Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 10.10.2013 № 969/787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2012 за № 1833/24365

НАЗАД
18 квiтня 2016 10:12

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Міністерства внутрішніх справ України  та Міністерства інфраструктури України від 10.10.2013 № 969/787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2012 за № 1833/24365

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується – наказ Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства інфраструктури України від 10.10.2013 № 969/787 «Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2012 за       № 1833/24365.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Держприкордонслужби України (управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – виконання статті 19 Закону України «Про прикордонний контроль», підпункту 3 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 399, підпункту 8 пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 року № 2-р, прискорення та спрощення прикордонних процедур організованих туристичних або інших груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

Строк виконання заходів з відстеження – відповідно до частини шостої статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Тип відстеження – повторне.

Методи одержання результатів відстеження – моніторинг загальних статистичних показників прискорення та спрощення  прикордонних процедур організованих туристичних або інших груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується статистична інформація органів охорони державного кордону щодо здійснення прикордонного контролю осіб у пунктах пропуску для морського та автомобільного сполучення.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – за загальними статистичними показниками з листопада 2013 - го по листопад 2014 року в пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення на підставі попередньої інформації, поданої капітанами круїзних суден та туристичними операторами, здійснено прикордонний контроль 18 круїзних суден та 74 туристичних автобусів, загалом  12 300 осіб.

Середньомісячні статистичні показники прикордонного контролю пасажирів становили 1025 осіб, середній час перевірки документів у одного пасажира становив 20 секунд (у разі відсутності попередньої інформації про пасажирів час оформлення одного пасажира становить до двох хвилин).

При цьому відповідно до показників, отриманих під час проведення базового відстеження результативності цього регуляторного акта, у період з червня по вересень 2013 року в пунктах пропуску через державний кордон на підставі попередньої інформації  здійснено прикордонний контроль 28 400 осіб.

Середньомісячні статистичні показники склали 7100 осіб, середній час перевірки документів у одного пасажира становив до двох хвилин.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. 

Причинами значного зменшення кількості осіб, прикордонний контроль яких проводився з використанням поданої капітанами круїзних суден та туристичними операторами попередньої інформації, стали:

1) тимчасова окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, де знаходиться більшість морських портів України, до яких виконуються круїзні рейси, та закриття в них пунктів пропуску через державний кордон України;

2) закриття пунктів пропуску через державний кордон на українсько-російському кордоні на території, яка тимчасово не контролюється державною владою України;

3) погіршення соціально-економічного стану основного туристичного ресурсу України.

З огляду на зазначене, за результатами періоду листопад 2013 – листопад 2014 вбачається неможливим повною мірою визначити ступінь досягнення мети регуляторного акта, оскільки збирання та підбиття підсумків статистичної інформації, використаної у базовому звіті про відстеження результативності цього регуляторного акта, здійснювалось за умов нормального функціонування пунктів пропуску через державний кордон в Автономній Республіці Крим та на східному кордоні України, які тепер закрито.

На сьогодні можна лише зазначити, що при зменшенні через об’єктивні причини середньомісячного кількісного показника прикордонного контролю осіб водночас спостерігається сталість якісного показника – середнього часу перевірки документів у одного пасажира, що свідчить про прискорення та спрощення процедур прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення періодичних відстежень.

Ступінь досягнення визначених цілей буде відстежуватись під час проведення періодичних відстежень.

 

Голова Державної прикордонної

служби України                                                                                                           В.О. Назаренко

Популярні розділи та сервіси

{page_script_full_path}