицій, пов’язаних з героїзмом прикордонників минулого і сьогодення, підняття престижу та авторитету прикордонної служби;

залучення, за необхідності, членів Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників у заходах з виконання завдань Служби.

З цих питань направлялись відповідні розпорядження в підрозділи ветеранської організації.

У 2021 році продовжувалась робота з боку органів Держприкордонслужби щодо поглиблення співпраці з ветеранськими організаціями:

внесені зміни в установчі  накази начальників органів Держприкордонслужби щодо участі членів рад ветеранів в заходах з підбиття підсумків оперативно-службової діяльності і координації дій;

включено представників ветеранів до складу атестаційної та житлової комісій з правом дорадчого голосу.

Також ветерани, з дотриманням карантинних обмежень, брали участь в:

організації та проведенні зустрічей ветеранського активу з керівництвом органів Держприкордонслужби та представниками профільних підрозділів;

роботі з призовниками, в зустрічі молодих офіцерів, молодого поповнення особового складу, приведення їх до присяги і таке інше;

виїздах у складі комплексних груп в підрозділи охорони кордону, участь у виховних заходах;

заходах з нагоди державних та професійних свят, які проводились за планами Служби, а також місцевих органів влади.

Члени комітету та ради Київської організації ветеранів-прикордонників (Сергій Савін, Анатолій Петюшенко, Сергій Верхняцький, Микола Валько) 19 травня 2021 року взяли участь у «Тижні Відкритого Уряду», який відбувся в Адміністрації Державної прикордонної служби України та проводився у відеорежимі з органами Держприкордонслужби, за участю заступника Голови Державної прикордонної служби України генерал-майора Сергія Сердюка, керівників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, представників Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників, Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби, Об’єднаної профспілкової організації Держприкордонслужби.

У результаті проведених обговорень були напрацьовані пропозиції з питань перерахунку пенсій військовим пенсіонерам-прикордонникам, вирішення житлової проблеми, соціально-правової реабілітація українських прикордонників з розглядом ініціатив щодо внесення змін до проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про очищення влади». Ці пропозиції встановленим порядком направлені на розгляд Кабінету Міністрів України.

Ми вдячні також Миколі Вальку, Антоніні Птиці, які достойно представляють ветеранську організацію у складі Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби, на засіданнях якої розглядаються питання і в інтересах ветеранів та їх родин.

Таким чином, члени нашої організації продовжують робити посильний внесок у справу охорони державного кордону. В свою чергу, підтримання ділових контактів і проведення спільних заходів сприяло залученню до ветеранського руху звільнених з служби військовослужбовців. Зокрема, за звітний період Хмельницька організація збільшилась на 10 осіб, більшість з них учасники захисту територіальної цілісності України; до складу Житомирської організації прийнято 5 учасників Операції Об’єднаних сил (АТО).

Трете завдання

Брати активну участь у національно-патріотичному вихованні молоді, збереженні та створенні нових об’єктів (пам’ятники, обеліски, братські могили, місця поховань, меморіальні дошки, тощо), проведені інших заходів, які увічнюють пам'ять про прикордонників усіх поколінь.

2021 рік є історичним ювілейним роком 30-ї річниці незалежності України та 30-річчя створення її прикордонної формації. Під таким гаслом і проводились всі заходи щодо національно-патріотичного виховання молоді.

В усіх відокремлених підрозділах активно (з дотриманням карантинних обмежень) проводилась робота в цьому напрямку.

Ветерани Київської організації, до складу якої входить основний склад комітету Громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників», приймали участь у покладанні квітів до меморіалів слави з нагоди Дня учасника бойових дій на території інших держав, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня прикордонника, Дня вшанування ветеранів та пенсіонерів Державної прикордонної служби України, з нагоди 30-ї річниці незалежності України, Дня захисників і захисниць України, які були організовані керівництвом Державної прикордонної служби України та місцевими органами влади. З нагоди цих свят було організовано вручення нагород та заохочень активним ветеранам.

До 30-річчя незалежності України, Державної прикордонної служби і Збройних Сил України ветерани-прикордонники Борис Трегубов, Сергій Треус, Леонід Осавалюк, Віктор Парной та інші взяли участь у циклі тематичних документальних фільмів, які демонструвались у телевізійних програмах до цих ювілеїв. Традиційно ветерани Олександр Филь та Сергій Треус брали участь у міжнародних науково-практичних конференціях під егідою Національного університету оборони України імені Івана Черняховського та Національної академії Державної прикордонної служби України.

Голова комітету генерал-лейтенант у відставці Анатолій Макаров, його заступник генерал-майор запасу Сергій Савін  взяли участь у проведенні Дня пам’яті загиблих воїнів-прикордонників в зоні проведення АТО (ООС), на який були запрошені родини загиблих прикордонників та військовослужбовці.

На передодні Дня Незалежності України комітетом Громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників», радою Київської організації було організовано зустріч ветеранів з особовим складом Національної академії Державної прикордонної служби України – учасниками ювілейного параду з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. В ході зустрічі ветерани поспілкувались з курсантами, сержантами, офіцерами парадного розрахунку, ознайомились з табірним містечком, побутовими умовами розміщення.

Голова комітету генерал-лейтенант у відставці Анатолій Макаров вручив нагороди Громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» найкращим офіцерам і курсантам Національної академії Державної прикордонної служби України.

Організовано відвідування місць боїв прикордонників в 1941 році та покладання квітів до меморіального комплексу героям прикордонникам і службовим собакам, які героїчно загинули біля н.п. Легедзино Тальнівського району Черкаської обл. Відзначалась 80-та річниця їх подвигу. В ході цього заходу проведені зустрічі з громадськістю, ветеранами-прикордонниками України.

Комітет дякує ветеранам Черкащини (керівники: Андрій Ліньов, Микола Карпич, Микола Мельник) за організацію цього заходу, а також за  активну роботу з національно-патріотичного виховання молоді, яка проводиться в усіх районах Черкаської області.

Ветерани Яготинської організації (керівник – Роман Яковенко) взяли участь в проведенні уроків мужності в медичному коледжі, Яготинському інституті МАУП.

За сприяння місцевої влади споруджено пам’ятник воїнам прикордонникам усіх поколінь на «Алеї Слави» у місті Яготин, підготовлено і видано книгу «Зелені погони» за авторством голови Яготинської районної організації ветеранів-прикордонників Романа Яковенка.

В районній газеті «Яготинські вісті» опубліковано 9 статей з національно-патріотичного виховання молоді та пропаганди престижу служби в прикордонних підрозділах.

Рада Фастівської організації (керівник – Володимр М`якушко) провели зустрічі з членами «Фастівської Асоціації ветеранів АТО» де були обговорені питання взаємодії з питань пропаганди серед молоді району престижу проходження служби в прикордонних підрозділах. До цьому напрямку діяльності з ініціативи Фастівської районної організації ветеранів-прикордонників активно залучалась Громадська рада міста Фастова.

Ветерани Сумщини (голова – Юрій Лозінський) організували проведення Дня мужності з учнями Сумської школи № 4 присвяченого пам’яті загиблого в АТО під Слов’янськом полковника Оніщенко О.Г., уроку мужності з ліцеїстами Державного ліцею ім. Т.Г.Харитоненка (м. Суми), з нагоди трагічних подій під Іловайськом. Також прийняли участь в урочистостях з нагоди прийняття клятви ліцеїстами, в мітингу на випуску ліцеїстів.

Члени Чернігівської організації (керівник – Олександр Климанський) прийняли участь в передачі останків воїнів Червоної армії з України до РФ та останків одного воїна з РФ в Україну (захід проводився в районі стика трьох кордонів біля пункту пропуску через державний кордон «Сеньківка»); в церемонії прощання з останками радянських воїнів на Болдиній горі в Чернігові перед відправкою до місць поховань.

Маріупольські ветерани (голова – Антон Бобко) традиційно вшанували пам`ять легендарного прикордонника Героя Радянського Союзу полковника Карацупи Микити Федоровича з поклоданням квітів до обеліску та відвідуванням шкільного музею. Взяли участь у закладанні капсули у фундамент часовні у Донецькому прикордонному загоні, в заходах 14 червня – День загибелі прикордонників на мосту біля заводу «Азовсталь», біля пам`ятника висаджено 6 саженців дубів. Відвідали могили своїх побратимів.

За клопотанням ради Харківської організації ветеранів-прикордонників (керівники – Юрій Шовковський та Едуард Козедуб) зібрано добровільні внески на суму 5150 грн для виготовлення та встановлення пам`ятної дошки колишньому начальнику Харківського прикордонного загону полковнику Андрійченку В.О. Прийнято участь в заходах з нагоди визволення України з покладанням квітів до Меморіального комплексу Слави та на Висоті маршала Конєва. Члени ради ветеранів прийняли участь в заходах щодо зустрічі молодих офіцерів випуску 2021 року, проведені в музеї Східного регіонального управління Держприкордонслужби.

2 жовтня 2021 року прийняли участь у вшануванні пам`яті героїчно загиблих прикордонників   95-го  Надвірнянського   прикордонного загону, які протягом 5 діб мужньо відбивали танкові атаки фашистських військ на висоті, неподалік населеного пункту Синельникове, де встановлений меморіальний знак і щорічно започатковано мітинг-реквієм з покладанням квітів до пам`ятного знаку та «Зустріч декількох поколінь прикордонників, місцевої влади та пошукових загонів».

Ветерани Житомирської організації (голова ради – Юрій Якобчук) прийняли участь в заходах з вшанування пам’яті загиблих у 1941 році прикордонників 93 та 94 прикордонних загонів біля смт. Попільня, сіл Голубятин та Строків.

Рада Хмельниццької організації ветеранів-прикордонників (керівник – Василь Баратюк) основні зусилля спрямовувала на проведення заходів з курсантами Національної академії Державної прикордонної служби України. Так, ветерани-прикордонники Національної академії провели більш ніж 80 зустрічей на тематику прикордонного героїзму, сім’ї, братерства, дисципліни та навчання. При цьому активно використовувались тематичні виставки музею Нацональної академії Державної прикордонної служби України. Участь у цих заходах взяли  близко 2500 учнів та студентів Хмельнитчини. Активним участником та ініціатором їх проведення був полковник запасу Віктор Літвінюк.

Значна робота проводиться і ветеранами Південного регіону (керівники – Ігор Дадерко та Василь Перерва). На жаль, в цьому році ми понесли важку втрату – пішов у вічність Михайло Березов – досвічений активний учасник ветеранського руху.  Це завдяки його наполеглівості вдалося позитивно вирішити питання щодо присвоєння безіменному скверу в Одесі назви «Сквер Героїв-прикордонників». В пам`ятні дати, пов`язані з ІІ Світовою війною, дати створення органів Служби, ветерани Одещини завжди є активними учасниками заходів щодо вшанування пам’яті прикордонників усіх поколінь.

Ветеранами-прикордонниками Миколаївщини, Одеси та Києва підготовлені і вже надруковані видання «Миколаївщина прикордонна» і «Офіцери Окремого корпусу кордонної охорони Української Народної Республіки».

Четверте завдання

Надавати, в межах можливого, юридичну, іншу допомогу членам Організації у поліпшенні житлових умов, їх медичного, торгового, побутового, транспортного та іншого обслуговування.

Важливим аспектом у діяльності комітету на протязі року була організація медичного забезпечення в період пандемії та проведення вакцинації.

Заступник голови комітету Василь Гаркуша, керівники усіх відокремлених підрозділів відповідально поставилися до цього завдання.

Ми також висловлюємо подяку заступнику директора департаменту – начальнику управління охорони здоров’я Департаменту персоналу полковнику медичної служби  Михайлу Карнауху, начальнику лікувально-реабілітаційного відділу полковнику медичної служби Сергію Алєксєєву, керівникам військово-медичних клінічних центрів Служби за розуміння проблем та турботу про здоров`я ветеранів. Окремо відзначаємо роботу полковника медичної служби запасу Ігоря Міщука з розробки рекомендацій та розпорядчих документів з лікування та проведення вакцинації ветеранів та членів їх сімей.

В усіх підрозділах нашої організації своєчасно доводилася до ветеранів інформація щодо необхідності укладання декларацій с сімейними лікарями, у тому числі з метою проведення щеплень від COVID-19, а також про порядок щеплення у відомчих медичних закладах.

Під час організації вакцинації та інформування ветеранів щодо медичного забезпечення в умовах пандемії активно використовувалася дистанційна форма спілкування. Членами рад періодично доводилася до ветеранів інформація отримана від лікарів щодо профілактики захворювань, які викликає коронавірус.

Так, у березні до ветеранів доведено інформацію, що на території ЦКГ відкрилась лабораторія ПЛР СЕЗ з діагностики коронавірусної інфекції. Лабораторне обстеження проводиться безкоштовно для військовослужбовців, службовців. ветеранів та членів їх сімей, за наявності клінічних показань, огляду лікаря інфекціоніста і направлення за потреби на обстеження.

На протязі року з боку членів ради Київської організації, комітету Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників постійно надавалася допомога ветеранам у вирішенні організаційних питань медичного забезпечення.

Також продовжувалась робота по лікуванню і оздоровленню ветеранів та членів їх сімей у відомчих медичних закладах. Протягом 2021 року проліковано 903 особи (757 ветеранів та 146 членів сімей); оздоровилось 555 осіб (в Санаторії «Аркадія» 305 ветеранів та 155 членів сімей), в санаторіях інших відомств  95 осіб (61 ветеран та 34 члени сімей).

Крім того,  вирішено питання щодо прикріплення ветеранів-прикордонників до поліклініки МВС м. Черкаси для надання їм необхідної амбулаторної медичної допомоги та консультацій. Крім того, ветерани-прикордонники мають можливість звернутись за наданням медичної допомоги до медичної частини Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота.

У 2022 році необхідно продовжувати роботу по діловій та дієвій  співпраці з медичними закладами Служби з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1336, від 22.09.2021 № 981, від 09.12.2020 № 1236, від 25.03.2020 № 338 щодо проведення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню серед ветеранів гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Проблема забезпечення ветеранів житлом переходить з року в рік та після пенсійного та медичного забезпечення залишається одним із найважливіших аспектів соціального захисту ветеранів-прикордонників.

На цей час не забезпечені житлом 2142 військовослужбовці звільнених зі служби, що складає 39% від загальної кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку Держприкордонслужби (у 2020 році – 1955 (38%).

Навіть поверхневий аналіз, який провів член комітету Валерій Вітюк  щодо поточного стану перебування на обліку військовослужбовців вказує про збільшення в майбутньому кількості ветеранів, які перебуватимуть у черзі на отримання житла.

Кількість військовослужбовців, які перебувають на обліку для забезпечення постійним або службовим житлом десять і більше років складає 62%.

Кількість військовослужбовців, які перебувають на обліку для забезпечення постійним або службовим житлом мають двадцять і більше років вислуги складає 48%.

Якщо ці цифри розглянути у динаміці, то через п’ять років кількість ветеранів-прикордонників, які перебувають на квартирному обліку Держприкордонслужби може зрости майже втричі.

Зрозуміло, що для вирішення цього складного питання необхідна окрема державна програма. ЇЇ обговорення давно на часі і Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників повинна ініціювати цей процес.

Крім того, завдяки співпраці Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників з керівництвом Держприкордонслужби і командуванням на місцях в останні роки відмічається зрушення у питанні забезпечення ветеранів житлом. Організація у цьому році брала активну участь:

у забезпечені максимальної прозорості та гласності з житлових питань;

У склад всіх житлових комісій включено представників ГО «ВОВП» та профспілок.

На сайті Держприкордонслужби оприлюднено списки осіб, які перебувають на квартирному обліку в усіх органах служби.

у підготовці зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.03.2021 наказу МВС від 18.01.2021 № 26 «Про затвердження інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їх сімей жилими приміщеннями» (далі: наказ МВС від 18.01.2021 № 26);

Наказом передбачено: не менше 80 % надавати згідно з чергою для постійного проживання.

Визначено порядок виключення із числа службового житла помешкань, у яких проживають ветерани-прикордонники та військовослужбовці з вислугою більше 20 років.

у запровадженні механізму отримання ветеранами-прикордонниками та військовослужбовцями Держприкордонслужби грошової компенсації за не отримане житло;

у 2019 році грошову компенсацію за житло отримало 99 сімей на загальну суму 112 млн. грн.

у 2020 році 250 сімей черговиків на 198 млн. грн.

у 2021 році передбачено 100 сімей на 142 млн. грн. більше  60 % цих коштів були надані сім’ям ветеранів-прикордонників.

Крім вищенаведених питань керівництвом Служби розглядається питання концентрації фінансування за рахунок зменшення кількості об’єктів будівництва.

На 2022 рік заплановано введення двох будинків на 245 квартир у Києві та Ужгороді.

У 2022 році перед Організацією ветеранів стоять такі завдання:

забезпечити в роботі житлових комісій прозорості та соціальної справедливості, активне відстоювання інтересів ветеранів-прикордонників;

підготувати пропозиції щодо внесення змін до наказу МВС від 18.01.2021 № 26 з питань: складу житлових комісій; залишення на черзі у зв’язку з переведенням для проходження служби в зону ООС, закріплення службового житла за посадами (відділами, управліннями, департаментами), інші;

посилити роз’яснювальну роботу серед ветеранів-прикордонників щодо їх прав відповідно до наказу МВС від 18.01.2021 № 26.

І останнє у цьому переліку, але мабуть головне за значенням – ініціювати обговорення в Адміністрації Держприкордонслужби питання перспектив забезпечення житлом в Державній прикордонній службі України.

Комітет Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників висловлює вдячність заступнику Голови Держприкордонслужби генерал-майору Сердюку Сергію Івановичу, директору Департаменту персоналу полковнику Левадному Ігорю Анатолійовичу, начальнику управління соціально-гуманітарного забезпечення полковнику Примаченку Олегу Миколайовичу, начальнику відділу організації роботи зі зверненнями громадян та взаємодії з громадськістю управління соціально-гуманітарного забезпечення полковнику Харкавому Володимиру Олександровичу за допомогу у забезпеченні нашої діяльності та вирішенні проблем ветеранів.

ХІІІ звітна конференція громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» вирішила:

1. Звіт комітету Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників взяти до відома. Діяльність комітету щодо реалізації покладених на нього повноважень та виконання статутних завдань в умовах пандемії короновірусної хвороби визнати «задовільною».

2. Основними напрямами діяльності у 2022 році вважати:

вжиття заходів щодо всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів членів Організації;

залучення до лав ветеранської організації прикордонників, що звільняються з військової служби, у тому числі учасників Операції Об’єднаних сил (АТО);

активізація участі у національно-патріотичному вихованні молоді, проведенні роботи із збереження об’єктів пам’яті про героїзм прикордонників усіх поколінь, забезпечення популяризації героїчних подвигів прикордонників у суспільстві;

продовження роботи по діловій та дієвій співпраці з медичними закладами Служби з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1336, від 22.09.2021 № 981, від 09.12.2020 № 1236, від 25.03.2020 № 338;

посилення взаємодії з керівництвом Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь та прикордонних загонів в частині надання практичної допомоги у вирішенні завдань забезпечення прикордонної безпеки;

сприяння Адміністрації Держприкордонслужби, військовим частинам та підрозділам Державної прикордонної служби України в організації, у разі необхідності, руху опору в прикордонні.

3. Затвердити Фінансовий звіт за 2021 рік. Кошти організації у 2022 році використовувати за рішенням комітету для забезпечення виконання Плану основних заходів на 2022 рік.

4. Затвердити План основних заходів на 2022 рік.

План

основних заходів комітету Громадської організації

«Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників»

на 2022 рік

І. Основними напрямами вважати

вжиття заходів щодо всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів членів Організації;

залучення до лав ветеранської організації прикордонників, що звільняються з військвої служби, у тому числі учасників Операції Об’єднаних сил (АТО);

активізація участі у національно-патріотичному вихованні молоді, проведенні роботи із збереження об’єктів пам’яті про героїзм прикордонників усіх поколінь, забезпечення популяризації героїчних дій і подвигів прикордонників у суспільстві;

продовження роботи по діловій та дієвій  співпраці з медичними закладами Служби з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1336, від 22.09.2021 № 981, від 09.12.2020 № 1236, від 25.03.2020 № 338;

посилення взаємодії з керівництвом Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь та прикордонних загонів в частині надання практичної допомоги у вирішенні завдань забезпечення прикордонної безпеки;

сприяння Адміністрації Держприкордонслужби, військовим частинам та підрозділам Державної прикордонної служби України в організації, у разі необхідності, руху опору в прикордонні.

ІІ. Організаційні заходи

На засіданнях комітету розглянути наступні питання:

У січня 2022 року:

Ініціювати проведення спільного з керівництвом Служби  засідання, на якому обговорити питання посилення взаємодії в частині визначення шляхів та механізмів надання ветеранами практичної допомоги щодо забезпечення прикордонної безпеки.

За результатами засідання направити радам регіональних і відокремлених підрозділів Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників рекомендації щодо налагодження шляхів та механізмів узгодженої взаємодії  з керівниками органів Служби на місцях.

Відповідальні за підготовку:  голова комітету,

перший заступник голови комітету

Про участь у підготовці та проведенні заходів  присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародному дню прав жінок і миру, Дню прикордонника, Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дню вшанування ветеранів та пенсіонерів Державної прикордонної служби України.

Відповідальні за підготовку: заступники голови комітету

1.2. У червні 2022 року:

Про участь у підготовки та проведенні заходів  з нагоди Дня незалежності України, Міжнародного дня людей похилого віку, Дня захисників і захисниць України, Міжнародного дня інвалідів.

Відповідальні за підготовку:  заступники голови комітету

Про організацію та проведення в жовтні – грудні 2022 року звітно-виборчої компанії Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників.

Відповідальні за підготовку:  перший заступники голови комітету,

заступник голови – відповідальний секретар

1.3. У вересні 2022 року:

Про стан оформлення реєстрів фіксованого членства у відокремлених підрозділах Організації.

Відповідальні за підготовку:  перший заступник голови комітету,

заступник голови – відповідальний секретар  

1.4. У листопаді 2022 року:

Про хід звітно-виборчої компанії Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників. Обговорення Плану основних заходів на 2023 рік.

Відповідальні за підготовку:  перший заступник голови комітету,

заступник голови – відповідальний секретар

Організувати та провести наступні заходи:

2.1. Проаналізувати стан оформлення реєстрів фіксованого членства у відокремлених підрозділах Організації. серпень – вересень

Відповідальні: заступник голови комітету – відповідальний

секретар, голови рад регіональних підрозділів

2.2. Опрацювати із VETERAN HUB м. Києва можливість отримання консультацій членами Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників та відокремлених підрозділів щодо грантів та конкурсів де можлива їх участь.

протягом ІІ кварталу

Відповідальні:  заступник голови комітету – відповідальний

секретар, голови рад регіональних і відокремлених підрозділів

2.3. На засіданні президії заслухати інформацію заступника голови – відповідального секретаря комітету щодо результату моніторингу подачі кандидатур до Громадських рад органів виконавчої влади згідно відповідного переліку.

жовтень

Відповідальний: перший заступник голови комітету

ІІ. Заходи соціально-правової роботи

1. Організовувати зустрічі ветеранів із фахівцями структурних підрозділів з питань методології пенсійного та соціального забезпечення та підрозділів юридичного забезпечення Держприкордонслужби для отримання консультацій щодо виконання законів України та постанов Кабінету Міністрів України з питань соціального захисту ветеранів.

за потреби протягом року

Відповідальний:  заступники голови комітету,

голови рад регіональних і відокремлених підрозділів

Проводити відвідування ветеранів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в медичних закладах. щоквартально

Відповідальні: заступники голови комітету, голови рад

регіональних і  відокремлених підрозділів

3. Рекомендувати відокремленим підрозділам організації:

продовжувати проведення заходів з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 15.12.2021 № 1336, від 22.09.2021 № 981, від 09.12.2020 № 1236, від 25.03.2020 № 338 щодо запобігання поширенню серед ветеранів гострої респіраторної хвороби COVID-19;

провести роботу з надання моральної підтримки та матеріальної допомоги самотнім та малозабезпеченим ветеранам, сім’ям загиблих прикордонників із залученням можливостей підприємств різних форм власності, територіальних центрів Червоного Хреста, волонтерських та інших організацій;

ініціювати проведення тематичних зустрічей керівників органів Державної прикордонної служби України з відповідними категоріями ветеранів з нагоди:

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

Міжнародного дня прав жінок і миру;

Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

Дня прикордонника;

Дня вшанування ветеранів та пенсіонерів Державної прикордонної служби України;

Дня Незалежності України;

Міжнародного дня людей похилого віку;

Дня захисників і захисниць України;

Міжнародного дня інвалідів.

4. За погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби України, командуванням органів Держприкордонслужби брати участь в службових нарадах.

Відповідальні:  заступники голови комітету, голови рад

регіональних і відокремлених підрозділів

ІІІ. Участь у національно-патріотичному вихованні

1. Організовувати та проводити у навчальних закладах, органах і підрозділах охорони кордону тематичні заходи, присвячені історії, становленню, традиціям Державної прикордонної служби України, пам’яті загиблих прикордонників, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України.

протягом року

Відповідальні: заступники голови комітету, голови рад

регіональних і відокремлених підрозділів

2. З метою вшанування пам’яті захисників Батьківщини забезпечити участь делегацій ветеранів в тематичних заходах, що проводяться в музеях, на об’єктах і місцях бойової слави, у тому числі: 25 квітня – Олексіївка Запорізької області, 14 липня – Попільня Житомирської області, 6 серпня – Оршанець та Легедзине Черкаської області, 4 жовтня – Синельникове Дніпропетровської області.

Відповідальні: заступники голови комітету, голови рад

регіональних і відокремлених підрозділів

3. Рекомендувати радам ветеранських організацій:

з метою залучення молоді до прикордонної служби проводити із місцевим населенням у місцях дислокації прикордонних підрозділів на підприємствах, у навчальних закладах, загонах юних друзів прикордонників заходи присвячені популяризації прикордонної служби та героїзму воїнів-прикордонників;

за погодженням з керівництвом органів Держприкордонслужби брати участь в заходах із складання присяги курсантами навчальних закладів, у проведенні занять із підготовки особового складу прикордонних підрозділів, членів громадських формувань, що надають допомогу підрозділам Державної прикордонної служби в охороні державного кордону України;

враховуючи зростання кількості жінок-військовослужбовців в органах Служби,  активізувати участь ветеранів у заходах за напрямом гендерної політики, залучати жінок-ветеранів до участі у ветеранському русі;

удосконалювати взаємодію з волонтерами та волонтерськими організаціями стосовно надання допомоги військовослужбовцям та підрозділам Держприкордонслужби, що виконують службово-бойові завдання в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

Популярні розділи та сервіси