Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Адміністрацією Державної прикордонної служби України у 2013 році

НАЗАД
22 травня 2017 10:21

Звіт

щодо здійснення державної регуляторної політики

Адміністрацією Державної прикордонної служби України

у 2013 році

 

Протягом 2013 року Адміністрацією Державної прикордонної служби України здійснювалася регуляторна діяльність відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки регуляторних актів згідно з принципами державної регуляторної політики, а також з дотриманням принципів відповідності форм та рівня державного регулювання господарської діяльності ринковим вимогам, досягнення у регуляторній діяльності органів виконавчої влади балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, зменшення втручання державних органів у господарську діяльність.

У 2013 році Адміністрацією Державної прикордонної служби України було розроблено 3 регуляторні акти:

1) постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 463 «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим».

Необхідність розроблення зазначеного регуляторного акта була обумовлена потребою приведення у відповідність Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147, до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

Так, до набрання чинності Законом України «Про адміністративні послуги», яким передбачено, що адміністративна послуга – це результат  здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг відповідно до закону, органами охорони державного кордону надавались три адміністративні послуги:

узгодження проведення авіаційних робіт у прикордонній смузі;

узгодження проведення будівництва, вирубки лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі;

надання дозволу на геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов'язані із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги.

 Надання зазначених адміністративних послуг було врегульовано Тимчасовим порядком надання адміністративних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737, та Положенням про прикордонний режим.

У зв’язку з відсутністю у законодавчих актах, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони державного кордону, підстав для одержання зазначених адміністративних послуг, повноважень суб’єктів надання адміністративних послуг, переліку та вимог до документів, необхідних для отримання адміністративних послуг та інших вимог, передбачених Законом України «Про адміністративні послуги», Адміністрацією Державної прикордонної служби був розроблений та прийнятий Кабінетом Міністрів України регуляторний акт, яким передбачено провадження робіт у прикордонній смузі після письмового інформування органів охорони державного кордону;

2) наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20.05.2013 № 488 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Адміністрації Державної прикордонної служби України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.06.2013 за № 872/23404.

За результатами здійснення перегляду регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України було отримано висновок щодо необхідності приведення у відповідність до Закону України «Про адміністративні послуги» чотирьох відомчих нормативно-правових актів, якими було врегульовано порядок надання адміністративних послуг органами Державної прикордонної служби України, шляхом визнання їх такими, що втратили чинність;

3) міжвідомчий наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України від 10.10.2013 № 969/787 «Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2013 за № 1833/24365.

Необхідність розроблення зазначеного регуляторного акта була обумовлена потребою прискорення та спрощення прикордонних процедур організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

У зв’язку з цим та з метою встановлення порядку подання підрозділам охорони державного кордону капітанами круїзних суден або морськими агентами попередньої інформації про пасажирів та членів екіпажу, а також туристичними операторами (туристичними агентами), іншими юридичними чи фізичними особами при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень організованих груп про автомобільний транспортний засіб та пасажирів Адміністрацією Державної прикордонної служби України було розроблено  зазначений регуляторний акт.

Стосовно зазначених регуляторних актів було дотримано вимоги, передбачені статтями 7, 8 та 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

розроблення проектів регуляторних актів було передбачено Планом діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2013 рік, Планом діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, крім того, до Державної служби України з питань регуляторної політики та підприємництва надавались пропозиції про включення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про прикордонний режим» до Плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік;

підготовлено аналізи регуляторного впливу до проектів, які разом з повідомленнями про оприлюднення та проектами актів було оприлюднено на офіційних веб-сайтах Державної прикордонної служби і Міністерства внутрішніх справ України з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

На виконання статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 28.10.2013 № 106 внесено зміни до Плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.08.2011 № 608, відповідно до якого за результатами 2013 року було підготовлено 4 звіти про відстеження результативності регуляторних актів, що були розміщені на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України:

3 звіти про базове відстеження результативності регуляторних актів;

1 звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта.

Адміністрацією Державної прикордонної служби України постійно здійснюється оновлення офіційного веб-сайту Державної прикордонної служби України (www.dpsu.gov.ua), в якому запроваджено розділ «Регуляторні акти», що складається з таких рубрик:

-       «Інформаційне забезпечення», де окремо наведені повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів та План-графік проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України;

-       «Проекти регуляторних актів»;

-       «Аналізи регуляторного впливу»;

-       «Звіти про відстеження результативності».

Оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному веб-сайті Державної прикордонної служби України здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з виконанням положень Регламенту Кабінету Міністрів України та урахуванням методичних рекомендацій, що надаються центральним органом виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.

З метою підвищення кваліфікації у галузі державної регуляторної політики фахівцями Адміністрації Державної прикордонної служби України взято участь у семінарі «Аналіз регуляторного впливу як інструмент державної регуляторної політики», що проводився Державною службою України з питань регуляторної політики та підприємництва із залученням представників громадських організацій.

Протягом 2013 року Адміністрацією Державної прикордонної служби України було забезпечено плідну співпрацю із суб’єктами господарської діяльності шляхом залучення громадськості під час підготовки проектів регуляторних актів, надання інформації на запити або на звернення громадян, що дало змогу визначити вплив регуляторних актів на господарську діяльність.

У той же час така робота з громадськістю дасть змогу в майбутньому готувати якісні звіти про відстеження результативності регуляторних актів Адміністрації Державної прикордонної служби України, а також враховувати потреби суб’єктів господарювання під час їх перегляду та внесення змін.

         На сьогодні основним завданням забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у сфері охорони державного кордону під час розроблення їх проектів, проведення аналізу регуляторного впливу відповідно до принципів державної регуляторної політики є встановлення єдиного підходу до розроблення, відстеження, планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, недопущення прийняття регуляторних актів, які є недоцільними, непослідовними або не узгоджуються чи дублюють чинні регуляторні акти.

        

Перший заступник Голови Державної

прикордонної служби України                                                                                                  П.А. Шишолін

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}