Документи для перетинання державного кордону України

НАЗАД
29 грудня 2021 10:05

ІНОЗЕМЦІ ТА ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В’ЇЖДЖАЮТЬ В УКРАЇНУ ЗА УМОВИ:

1) наявності в нього дійсного паспортного документа;

2) відсутності щодо нього рішення уповноваженого державного органу України про заборону в'їзду в Україну;

3) наявності в нього в'їзної візи, якщо інше не передбачено законодавством України;

4) підтвердження мети запланованого перебування;

5) наявності достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави.

Іноземцям, особам без громадянства, які не відповідають одній чи кільком умовам в'їзду в Україну, відмовляється у перетинанні державного кордону в порядку, встановленому статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль».

Нотаріально засвідчені копії паспортних документів, свідоцтв про народження, віз право на перетинання державного кордону не дають.

 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПЕРЕТИНАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

закордонний паспорт

документ на повернення в державу громадянства або проживання (у разі втрати паспортного документа на території України)

українська віза (для громадян держав з візовим порядком поїздок)

 Увага! Ідентифікаційна картка (ID-card), що посвідчує особу іноземного громадянина, не дає права на перетинання державного кордону України. Крім, громадян Туреччини і Грузії (з 01.03.2019), які відповідно до міжнародних угод мають право на в'їзд, виїзд, перебування в межах встановленого законодавством періоду на підставі дійсних паспортних документів у вигляді ID-card.

 

РЕЖИМ В’ЇЗДУ ІНОЗЕМЦІВ ДО УКРАЇНИ

https://mfa.gov.ua/podorozhnim/vyizd-ta-perebuvannya-inozemciv-v-ukrayini/rezhim-vyizdu-inozemciv-do-ukrayini-za-derzhavami

 

З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2 ВСТАНОВЛЕНІ ДОДАТКОВІ ОБМЕЖЕННЯ:

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Інформуємо, що з 01.01.2019 набув чинності наказ МЗС України від 06.12. 2018 № 525 «Про затвердження змін до Вимог до оформлення віз в електронному вигляді», яким передбачається:

встановлення нових кодових позначень категорій е-віз;

визначення документів, на підставі яких оформлюються е-візи;

оновлення переліку держав, громадянам яких оформлюється е-віза.

Реєстрація в пункті пропуску через державний кордон включає проставлення в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця та особи без громадянства або в інших документах, передбачених законодавством, відмітки “В’їзд”, внесення відомостей про іноземця та особу без громадянства, їх паспортних даних до відповідного реєстру.

 

РЕЄСТРАЦІЯ В ПУНКТІ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території на підставі реєстрації у пункті пропуску через державний кордон.

Відповідно до частини 2 статті 9 розділу ІІ Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», пункту 6 статті 19 розділу ІV Закону України «Про Державну прикордонну службу України» та на виконання Указу Президента України від 30 серпня 2017 року  № 256 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 липня 2017 року «Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержання ними правил перебування на території України», з 1 січня 2018 року у пунктах пропуску через кордон (пунктах контролю, КПВВ з ТОТ АРК) здійснюється фіксація біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час прикордонного контролю.

Фіксація біометричних даних іноземців під час їхнього першого в’їзду в Україну в аеропортах та автомобільних пунктах пропуску здійснюється шляхом сканування відбитків п’яти пальців правої (лівої) руки.

У разі слідування іноземців поїздом фіксація біометричних даних проводиться безпосередньо у вагонах поїздів шляхом сканування відбитку вказівного пальця правої (лівої) руки.

Подальша ідентифікація іноземців та осіб без громадянства, біометричні данні яких були зафіксовано під час їхнього першого в’їзду в Україну, здійснюється шляхом сканування відбитків від одного до чотирьох пальців правої (лівої) руки.

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ ДОСТАТНЬОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В’їзд в Україну, перебування на території України та транзитний проїзд через територію України іноземців здійснюється за наявності достатнього фінансового забезпечення або наявності можливості отримати таке забезпечення законним способом на території України.

Перевірка наявності достатнього фінансового забезпечення проводиться уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби вибірково, у разі здійснення процедури контролю другої лінії.

Необхідна сума достатніх коштів для проживання (Постанова Кабінету Міністрів України №884 від 4 грудня 2013 року «Про затвердження Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення»)

 

Наявність достатнього фінансового забезпечення встановлюється шляхом:

візуального огляду наявності у іноземців та осіб без громадянства коштів в національній валюті України або у конвертованій іноземній валюті за курсом Національного банку на день в’їзду в Україну;

вивчення документа, в якому зазначено суму коштів та на підставі якого можна отримати кошти в банківських установах України;

візуального огляду платіжної картки міжнародних платіжних систем та вивчення виписки з особового банківського рахунка заявника, що підтверджує наявну суму коштів (виписка з банкомата);

вивчення документа, що підтверджує бронювання або оплату житла та харчування в Україні;

вивчення договору на туристичне обслуговування (ваучер);

вивчення гарантійного листа приймаючої сторони, що запросила іноземця або особу без громадянства, про взяття на себе зобов’язань із сплати всіх витрат іноземця або особи без громадянства, пов’язаних з їх перебуванням на території України та виїздом за її межі;

перевірки проїзного квитка для повернення до країни громадянської належності або країни постійного проживання, або до третьої країни з фіксованою датою.

Прожитковий мінімуму з 1 грудня 2021 року встановлено 2393 грн.

 

Необхідні суми фінансового забезпечення з розрахунку на:

1 добу – 1 595 грн. + 7 975 грн = 9 570 грн;

5 діб – 7975 грн. + 7975 грн = 15 950 грн;

10 діб – 15 950 грн. + 7975 грн = 23 925 грн;

15 діб – 23 925 грн. + 7975 грн = 31 090 грн;

30 діб – 47 850 грн. + 7975 грн = 55 825 грн;

ФЗ = ((20 х Пmin) : 30) х (КД+5);

ФЗ = ((20 х 2393) : 30) = 1595 х (1595*5=7975).

де ФЗ  - достатнє фнансове забезпечення;

Пmin - прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць;

КД - планова кількість днів перебування на території України.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ВТРАТИЛИ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕТИНАННЯ КОРДОНУ

У разі втрати на території України паспортного документу іноземці та особи без громадянства повинні негайно повідомити про це приймаючу сторону та орган внутрішніх справ (Національну Поліцію) для отримання відповідної довідки, яка підтверджує даний факт. При цьому виїзд з території України здійснюється у безвізовому порядку за паспортним документом або свідоцтвом на повернення, яке видається іноземцям дипломатичним представництвом або  консульською установою їх держави в Україні.

Популярні розділи та сервіси