Законодавство ЄС щодо протидії з незаконному обігу наркотиків

НАЗАД
18 лютого 2021 15:53

Стратегія ЄС щодо боротьби із наркотиками на 2013-2020 роки. (ОВ L 402, 29.12.2012, с. 1-10)

Стратегія охоплює політичні засади та пріоритети дій ЄС у сфері політики щодо незаконного обігу наркотиків на період 2013-2020 рр. Шляхом інтегрованого, збалансованого та підходу заснованого на фактах, ставить на меті зробити внесок у:

зменшення запиту на наркотики;

зменшення пропозиції наркотиків;

зменшення соціальних ризиків та ризиків здоров’ю, що спричиняються наркотиками.

Рамкове Рішення Ради 2004/757/ЮВС від 25 жовтня 2004 р., яке встановлює мінімальні положення стосовно складових злочинів і санкцій у сфері незаконної торгівлі наркотиками. – Зведений текст.

Його мета  — боротьба з незаконною торгівлею наркотиками задля обмеження пропозиції й попиту на вживання наркотиків (визначено в «Ключових положеннях» далі).

Визначає мінімальні вимоги й мінімальні санкції для країн ЄС.

Наводить перелік кримінальних дій, пов’язаних із незаконною торгівлею наркотиками, та зобов’язує країни ЄС вживати заходів проти тих, хто залучений у таку торгівлю.

Регламент (ЄС) № 1920/2006 Європейського Парламенту і Ради від 12 грудня 2006 р. про Європейський центр моніторингу наркотиків і зловживання наркотиками (переглянутий). – Зведений текст.

Цей Регламент регулює діяльність Європейського центру  моніторингу наркотиків і зловживання наркотиками.

Регламент (ЄС) № 1259/2013  Європейського Парламенту і Ради від 20 листопада 2013 р., який змінює Регламент Ради (ЄС) № 111/2005, який визначає правила для моніторингу торгівлі між ЄС і третіми країнами прекурсорами наркотичних препаратів. (ОВ L 330, 10.12.2013, с. 30–38)

Він посилює правила ЄС, вперше ухвалені в 2005 р. (Регламент (ЄС) № 111/2005), про торгівлю з третіми країнами певними хімічними речовинами, які можуть використовуватися для виготовлення нелегальних синтетичних наркотиків.

Регламент (ЄС) № 111/2005  Європейського Парламенту і Ради від 22 грудня 2004 р., який запроваджує правила для моніторингу торгівлі прекурсорами наркотичних препаратів між ЄС і третіми країнами –Зведений текст.

Цей Регламент визначає правила для моніторингу торгівлі між ЄС і третіми країнами певними речовинами, які використовуються для незаконного виробництва наркотичних препаратів, для запобігання обігу таких речовин. Він стосується імпорту, експорту й посередництва.

Регламент (ЄС) № 273/2004 Європейського Парламенту і Ради від 11 лютого 2004 р. про прекурсори наркотичних препаратів. – Зведений текст.

Цей Регламент встановлює гармонізовані заходи для контролю в межах ЄС і для моніторингу певних речовин, які часто використовуються для незаконного виробництва наркотичних засобів або психотропних речовин, з огляду на запобігання незаконному обігу таких речовин.

Популярні розділи та сервіси