Законодавство ЄС щодо протидії торгівлею людьми

НАЗАД
18 лютого 2021 15:48

Директива 2011/36/ЄС  Європейського Парламенту й Ради від 5 квітня 2011 р. про запобігання і боротьбу з торгівлею людьми і захист її жертв, який заміняє Рамкове Рішення Ради 2002/629/ЮВС (ОВ L 101, 15.4.2011, с. 1–11)

Ця Директива визначає мінімальні спільні правила для визначення правопорушень із торгівлею людьми і покарання правопорушників. Вона також передбачає заходи для кращого запобігання цьому явищу та для посилення захисту жертв.

Рішення Ради 2006/618/ЄС від 24 липня 2006 р. про укладення, від імені Європейського співтовариства, Протоколу для запобігання, припинення і покарання за торгівлю людьми, особливо жінками і дітьми, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності в частині положень Протоколу, з огляду на те, що положення цього Протоколу відповідають сфері дії Статей 179 і 181a Договору про створення Європейського Союзу (ОВ L 262, 22.9.2006, с. 44–50)

Рішення Ради  2006/619/ЄC  від 24 липня 2006 р. про укладення, від імені Європейського співтовариства, Протоколу для запобігання, припинення і покарання за торгівлю людьми, особливо жінками і дітьми, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності стосовно положень Протоколу, наскільки Положення Протоколу потрапляють у сферу дії Частини III, Розділу IV Договору про створення Європейського Союзу.

(OВ L 262, 22.9.2006, с. 51-58)

Ці Рішення ратифікують, від імені ЄС, Протокол про торгівлю людьми ,  який доповнює Конвенцію проти транснаціональної організованої злочинності, ухвалену Генеральною асамблеєю ООН 15 листопада 2000 р.

Додатки II до Рішення 2006/618/ЄС і 2006/619/ЄС уточняють компетенцію ЄС із огляду на питання, які регулює протокол.

Директива 2011/93/ЄС Європейського парламенту і Ради від 13 грудня 2011 р. про боротьбу із сексуальним насильством та сексуальною експлуатацією дітей і дитячою порнографією, яка заміняє Рамкове рішення Ради 2004/68/ЮВС/

Зведений текст  (OВ L 335, 17.12.2011, с. 1).

Ставить на меті покращення захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації. Для досягнення цієї мети, зобов’язує країн-членів ЄС:

прийняти превентивні заходи;

захищати постраждалих дітей;

зозслідувати та переслідувати кривдників.

Рамкове рішення Ради 2002/946/ЮВС від 28 листопада 2002 р. про підвищення стандартів кримінальної відповідальності з метою покарання за допомогу в незаконному в’їзді, транзиті та перебуванні

Заходи держав-членів, необхідні для вживання дій проти порушень, визначених у статтях 1 та 2 Директиви 2002/90/ЄС.

Директива Ради 2002/90/ЄС від 28 листопада 2002 р. про визначення допомоги в незаконному в’їзді, транзиті та перебуванні

Метою цієї Директиви є визначення поняття допомоги в нелегальній імміграції та, відповідно, підвищення ефективності впровадження Рамкового рішення 2002/946/ПВД з метою запобігання цьому правопорушенню.

Директива Ради 2004/81/ЄС від 29 квітня 2004 р. про посвідку на проживання, що видається громадянам третіх країн, які є жертвами торгівлі людьми або були суб’єктами нелегальної імміграції і які співпрацюють з компетентними органами (ОВ L 261, 06.08.2004, с. 19)

Мета цієї Директиви полягає у визначенні умов надання посвідок на проживання обмеженої тривалості, пов’язаних із тривалістю відповідних національних проваджень, громадянам третіх країн, які співпрацюють у боротьбі з торгівлею людьми або з нелегальною імміграцією

Популярні розділи та сервіси