Законодавство ЄС щодо боротьби з організованою злочинністю

НАЗАД
18 лютого 2021 15:41

Директива 2014/42/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 3 квітня 2014 р. про замороження та конфіскацію засобів та доходів, отриманих злочинним шляхом у Європейському Союзі. - Зведений текст.

Ця Директива запроваджує мінімальні вимоги до замороження засобів і доходів із огляду на можливу подальшу конфіскацію і до конфіскації майна в кримінальних справах.

Рішення Ради 2004/919/ЄС від 22 грудня 2004 р. про боротьбу з транспортними злочинами з транскордонними наслідками (ОВ L 389, 30.12.2004, с. 28-30)

Мета цього Рішення — підвищити якість співпраці в ЄС із метою запобігання транскордонним транспортним злочинам і боротьби з ними.

Особлива увага приділяється зв’язкам між викраденням ТЗ і нелегальною торгівлею автомобілями та формами організованої злочинності, такими як незаконний обіг наркотичних препаратів, вогнепальної зброї й торгівля людьми.

Рамкове Рішення Ради 2008/841/ЮВС від 24 жовтня 2008 р. про боротьбу з організованою злочинністю (ОВ L 300, 11.11.2008, с. 42-45)

Це Рішення криміналізує правопорушення, пов’язані з участю у злочинних угрупуваннях.

Воно має на меті гармонізувати право країн ЄС у частині криміналізації цих правопорушень і визначає покарання за них.

Конвенція ОНН проти транснаціональної організованої злочинності й Протоколи до неї

Ця Конвенція ООН — це основний міжнародний інструмент у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.

Рішення Ради 2006/616/ЄС від 24 липня 2006 р. про укладення, від імені Європейського співтовариства, Протоколу проти нелегального перевезення мігрантів наземними, морськими й повітряними шляхами, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності щодо положень Протоколу, у частині охоплення положеннями цього Протоколу сфери Статті 179 і 181a Договору про створення Європейського Союзу. (ОВ L 262, 22.9.2006, с. 24–33)

Ці два Рішення Ради формально ухвалюють підписання ЄС Протоколу ООН проти нелегального перевезення мігрантів наземними, морськими й повітряними шляхами, у частині, яка не виходить за рамки компетенції ЄС. Цей протокол до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності має на меті запобігти  нелегальним переміщенням мігрантів і боротися з цим явищем, сприяти співпраці між країнами-підписантами й захищати права нелегальних мігрантів.

Рішення Ради 2006/617/ЄС від 24 липня 2006 р. про укладення, від імені Європейського Співтовариства, Протоколу проти  нелегального перевезення мігрантів наземними, морськими і повітряними шляхами, який доповнює  Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності щодо положень Протоколу, у частині охоплення положеннями цього Протоколу Частини III, Глави IV Договору про створення Європейського Союзу. (ОВ L 262, 22.9.2006, с. 34–43)

Рішення Ради 2009/902/ЮВС від 30 листопада 2009 р., яке створює Європейську мережу з запобігання злочинності (EUCPN) і скасовує Рішення 2001/427/ЮВС. (ОВ L 321, 8.12.2009, с. 44–46)

Це Рішення запроваджує Європейську мережу з запобігання злочинності (EUCPN) з метою підтримки у напрацюванні заходів запобігання злочинності в ЄС. Вона забезпечує базу для співпраці між країнами ЄС. Ця мережа також підтримує заходи із запобігання злочинності на національному і місцевому рівнях.

Стратегія Європейського Союзу для запобігання і контролю організованої злочинності. (ОВ C 124, 3.5.2000, с. 1–33)

Мета цього документу — об’єднати в одному документі різні заходи, які мають впроваджуватися на європейському рівні для запобігання  організованій злочинності та контролю над нею, включно з деталями щодо цільових дат, пріоритетності й органів, які відповідають за реалізацію.

Регламент (ЄС) № 258/2012 Європейського Парламенту й Ради від 14 Березня 2012 р., який імплементує Статтю 10 Протоколу ООН проти незаконного виготовлення і обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол ООН про вогнепальну зброю), і встановлює експортний дозвіл, та імпортні й транзитні заходи для вогнепальної зброї,  її складових і компонентів, а також боєприпасів до неї (ОВ L 94, 30.3.2012, с. 1–15)

Цей Регламент визначає порядок для експорту, імпорту й обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї.

Стратегія ЄС із боротьби з незаконним накопиченням і обігом стрілецької зброї і легких озброєнь та боєприпасів для них, Рада Європейського Союзу, Брюссель, 13 січня 2006 р.

Запроваджує план заходів для боротьби з загрозами, пов’язаними з  незаконним зберіганням і обігом стрілецької зброї й легких озброєнь та боєприпасів для них, із використанням численних механізмів, доступних для ЄС.

Регламент (ЄС) № 230/2014 Європейського Парламенту і Ради від 11 березня 2014 р., який запроваджує інструмент для сприяння стабілізації і миру (ОВ L 77, 15.3.2014, с. 1–10)

Цей Регламент запроваджує інструмент («інструмент для сприяння стабілізації і миру»), який забезпечує, на період із 2014 по 2020 р. р., пряму підтримку зовнішній політиці ЄС шляхом підвищення ефективності й цілісності дій ЄС у сферах реагування на кризу, запобігання конфліктам, побудови миру, підготовки до кризи, а також у вирішенні глобальних і транснаціональних загроз.

Рішення Ради (CFSP) 2015/1908 від 22 жовтня 2015 р. на підтримку глобального механізму повідомлень про нелегальну стрілецьку зброю й легке озброєння та інші нелегальні звичайні види зброї та боєприпасів до них задля зменшення ризиків нелегальної торгівлі ними (‘iTrace II’) (ОВ L 278, 23.10.2015, с. 15-25)

Це Рішення підтримує глобальний механізм повідомлень про нелегальну стрілецьку зброю й легке озброєння та інші нелегальні звичайні види зброї та боєприпасів до них задля зменшення ризиків нелегальної торгівлі ними (‘iTrace II’).

Популярні розділи та сервіси