Охорона здоров'я

Центральна військово-лікарська комісія

Порядок проведення військово-лікарськими комісіями Держприкордонслужби медичного огляду визначено Положенням про проходження медичного огляду у Державній прикордонній служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06.05.2009 року № 333 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.08.2016 року № 804), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2016 року № 1285/29415 (далі - Положення).

Положення визначанє порядок визначення ступеню придатності до військової служби (служби за спеціальністю), встановлення причинного зв'язку захворювань, наслідків поранень, травм, контузій.

Для виконання зазначених завдань у Держприкордонслужбі створюються Центральна військово-лікарська комісія (далі - ЦВЛК), а також госпітальні та гарнізонні військово-лікарські комісії (далі - ВЛК) на базі лікувальних закладів Держприкордонслужби.

У своїй роботі ВЛК керуються Основами законодавства України про охорону здоров'я, Законами України «Про військових обов'язок та військову сулжбу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

Постанови ВЛК приймаються колегіально на підставі Розкладу хвороб, станів, фізичних вад та пояснення щодо застосування статей, що визначають ступінь придатності до військової служби (додаток № 5 до Положення).

Направлення на медичний огляд проводиться:

начальниками відповідних органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець;

начальниками закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за місцем лікування;

військовою прокуратурою;

судами.

ЦВЛК має право ініціювати направлення військовослужбовців в заклади охорони здоров'я Держприкордонслужби на контрольний та повторний огляди.

Військовослужбовці оглядаються ВЛК закладів охорони здоров'я з метою визначення ступеню придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали захворювання, поранення, травму, контузію, каліцтво під час захисту Батьківщини або захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції та (або) відсічі збройної агресії російської федерації, здійснюється ВЛК після закінчення стаціонарного лікування в закладі охорони здоров'я та досягнення визначеного наслідку (результату) лікування.

Під час медичного огляду військовослужбовців Держприкордонслужби встановлення діагноз, при чому госпітальна (гарнізонна) ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв. У складних випадках причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв. У складних випадках причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв встановлює ЦВЛК.

Постанови про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв виносяться на підставі наступних документів:

медичних документів виданих (складених) в період до призову на військову службу, під час проходження військової служби та у період після звільнення з військової служби;

документів про безпосередню участь в бойових діях (АТО (ООС) або відсічі збройної агресії російської федерації);

військово-облікових документів (військовий квиток, біографічна довідка, довідка ТЦК та СП про терміни проходження військової служби в лавах Держприкордонслужби);

документів про обставини поранення, травмування, каліцтва, контузії (акти форм Нвс-5, Нвс-1, НПвс, що складаються відповідно до Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Держприкордонслужбі України, затвердженої наказом МВС України № 199 від 22.03.2016 року, зареєстрованого в Мінюсті України за № 574/28104 від 18.04.2016).

У разі якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) особи настало в період до прийняття Положення, постанова ВЛК про причинний зв'язок приймається з урахуванням висновку, зазначеного у документах, які діяли на час отримання цією особою поранення, травми, контузії, каліцтва.

Визначення причинного зв'язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, що призвело до смерті військовослужбовця проводиться ЦВЛК.

Перелік документів для визначення причинного зв'язку захворюванння, поранення, травми, контузії, каліцтва, що призвело до смерті військовослужбовця визначено у абзаці 4 пункту 3 глави 6 Розділу ІІ Інструкції з організації обліку особового складу Держприкордонслужби України, затвердженої наказом МВС України № 468 від 06.06.2017 року, зареєстрованого в Мінюсті України за № 1011/30879 від 16.08.2017 року. До ЦВЛК додаються:

клопотання начальника органу Держприкордонслужби, в якому проходив службу загиблий (померлий) військовослужбовець;

біографічна довідка;

копія остаточного лікарського свідоцтва про смерть;

копія свідоцтва про смерть;

паспорт здоров'я (медична книжка);

акти за формами Нвс-5, Нвс-1, НПвс. 

Популярні розділи та сервіси