Проект наказу начальника Котовського прикордонного загону «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення

НАЗАД
29 лютого 2016 01:35

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту наказу начальника Котовського прикордонного загону

«Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів

та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску

для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Наказ Котовського прикордонного загону від 01.11.2011 N 1326 «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», зареєстрований в Головному управлінні юстиції в Одеській області 08.12.2011 за N 37/1058 та затверджена ним Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», у зв’язку зі змінами у законодавстві України з прикордонних та митних питань не відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» (Із змінами, внесеними згідно з ПКМ № 1081 від 28.11.2012 № 553 від 03.07.2013), оскільки був розроблений на підставі та на виконання вимог Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1989 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1989 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» (зі змінами) втратила чинність.

Чинними нормативно - правовими актами пропуск через державний кордон осіб, автомобільних транспортних засобів і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон, послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон пунктах пропуску описані загалом, тому потребують чіткої регламентації з урахуванням особливостей організації та здійснення прикордонного контролю у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу».

Відповідно до статті 25 Закону України «Про прикордонний контроль» N 1710-VI, 05.11.2009, Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон затверджується для кожного пункту пропуску через державний кордон керівником органу охорони державного кордону. Типова технологічна схема пропуску через державний кордон у пунктах пропуску для автомобільного, повітряного, морського (річкового), поромного та залізничного сполучення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, виникає необхідність видання наказу начальника Котовського прикордонного загону «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», визнання таким, що втратив чинність наказ Котовського прикордонного загону від 01.11.2011 N 1326 «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», зареєстрований в Головному управлінні юстиції в Одеській області 08.12.2011 за N 37/1058 та затверджену ним Технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу».

2. Цілі державного регулювання

Основною метою зазначеного проекту акта є приведення нормативно-правових актів Котовського прикордонного загону у відповідність до чинного законодавства. Зазначена мета досягається шляхом видання наказу начальника Котовського прикордонного загону «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», визнання таким, що втратив чинність наказ Котовського прикордонного загону від 01.11.2011 N 1326 «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», зареєстрований в Головному управлінні юстиції в Одеській області 08.12.2011 за N 37/1058 та затверджену ним Технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу».

3. Визначення та оцінка прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

1. Збереження чинного нормативно-правового регулювання

Спосіб оцінюється як неефективний.

 

 

Наказ Котовського прикордонного загону від 01.11.2011 N 1326 «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», зареєстрований в Головному управлінні юстиції в Одеській області 08.12.2011 за N 37/1058 та затверджена ним Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу»,був розроблений на підставі та на виконання вимог «Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1989 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» визнана такою, що втратила чинність, постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. № 1989 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними».

Відповідно до статті 25 Закону України «Про прикордонний контроль» N 1710-VI, 05.11.2009, Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон затверджується для кожного пункту пропуску через державний кордон керівником органу охорони державного кордону. Типова технологічна схема пропуску через державний кордон у пунктах пропуску для автомобільного, повітряного, морського (річкового), поромного та залізничного сполучення затверджується Кабінетом Міністрів України.

Технологічна схема пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», затверджена наказом Котовського прикордонного загону від 01.11.2011 N 1326, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції в Одеській області 08.12.2011 за N 37/1058 містить розділи на визначені положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю», постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, отже, не відповідає принципам державної регуляторної політики, не вирішує проблему.

2. Обраний спосіб

Спосіб оцінюється як такий, що повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Досягається мета державного регулювання.

Із прийняттям регуляторного акта забезпечується відповідність вимогам статті 25 Закону України «Про державний кордон України», Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 751, Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451, забезпечується реалізація принципів державної регуляторної політики.

 

4. Механізм і заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується видати наказ начальника Котовського прикордонного загону «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», яким затвердити Технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу».

Відповідно до ст.319 Митного Кодексу України, пункту 6. Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012р. № 451 визначити в Технологічній схемі пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу» що контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами здійснюється посадовою особою митниці в частині та у порядку, визначеному законодавством. санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фіто санітарний та екологічний контроль здійснюються до закінчення митного контролю посадовою особою митниці у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цих видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій. Підрозділи митниці взаємодіють з державними органами, уповноваженими на здійснення зазначених видів контролю, координують роботу з їх здійснення та здійснюють контроль за проведенням установлених законодавством державних видів контролю, яким підлягають автомобільні транспортні засоби і товари.

На виконання вимог статті 374 Митного кодексу України, пункту 15. Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012р. № 451, Розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби від 23.01.2013 року № Т/254-399, враховуючи вимоги ст.26 Закону України «Про державний кордон України», щодо встановлення порядку відправлення з пунктів пропуску транспортних засобів, що вибувають за кордон і прибувають в Україну, а також інших обмежень для запобігання незаконному перетинанню державного кордону України, визначити в Технологічній схемі пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», що для внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами у пункті пропуску використовуються контрольні талони.

На виконання вимог Розділ IV ,Стаття 25. ч.2 Закону України «Про прикордонний контроль» пункту 9.4.. пункту 9.7. «Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затверджений Наказом  Адміністрації Державної прикордонної служби України 29.08.2011 N 627 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 р. за N 1117/19855 визначити в Технологічній схемі пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу» окремий розділ «Взаємодія державних органів влади України під час здійснення пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон».

Визнати таким, що втратив чинність наказ Котовського прикордонного загону від 01.11.2011 N 1326 «Про затвердження Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу», зареєстрований в Головному управлінні юстиції в Одеській області 08.12.2011 за N 37/1058 та затверджену ним Технологічну схему пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Платонове – Гоянул Ноу».

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

5.1. Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта:

На дію акта не впливатимуть зовнішні фактори (політичні, економічні, технічні, тощо), таким чином позитивні і негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта відсутні.

5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами:

Акт є простим для виконання і не потребує додаткових матеріальних витрат з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

5.3. Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта:

Негативні фактори впливу, пов’язані із прийняттям проекту регуляторного акта, відсутні, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

5.4. Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта.

Державний контроль здійснюється постійно під час перетинання державного кордону України особами, транспортними засобами, вантажами у міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення.

6. Очікувані результати прийняття від акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Впорядкування нормативно-правової бази з питань прикордонного контролю, в частині визначення режимних правил  у пунктах пропуску через державний кордон України

Інтереси громадян

Немає

Немає

Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності

Витрат пов’язаних із прийняттям акта не передбачається

Зменшується кількість нормативно-правових актів, що впливають на процедури прикордонного контролю у пунктах пропуску через державний кордон

Таким чином, прийняття акта матиме загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з мети державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

8.1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта:

надходжень до державного місцевого та бюджетів, пов’язаних з дією  акту не передбачається.

8.2. Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

8.3. Дія акта поширюватиметься на усіх суб’єктів господарювання, що перебувають і пересуваються у межах території пунктів пропуску через державний кордон під час проходження визначених законодавством видів  контролю, а також здійснюють діяльність, пов'язану з пропуском через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів та осіб що перебувають  на території пункту пропуску з іншою метою;

8.4. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

Час і додаткові кошти суб’єктами господарювання у зв’язку з прийняттям акта не витрачатимуться.

8.5. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – середній, проект регуляторного акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Державної прикордонної служби;

9.    Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Для відстеження результативності регуляторного акта будуть використовуватись відкриті статистичні дані та дані опитування осіб, що перетинають державний кордон України у міждержавних пунктах пропуску для автомобільного сполучення. Наукові установи, для відстеження  результативності регуляторного акта не залучатимуться.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності регуляторним актом.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набрання чинності актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Начальник Котовського

прикордонного загону

підполковник                                                                                І.А. Підгородецький

Популярні розділи та сервіси