Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 вересня 2021 року № 727 «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291»

НАЗАД
08 грудня 2021 13:53

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта – наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 вересня 2021 року № 727 «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2021 року за № 1560/37182

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, – наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29 вересня 2021 року № 727 «Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 18 квітня 2005 року № 291», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2021 року за № 1560/37182.

Виконавець заходів з відстеження – Адміністрація Державної  прикордонної служби України (управління адміністративної юрисдикції Департаменту охорони державного кордону).

Мета прийняття регуляторного акта – врегулювання окремих питань встановлення заборони виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів.

Строк виконання заходів з відстеження – з 11 листопада по 30 листопада 2021 року.

Тип відстеження – базове.

Методи одержання результатів відстеження – збір статистичних даних з січня 2020 року по вересень 2021 року щодо:

кількості прийнятих посадовими особами Державної прикордонної служби України рішень про заборону виходу у територіальне море та внутрішні води України українським невійськовим суднам і плавзасобам;

кількості випадків притягнення осіб, які перебували на судні чи плавзасобі, до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму, що передували прийняттю рішень про заборону виходу у територіальне море та внутрішні води України українським невійськовим суднам і плавзасобам;

кількості випадків оскаржень суб’єктами господарювання прийнятих рішень про заборону виходу у територіальне море та внутрішні води України.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних – використовувалась статистична інформація органів охорони державного кордону і загонів морської охорони щодо кількості прийнятих посадовими особами Державної прикордонної служби України рішень про заборону виходу у територіальне море та внутрішні води України українським невійськовим суднам і плавзасобам, випадків притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму, що передували прийняттю таких рішень, та оскаржень суб’єктами господарювання рішень про заборону виходу у територіальне море та внутрішні води України.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта – відповідно до наявних у Державній прикордонній службі України статистичних даних у період з січня 2020 року по вересень 2021 року (тобто за 21 місяць):

посадовими особами органів охорони державного кордону і загонів морської охорони прийнято 74 рішення про заборону виходу в територіальне море та внутрішні води України українським невійськовим суднам і плавзасобам, при цьому середній статистичний показник за 1 рік становив 42 рішення;

у 39 випадках прийняттю рішень про заборону виходу в море передувало притягнення осіб, які перебували на таких суднах чи плавзасобах, до адміністративної відповідальності за статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог прикордонного режиму, визначених Положенням про прикордонний режим, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147, при цьому середній статистичний показник за 1 рік становив 22 випадки;

суб’єктами господарювання не оскаржувались рішення про заборону виходу у територіальне море та внутрішні води України, прийняті посадовими особами Державної прикордонної служби України, отже середній статистичний показник оскарження рішень за 1 рік становив 0 випадків.

Наведені показники стануть джерелом порівняльних даних для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом реалізації регуляторного акта стане врегулювання окремих проблемних питань при прийнятті рішення посадовими особами Державної прикордонної служби України про заборону виходу в територіальне море та внутрішні води України українських невійськових суден і плавзасобів, а також виключення неоднозначності розуміння діючої процедури прийняття рішення та підвищення відповідальності посадових осіб Державної прикордонної служби України при складанні матеріалів таких заборон.

Ступінь досягнення визначених цілей можна буде відстежити під час проведення повторного та періодичних відстежень.

Популярні розділи та сервіси