Звіт про результати проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму»

НАЗАД
17 жовтня 2018 08:49

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості щодо доповнення та приведення у відповідність назв міст і районів, на території яких можуть бути встановлені або встановлюються контрольовані прикордонні райони, удосконалення системи режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах, які регламентують відповідно до законодавства правила в’їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження робіт, обліку та тримання на пристанях, причалах і в пунктах базування маломірних суден, інших засобів, їх плавання і пересування у територіальному морі та внутрішніх водах України з ініціативи Адміністрації Держприкордонслужби було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму» (далі – проект постанови Уряду), який був направлений до Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби.

Метою проекту постанови Уряду є:

доповнення та приведення у відповідність назв міст і районів, на території яких можуть бути встановлені або встановлюються контрольовані прикордонні райони;

уточнення поняття прикордонної смуги, удосконалення правових підстав здійснення посадовими і службовими особами Державної прикордонної служби України своїх законних повноважень;

врегулювання окремих проблемних питань при здійсненні контролю щодо обліку та тримання на об’єктах базування, місцях базування суден флоту рибної промисловості, а також плавання і пересування самохідних та несамохідних суден, суден флоту рибної промисловості, інших плавзасобів у внутрішніх водах та територіальному морі і створення умов для забезпечення більш ефективного моніторингу надводної обстановки, а також забезпечення реалізації громадянами конституційного права на відпочинок;

посилення заходів контролю за:

вильотом, посадкою та стоянкою літальних апаратів (крім цивільних повітряних суден, що здійснюють регулярні повітряні перевезення, і державних повітряних суден) у контрольованих прикордонних районах;

за проведенням робіт та інших заходів у прикордонній смузі та на території районів Херсонської області, прилеглих до Автономної Республіки Крим, на які поширюється дія частини третьої статті 22 Закону України «Про державний кордон України».

Під час обговорення проекту постанови Уряду в період 15 червня по 2 вересня 2018 року від Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби надійшла пропозиція до пункту 13 проекту постанови Уряду, а саме доповнити його новим абзацом такого змісту:

«З метою попередження випадків незаконного перетинання державного кордону громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, під час їх пересування в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району Державною прикордонною службою можуть додатково встановлюватися інформаційно-попереджувальні таблички, у порядку, що встановлюється МВС».

Після детального вивчення відповідної пропозиції, вона була врахована розробником і пункт 13 проекту Уряду був доповнений абзацом третім вищезазначеного змісту без змін.

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}