ХІ звітно-виборча конференція громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників»

НАЗАД
25 лютого 2020 11:25

5 грудня 2019 року відбулася ХІ звітно-виборча конференція громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників».

На початку конференції перед ветеранами-прикордонниками виступив Голова Державної прикордонної служби України полковник Сергій Дейнеко, який поінформував про головні досягнення відомства, окреслив завдання, які у сьогоднішніх умовах виконує Державна прикордонна служба України.

Голова громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» генерал-лейтенант у відставці Анатолій Макаров виступив з доповіддю про роботу ветеранської організації за період з 2015 по 2019 роки.

ХІ звітно-виборча конференція громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» вирішила:

1. Звіт комітету Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників взяти до відому. Визнати діяльність комітету щодо реалізації покладених на нього повноважень та здійснення статутних завдань «задовільною».

Основними напрямами діяльності на 2020-2021 роки вважати:

вжиття заходів щодо всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів членів Організації;

залучення до лав ветеранської організації прикордонників, що звільняються зі служби, у тому числі учасників Операції Об’єднаних Сил (АТО);

активізації участі ГО «ВОВП» у конкурсах на отримання грантової допомоги;

реалізація третього етапу Програми дій із національного військово-патріотичного виховання військовослужбовців та молоді.

2. Доповідь про діяльність ревізійної комісії прийняти до відому.

Акт ревізії фінансової діяльності комітету Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників затвердити.

Новому складу ревізійної комісії у своєї діяльності керуватись Статутом Організації.

3. Затверджено План основних заходів на 2020 рік.

4. Затвердити Фінансовий звіт за 2019 рік.

Кошти організації у 2020 році використовувати за рішенням комітету для забезпечення виконання Плану основних заходів на 2020 рік.

5. Створено відокремлений підрозділ Громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» – «Високопільська організація ветеранів-прикордонників» (Херсонська область).

6. Присвоєно звання «Почесний голова» ради Волинської організації ветеранів-прикордонників Яворському Аркадію Семеновичу.

7. Затверджено рішення відокремлених підрозділів ГО «ВОВП» щодо обрання голів рад:

Миколаївської організацій ветеранів-прикордонників – Клемятич Олександр Миколайович;

Волинської організацій ветеранів-прикордонників – Дубина Віктор Анатолійович;

Херсонської організацій ветеранів-прикордонників – Перерва Василь Миколайович.

Делегатами конференції обрано новий склад Комітету громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників» у кількості 29 членів. Головою Комітету обрано генерал-лейтенанта у відставці Макарова А.А.

План

основних заходів комітету Громадської організації

«Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників»

на 2020 рік

І. Основними напрямами вважати

вжиття заходів щодо всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів членів Організації;

залучення до лав ветеранської організації прикордонників, що звільняються зі служби, у тому числі учасників Операції Об’єднаних Сил (АТО);

опрацювання варіантів щодо участі ГО «ВОВП» у програмах та конкурсах на отримання грантової допомоги;

реалізація третього етапу Програми невідкладних дій із національного військово-патріотичного виховання молоді, який присвячений проблемам єднання та порозуміння між прикордонниками різних поколінь.

ІІ. Організаційні заходи

1. На засіданнях комітету розглянути наступні питання:

1.1. У березні 2020 року:

Про роботу представників ветеранських організацій у складі комісій органів Державної прикордонної служби України, до компетенції яких віднесені питання забезпечення прав і соціальних гарантій ветеранів – членів Організації.          

                   Відповідальні за підготовку:  заступники голови комітету

За рішенням президії комітету відрядити членів комітету для надання організаційно-методичної допомоги з питань забезпечення прав і соціальних гарантій ветеранів радам Організацій ветеранів  Південного регіонального управління.

ІІІ кв. 2020 року

 Відповідальний за підготовку:  1-й заступники голови комітету

1.2. У червні 2020 року (м. Лисичанськ, виїзне, розширене):

Про стан роботи у відокремлених підрозділах з учасниками антитерористичної операції  та Операції об’єднаних сил (далі ООС), завдання щодо її подальшої активізації.

Про скликання у грудні 2020 року ХІІ звітної конференції Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників.

Відповідальні: голова, 1-й заступники голови, 

відповідальний секретар комітету

За планом підготовки до засідання комітету проаналізувати результати практичного виконання розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби від 16 квітня 2018 року № 121 щодо вдосконалення співпраці органів охорони державного кордону із ветеранськими організаціями.

Відповідальний за підготовку:  1-й заступники голови комітету

1.3. У вересні 2020 року (м. Суми, виїзне, розширене):

 Про стан та шляхи удосконалення роботи з національного військово-патріотичного виховання прикордонників, шкільної та студентської молоді.

Відповідальні: голова та 1-й заступники голови комітету

1.4. У листопаді 2020 року

Про хід звітної компанії та підготовки ХІІ звітної конференції Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників.

Обговорення плану основних заходів на 202І рік.

Відповідальні: заступники голови комітету ГО «ВОВП»

2. Організувати та провести наступні заходи:

2.1. Узагальнити результати роботи ініціативних груп для залучення у діяльність відокремлених підрозділів учасників АТО (ООС).

Травень

Відповідальні: 1-й заступник голови, голови відокремлених підрозділів

2.2. Проаналізувати стан оформлення реєстрів фіксованого членства у відокремлених підрозділах Організації.

Вересень

Відповідальні: заступник голови – відповідальний секретар,

голови рад регіональних підрозділів

2.3. Опрацювати із VETERAN HUB м. Києва можливість отримання консультацій членами ГО ВОВП та відокремлених підрозділів щодо грантів та конкурсів де можлива їх участь.

Липень

Відповідальні: 1-й заступник голови комітету,

голови рад регіональних підрозділів

2.4. На засіданні президії заслухати інформацію відповідального секретаря комітету щодо результату моніторингу подачі кандидатур до Громадських рад органів виконавчої влади згідно відповідного переліку.

Червень

Відповідальний: 1-й заступник голови комітету

2.5. На засіданні президії розглянути проект нової редакції Статуту Всеукраїнською організацією ветеранів-прикордонників напрацьований робочою групою, створеною Х конференцією ГО«ВОВП».

Вересень

Відповідальний: 1-й заступник голови комітету

2.6. Організувати та провести  ХІІ звітну конференцію Громадської організації «Всеукраїнська організація ветеранів-прикордонників.

Грудень

Відповідальний: 1-й заступник голови комітету

ІІ. Заходи соціально-правової роботи

1. Провести зустрічі ветеранів із фахівцями відділу з питань методології пенсійного та соціального забезпечення фінансово-економічного департаменту та управління юридичного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби для отримання консультацій щодо виконання законів України та постанов Кабінету міністрів України з питань соціального захисту ветеранів.

За потреби протягом року, постійно, під час заходів комітету

Відповідальний:  заступник голови комітету

2. Провести відвідування ветеранів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в медичних закладах.

Щоквартально

Відповідальні:  заступники голови,

голови рад відокремлених підрозділів

3. Рекомендувати відокремленим підрозділам організації:

а) провести роботу з надання моральної підтримки та матеріальної допомоги самотнім та малозабезпеченим ветеранам, сім’ям загиблих прикордонників із залученням можливостей підприємств різних форм власності, територіальних центрів Червоного Хреста, волонтерських та інших організацій;

б) ініціювати проведення комплексу заходів, у тому числі – тематичні зустрічі керівників Адміністрації і органів Державної прикордонної служби України з відповідними категоріями ветеранів із нагоди: Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 15 лютого;

Міжнародного дня прав жінок і миру – 8 березня;

Дня прикордонника – 30 квітня;

75 річниці Перемоги над нацизмом у Європі – 9 травня;

Дня вшанування ветеранів і пенсіонерів Державної прикордонної служби України – 28 травня;

Дня незалежності України – 24 серпня;

Дня захисника України – 14 жовтня;

Міжнародного дня людей з інвалідністю  - 3 грудня.

4. За погодженням з Адміністрацією Державної прикордонної служби залучати до участі в нарадах Департаменту персоналу в режимі відеоконференції керівників відокремлених підрозділів організації.                     

Раз на місяць

Відповідальні: 1-й заступник голови, голови відокремлених підрозділів

ІІІ. Участь у національно-патріотичному вихованні

Активізувати участь ветеранів у проведенні заходів згідно Плану спільних дій Адміністрації Державної прикордонної служби України та комітету ГО «ВОВП» щодо реалізації третього етапу Програми невідкладних дій Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників із національно-патріотичного виховання молоді, який присвячений проблемам єднання і порозуміння між прикордонниками різних поколінь та гармонії суспільних відносин в Україні.

Популярні розділи та сервіси