Законодавство ЄС та найкращі європейські практики щодо контролю на зовнішніх кордонах Шенгенської зони

НАЗАД
18 лютого 2021 14:49

Регламент (ЄС) 2016/399 Європейського Парламенту і Ради від 9 березня 2016 р. про Кодекс Союзу про режим перетину кордону людьми (Шенгенський кодекс про кордони) –Зведений текст 2019 р.

Шенгенський кодекс про кордони регулює перетин зовнішнього кордону, спрощуючи доступ для тих, хто має законне право в’їзду до ЄС.

Він встановлює правила щодо перетину зовнішніх кордонів та умови, що регулюють тимчасове відновлення внутрішнього контролю на кордоні. Він зобов’язує держави-члени систематично перевіряти усіх осіб за відповідними базами даних, у тому числі тих, хто має право вільного пересування відповідно до законодавства ЄС (тобто громадян ЄС та членів їх сімей, які не є громадянами ЄС), коли вони перетинають зовнішні кордони.

Бази даних, що використовуються для перевірок, включають Шенгенську інформаційну систему (SIS) та базу даних Інтерполу про викрадені і втрачені проїзні документи (SLTD). Ці зобов’язання поширюються на всі зовнішні кордони (повітряні, морські та наземні), як для в’їзду, так і для виїзду

Рекомендація Комісії щодо створення спільного «Практичного посібника для працівників прикордонної служби», для користування компетентним органам країн-членів ЄС у здійсненні прикордонного контролю осіб, яка заміняє Рекомендацію Комісії C(2006) 5186 від 6 листопада 2006 р.

Мета цього Практичного посібника для працівників прикордонної служби — викласти настанови, найкращі практики й рекомендації щодо виконання обов’язків прикордонної служби в державах Шенгенської зони. Посібник має на меті подати практичні інструкції для працівників прикордонної служби з огляду на заходи й рішення, які мають вживатися та ухвалюватися на кордонах, де є застосовними положення про зовнішні кордони.

Регламент Ради (ЄС) № 1053/2013  від 7 жовтня 2013 р., який встановлює механізм оцінювання й моніторингу для перевірки застосування  нормативно-правової бази за Шенгенською угодою, скасовуючи Рішення виконавчого комітету від 16 вересня 1998 р., що призначало Постійний комітет з оцінювання й реалізації Шенгенської зони (ОВ L 295, 6.11.2013, с. 27–37)

Цей Регламент визначає механізм оцінювання й моніторингу для перевірки застосування нормативно-правової бази за Шенгенською угодою в державах-членах ЄС

Регламент (ЄС) 2017/2226 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2017 р., який визначає створення системи «в’їзд-виїзд» (EES) для реєстрації даних про в’їзд / виїзд та відмову у в’їзді / виїзді громадянам третіх країн, які перетинають зовнішні кордони держав-членів, та про встановлення умов доступу до ВВС для правоохоронних органів, а також про внесення змін до Конвенції про впровадження Шенгенської угоди й Регламентів (ЄС) № 767/2008 та (ЄС) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017, с. 20). –Зведений текст 2019 р.

Система «в’їзд-виїзд» (EES) — це інформаційна система, що пришвидшує та підкріплює перевірки при перетині кордону для громадян третіх країн, які в’їжджають до ЄС. ВВС заміняє ручне штампування паспортів на кордоні електронною реєстрацією у базі даних.

Основні цілі ВВС:

Скорочення часу перевірки на перетині кордону та підвищення якості перевірок на перетині кордону: автоматично обчислення часу легального перебування для кожної особи, яка перетинає кордон;

Забезпечення систематичного й надійного визначення осіб, які перебувають на території ЄС після закінчення часу легального перебування;

Посилення внутрішньої безпеки та сприяння боротьбі з тероризмом через надання доступу правоохоронним органам до даних ВВС.

Регламент (ЄС) 2018/1726  Європейського Парламенту і Ради від 14 листопада 2018 р. про Агентство Європейського Союзу з питань оперативного управління великомасштабними ІТ-системами у сферах свободи, безпеки та юстиції (eu-LISA), який вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1987/2006 і Рішення Ради 2007/533/ЮВС, який заміняє Регламент (ЄС) № 1077/2011, (ОВ L 295, 21.11.2018, с. 99). –Зведений текст 2019 р.

Створене у 2011 р. Агентство eu-LISA відповідає за управління трьома централізованими інформаційними системами ЄС: SIS, VIS і Eurodac. Його функція — реалізувати нову IT-архітектуру у сфері юстиції і внутрішніх справ. У листопаді 2019 р. мандат eu-LISA було переглянуто, і було розширено спроможність агентства сприяти управлінню кордонами, співпраці з правоохоронними органами й управлінню міграції в ЄС.

Регламент (ЄС) 2018/1862 Європейського Парламенту й Ради від 28 листопада 2018 р. про запровадження, функціонування та використання Шенгенської інформаційної системи (SIS) у сфері поліцейської й судової співпраці в кримінальних справах, що вносить зміни та скасовує Рішення Ради 2007/533/ЮВС, а також скасовує Регламент (ЄС) № 1986/2006 Європейського Парламенту та Ради і Рішення Комісії 2010/261/ЄС, (ОВ L 312, 7.12.2018, с. 56). – Зведений текст 2019 р.

Регламент (ЄС) 2018/1861 Європейського Парламенту і Ради від 28 листопада 2018 р. про запровадження, функціонування і використання Шенгенської інформаційної системи (SISу сфері прикордонних перевірок, внесення змін до Конвенції, що застосовується до Шенгенської угоди, а також про внесення змін і скасування Регламенту (ЄС) № 1987/2006, (ОВ L 312, 7.12.2018, с. 14). – Зведений текст 2019 р.

Регламент (ЄС) 2018/1860 Європейського Парламенту і Ради від 28 листопада 2018 р. про використання Шенгенської інформаційної системи для повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на території Європейського Союзу. (ОВ L 312, 7.12.2018, с. 1).

ШІС — це система обміну інформацією і база даних, яка допомагає забезпечити міжнародну безпеку в Шенгенській зоні, де немає внутрішніх перевірок на кордонах. Органи в ЄС використовують SIS, щоб повідомляти або перевіряти попередження щодо осіб чи об’єктів, які перебувають у розшуку, або безвісти зниклих. SIS недавно підсилили оновленими правилами, які торкаються потенційних прогалин у системі та запроваджують деякі суттєві зміни у типи повідомлень.

Після нещодавньої реформи 2018 р., станом на сьогодні сфера охоплення SIS визначається трьома правовими інструментами, які набрали форми трьох окремих актів (замість SIS II):

Поліцейська й судова співпраця в кримінальних справах (2018/1862);

Перевірки на кордонах (2018/1861);

Повернення громадян третіх країн, які нелегально перебувають у Шенгенській зоні (2018/1860).

Ці три акти створюють додаткові категорії повідомлень у системі: повідомлення про невідомих підозрюваних або осіб, які перебувають у розшуку, попереджувальні повідомлення щодо дітей із ризиком викрадення батьками, повідомлення з метою повернення, повідомлення щодо рішень про повернення, прийнятих щодо громадян третіх країн, які перебувають у Шенгенській зоні нелегально, додатково до відбитків долонь, відбитків пальців, зчитування обличчя і ДНК осіб, які зникли безвісти, для підтвердження їх особи.

Регламент (ЄС) № 810/2009 Європейського Парламенту і Ради від 13 липня 2009 р. про запровадження Кодексу Співтовариства з візових питань (Візовий кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009, с. 1–58). – Зведений текст 2019 р.

Цей Регламент запроваджує порядок і умови для видачі віз для перебування на території країн-членів на період до 90 днів у проміжку 180 днів.

Регламент (ЄС) № 767/2008 Європейського Парламенту і Ради від 9 липня 2008 р. щодо Візової інформаційної системи (VIS) і обміну даними між країнами-членами ЄС про короткострокові візи (Регламент VIS) (ОВ L 218, 13.8.2008, с. 60-81)

Цей Регламент визначає мету, характеристики й обов’язки Візової інформаційної системи (VIS). Він визначає умови та порядок для обміну даними між країнами-членами під час подання заяв на короткострокові візи й щодо ухвалених рішень за цими візовими заявами, у тому числі рішень про анулювання, відкликання чи продовження візи з метою спростити процес розгляду таких візових заяв і ухвалення відповідних рішень.

Регламент (ЄС) 2019/1896  Європейського Парламенту й Ради від 13 листопада 2019 р. про Європейську прикордонну і берегову охорону, який скасовує Регламенти (ЄС) № 1052/2013 і (ЄС) 2016/1624 (ОВ L 295, 14.11.2019, с. 1). – Регламент  Європейської Агенції з прикордонної та берегової охорони (Frontex).

Цей Регламент запроваджує Європейську прикордонну й берегову охорону для забезпечення європейського інтегрованого управління кордонами на зовнішніх кордонах і для підвищення ефективності політики повернення ЄС як основної складової сталого управління міграцією.

Регламент розглядає проблеми міграції й потенційні майбутні виклики та загрози на зовнішніх кордонах, боротьбу з серйозною міжнародною злочинністю, і забезпечує внутрішню безпеку ЄС, водночас жодним чином не порушуючи основоположних прав і гарантуючи вільний рух.

Цей Регламент передбачив використання Європейської системи нагляду за кордоном (EUROSUR) Європейською  прикордонною і береговою охороною, з метою покращити її роботу.

Регламент (ЄС) № 1931/2006 Європейського Парламенту й Ради від 20 грудня 2006 р., який встановлює правила щодо малого прикордонного руху на зовнішніх сухопутних кордонах держав-членів та вносить зміни до положень Шенгенської Конвенції (ОВ L 405, 30.12.2006) (ОВ L 29, 3.2.2007, с. 3–9). Зведений текст

Цей Регламент запроваджує правила малого прикордонного руху на зовнішніх наземних кордонах Європейського Союзу та вводить для цього дозвіл на малий прикордонний рух.
Крім того, Регламент уповноважує країни-члени укладати або дотримуватися двосторонніх Угод із сусідніми третіми країнами з метою запровадити порядок малого прикордонного руху, визначеного цим Регламентом.

Регламент (ЄС) 2017/1954 Європейського Парламенту і Ради від 25 жовтня 2017 р., який вносить зміни до Регламенту Ради (ЄС) № 1030/2002, що встановлює єдиний формат для дозволів на проживання для громадян третіх країн ОВ L 286, 1.11.2017, с. 9–14

Цей Регламент визначає єдиний формат європейських дозволів на проживання для громадян третіх країн.

Регламент (ЄС) 2016/1191 Європейського Парламенту й Ради від 6 липня 2016 р. про сприяння вільному переміщенню громадян через спрощення вимог щодо надання офіційних документів у Європейському Союзі, а також внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1024/2012 (ОВ L 200, 26.7.2016, с. 1–136)

Регламент має на меті зменшити бюрократію й витрати для громадян, коли їм потрібно надавати органам країни Європейського Союзу офіційні документи, видані органами іншої країни ЄС. Він також скасовує обов'язкову вимогу щодо апостилю та спрощує формальності щодо завірених копій і перекладів.

Директива Ради 2004/82/ЄС від 29 квітня 2004 про зобов’язання перевізників надавати дані пасажирів.

Ця Директива з метою покращення прикордонного контролю та сприяння боротьбі з нелегальною міграцією зобов’язує перевізників завчасно передавати дані про пасажирів компетентному органу відповідної країни.

Регламент (ЄС) 2018/1240 Європейського Парламенту й Ради від 12 вересня 2018 р., що запроваджує Європейську систему туристичної інформації і авторизації (ETIAS) і вносить зміни до Регламентів (ЄС) № 1077/2011, (ЄС) № 515/2014, (ЄС ) 2016/399, (ЄС) 2016/1624 і (ЄС) 2017/2226 — Зведений текст

Регламент (ЄС) 2018/1241  від 12 вересня 2018 р., що вносить зміни до Регламенту (ЄС) 2016/794 з метою запровадити  Європейську систему туристичної інформації і авторизації (ETIAS) — Завдання Європолу. (ОВ L 236, 19.9.2018, с. 72.)

У вересні 2018 р. було створено Європейську систему туристичної інформації й авторизації (ETIAS).

Мета цієї нової централізованої інформаційної системи — зібрати дані про громадян третіх країн, які не потребують візи для в’їзду в Шенгенську зону, і виявити будь-які потенційні безпекові ризики й загрози нелегальної міграції. Ця база даних буде проводити завчасні перевірки щодо громадян, які не потребують віз, і надавати їм відмову на в’їзд, якщо вони потраплять до групи ризику. Переваги системи ETIAS — це менші черги на кордонах, покращена внутрішня безпека, ефективніше запобігання нелегальній міграції, менші ризики для громадського здоров’я. Система буде проводити попередню перевірку, але остаточне рішення про надання дозволу чи відмови на в’їзд, навіть у випадках, коли особа має дійсні дозволи на в’їзд, ухвалюють національні співробітники прикордонної служби, які безпосередньо здійснюють контроль на кордоні, у відповідності до положень Шенгенського кодексу про кордони.

ETIAS буде розроблено агентством eu-LISA, і її має бути введено в експлуатацію у 2021 р.

Регламент (ЄС) 2019/817 Європейського Парламенту і Ради від 20 травня 2019 р. про встановлення рамок для забезпечення інтероперабельності між інформаційними системами ЄС у сфері кордонів і віз, який вносить зміни до Регламентів (ЄС) No 767/2008, (ЄС) 2016/399, (ЄС) 2017/2226, (ЄС) 2018/1240, (ЄС) 2018/1726 і (ЄС) 2018/1861 Європейського Парламенту і Ради і Рішень 2004/512/ЄС і 2008/633/ЮВС — Зведений текст

Регламент (ЄС) 2019/818 Європейського Парламенту і Ради від 20 травня 2019 р. про встановлення рамок для забезпечення інтероперабельності між інформаційними системами ЄС у сфері поліцейської і судової співпраці, притулку і міграції, що вносить зміни до Регламентів (ЄС) 2018/1726, (ЄС) 2018/1862 та (ЄС) 2019/816.  (ОВ L 135, 22.5.2019, с. 85).  – Зведений текст

ЄС розробляє великомасштабні централізовані IT-системи (SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS) для збору, обробки і обміну даними, важливими для співпраці у сфері безпеки, і для управління зовнішніми кордонами й міграцією. У грудні 2017 р. Комісія запропонувала зробити ці інформаційні системи інтероперабельними на рівні ЄС. Інтероперабельність (взаємосумісність) означає здатність ІТ-систем обмінюватися даними і знаннями, щоб уникнути прогалин у інформації внаслідок складності і фрагментарності цих систем.

Ці два Регламенти, прийняті у травні 2019 р., дозволять цим системам взаємодоповнювати одна одну, сприятимуть коректному визначенню особи громадян, допоможуть боротися з шахрайством із персональними даними. Вони не змінюють права на доступ, як визначено законодавством для кожної європейської інформаційної системи, а запроваджують так компоненти інтероперабельності:

·         Європейський портал пошуку, який дозволить компетентним органам здійснювати пошук у багатьох інформаційних системах одночасно, з на основі біографічних і біометричних даних;

·         Спільний сервіс біометричного зіставлення, який дозволить пошук і порівняння біометричних даних (відбитки пальців і зчитування обличчя) з кількох систем;

·         Спільний реєстр персональних даних, який буде містити біографічні й біометричні дані громадян третіх країн, які наразі зберігаються в кількох різних інформаційних системах ЄС;

.Детектор розпізнавання персональних даних, який перевіряє, чи задані в пошуку біографічні персональні дані містяться в інших системах, щоб здійснювати пошук різних імен на однаковий набір біометричних даних.

Регламент (ЄС) 2020/493 Європейського Парламенту й Ради від 30 березня 2020 р. про Систему фальшивих та офіційних документів в мережі Інтернет (FADO), та скасування  Спільної дії Ради 98/700/ЮВС PE/97/2019/REV/1 (ОВ L 107, 6.4.2020, с. 1–8)

Цей Регламент запроваджує  Систему фальшивих та офіційних документів у мережі Інтернет (FADO), яка містить інформацію про офіційні документи, видані країнами-членами, ЄС та третіми сторонами, і про їх фальшиві копії.

Мета системи FADO — сприяти боротьбі з шахрайством із фальшивими документами і персональними даними шляхом обміну інформацією про характеристики безпеки та потенційні шахрайські характеристики в офіційних і фальшивих документах між органами країн-членів, що займаються питаннями фальшивих документів, та сприяти боротьбі з шахрайством із документами і персональними даними шляхом обміну інформацією з іншими суб’єктами, у тому числі з широким загалом.

Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони (Фронтекс) відповідає за функціонування Європейської онлайн бази зображень справжніх та підроблених документів (FADO). Системою FADO керує Центр передового досвіду Фронтекс з боротьби з шахрайством з документами (CED).

Відкритий онлайн реєстр справжніх документів, що посвідчують особу, та проїзних документів (PRADO)

Довідкова база даних, що містить інформацію про справжні проїзні документи та документи, що посвідчують особу, та інші важливі документи, видані органами держав-членів ЄС, країн Шенгенської зони та третіх країн.

PRADO є складовою FADO у відкритому доступі.
База даних / вебсайт містить зображення та зведену інформацію різними мовами про окремі найчастіше використовувані документи, що посвідчують особу (наприклад, посвідчення водія, документи про цивільний стан, дозволи на проживання та роботу) держав-членів ЄС та деяких третіх країн. Користувачі можуть знайти повний опис найважливіших та тих, які легко перевіряти елементів захисту цих документів, таких як водяні знаки, захисні стрічки тощо. Інформацію шукають та надають експерти з питань документації держав-членів ЄС, Ісландії, Норвегії та Швейцарії.

Регламент Ради (ЄС) № 2252/2004 від 13 грудня 2004 р. про стандарти на засоби захисту і біометричні дані у паспортах і проїзних документах, що видаються державами-членами – Зведений текст

Цей Регламент запроваджує стандарти на засоби захисту й біометричні дані в паспортах і проїзних документах, що видаються країнами-членами.

Шенгенський Каталог ЄС з контролю на зовнішніх кордонах, Повернення і реадмісія (нова редакція 2009 р.)

Каталог надає рекомендації й презентує передовий досвід імплементації Регламентів ЄС та інших документів, ілюструючи їх відповідними прикладами, щоб допомогти і країнам-членам Шенгенської зони, і країнам, які приєднуються до Шенгенської зони, правильно застосовувати шенгенське законодавство.

Каталог рекомендацій для правильного застосування шенгенського законодавства і кращих практик: Поліцейська співпраця (нова редакція 2011 р.)

Каталог містить рекомендації й передовий досвід,  ілюструючи їх відповідними прикладами, і для держав, які приєднуються до Шенгенської зони, і тих, які повномасштабно застосовують шенгенське право. Цей Каталог стосується виключно співпраці поліції у сфері Шенгену. Він містить Додаток із усіма актуальними документами у сфері співпраці поліції (в деяких випадках із гіперпосиланнями).

Рекомендація Комісії (ЄС) 2017/820 від 12 травня 2017 р. про пропорційні поліцейські перевірки і поліцейську співпрацю у Шенгенській зоні (ОВ L 122, 13.5.2017, с. 79–83)

Рекомендації про пропорційні поліцейські перевірки на території ЄС і поліцейську співпрацю з метою недопущення загроз для громадського здоров’я або захисту внутрішньої безпеки від тероризму та іншої серйозної транскордонної злочинності й ризиків вторинного переміщення осіб, які нелегально перетнули  зовнішні кордони.

Директива 2008/115/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року щодо загальних стандартів і процедур, що підлягають застосуванню в державах-членах для повернення незаконно перебуваючих громадян третіх країн. (ОВ L 348, 24.12.2008, с. 98–107)

Ця Директива встановлює загальні стандарти і процедури, що підлягають застосуванню в державах-членах для повернення незаконно перебуваючих громадян третіх країн, відповідно до основних прав – загальних принципів права Співтовариства, а також міжнародного права, у тому числі про захист біженців та зобов’язання з дотримання прав людини.

Ця Директива застосовується до громадян третіх країн, які незаконно перебувають на території держави-члена.

Посібник з процедури повернення

Посібник з процедури повернення, що надає вказівки щодо виконання обов’язків національних органів влади, до чиєї компетенції входить виконання завдань, пов’язаних з поверненням.

Регламент (ЄС) 2016/1953 Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2016 року щодо запровадження європейського проїзного документа для повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на території ЄС, а також скасування Рекомендації Ради від 30 листопада 1994 р. (ОВ L 311, 17.11.2016, с. 13–19)

Цей Регламент запроваджує єдиний європейський проїзний документ для повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають на території ЄС (європейський проїзний документ для повернення), зокрема його формат, засоби захисту та технічні характеристики.

Директива Ради 2001/40/ЄС від 28 травня 2001 р. щодо взаємного визнання рішень про видворення громадян третіх країн (ОВ L 149, 02.06.2001 р., с. 34–36)

Метою цієї Директиви є зробити можливим визнання рішення про видворення, виданого компетентним органом в одній державі-члені щодо громадянина третьої країни, який знаходиться на території іншої держави-члена.

Директива Ради 2003/110/ЄС від 25 листопада 2003 року щодо сприяння транзиту з метою видворення повітряним шляхом (ОВ L 321, 06.12.2003, с. 26–3)

Метою цієї Директиви є визначення заходів щодо сприяння компетентними органами в аеропортах держав-членів транзиту з метою видворення повітряним транспортом у супроводі та без.

Рішення Ради ЄС 2004/573/ЄС від 29 квітня 2004 р. щодо організації спільних польотів для видворення з території двох або більше держав-членів громадян третіх країн, щодо яких винесено рішення про видворення (ОВ L 261, 06.08.2004, с. 28–35)

Метою цього Рішення є координація спільних видворень повітряними транспортними засобами з території двох або більше держав-членів громадян третіх країн, щодо яких винесено рішення про видворення.

Керівні принципи доступу до процедури надання притулку

Ці керівні принципи містять інформацію про основні обов’язки посадових осіб, які здійснюють первинний контакт, та права осіб, які можуть потребувати міжнародного захисту в ситуації первинного контакту. Вони допоможуть провести процедуру ідентифікації осіб, які можуть звернутися за захистом, та надання відповідних процедурних гарантій і підтримки.

Директива 2013/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року щодо загальних процедур надання та відкликання міжнародного захисту. (ОВ С L 180, 29.06.2013 р., с. 60–95)

Метою цієї Директиви є встановлення загальних процедур надання та відкликання міжнародного захисту відповідно до Директиви 2011/95/ЄС.

Директива 2011/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 грудня 2011 року щодо стандартів кваліфікації громадян третіх країн або осіб без громадянства як осіб, які отримують міжнародний захист, про єдиний статус для біженців або для осіб, які мають право на додатковий захист, а також про зміст наданого захисту. (ОВ L 337, 20.12.2011, с. 9–26)

Метою цієї Директиви є встановлення стандартів кваліфікації громадян третіх країн або осіб без громадянства як осіб, які отримують міжнародний захист, про єдиний статус для біженців або для осіб, які мають право на додатковий захист, а також про зміст наданого захисту.

 

Популярні розділи та сервіси