Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму»

НАЗАД
15 вересня 2021 14:45

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акта – 

постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 890 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 

з питань прикордонного режиму»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, – постанова Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 890 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму».

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Державної  прикордонної служби України (управління організації прикордонної служби Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», урегулювання окремих проблемних питань при здійсненні контролю за дотриманням прикордонного режиму, створення умов для забезпечення більш ефективного моніторингу надводної обстановки, а також для проведення господарської та інших видів діяльності, що здійснюється відповідно до законодавства, в межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України запроваджено прикордонний режим.

Строк виконання заходів з відстеження – з 05 серпня 2021 року по 05 вересня 2021 року.

Тип відстеження – базове.

Методи одержання результатів відстеження – збір статистичних даних за період з січня 2020 року по серпень 2021 року щодо:

загальної кількості інформувань про авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубку лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження, гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги, що надійшли до органів охорони державного кордону;

кількості зафіксованих випадків польотів малих та безпілотних повітряних суден в контрольованих прикордонних районах;

кількості випадків притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовується статистична інформація органів Державної прикордонної служби України щодо кількості інформувань про різні види робіт у межах прикордонної смуги, зафіксованих випадків польотів малих та безпілотних повітряних суден в контрольованих прикордонних районах і випадків притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

1. За загальними статистичними показниками в період з січня 2020 року по серпень 2021 року органами Державної прикордонної служби України було отримано таку загальну кількість інформувань про проведення діяльності, передбаченої пунктом 17 (у редакції, що діяла до 27 серпня 2021 року) Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 (далі – Положення про прикордонний режим):

12478 інформувань про проведення геологічних, дорожніх та інших досліджень, гідротехнічних, землевпорядних, меліоративних та інших робіт, пов'язаних із зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичних подорожей і стрибків з усіх видів парашутів у межах прикордонної смуги;

1962 інформування про проведення будівництва, вирубки лісу, полювання, водокористування у прикордонній смузі;

312 інформувань про проведення авіаційних робіт у прикордонній смузі.

Загальний статистичний показник вищезазначених інформувань з січня 2020 року по серпень 2021 року (тобто за 20 місяців) становить 14752, при цьому середній статистичний показник за 1 місяць становить 738, а середній статистичний показник за рік – 8856 інформувань.

Цим регуляторним актом розширено перелік робіт та іншої діяльності, про здійснення яких у прикордонній смузі необхідно інформувати орган охорони державного кордону, такими роботами і діяльністю, як водолазні роботи або занурення апаратів, що використовуються для підводного плавання, проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, військових навчань і тренувань.

Крім того, обов’язок інформування про проведення таких робіт і здійснення діяльності поширено і на райони, прилеглі до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України запроваджено прикордонний режим. 

У зв’язку із запровадженням правового регулювання вищезазначеної сфери, яка до цього не регулювалась, статистичні дані за вказаними статистичними показниками щодо вказаних видів робіт і діяльності відсутні.

2. Окрім отриманих інформувань про проведення авіаційних робіт, прикордонними нарядами по охороні державного кордону у період з січня 2020 року по серпень 2021 року зафіксовано 531 випадок польотів малих та безпілотних повітряних суден у контрольованих прикордонних районах. При цьому середній статистичний показник за 1 місяць становить 27, а середній статистичний показник за рік – 324.

Після набрання чинності регуляторним актом про зліт або посадку повітряних суден (крім цивільних повітряних суден, що здійснюють регулярні повітряні перевезення, і державних повітряних суден) поза межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків у контрольованому прикордонному районі їх власники або експлуатанти повинні інформувати орган або підрозділ Державної прикордонної служби України, у зоні відповідальності якого здійснюється зліт або посадка.

У зв’язку із запровадженням правового регулювання вищезазначеної сфери, яка до цього не регулювалась, статистичні дані саме за вказаними статистичними показниками щодо інформування про зліт або посадку повітряних суден у контрольованому прикордонному районі відсутні.

3. За загальними статистичними показниками у період з січня 2020 року по серпень 2021 року притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму 9497 осіб. При цьому середній статистичний показник за 1 місяць становить 475, а середній статистичний показник за рік – 5700 осіб.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей  

Результатом реалізації регуляторного акта має стати врегулювання окремих проблемних питань при здійсненні контролю за дотриманням прикордонного режиму, а також створення умов для проведення господарської та інших видів діяльності, що здійснюється відповідно до законодавства, в межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких Кабінетом Міністрів України запроваджено прикордонний режим.

Ступінь досягнення визначених цілей можна буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Популярні розділи та сервіси