Документи для перетинання державного кордону громадянами України

НАЗАД
27 лютого 2023 09:27

Роз'яснення щодо практичного застосування положень 214 - 217 Правил перетинання державного кордону громадянами України

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон

дипломатичний паспорт України

службовий паспорт України

посвідчення особи моряка

посвідчення члена екіпажу

У разі втрати громадянином України, який постійно проживає в Україні, зазначених документів за межами території України, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичними представництвами чи консульськими установами України за кордоном.

У передбачених міжнародними договорами України випадках замість документів, зазначених вище, для виїзду за кордон можуть використовуватися інші документи.

Стаття 6 цього ж закону, що встановлює підстави для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України (перелік збільшено)

Право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадках, коли:

1) він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю, - до закінчення терміну, встановленого статтею 12 цього Закону;

2) стосовно нього у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;

3) він засуджений за вчинення кримінального правопорушення - до відбуття покарання або звільнення від покарання;

4) він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, - до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів;

5) він перебуває під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду.

Тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з України у випадках, передбачених частинами першою та шостою цієї статті, запроваджується в порядку, передбаченому законодавством. У разі запровадження такого обмеження орган, що його запровадив, в одноденний строк повідомляє про це громадянина України, стосовно якого запроваджено обмеження, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

У разі накладення на громадянина адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, йому тимчасово обмежується право на виїзд з України з дитиною строком на один рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.

Відповідно до ст. 33 Конституції України громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві в'їзду в Україну

ПОРЯДОК ПРОСТАНОВКИ ВІДМІТОК ПРО ПЕРЕТИНАННЯ КОРДОНУ

Після перевірки паспортних документів громадян України вони повертаються власнику без проставлення відмітки про перетинання державного кордону. Така відмітка в паспортному документі громадянина України проставляється у випадку його особистого прохання про це.

ІНФОРМУЄМО, що 18 грудня 2019 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1056 "Про дію окремих положень міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Згідно з положеннями цієї постанови, з 01 березня 2020 року скасовується можливість перетинання громадянами України державного кордону України з Російською Федерацією на підставі паспорта громадянина України та свідоцтва про народження для дітей віком до 16 років.

Крім того, постановою Кабінетом Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 362, зупинена дія підпункту 1.1 пункту 1 додатка Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, учиненої в м. Києві 12 червня 2009 р.

Згідно з положеннями цієї постанови, з 1 вересня 2020 року скасовується можливість перетинання громадянами України державного кордону України з Республікою Білорусь на підставі паспорта громадянина України.

Вищевказані зміни імплементуються українською стороною у рамках удосконалення процедури прикордонного контролю громадян України під час виїзду з території України до Російської Федерації з метою запобігання випадкам використання підробок паспорта громадянина України (у формі книжечки) та свідоцтва про народження з огляду на низький ступінь вказаних документів.

Водночас, зазначаємо, що, з огляду на положення частини четвертої статті 1 Закону України "Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України", відповідно до якого громадянин України ні за яких підстав не бути обмежений у праві на в`їзд в Україну, громадяни мають право на в`їзд на територію України з території РФ як за документами, дійсними для виїзду за кордон, так і за паспортом громадянина України та свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років).

Популярні розділи та сервіси